Поиск

Канаданинг Бремптон шаҳри. Мен бу шаҳарда жуда кўп асарлар ёздим.

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси


Дарчам ёнидан ўтди учиб ёввойи ғозлар


(Ушбу шеърий китобимни меҳрибон онам Муҳтарамхон Мирзажалол қизи ва менинг иккинчи онам Эъзозхон Кенжаеваларнинг порлоқ ҳотираларига бағишлайман.)Х.В.

 

 

Исириқ тутатар боғларда туманСизга ўхшаб ялқов, бекорчимас шамол,
У юпун боғларни солиққа тортар.
Қушлар учиб кетар жанубга томон,
Кундан кунга элнинг ҳайрати ортар.

Исириқ тутатади ўтлоқда туман,
Дарахт япроқларин шамоллар қувган.
Куз ховуз бўйида ўлтирар ҳамон,
Хаёли паришон, термулиб сувга.

Тўзғитди баргларни дайди шаббода,
Эсиб ўтар экан ёнимдан шошиб.
Битта баргни тутиб олдим ҳавода,
Босиб кетмасин деб шўрликни мошин.


21/02/2020.
Кечки соат 7:12.
Канада, Онтерио.

 

СабабОйдинда донг қотиб ухлолмас авом,
Сутга чўмилгандай оқбадан қайин.
Ёлғиз одимлашда этарканман давом,
Шамол чалиб ўтар ёнимдан найин.

Наҳот кўзи оқиб тушди дарчанинг,
Ойнинг шуъласига қилолмай тоқат.
Вақт ўтган сари бунда барчанинг,
Қисқаради умри соат ба соат.

Мана нима учун шовуллайди дарё,
Ва порлар ой ичга ютиб овозин.
Мана нечун пойиз кўтарар фарёд,
Варақ варақ йиртиб осмон қоғозин.


21/02/2020.
Кеч соат 5:42.
Канада, Онтерио.

МўжизаҚор тилсиз соқов деб сенга ким айтди?
Шамолга жўр бўлиб у қўшиқ куйлар.
Қорзарралар тўзғоқдай тўзғиган пайти,
Кўринмай кетганда далаю уйлар.

Соябон остида кўчада юрсанг,
Бир ўзинг, салмоқли қадамлар ташлаб.
Соябонинг чертиб, сукунатда хурсанд,
Қор аста шивирлаб гапира бошлар.


21/02/2020.
Кундусз соат 5:00.
Канада, Онтерио.

 

Қўнар дала - даштнинг сочига қировХориган япроқлар, дақиқа санаб,
Топ тоза йўлаклар узра тўкилар.
Шамол ивирситган йўлакларга қараб,
Фаррош, ғазабланиб, сўкинар.

Қўзғолади кўкда қушлар бўрони,
Осмонга аланглаб қарайди барча.
Чирпираб рақс тушар боғлар хазони,
То йиқилиб қолгунча, чарчаб.

Жануб тамон жўнаб кетади куз ҳам,
Гувиллаган қушлар тўзони аро.
Борлиқ сарғаяди, мисоли мусхаф,
Қўнар дала - даштнинг сочига қиров.


21/02/2020.
Эрта билан соат 8:15.
Канада, Онтерио.

 

Санъат асари


Тажрибали табиб cингари соат,
Текширар вақтнинг томир уришин.
Вақт эса ҳеч кимга қилмас итоат,
Ўтаверар лоқайд, жини қуришиб.

Хона деворига қўйилган илиб,
Қўли гул рассомнинг санъат асари.
Унда хору хазон ётар титилиб,
Йўловчилар ғамгин ишга шошади.

Кўмилиб ётибди хазонларга йўл,
Хаёлларим хазон каби сочилди.
Картинага аста тегизгандим қўл,
У кузги боғ томон қия очилди.


20/02/2020.
Кундуз соат 1:48.
Канада, Онтерио.


Боғда боди хазон йиғлайди айтибСеррайган япроқсиз ялонғоч боғда,
Қорайди дов дарахтларнинг танаси.
Куз гулхани дудсиз ловуллаган чоғда,
Улар ёниб кетди чамаси.

Жануб тамон учиб кетган турналар,
Шу кетганча келмадилар қайтиб.
Ойналар ёмғирдан энди тирналар,
Боғда боди хазон йиғлайди айтиб.

Ҳижрон вужудимни қийнар беомон,
Сенсиз хазон каби сарғаймоғим тайин.
Боғларда бир ўзи ўйнайди шамол,
Соллона сочларинг сингари майин.


20/02/2020.
Эрта билан соат 8:09.
Канада, Онтерио.

 

Қарайсан, челагинг тушиб қўлингданҚушлар учар иссиқ ўлкалар томон,
Ҳадемай далалар ҳаловат топар.
Мойланмаган темир дорвозани шамол,
Гоҳ қиялаб очар, гоҳида ёпар.

Ғамгин хўрсинишдан энди не фойда,
Куздан кўра сенга баҳор ёқарди.
Севгининг иккимиз учрашган жойда,
Кузги қоқиўтдай сочи оқарди.

Кўкда қурилласа турналар галаси,
Қарайсан, челагинг тушиб қўлингдан.
Менинг эса туманда дайдиб, адашиб,
Чиқиб қолгим келар йўлингдан.


19/02/2020.
Кундуз соат 5:22.
Канада, Онтерио.

 

Сайр


Кўкдан ой хаёли паришон боқар,
Бақалар зулматда куйлайди ҳамон.
Ойдинда сайр этиш яхшию, фақат,
Ёлғизлик ва яна сенсизлик ёмон.

Бу юлдузли кеча, ўнгми ё рўё?
Дайдиб юрар латиф, илоҳий насим.
Дарахт шохларининг соялари гўё,
Оқланган деворга чизилган расм.

Ишлангандай улар ганч каби ўйиб,
Нафис сояларга етишмайди жой.
Термулмоғим учун манзарага тўйиб,
Тонгача порлайвер, кетиб қолма, ой!


19/02/2020.
Кундуз соат 2:44.
Канада, Онтерио.

Соғинтирди дала, сокин сукунат


Етар дайдиганим, дунёни кезиб,
Кечиргандир мени халқ ва ҳукумат.
Ватанга қайтаман, ғурбатдан безиб,
Соғинтирди дала, сокин сукунат.

Бошда яғир дўппим, оёқда этик,
Жўнайман сўқмоқдан соҳилга томон.
Дарё шовуллайди, сувлари бешик,
Далада одамлар тўплайди сомон.

Қайлардадир эшак ханграйди узоқ,
Майналар қўнади сигир шохига.
Кенг далада тўхтаб, тутаман қулоқ,
Ҳасратли сайраган какку оҳига.

Ёлғиз, "Чўчқахона"* томонда юрсам,
Дил қушим қутилган каби тузоқдан.
"Зилолмос"* тарафда хайқириб, хурсанд,
Поезд гудок берар менга узоқдан.


19/02/2020.
Эрта билан соат 7:51.
Канада, Онтерио.
*"Чўчқахона" - Қорадарё соҳилидаги қадимий чўчқахона харобаси.
* "Зилолмос" - Куйганёрдаги дарё устига қурилган яшил рангли темир кўприк.Зеленый мост.

 

Ҳайрат

Раҳмон ҚўчқоргаУ сузиб борарди ёғоч қайиқда,
Ёлғиз, бир маромда эшкаклар эшиб.
Юлдузлар туркуми катта айиқдай,
Чўғланиб, фалакни куйдирар, тешиб.

Кувак, куваккаккаккак! -дея бақалар,
Қотиб - қотиб кулар, латифа айтиб.
Дарахтлар чопади дарё ёқалаб,
Қамишлар шовуллаб куйлаган пайти.

Оппоқ нилуфарлар очилган жойда,
Кумушдай ялтираб, чайқалади сув.
Қайиқчи бир лахза порлаётган ойга,
Термулиб, ҳайратдан қотиб қолдику.

Балиқлар билтанглаб сузади пастда,
Сув ости ўтлари билан қовушиб.
Эшитилар ҳатто эшкаклардан аста,
Томаётган сувнинг товуши.


18/02/2020.
Эрта билан соат 8:14.
Канада, Онтерио.


ЧинқириқДалаларни жимгина ёритарди ой,
Сен бирдан чинқирдинг, кўтариб фарёд.
Бузма сукунатнинг оромини, ҳой,
Телбасифат поезд, чеккандай тарёк!

Юлдузлар қандилин титратди, қара,
Сокин сукунатни бузган товушинг.
Қудумингдан зириллар ўтлоғу дала,
Пўлатдан ясалган экан ковушинг...

Ҳайрият, овозинг тинди тонг саҳар,
Ўчириб осмоннинг ранги қутини.
Узоқда уйғона бошлади шаҳар,
Бурқситиб фабрикалар тутунин.


17/02/2020.
Кундуз соат 1:34.
Канада, Онтерио.

Оғзи қулоғида, жилмаяр ҳилолДарчаларнинг кўзи тушмасин оқиб,
Зулмат қамрамасин ўнгу сўлимни.
Дов - дарахтлар машъаласин ёқиб,
Куз, ёритгин тунда менинг йўлимни.

Пайпаслайди чироқ шуъласи билан,
Трактор зулматли кузги далани.
Этакларин судрар кўчманчи туман,
Осмон ухлар, юлдузларга таланиб.

Балки бўлар оёқсиз ҳам югирса, юрса,
Афсуски, ўлгудек чарчаган шамол.
Оғзи қулоғида, жилмаяди хурсанд,
Шудгорланган дала устида ҳилол.


17/02/2020.
Эрта билан соат 8:18.
Канада, Онтерио.

Куз ҳасратиТиконга илинди туманлар этаги,
Ўтлоқда йилқилар юргандай ўтлаб.
Дала - тузнинг қуриб қолган чечаги -
Қоқиўт тўзғоғин бўлмайди бутлаб.

Хилватларда базм қуради жинлар,
Борлиқ шароб тўла қадимий хумдай.
О бўм- бўш, тахтадан ясалган инлар,
Ҳасратли боқмангиз жанубга бундай!


16/02/2020.
Кундуз соат 4:54.
Канада, Онтерио.

ҲиёбонКузги ҳиёбонда ниманидир пойлаб,
Ўлтирар шалоғи чиққан ўриндиқ.
Егуликни шишган лунжига жойлаб,
Тинмай кавшанади очкўз бурундуқ.

Ё пирай, сен буни қаердан билдинг?
Ҳа, барги хазонлар чирпираб учар.
Табиат ҳадемай, эрта ё индин,
Бўлмасайди қишнинг қаҳрига дучор.

Учар гоҳ баландлаб, гоҳида пастлаб,
Чумчуқлар галаси ақлдан озган.
Дафтар ҳам хурпайиб, қанотин ростлаб,
Учиб кетмаса бас жанубга ғоздай.


16/02/2020.
Кундуз соат 2:32.
Канада, Онтерио.

 

ИюльКапалаклар жуфти севишганлар каби,
Бир бирини унсиз излаб топишар.
Қақрайди сув тўла дарёнинг лаби,
Дала этагида бўзлар попишак.

Йўл қараб, сукутга чўмади боғлар,
Ховуз кўзгусига термулади тол.
Сигирлар ҳам соя - салқинни ҳохлар,
Сукунат қилт этмас, оёқлари шол.

Сароб жимирлайди, ел эсар майин,
Тин олар тўрғайлар сайраган ўтлоқ.
Ёлғиз рақс тушади чирпираб қуюн,
Кимсасиз йўлларда, тўзғитиб тупроқ.


16/02/2020.
Эрта билан соат 8:57.
Канада, Онтерио.

 

Кузги сукунат
Ўйчан тўкилади қахрабо барглар,
Гоҳ тўзғиб учади, излаб бошпана.
Эй, фаррош, кимсасиз, туманли боғда,
Кўрмай, босиб олма хаскашни яна!

Кузги хиёбонлар жим хаёл суриб,
Сокин сукунатга тутади қулоқ.
Қайсидир чойхонада, тўрқовоқдан туриб,
Бедана модасин қўяр қумталоқ.15/02/2020.
Кундуз соат 10:19.
Канада, Онтерио.

ГиламТарақа туруқ қилиб, чопади пойиз,
Унинг чинқириғи самога етди.
Ой оппоқ нилуфар, осмон эса ховуз,
Қайдадир бир юлдуз хушидан кетди.

Қиқирлаб кулади ақли заиф сой,
Япроқлар пичирлаб дуо ўқийди.
Дарахт шохларининг соясидан ой,
Ойдин йўлакларда гилам тўқийди.


15/02/2020.
Эрта билан соат 9:35.
Канада, Онтерио.

ОзодликОчиб юбордилар қафас дарчасин,
Осмону фалакка ҳаволанди қуш.
Учди у, унитиб барча - барчасин,
Билолмай, кўргани ўнгми ёки туш.

Учар қанотлари кетгудай титилиб,
Парларини шамол тортқилаб юлар.
Қафас, озод бўлиб, қушдан қутилиб,
Оғзини ланг очганча кулар.


15/02/2020.
Эрта билан соат 8:34.
Канада, Онтерио.

Кузги ховлиКузги дудсиз ёнғин, дарахтлар ёнар,
Ботаргох томонда қушлар жанжжали.
Алвон уфқларнинг жарохати қонар,
Кўкда турналарнинг ханжари.

Хазонлар галаси шамоллар билан,
Учиб кетди кўзлар илғамас жойга.
Отлар ўтлаётган ўтлоқни туман,
Сеҳргар сингари беркитди қайга?

Банги чекаётган чилимдай бурқсиб,
Кулбам мўрисидан ўрлайди тутун.
Мен эса, дов - дарахтларни қўрқитиб,
Ўтмас болта билан ёраман ўтин.


14/02/2020.
Кеч соат 7:34.
Канада, Онтерио.

 

КечувЎзанидан тошар баҳорий дарё,
Босар ўтлоқлару дала даштни сув.
Шамол тол кокилин ўйнар бепарво,
Гоҳо капалакни қувлаб кетар у.

Ялангоёқ шамол, этикларин ечиб,
Айланади уйсиз дайди, саёққа.
Кўм - кўк осмонларни ўтади кечиб,
Дарахтлар, шошилмай ёғочоёқда.


14/02/2020.
Кундуз соат 12:53.
Канада, Онтерио.


ЎктобрЧалинмади ҳали черковларда жом,
Ҳали янграмади масжидда азон.
Қўнмади ўрмонлар этагига шом,
Боғларда пичирлар дуогўй хазон.

Лоқайд тентирайди ажина шамол,
Кўйлаги хазондан, тушар ўйинга.
Хаёли паришон куз соҳибжамол,
Хазондан поёндоз тўшар йўлимга.

Дов дарахт жандаси оқар дарёда,
Ялоғоч боғларнинг етим армони.
Осмон саҳросида кўтарар фарёд,
Кўчманчи қушларнинг ғариб карвони.


14/02/2020.
Кундуз соат 12:15.
Канада, Онтерио.

Қордан ёришади руҳинг даласиОппоқ чивинларнинг гирдоби гувлаб,
Телбариб, зулматда чирпираб учар.
Изғирин уларни тутолмай, қувлаб,
Қорбархан устидан қиялаб учар.

Тизза бўйи қорга ботган дов -дарахт,
Кимсасиз дала -дашт ортида уйлар.
Чўкиртак чайқалиб, ичгандай арақ,
Шамолда ёлғизлик қўшиғин куйлар.

Ойдиндек оқарар йироқ йироқлар,
Қарайман, музлаган ойнани артиб.
Қорбўронда порлар маюс чироқлар,
Бир ўжар йўловчи боради йўртиб.

Қор тўхтамай ёғар пахтадек хўппак,
Саржинда ўтинлар ётар қалашиб.
Эриниб хуради зулматда кўппак,
Қордан ёришади руҳинг даласи.


14/02/2020.
Эрта билан 9:43.
Канада, Онтерио.

 

 

 

Подробнее...

 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана

 

 

Небо вспахано журавлиным плугом

 

(Сборник стихов)

 

В этот сборник включены около 700 лирических стихотворений Холдора Вулкана.
Копирование, распространение, а также коммерческое использование сборник стихов "Небо вспахано журавлиным плугом " без письменного согласия правообладателя запрещено. (Холдор Вулкан)


 

Сквозь метель улетающих птицЖуравлиная речка в небе журчит,
Что - то тихо барабанит по крыше.
Нет, это не дождь осенний стучит,
А сосна рассеянно роняет шишки.

Суровая зима всё ближе, ближе,
Птицы улетают в дальние страны.
В парке бредит листопад рыжий,
Где слышно дворника брани.

Наряд деревьев под ноги брошен,
Поле, укрывшись туманами спит.
От нас безоглядно уходит осень,
Сквозь метель улетающих птиц.


19/10/2019.
9:26 утра.
Канада, Онтерио.
Звездное небо над полемСтебли хлопчатника на костре горели,
Искры в небо взлетали пулей.
Как, огненные светлячки они заалели,
Как пчелы покидающие ульи.

C треском горел во мгле хворост,
Пламя клонилось то вправо, то влево.
Алыми искрами костра переполнилось,
Вечное и бескрайное небо!


18/11/2014.
12:05 дня.
г.Бремптон, Канада.


Знойное лето


В знойных полях вдали тоскливо,
Плачут удоды, дрожит марево.
С закрытыми глазами под старой ивы,
Лежат и жвачку жуют коровы.

Летят ласточки, низко над рекой,
Луг цветущий и пышный.
В тенистых садах тишина и покой,
Кровоточат созревшие вишни.

Бабочки на лету целуются тихо,
Вкус поцелуев у ромашек на губах.
На грунтовой пыльной дороге вихрь,
Танцует с кинджалом в зубах.


29/07/2017.
1:43 дня.
Канада, Онтерио.

 

Зимняя прогулкаПервый снег, а кому то он последный,
Поседел сильно январь молодой.
Который недавно родился, бедный,
С длинной и белой бородой.

В снежной тишине оглохли моторы,
Брожу по берегу один, без ружья.
Плачут чайки, как женщины, которые,
Колотят ревнивые мужья.


06/04/2018.
6:58 утра.
Канада, Онтерио.

 

Шуми, шуми на ветру мое любимое море!Нет никого счастливее меня на свете,
Душа не переполнена тоской.
Иду и свищу, свободный, как ветер,
Шелестят волны, шум морской.

Шуми на ветру, мое любимое море!
Тут все видно, словно на ладони.
Пусть бежит волна за волной по полю,
И поет жаворонок молодой.

Бегите, о изумрудно - зеленые волны,
Шумя на ветру, никого не боясь!
А я пойду по зеленому морю довольный,
В бегущих волнах по пояс.


06/08/2019.
9:16 утра.
Канада, Онтерио.

 

Время ритмично щелкает языкомЯ не царь и не псарь, а простой отголосок
далеких крикливых и хриплых журавлей.
Я хмурое небо, я дождь осенний, который клюет
гроздья рябины за твоим окном, откуда ты глядишь
зимой в снежную даль, где загрустят ухабы
вдоль зимней заснеженной дороги,
с покосившиеся хижинами деревень.
Я не царь и не псарь, я простой раб своих желаний.
Раб воздуха, воды и еды.
По ночам я гляжу рыбой на лунку луны,
внимая тишине, где вагоны ритмично стучат колесами
по стальным позвоночникам железных дорог.
Стук, который похож на сердцебиение,
на икота настенных часов, наевшиеся едой,
под названием "время"...
Я не царь и не псарь, я простое одиночество и покой,
я тишина и сиротство старых могил.
Я одинокий прохожий, пьяный в дым, который
домой дорогу забыл.
Сумрак освещен луной, как белая бумага,
как заснеженные зимние дороги,
как наши сентябрские хлопковые поля.
Иду и удлиняется моя безмолвная тень.
Лысеют деревья в парках, словно во сне,
а листья летят и плавно падают на асфальт.
Они такие мягкие, что невольно мне
хочется лечь на них и поспать...
Пускай проходит на цыпочках вечность,
спите и вы, закрыв двери на засов.
И пусть время щелкает языком ритмично,
качая, маятник настенных часов.


03/07/2019.
10:18 дня.
Канада, Онтерио.Потеряла дар речи от восторга луна
Под луной дороги скатерт белый,
Шагал путник умеренно по ним.
Пушинки одуванчиков тихо летели,
На бродячем ветру долин.

Вдалеке у болот, во сне бредя,
Сонно квакала лягушками тьма.
Молча на ромашковое поле глядя,
Теряла дар речи от восторга луна.06/07/2016.
9:15 утра.
Канада, Онтерио.
Примета
Бродит одна по просторам осень
Трава росу тихо роняет, как слезы.
Так задумчиво не грустите в рощах,
О, белоствольные канадские березы!

Ветер, как скрипач творит чудеса,
В рощах березовая музыка звучит.
И чтобы их не сглазили, в лесах,
Дятел дробно по дереву стучит.


25/07/2019.
10:37 дня.
Канада, Онтерио.


Грустный вздох осеннего ветраПо садам молчаливо гуляет осень,
Ушло, даже не попрощавшись лето.
Срывает листья с деревьев в роще,
С грустным вздохом ветер.

О не клянись, клен, я тебе верю,
Что в парках и на бульварах ни души.
И ветер кружит листья деревьев,
Чтобы их на зиму засушить.

Спят, укрываясь туманами поля,
Где увяли ромашки и васильки.
Деревянные свечи деревьев горят,
Вьются листьев мотыльки.


20/12/2016.
10:34 дня.
Канада, Онтерио.


Ветры сшили себе из листьев крыльяОсень добрая, никому не мстит,
Дождь царапает стекла окон.
Но природа в ссылку отправляет птиц,
Такой у нее ненаписаный закон.

Листья печально слетают с ветки,
И кружатся над городом уныло.
Чтобы улететь на юг осенние ветры,
Сшили себе из листьев крылья.

Окольцованная журавлиная стая,
Летит крикливо над осенней рекой.
Высоко в небесах они летят, мечтая,
О болотах, где тишина и покой.21/07/2016.
1:04 дня.
Канада, Онтерио.
Зимние одуванчикиПоздние одуванчики в лугах белели,
Пушистыми белоснежными шарами.
Будто они от горе страшно поседели,
Боясь, что зима не за горами.

Ветры их, как дети на полях задували,
Пушинки кружились и невесомо летели.
А деревья на ветру гармошку рвали,
Как пьяный гармонист в метели.

Теперь вьюги в одуванчики превратились,
И пушинки с них сдуваются, Боже!
О как эти заснеженные фонари улиц,
На облетающие одуванчики похожи!21/01/2016.
12:00 дня.
Канада. Онтерио.
Останавливается ива на лугуВ небосводе предрассветная охра,
В тумане росистых лугов просторы.
Платья тишины от росы промокло,
Щелкают перепелки в поле.

Где - то там вдали им вторит эхо,
Вокруг царит тишина и покой.
Бродит ветер осторожно и тихо,
Усталые огни угасают за рекой.

Посреди луга останавливается ива,
И неподвижно молчание хранит,
Чтобы, идя по лугу торопливо,
Не сбивать росу с травы.


01/08/2017.
2:10 дня.
Канада, Онтерио.
Осенний медСовсем недавно зеленели тополя,
И речки в тишине весело журчали.
Беспечно летала пчела по полям,
На лугу немые туманы молчали.

Там сейчас речка осенняя храпит,
Перестала журчать, весело бежать.
Мечутся тучей над полем воробьи,
Идут прохожие задумчиво ежась.

Тихо опадая тот последный лист,
Сел на стол садовый еще вчера.
Где в баночке лежала утонувшись,
В свой собственный мед пчела...


15/10/2017.
10:11 утра.
Канада, Онтерио.


Бездомного пса доносится лайГудят снегом занесенные просторы,
Танец снежинок под воем вьюг.
Белеют заснеженные поля и боры,
Огоньки в окнах, замерзший пруд.

Рой снежных хлопьев бьется,
В оконные стекла и тихо поет.
Из светящихся окон на сугроб льется,
Рыжий свет, похожий на мед.

За окном поземка седая поднимает,
Белоснежное одеяло зимы.
Бездомного пса доносится лай,
Из глубины бездонной тьмы.


30/11/2019.
6:37 утра.
Канада, Онтерио.


Ночная метельБелая бумага лежала на столе.
Он взял карандаш и поставил точку
в центре той бумаги и тихо сказал:
- Как ей одиноко в этом заснеженном
и безлюдном бумажном поле!
Потом точку спешно стер резинкой
и снова произнес со вздохом: - теперь
бедная исчезла в снежной метели...
Такими словами он глядел в окно,
за которым снежинки летели.


09/11/2018.
3:07 дня.
Канада, Онтерио.


 

Подробнее...

 

Хуршид Даврон

Ўзбекистон халқ шоири

"Шаҳардаги олма дарахти"

китобидан шеърлар.ЁЗ ЭРТАГИ


Далаларнинг қоқ ўртасида
Еру осмон аро бир эртак –
Юлдузларнинг майин сасидан
Тебранади оппоқ беланчак.

Ухлаб қолар ҳориган ота,
Ухлаб қолар теримчи — сулув,
Ухлаб қолар чорбоғ ортида
Ариқчада жилдираган сув.

Фақат қора кўзларин очиб,
Ҳайратларга тўлдириб қучоқ.
Онасига ўхшатиб ойни,
Тамшанади ойдай чақалоқ.

Ва меҳрдан ичиб, кўксини
Чақалоққа тутар ой хушҳол.
Сўнг аллалар айтиб, ўксиниб,
Беланчакни тебратар шамол.

ЁНАЁТГАН ГУЛХАНЛАР


Кўз ўнгимда бепоён боғлар,
Япроқларда тилларанг ғубор.
Яқинлашиб қолгандек тоғлар,
Ҳаво шундай тиниқ, беғубор.

Шитирлаган тунги ёмғир ҳам,
Туманларни қучоқлаган тонг,
Қоп-қорайган дала-ю қир ҳам
Бари менга таниш, қадрдон.

Дарахтларда ловуллар гулхан,
Юрагимда унинг тафти бор.
Боғчадаги хазонлар билан
Учиб юрар кечаги баҳор.

Мени ташлаб кетмоқчи дўстни
Тўхтатмоқчи бўлгандай, бу он
Мен жимгина қўлим чўзаман,
Ёнаётган гулханлар томон.

ДАРАХТЗОР ҚОШИГА КЕЛАР БИР АЁЛ


Тунда силкитаркан дарахтни шамол,
Дарахтлар титраркан маҳзун, букчайиб,
Дарахтзор қошига келар бир аёл,
Нозик оёқларин шабнамга чайиб.

У гуллар сочади ҳовуч-ҳовучлаб,
Ҳайратга тўлади армонли боғлар. ,
У куйлай бошласа, гулларни тишлаб
Уйғона бошлайди қуриган шохлар.

КУЗ ЭРТАГИ


Теримчи қизлар
Шохлардаги қушлардай енгил,
Қоматли — хаёл,
Қуёш иси анқиб турар чеҳраларидан.
Улар
Тўлиб кетган армонлар каби
Эгатларга сочилган,
Орзулари мезонлар каби
Оппоқ-оппоқ учиб юргувчи
Ойдин шамолларга осилган.
Ҳув… Бўғилиб сайраган
Қушдан ҳам узоқ,
Қишлоғимнинг чексиз далаларида,
Оппоқ шийпонларда кўксини титроқ,
Илиқ, мовий шамоллар ўпиб,
Ухлаб ётар теримчи қизлар
Тушларини қуёшга кўмиб…

 

Подробнее...

 

Xoldor Vulqon

O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining a'zosiDarcham yonidan o'tdi uchib yvvoyi g'ozlar
(Ushbu she'riy kitobimni mehribon onam Muhtaramxon Mirzajalol qizi va mening ikkinchi onam E'zozxon Kenjaevalarning porloq hotiralariga bag‘ishlayman.)X.V.

 

 

Isiriq tutatar bog‘larda tumanSizga o‘xshab yalqov, bekorchimas shamol,
U yupun bog‘larni soliqqa tortar.
Qushlar uchib ketar janubga tomon,
Kundan kunga elning hayrati ortar.

Isiriq tutatadi o‘tloqda tuman,
Daraxt yaproqlarin shamollar quvgan.
Kuz xovuz bo‘yida o‘ltirar hamon,
Xayoli parishon, termulib suvga.

To‘zg‘itdi barglarni daydi shabboda,
Esib o‘tar ekan yonimdan shoshib.
Bitta bargni tutib oldim havoda,
Bosib ketmasin deb sho‘rlikni moshin.


21/02/2020.
Kechki soat 7:12.
Kanada, Onterio.

 

SababOydinda dong qotib uxlolmas avom,
Sutga cho‘milganday oqbadan qayin.
Yolg‘iz odimlashda etarkanman davom,
Shamol chalib o‘tar yonimdan nayin.

Nahot ko‘zi oqib tushdi darchaning,
Oyning shu’lasiga qilolmay toqat.
Vaqt o‘tgan sari bunda barchaning,
Qisqaradi umri soat ba soat.

Mana nima uchun shovullaydi daryo,
Va porlar oy ichga yutib ovozin.
Mana nechun poyiz ko‘tarar faryod,
Varaq varaq yirtib osmon qog‘ozin.


21/02/2020.
Kech soat 5:42.
Kanada, Onterio.


Санъат асариТажрибали табиб цингари соат,
Текширар вақтнинг томир уришин.
Вақт эса ҳеч кимга қилмас итоат,
Ўтаверар лоқайд, жини қуришиб.

Хона деворига қўйилган илиб,
Қўли гул рассомнинг санъат асари.
Унда хору хазон ётар титилиб,
Йўловчилар ғамгин ишга шошади.

Кўмилиб ётибди хазонларга йўл,
Хаёлларим хазон каби сочилди.
Картинага аста тегизгандим қўл,
У кузги боғ томон очилди.


20/02/2020.
Кундуз соат 1:48.
Канада, Онтерио.

 

Qo‘nar dala - dashtning sochiga qirov


Xorigan yaproqlar, daqiqa sanab,
Top toza yo‘laklar uzra to‘kilar.
Shamol ivirsitgan yo‘laklarga qarab,
Farrosh, g‘azablanib, so‘kinar.

Qo‘zg‘oladi ko‘kda qushlar bo‘roni,
Osmonga alanglab qaraydi barcha.
Chirpirab raqs tushar bog‘lar xazoni,
To yiqilib qolguncha, charchab.

Janub tamon jo‘nab ketadi kuz ham,
Guvillagan qushlar to‘zoni aro.
Borliq sarg‘ayadi, misoli musxaf,
Qo‘nar dala - dashtning sochiga qirov.


21/02/2020.
Erta bilan soat 8:15.
Kanada, Onterio.

San’at asariTajribali tabib singari soat,
Tekshirar vaqtning tomir urishin.
Vaqt esa hech kimga qilmas itoat,
O‘taverar loqayd, jini qurishib.

Xona devoriga qo‘yilgan ilib,
Qo‘li gul rassomning san’at asari.
Unda xoru xazon yotar titilib,
Yo‘lovchilar g'amgin ishga shoshadi.

Ko‘milib yotibdi xazonlarga yo‘l,
Xayollarim xazon kabi sochildi.
Kartinaga asta tegizgandim qo‘l,
U kuzgi bog' tomon qiya ochildi.


20/02/2020.
Kunduz soat 1:48.
Kanada, Onterio.

 

Bog‘da bodi xazon yig‘laydi aytibSerraygan yaproqsiz yalong‘och bog‘da,
Qoraydi dov daraxtlarning tanasi.
Kuz gulxani dudsiz lovullagan chog‘da,
Ular yonib ketdi chamasi.

Janub tamon uchib ketgan turnalar,
Shu ketgancha kelmadilar qaytib.
Oynalar yomg‘irdan endi tirnalar,
Bog‘da bodi xazon yig‘laydi aytib.

Hijron vujudimni qiynar beomon,
Sensiz xazon kabi sarg‘aymog‘im tayin.
Bog‘larda bir o‘zi o‘ynaydi shamol,
Sollona sochlaring singari mayin.


20/02/2020.
Erta bilan soat 8:09.
Kanada, Onterio.

Qaraysan, chelaging tushib qo‘lingdanQushlar uchar issiq o‘lkalar tomon,
Hademay dalalar halovat topar.
Moylanmagan temir dorvozani shamol,
Goh qiyalab ochar, gohida yopar.

G‘amgin xo‘rsinishdan endi ne foyda,
Kuzdan ko‘ra senga bahor yoqardi.
Sevgining ikkimiz uchrashgan joyda,
Kuzgi qoqio‘tday sochi oqardi.

Ko‘kda qurillasa turnalar galasi,
Qaraysan, chelaging tushib qo‘lingdan.
Mening esa tumanda daydib, adashib,
Chiqib qolgim kelar yo‘lingdan.


19/02/2020.
Kunduz soat 5:22.
Kanada, Onterio.

Sayr


Ko‘kdan oy xayoli parishon boqar,
Baqalar zulmatda kuylaydi hamon.
Oydinda sayr etish yaxshiyu, faqat,
Yolg‘izlik va yana sensizlik yomon.

Bu yulduzli kecha, o‘ngmi yo ro‘yo?
Daydib yurar latif, ilohiy nasim.
Daraxt shoxlarining soyalari go‘yo,
Oqlangan devorga chizilgan rasm.

Ishlanganday ular ganch kabi o‘yib,
Nafis soyalarga yetishmaydi joy.
Termulmog‘im uchun manzaraga to‘yib,
Tongacha porlayver, ketib qolma, oy!


19/02/2020.
Kunduz soat 2:44.
Kanada, Onterio.


Sog‘intirdi dala, sokin sukunat


Yetar daydiganim, dunyoni kezib,
Kechirgandir meni xalq va hukumat.
Vatanga qaytaman, g‘urbatdan bezib,
Sog‘intirdi dala, sokin sukunat.

Boshda yag‘ir do‘ppim, oyoqda etik,
Jo‘nayman so‘qmoqdan sohilga tomon.
Daryo shovullaydi, suvlari beshik,
Dalada odamlar to‘playdi somon.

Qaylardadir eshak xangraydi uzoq,
Maynalar qo‘nadi sigir shoxiga.
Keng dalada to‘xtab, tutaman quloq,
Hasratli sayragan kakku ohiga.

Yolg‘iz, "Cho‘chqaxona"* tomonda yursam,
Dil qushim qutilgan kabi tuzoqdan.
"Zilolmos"* tarafda xayqirib, xursand,
Poezd gudok berar menga uzoqdan.


19/02/2020.
Erta bilan soat 7:51.
Kanada, Onterio.
*"Cho‘chqaxona" - Qoradaryo sohilidagi qadimiy cho‘chqaxona xarobasi.
* "Zilolmos" - Kuyganyordagi daryo ustiga qurilgan yashil rangli temir ko‘prik.Zeleniy most.

 

Hayrat

Rahmon Qo'chqorgaU suzib borardi yog‘och qayiqda,
Yolg‘iz, bir maromda eshkaklar eshib.
Yulduzlar turkumi katta ayiqday,
Cho‘g‘lanib, falakni kuydirar, teshib.

Kuvak, kuvakkakkakkak! -deya baqalar,
Qotib - qotib kular, latifa aytib.
Daraxtlar chopadi daryo yoqalab,
Qamishlar shovullab kuylagan payti.

Oppoq nilufarlar ochilgan joyda,
Kumushday yaltirab, chayqaladi suv.
Qayiqchi bir laxza porlayotgan oyga,
Termulib, hayratdan qotib qoldiku.

Baliqlar biltanglab suzadi pastda,
Suv osti o‘tlari bilan qovushib.
Eshitilar hatto eshkaklardan asta,
Tomayotgan suvning tovushi.


18/02/2020.
Erta bilan soat 8:14.
Kanada, Onterio.


ChinqiriqDalalarni jimgina yoritardi oy,
Sen birdan chinqirding, ko‘tarib faryod.
Buzma sukunatning oromini, hoy,
Telbasifat poyezd, chekkanday taryok!

Yulduzlar qandilin titratdi, qara,
Sokin sukunatni buzgan tovushing.
Qudumingdan zirillar o‘tlog‘u dala,
Po‘latdan yasalgan ekan kovushing...

Hayriyat, ovozing tindi tong sahar,
O‘chirib osmonning rangi qutini.
Uzoqda uyg‘ona boshladi shahar,
Burqsitib fabrikalar tutunin.


17/02/2020.
Kunduz soat 1:34.
Kanada, Onterio.

 

Og‘zi qulog‘ida, jilmayar hilolDarchalarning ko‘zi tushmasin oqib,
Zulmat qamramasin o‘ngu so‘limni.
Dov - daraxtlar mash’alasin yoqib,
Kuz, yoritgin tunda mening yo‘limni.

Paypaslaydi chiroq shu’lasi bilan,
Traktor zulmatli kuzgi dalani.
Etaklarin sudrar ko‘chmanchi tuman,
Osmon uxlar, yulduzlarga talanib.

Balki bo‘lar oyoqsiz ham yugirsa, yursa,
Afsuski, o‘lgudek charchagan shamol.
Og‘zi qulog‘ida, jilmayadi xursand,
Shudgorlangan dala ustida hilol.


17/02/2020.
Erta bilan soat 8:18.
Kanada, Onterio.

Kuz hasratiTikonga ilindi tumanlar etagi,
O‘tloqda yilqilar yurganday o‘tlab.
Dala - tuzning qurib qolgan chechagi -
Qoqio‘t to‘zg‘og‘in bo‘lmaydi butlab.

Xilvatlarda bazm quradi jinlar,
Borliq sharob to‘la qadimiy xumday.
O bo‘m- bo‘sh, taxtadan yasalgan inlar,
Hasratli boqmangiz janubga bunday!


16/02/2020.
Kunduz soat 4:54.
Kanada, Onterio.


HiyobonKuzgi hiyobonda nimanidir poylab,
O‘ltirar shalog‘i chiqqan o‘rindiq.
Yegulikni shishgan lunjiga joylab,
Tinmay kavshanadi ochko‘z burunduq.

Yo piray, sen buni qayerdan bilding?
Ha, bargi xazonlar chirpirab uchar.
Tabiat hademay, erta yo indin,
Bo‘lmasaydi qishning qahriga duchor.

Uchar goh balandlab, gohida pastlab,
Chumchuqlar galasi aqldan ozgan.
Daftar ham xurpayib, qanotin rostlab,
Uchib ketmasa bas janubga g‘ozday.


16/02/2020.
Kunduz soat 2:32.
Kanada, Onterio.


IyulKapalaklar jufti sevishganlar kabi,
Bir birini unsiz izlab topishar.
Qaqraydi suv to‘la daryoning labi,
Dala etagida bo‘zlar popishak.

Yo‘l qarab, sukutga cho‘madi bog‘lar,
Xovuz ko‘zgusiga termuladi tol.
Sigirlar ham soya - salqinni hoxlar,
Sukunat qilt etmas, oyoqlari shol.

Sarob jimirlaydi, yel esar mayin,
Tin olar to‘rg‘aylar sayragan o‘tloq.
Yolg‘iz raqs tushadi chirpirab quyun,
Kimsasiz yo‘llarda, to‘zg‘itib tuproq.


16/02/2020.
Erta bilan soat 8:57.
Kanada, Onterio.

 

Kuzgi sukunat
O‘ychan to‘kiladi qaxrabo barglar,
Goh to‘zg‘ib uchadi, izlab boshpana.
Ey, farrosh, kimsasiz, tumanli bog‘da,
Ko‘rmay, bosib olma xaskashni yana!

Kuzgi xiyobonlar jim xayol surib,
Sokin sukunatga tutadi quloq.
Qaysidir choyxonada, to‘rqovoqdan turib,
Bedana modasin qo‘yar qumtaloq.15/02/2020.
Kunduz soat 10:19.
Kanada, Onterio.

GilamTaraqa turuq qilib, chopadi poyiz,
Uning chinqirig‘i samoga yetdi.
Oy oppoq nilufar, osmon esa xovuz,
Qaydadir bir yulduz xushidan ketdi.

Qiqirlab kuladi aqli zaif soy,
Yaproqlar pichirlab duo o‘qiydi.
Daraxt shoxlarining soyasidan oy,
Oydin yo‘laklarda gilam to‘qiydi.


15/02/2020.
Erta bilan soat 9:35.
Kanada, Onterio.

OzodlikOchib yubordilar qafas darchasin,
Osmonu falakka havolandi qush.
Uchdi u, unitib barcha - barchasin,
Bilolmay, ko‘rgani o‘ngmi yoki tush.

Uchar qanotlari ketguday titilib,
Parlarini shamol tortqilab yular.
Qafas, ozod bo‘lib, qushdan qutilib,
Og‘zini lang ochgancha kular.


15/02/2020.
Erta bilan soat 8:34.
Kanada, Onterio.

Kuzgi xovliKuzgi dudsiz yong‘in, daraxtlar yonar,
Botargox tomonda qushlar janjjali.
Alvon ufqlarning jaroxati qonar,
Ko‘kda turnalarning xanjari.

Xazonlar galasi shamollar bilan,
Uchib ketdi ko‘zlar ilg‘amas joyga.
Otlar o‘tlayotgan o‘tloqni tuman,
Sehrgar singari berkitdi qayga?

Bangi chekayotgan chilimday burqsib,
Kulbam mo‘risidan o‘rlaydi tutun.
Men esa, dov - daraxtlarni qo‘rqitib,
O‘tmas bolta bilan yoraman o‘tin.


14/02/2020.
Kech soat 7:34.
Kanada, Onterio.


Kechuv


O‘zanidan toshar bahoriy daryo,
Bosar o‘tloqlaru dala dashtni suv.
Shamol tol kokilin o‘ynar beparvo,
Goho kapalakni quvlab ketar u.

Yalangoyoq shamol, etiklarin yechib,
Aylanadi uysiz daydi, sayoqqa.
Ko‘m - ko‘k osmonlarni o‘tadi kechib,
Daraxtlar, shoshilmay yog‘ochoyoqda.


14/02/2020.
Kunduz soat 12:53.
Kanada, Onterio.O‘ktobrChalinmadi hali cherkovlarda jom,
Hali yangramadi masjidda azon.
Qo‘nmadi o‘rmonlar etagiga shom,
Bog‘larda pichirlar duogo‘y xazon.

Loqayd tentiraydi ajina shamol,
Ko‘ylagi xazondan, tushar o‘yinga.
Xayoli parishon kuz sohibjamol,
Xazondan poyondoz to‘shar yo‘limga.

Dov daraxt jandasi oqar daryoda,
Yalog‘och bog‘larning yetim armoni.
Osmon sahrosida ko‘tarar faryod,
Ko‘chmanchi qushlarning g‘arib karvoni.


14/02/2020.
Kunduz soat 12:15.
Kanada, Onterio.


Qordan yorishadi ruhing dalasiOppoq chivinlarning girdobi guvlab,
Telbarib, zulmatda chirpirab uchar.
Izg‘irin ularni tutolmay, quvlab,
Qorbarxan ustidan qiyalab uchar.

Tizza bo‘yi qorga botgan dov -daraxt,
Kimsasiz dala -dasht ortida uylar.
Cho‘kirtak chayqalib, ichganday araq,
Shamolda yolg‘izlik qo‘shig‘in kuylar.

Oydindek oqarar yiroq yiroqlar,
Qarayman, muzlagan oynani artib.
Qorbo‘ronda porlar mayus chiroqlar,
Bir o‘jar yo‘lovchi boradi yo‘rtib.

Qor to‘xtamay yog‘ar paxtadek xo‘ppak,
Sarjinda o‘tinlar yotar qalashib.
Erinib xuradi zulmatda ko‘ppak,
Qordan yorishadi ruhing dalasi.


14/02/2020.
Erta bilan 9:43.
Kanada, Onterio.

 

 

 

Подробнее...

 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана

 

Полный текст повести "Листопад"


Аннотация:
Первый отзыв неизвестного читателя о повести Холдора Вулкана "Листопад" в электронной библиотеке "Ридли".

 

Уважаемые читатели, искренне надеемся, что книга "Листопад" Холдор Вулкан окажется не похожей ни на одну из уже прочитанных Вами в данном жанре. Не остаются и без внимания сквозные образы, появляясь в разных местах текста они великолепно гармонируют с основной линией. Очевидно, что проблемы, здесь затронутые, не потеряют своей актуальности ни во времени, ни в пространстве. Значительное внимание уделяется месту происходящих событий, что придает красочности и реалистичности происходящего. Увлекательно, порой смешно, весьма трогательно, дает возможность задуматься о себе, навевая воспоминания из жизни. Портрет главного героя подобран очень удачно, с первых строк проникаешься к нему симпатией, сопереживаешь ему, радуешься его успехам, огорчаешься неудачами. Чувствуется определенная особенность, попытка выйти за рамки основной идеи и внести ту неповторимость, благодаря которой появляется желание вернуться к прочитанному. По мере приближения к исходу, важным становится более великое и красивое, ловко спрятанное, нежели то, что казалось на первый взгляд. По мере приближения к апофеозу невольно замирает дух и в последствии чувствуется желание к последующему многократному чтению. Помимо увлекательного, захватывающего и интересного повествования, в сюжете также сохраняется логичность и последовательность событий. На первый взгляд сочетание любви и дружбы кажется обыденным и приевшимся, но впоследствии приходишь к выводу очевидности выбранной проблематики. "Листопад" Холдор Вулкан читать бесплатно онлайн необычно, так как произведение порой невероятно, но в то же время, весьма интересно и захватывающее. 19.09.2016.


Второй отзыв неизвестного читателя о повести Холдора Вулкана "Листопад" в электронной библиотеке "Ридли"


Дорогие читатели, есть книги интересные, а есть - очень интересные. К какому разряду отнести "Листопад" Холдор Вулкан решать Вам! Невольно проживаешь книгу - то исчезаешь полностью в ней, то возобновляешься, находя параллели и собственное основание, и неожиданно для себя растешь душой. С первых строк обращают на себя внимание зрительные образы, они во многом отчетливы, красочны и графичны. Финал немножко затянут, но это вполне компенсируется абсолютно непредсказуемым окончанием. Благодаря динамичному и увлекательному сюжету, книга держит читателя в напряжении от начала до конца. Гармоничное взаимодоплонение конфликтных эпизодов с внешней окружающей реальностью, лишний раз подтверждают талант и мастерство литературного гения. Благодаря уму, харизме, остроумию и благородности, моментально ощущаешь симпатию к главному герою и его спутнице. Мягкая ирония наряду с комическими ситуациями настолько гармонично вплетены в сюжет, что становятся неразрывной его частью. Данная история - это своеобразная загадка, поставленная читателю, и обычной логикой ее не разгадать, до самой последней страницы. Создатель не спешит преждевременно раскрыть идею произведения, но через действия при помощи намеков в диалогах постепенно подводит к ней читателя. Темы любви и ненависти, добра и зла, дружбы и вражды, в какое бы время они не затрагивались, всегда остаются актуальными и насущными.

--------------------------------------------------------------


Спасибо Вам огромное за искренный отзыв на мое произведение.С уважением, Холдор Вулкан.(Х.В.)

 

 Холдор Вулкан
Член Союза писателей Узбекистана


Листопад
(Повесть)


Любое коммерческое использование повести Холдора Вулкана "ЛИСТОПАД "запрещено без предварительного письменного согласия автора.(Холдор Вулкан)


1 глава
Весенние поля


Весна. Птицы поют на высоких тополях у полевого стана, где расцвела белая акация. Совсем недавно среди тернистых ветвей акации можно было увидеть гнездо сороки, а теперь оно исчезло из виду, среди листьев и цветущих гроздей этого дерева. Сороки очень умные птицы. Они знают, что мальчишки не могут залезть на дерево, у которого тернистые ветви, так как его острые колючие шипы могут больно поцарапать им руки и ноги и даже порвать им шаровары. Цветы акации пленили душу словно сувениры, сделанные из осколков белого фарфора. Приятный запах этих гроздей ветры разносят по всему полю, где работают дехкане. Хуршида работала, стуча кетменем на поле. Это была девушка лет восемнадцати, светлокожая, с густыми и нежными вьющимися волосами темно русого цвета, со стройной фигурой и пышней грудью, с карими глазами и ясными зрачками. Она так красиво улыбалась коралловыми губами, показывая белые здоровые и красивые зубы, что многие парни в селе были от неё без ума. Но Хуршида не обращала внимания ни на одного из них, так как она не испытывала к ним нежного чувства под названием любовь. Своим равнодушием она еще больше усиливала "гнет" над влюбленными. Она даже не отвечала на любовные письма, которые писали парни и передавали ей через её подруг.
Отец Хуршиды Абдулджаббар очень строг по отношению к своей дочери Хуршиде и своим тяжелым характером и поведением похож скорее на отчима, чем на родного отца. Он часто выпивает спиртное и устраивает пьяные дебоши. Но Абдулджаббар является хорошим специалистом в области стрижки овец. Работает он механиком на животноводческой ферме колхоза "Тиллакудук". Чинит на ферме доильные аппараты, автопоилки, транспортеры, очищающие коровники, комбайны, измельчители кормов и так далее. Хотя Абдулджаббар не является религиозным фанатиком, но он строго запрещает Хуршиде ходить на вечеринки, посвященные дням рождения ее одноклассниц, где присутствовали парни. Абдулджаббар поклялся, что если его дочь Хуршида опозорит их семью, то он ее проклянет. Поэтому Рахила каждый день настойчиво говорит Хуршиде, чтобы она не играла с огнем и была осторожной в общениях со своими одноклассниками и другими незнакомыми парнями, Рахила знает, что в классе ее дочери не все девушки относятся к Хуршиде дружелюбно. То есть некоторые девушки,завидуют Хуршиде черной завистью, потому что она красивая и многие парни были влюблены не в них, а в нее.
С такими мыслями Хуршида продолжала работать на поле, выравнивая грунт для посева хлопка. Она любит работать на полях в одиночестве, так как никто ей не мешает думать о том, о чем она хочет думать. Одиночество для нее свобода, как бескрайное небо. Иногда Хуршида останавливается, выпрямляя спину, внимая далекому и печальному голосу одинокого удода, который доносится из ивовой рощи, где бродит пьяный ветер. Издалека доносился приглушенный рокот одинокого трактора.Хуршида задумчиво наблюдала за низкими проворными полетами ласточек. Они летали над полями, едва не касаясь земли своими белыми брюхами и крыльями, похожими на согнутые черные кинжалы, с острыми лезвиями. Потом она снова приступила к работе, напевая грустную песню о любви. А солнце тем временем медленно, но неизбежно поднималось к зениту. Хуршида долго работала на поле под палящим солнцем и приостановила работу только тогда, когда на пригорке повариха Тубо с криком начала зазывать людей на обед.
-Чойгааааааааа! - кричала она, и ее голос летел над весенними полями, как птица освободившая из ее грудной клетки.
Оставив кетмень на краю поля, Хуршида пошла в сторону полевого стана. Приближаясь к нему, она почувствовала тонкий аромат, душистый запах благоухающей белой акации, которая цвела около полевого стана, где росли высокие тополя и плакучие ивы. В этот момент из культиватора, который остановился рядом с полевым станом, спрыгнул молодой тракторист лет двадцати-двадцати пяти, в потертой тюбетейке, высокий, плечистый, курносый, с кудрявыми волосами, с усами над мясистыми губами. Особой приметой этого парня был его зеленый шрам на левой брови. Он придавал его внешнему виду суровость и мужественность. Своим видом он напоминал римских гладиаторов, которые голыми руками сражались с голодными тиграми. Хуршида раньше не видела этого тракториста в здешних местах, но сразу вспомнила его трактор, за которым она недавно наблюдала издалека на хлопковом поле. Пока Хуршида снимала с ветки тутового дерева свой небольшой мешочек, в котором были хлеб, сахар, заварка, алюминиевая ложка, и кружка с миской, тракторист уже стоял в очереди у полевого жестяного самовара, где труженики по очереди наливали себе кипяток. Взяв свою кружку, Хуршида насыпала в неё заварку и тоже встала в очередь. Увидев ее, парень повернулся вполуоборот и уступил ей место. Не ожидавшая такого джентльменства, Хуршида поблагодарила молодого тракториста и по-доброму улыбнулась. Спустя несколько минут парень начал разговаривать с ней:
- Девушка, давайте-ка я вам расскажу удивительную историю, чтобы быстрее шло время, пока мы стоим в очереди. Короче говоря, иду я вчера мимо этого дерева - красота!- от белоснежных цветов этой акации глаз невозможно оторвать. Не акация цветущая, а молодая невеста в белом подвенечном платье! Я невольно остановился, любуясь необычной красотой этого дерева, смотрю на него с восторгом, словно дехканин, приехавший из далекой деревни с мешком на плечах, который впервые увидел город. Тут раздались автоматные очереди. Думаю, ё-мое, какой - то террорист стреляет в меня из Калаша. Я быстро лег на землю, чтобы тот не изрешетил меня, выпустив всю обойму. Лежу, блин, лежу и гляжу, а там поет сорока. Ну и, думаю, дела... Стыдно стало даже самому перед собой. Встал, оглянулся вокруг, нашел свою потертую тюбетейку, стряхнул пыль, нахлобучил её на голову и пошел дальше. Хорошо, что, кроме меня, этого никто не видел.
Выслушав рассказ тракториста, все вокруг дружно рассмеялись. Хуршида тоже. Тут подошла их очередь. Но, как назло, кипяток перестал литься из краника самовара. Выяснилось, что причиной был тот факт, что в самоваре уровень кипятка понизился ниже уровня краника, вот он и перестал литься. Но тракторист нашёл выход из положения: он попросил Хуршиду нагнуть самовар и налить кипятку в кружку, которую он подставил.
- Хорошо - согласилась Хуршида и, когда молодой тракторист подставил свою кружку к кранику самовара, Хуршида осторожно нагнула самовар. Но тут случилась беда: Хуршида случайно уронила самовар, и он опрокинулся, ошпарив молодого тракториста кипятком. Тракторист, сделав гримасу на лице от сильного ожога, начал прыгать от боли, опираясь на одну ногу, втягивая воздух в легкие.
- Вс -а-аа-ах! Вс -аа-аа-аа-аа-ахх! Уууууухххх!- прыгал он от жгучей боли и крутился как собака, которая гонится за своим хвостом.
Хуршида заплакала от испуга и от жалости, не зная, что делать и как успокоить бедного тракториста. А труженики, которые уже приступили к приему пищи, дружно встали со своих мест, сочувствуя трактористу, который нечаянно ошпарился кипятком. А некоторые весело смеялись, особенно когда табельщик Абделькасум закричал, мол, тракторист, ты сними свои штаны и прыгай живо в арык!
- Ой, простите, ради бога, акаджон! Это я во всем виновата!.. Сильно обожглись?! Бедный!.. Не знаю я вашего имени... Как вас звать?.. - сказала Хуршида, плача и кружась вокруг парня в растерянности.
Молодой тракторист, держась за ошпаренное бедро, остановился на миг и с гримасой на лице сказал:
- Меня что ли? Вс -ааа-аа-- ахххх... меня зовут Султан!
- Ой, Султан-ака, простите ради Бога! Я не хотела... - просила прощения Хуршида со слезами на глазах.
-Да, вы не волнуйтесь, девушка, ничего... Вс -а-аа-аа-аххх... Ааа-аа-аа-ахх....До свадьбы заживет - сказал тракторист Султан, слегка улыбаясь сквозь гримасы на лице, продолжая скакать на одной ноге.
Потом спросил, искажая лицо от невыносимой боли:
-А вас? Как вас звать?
- Меня? Ах да, мое имя Хуршида
- Очень приятно... Вс -аа-аа аа-ааах... Ыыыых!Красивое у Вас имя, как вы сами, честное слово. Вы, Хуршида, не обращайте внимание на меня. Лучше поешьте чего-нибудь. Время обеда всё же... - сказал Султан, продолжая опираться на одну ногу, чтобы смягчить боль.
- Нет, ничего не буду есть. Ну, как же я могу есть, когда вы мучаетесь из-за меня адской болью? - плакала Хуршида.
Тут Султан тракторист перестал прихрамывать и сказал.
- Ну, что вы, Хуршида, перестаньте сейчас же плакать! Ведь люди смотрят на нас. Все. Уже отпустила боль. Вы не волнуйтесь. У меня все в порядке. Клянусь гаечным ключом. Вы что, не верите моим словам?.. Ну, тогда мне ничего не остается, кроме как доказать Вам, что я здоров как бык. Вот сморите.
Такими словами, напевая мелодию, он начал танцевать, притопывая своими кирзовыми сапогами, как чечёточник с большим стажем.
Султан танцевал, кружась, как вихрь и напевая веселую музыку. Увидев это, все вокруг смеялись, словно зрители, которые смотрят смешные представления бродячего артиста. Хуршида тоже улыбалась сквозь слезы, радуясь тому, что Султана отпустила боль.


2 глава
Первая любовь


Хотя Хуршида своими собственными глазами увидела, как тракторист Султан, залезая на свой культиватор, уехал обратно в сторону поля, но она все равно не смогла простить себя за то, что ошпарила кипятком по неосторожности бедного, ни в чем не повинного парня, ударника-механизатора колхоза Тиллакудук. Бедная думала только о Султане, и ей было жалко этого безобидного, терпеливого и веселого парня. Другой человек на его месте, думала она, разгневался бы и, может быть, даже ударил бы её, или, в крайнем случае, обратился бы в суд, с требованием заплатить ей определенную сумму денег в качестве компенсации за нанесенный вред его здоровью. А он? Он, наоборот, успокаивал Хуршиду, пританцовывая перед тружениками колхоза, которые могли бы дать показание в суде в его пользу в качестве свидетелей. Он стонал и прыгал от боли, а я, дура, спросила, как его звать. Несмотря на жгучую боль, он ответил. Да и не забыл пошутить, сказав, что рана его заживет до свадьбы. А как он танцевал! Как этот американец, Майкл Джексон, ей Богу! Интересно, а зачем он вообще работает трактористом, когда у него есть талант артиста-юмориста? Ведь он мог бы открыть свой собственный театр юмора и сатиры и зарабатывать нешуточные деньги. Странно, почему он работает трактористом?
С такими мыслями Хуршида долго не могла уснуть, внимая звонкому пению сверчков и глядя в открытое окно, зашторенное занавеской из белого тюля, сквозь которую светила круглая луна и мерцали далекие звезды. Издалека доносился усталый лай ленивых собак и кваканье лягушек в старом пруду, где цвели белые и розовые кувшинки.
Хуршида решила пойти утром на поле, где будет культивировать хлопчатник тракторист Султан, попросить у него еще раз прощения, и узнать, не болит ли его нога, которая вчера получила ожог по ее вине. Между тем, у открытого окна не сильный ночной прохладный ветерок нежно трепетал и слегка задувал занавеску, сотканную из тюля, напоминающую парус. Хуршиду клонило ко сну. Она уснула как больная под наркозом во время операции. Ей снился тракторист Султан, который работал на своем тракторе бороздя бескрайнее и вечное небо, покрытое облаками .
- Здравствуйте, Султан-ака! -сказала Хуршида, глядя в небо.
Услышав ее голос, Султан взглянул на нее и улыбнулся, продолжая вести свой воздушный корабль-бульдозер по бескрайнему небу.
- А, это вы, Хуршидахан?! Ну, как дела у вас?! - сказал он.
- У меня все в порядке! А как у вас?! Нога не болит?! - спросила Хуршида.
- Не-а, не болит! Вчера вечером я помазал ошпаренную ногу зубной пастой "Блендомет", и к утру рана перестала болеть, - как рукой сняло! Честное слово механизатора! Если не верите, то я могу вам показать зажившую рану. Секундечку. Вот, сейчас сниму джинсы, и Вы сами убедитесь в этом воочию... - сказал Султан.
С этими словами он поднялся с сидения и прыгнул на капот бульдозера, двигающегося над клубками серых облаков. Тут трактор под его ногами лихо пошатнулся, и Султан чуть не плюхнулся на землю. У Хуршиды екнуло сердце. Она страшно испугалась.
- Нет, нет, Султан-ака, не надо снимать брюки! Я вам верю! Ой, будьте осторожны! -крикнула Хуршида.
- Да?! Ну, как хотите! Тогда давайте ко я станцую вам чечеточку! - сказал Султан и, не ожидая ответа, начал танцевать чичетку прямо на капоте своего воздушного агрегата.
Тап -тап та! Тап -тап та! Тапа типа тапа типа тап типа та! Тапатипа тапатипа -тапатипа -тапатипа тап тап та!тапатапатапатапатапатапатап! Типатапа типатапа типатапа типа тапа тип тап та! - чеканил Султан своими кирзовыми сапогами, у которых звенели чугунные подковы, ударяясь о жестяный капот трактора.
Тут он неожиданно потерял равновесие и упал с капота воздушного бульдолайнера. Но он успел ухватиться за фару бульдозера. А бульдозер все ехал по небу, ехал, бороздя облака своими плугами. Молодой тракторист висел и старался всеми силами удержаться, чтобы не полететь вниз. Внизу Хуршида от страха чуть с ума не сходила.
- Ой, Боже, спаси Султан-аку! Держитесь, Султан-ака! Не отпускайте фару бульдозера! Я сейчас позову людей на помощь, и мы что-нибудь придумаем! Потерпите! -кричала Хуршида, бегая туда-сюда, но не отводя глаз от трактора и от тракториста Султана, который висел в небе как великий Голивудский каскадёр, ухватившийся за шасси реактивного бомбардировщика в фильме про американо-вьетнамскую войну.
Тут случилось нечто непоправимое: фара воздушного трактора оторвалась со всеми проводками, и тракторист Султан полетел камнем вниз. Летел он по воздуху с диким криком как десантник, у которого заклинило парашют. Хуршида от страха закрыла лицо ладонями, и через несколько минут он с грохотом ударился о землю, подняв облако пыли. Надо было видеть, как горько плакала Хуршида, обнимая тело бедного тракториста Султана, который свалился с неба!
- Простите меня, Султанака! Ох, простите, ради Бога! Это я во всем виновата! Если бы я не спросила у Вас о вашем здоровье, вы бы не встали с сидения вашего воздушного аэробульдозера, который бороздит бескрайное небо нашей солнечной системы и не пригнули бы на капот, на котором Вы танцевали чечётку для того, чтобы убедить меня в том, что у вас ошпаренная нога больше не болит! - плакала она, роняя горькие слезы.
Тут, на удивление Хуршиды, тракторист Султан очнулся. Хуршида от удивления замерла, как мраморная статуя Афродиты.
- Ну, что вы опять ревете, словно маленькая девочка в детском садике, дорогая Хуршида? Перестаньте же плакать.Я жив и здоров, как бык. Если не верите, то я могу встать и станцевать чечётечку - сказал Султан.
И поднявшись, он снова начал танцевать, кружась, как вихрь.
- Ой, слава тебе, Господи, что спас Султан-аку! Слава Богу! - плакала Хуршида, роняя слезы радости.
Тут она проснулась, словно больная после успешной операции. Поняв, наконец, что все это случилось не наяву, она облегченно вздохнула и поблагодарила Бога. Она обрадовалась, подумав, мол, как хорошо, что другие не увидят сна, который приснился мне. Когда она встала и, зашторив занавески, посмотрела в открытое окно, то увидела утренний небосвод, похожий на борозду.

 

x_15d42282 (604x453, 162Kb)

 

Подробнее...

 

132221451_gorod_Brempton (202x216, 31Kb)

Holder Volcano

Member of the Uzbek Union of Writers

The eighteenth letter of Mizhappar

 

 

(In loving memory of the great humorist of Uzbekistan Hadjibay Tadjibayev)

 


Let this letter, which I am writing on a stray dog skin which we slaughtered with a knife and ate with vodka, fly on the autumn wind, fly strictly to the West, where Mr. Sitmrat lives , there, where he often sits drinking whisky or tequila with some ice looking through the window, at the late tired midnight buses, with only a few people still waiting in the bus stops.
Hello, Mr. Sitmrat!
Yesterday Qurumboy called an extraordinary Congress of our party, climbed onto the roof of the pigsty. I ran to where the Convention was supposed to be. When I arrived, Qurumboy rejoiced and uttered this speech:
- Well, the member of the collective farm Mr. Mizhappar is here too. Now we have a quorum, and we can start congress, according to the point of the Charter of our party about holding congresses! So, comrades, if we really want to come to power, we must strengthen political propaganda among the population as never before! On this I declare Congress closed! Members of our party, members and guests of the Congress of our party immediately Yoldashvoy harnessed to a cart! Then he added - do you Hear the trumpet calling?
- Yes! - we answered.
- Then let's go! - shouted  Qurumboy.
We put the clamp on Yoldashvoy, and Qurumboy sat on the cart. We sat down too. We drove on the street, admiring the scenery and sometimes greeting passers-by. The soul sings. I love the road by nature. All around, the trees drop their yellow and crimson leaves. Behind the bare branches of the trees you can see the huts of farmers, with crooked chimneys. Qurumboy humed a melody, good mood from him. Mamadiyar sang some old song.

The cart rattled along, and suddenly it got stuck. Yoldashvoy tensed, trying to pull it out of the mud, but couldn't. Then Qurumboy went to help him, that is, began to beat him over the head with a long whip. Which tore Yoldashvoy's hat, made of dog skin. His pea-jacket was torn, too. Qurumboy mercilessly beat him constantly shouting:
- Get up, don't pretend, you sly quitter! Damned parasite!
Yoldashvoy struggled trying to pull the cart, but it didn't work. The poor man pulled the cart, wrapping the bridle around himself like a fly caught in a spider's web, injuring his shoulders, cutting his neck with swollen arteries. Then from fatigue and impotence he lay down in the mud. His face and clothes were filthy. We had to get off the cart to help Yoldashvoy. Mamadiyar and I pushed the cart from behind, leaning on it with our shoulders. Finally we pulled it out of the mud, and Yoldashvoy ran, dragging the cart along a paved road. We caught up with him and got back on the cart. We went, we waved our hands to children and old men who stood on a roadside watching us with a surprised look. We drove at high speed until our vehicle hit a man. This man was a drunk named Khurram, who was lying on the road tipsy. When we hit it, our cart went up and down again. Well, that local drunk Khurram not died. He got up from his seat and, throwing clods of dirt at us, began to scold us with all his might. Yoldashvoy added speed, but since we did not have a speedometer, we didn't know what speed he was driving at the moment. There were no drunks on the horizon but us. We ride on a high-speed creaking cart, plowing the air. The speed was too great, and suddenly there was an emergency. Our high-speed cart suddenly and unsightly tilted to one side, and one of its wheels fell off. Now the cart stopped listening to Qurumboy, and our uncontrolled carriage went off the road. Dragging Yoldashvoy, it rolled towards a small poultry farm of a local farmer. We rode it and screamed in panic, uttering only one sound:
-A - a - a - a - a -a!  - we shouted.
When we tore down the net, the chickens, geese, ducks, turkeys, too, were frightened, flying noisily away like frightened birds in the night. I don't remember how our cart fell. When I came to my self, I was lying like a boxer in the ring who had been knocked out. My friends too. Qurumboy lying in a pool among the ducks and geese. Mamadiyar was found in a chicken coop, where a thin, tall farmer was standing.
- They're all here, I guess. Now the farmer in despair will take his double-barreled gun and, having loaded it, will shoot us like partridges without trial - I thought.
No, he did not take up the gun, on the contrary, began to help us, at the same time photographing us from all sides for memory. We thought at first that when the poor farmer has calculated the material and moral damage, he went to the roof. Because instead of crying, he was happy as a child and even expressed gratitude to us .
- What are you happy about, bourgeois?! -  asked by Qurumboy, stuffing in his pipe and lighting chicken manure.
- How not to rejoice, Mr. proletarian, after destroying part of my farm you helped me.
-You what, are you crazy? We've done you enormous damage, like hurricane Catherine on the Atlantic coast, you fool! Or do you want to put us on trial? Mind you, my bodyguard Mizhappar abroad there are friends of human rights defenders. They'll raise an international political scandal if you sue. They are even ready to make a revolution for us! - Qurumboy sternly warned the poultry farmer .
- Yes, mister Qurumboy! Why would I sue you when there's another way to get rich? Now, thanks to you, I can write off thousands of chickens, geese, ducks and turkeys, which were taken away by the tax authorities, the Bank employees who gave us a loan, the district Shgabuddinov, then other small officials! - the farmer said.
Then he invited us to a free Banquet to wash up the natural disaster on his farm. While we were drinking tea and eating delicious scrambled eggs, the farmer's wife made rotisserie from the chickens. The farmer ran to the store and we started drinking vodka. After the tenth bottle, Yuldashvoy turned crosseyed, finding it difficult to pronounce the consonant letters. He just smiled and said the vowel sounds. The farmer's wife was a talented woman. She gave an Amateur performance and sang a song about chickens, dancing.    
After the twelfth bottle, the farmer, too, became intoxicated and suddenly turned to God, lazily licking his lips and looking at the ceiling with squinting eyes:
- God, why are you torturing only me?! Is there no one else in the world but me?! Why don't you torture the tax men who skin the poor farmers?! Why do you not punish unjust prosecutors, parasite lawyers, policemen, scaring the people, put innocent, law-abiding citizens behind bars, take away the last penny from people?! Do you not see the pupils and students who, instead of studying, gather cotton on the cold plantations, when the governors beat the teachers and make the prosecutors and police officers kiss the shoes for failing to meet the norm of cotton collection?! Why do you not destroy the unjust leaders who illegally master the people's good, sucking the blood of the people from their arteries and veins like leeches! Now these slaves of yours, instead of asking for forgiveness, are threatened by human rights activists who live a luxurious life abroad, when here the people are starving to eat straw! Is that fair, Lord? Though I don't see your image, I still love you, Lord! Please, God, what have I done to you?! Tell me! Why are you silent?! After all, I participated in the liquidation of the Chernobyl Nuclear Power plant accident. I was hauling radioactive waste out of the sarcophagus in a wheelbarrow, God! - The farmer could not finish his plea, as at that moment the earthquake began. The farmer's hut began to rock and shake. The farmer's wife was the first to evacuate, screaming in fear. Then the farmer shot out into the yard. I don't even remember how or when I ran out of the cabin. I see my party friends standing next to me, pale as the moon, trembling with fear like the skeletons of a hanged man in the wind who has been gnawed by crows. Yoldashvoy too sober, as a good person. Then the ground rumbled under our feet, and we felt as if we were on a Volcano about to explode. Then there was another jolt, and the roof of the farmer's hut went down. It collapsed with a roar, kicking up dust, like a bomb test on the Atoll Moruroa. Hear Qurumboy calling me:
-Comrade Mizhappar, the revolution is in danger! I command you to help me move. You know, Mr. Sitmrat, I was doing Kung Fu, and the commander's order is law to me. I thought Qurumboy was wounded. No, it turns out he's pissed his pants. I'm sorry, but I just have to write about it for the story. Qurumboy had so much shit in pants looking like 1937 military "golife" pants that could not even move independently. Had to pull the dagger out of Qurumboy from the tops of his boots without soles and stick in the pants, which are full of (excuse me again) shit. Qurumboy's Pants  exploded and everything around was yellow. So much for political propaganda among the population! Thank God everyone was alive.


To the following letters, Mr. Sitmrat!
The soldier and member of collective farm, Mr. Mizhappar.

 

x_15d42282 (604x453, 162Kb)

 

 

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилари уюшмасининг аъзоси


Ҳазрати Алишер Навоийдан то Эркин Воҳидовгача бўлган устозларимиз ғазалларида

муҳаббат ва фалсафий мавзулар қойил қилиб тараннум этилди.

Энди аруз вазнимизга манзара лирикасини олиб кириш ҳақида ҳам ўйламоғимиз керак.

 

Холдор Вулқон

 

Куз илҳомлари

 

 

Воҳ, кузги дарахт шаклида ҳайронани кўрдим,

Ёлғиз ва ғариб, бир дили вайронани кўрдим.

 

Жим жит кўчада ўйнади раққоса шамоллар,

Чарх урди ҳазон гирвати, парвонани кўрдим.

 

Дарчам ёнидан ўтди учиб ёввойи ғозлар,

Парвозию фарёдида девонани кўрдим.

 

Қушлар уясин тутди дарахт шохида, ё Раб,

Инларга боқиб, ғам тўла паймонани кўрдим.

 

Заъфар капалаклар каби учганда хазонлар,

Баргларга кўмилган кўча , остонани кўрдим.

 

Йўлларга хазонлар тўшади кузги Торонто,

Боққанча чинор баргига Фарғонани кўрдим.

 

Ишқ бодасидан масту аласт шому саҳар дил,

Узлат уйида хилвати майхонани кўрдим.

 

Дўст топмади Вулқон бу жаҳон мулкида излаб,

Ҳар ерда ғаним, вахшати бегонани кўрдим.

 

 

 

26 октябрь, 2010 йил.

Тонги соат 7 :35 .

Торонто шаҳри, Канада.

 

 

Kuz ilhomlari
Voh, kuzgi daraxt shaklida hayronani ko‘rdim,
Yolg‘iz va g‘arib, bir dili vayronani ko‘rdim.


Jim jit ko‘chada o‘ynadi raqqosa shamollar,
Charx urdi hazon girvati, parvonani ko‘rdim.


Darcham yonidan o‘tdi uchib yovvoyi g‘ozlar,
Parvoziyu faryodida devonani ko‘rdim.


Qushlar uyasin tutdi daraxt shoxida, yo Rab,
Inlarga boqib, g‘am to‘la paymonani ko‘rdim.


Za'far kapalaklar kabi uchganda xazonlar,
Barglarga ko‘milgan ko‘cha , ostonani ko‘rdim.


Yo‘llarga xazonlar to‘shadi kuzgi Toronto,
Boqqancha chinor bargiga Farg‘onani ko‘rdim.


Ishq bodasidan mastu alast shomu sahar dil,
Uzlat uyida xilvati mayxonani ko‘rdim.


Do‘st topmadi Vulqon bu jahon mulkida izlab,
Har yerda g‘anim, vaxshati begonani ko‘rdim.
26 oktyabrь, 2010 yil.
Tongi soat 7 :35 .
Toronto shahri, Kanada.

 

 

x_15d42282 (604x453, 162Kb)

 

 

 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана

Странные письма Мизхаппара

(Повесть)(Светлой памяти великого юмориста Узбекистана Хаджибая Таджибаева)


Первое письмо Мизхаппара

 Пусть это письмо, которое пишу сейчас, спеша как буря, бушуя словно тайфун, дойдет до руки многоуважаемого Сайтмират аки, который живет в тех странах, где процветает демократия как японская Сакура весной. Да будет это письмо понятно и ясно ему как полная луна в безлюдной тишины заснеженное поле колхозное, где мы весной сажаем хлопчатник. Ассаламу алейкум, Сайтмират ака, меня Мизхаппаром зовут. Я колхозник. Мои одноколхозники, отвечая своим ратным трудом на огненно - пламенные прызви власти, перевыполняют годовые планы, по сбору хлопка, мужественно победив все капризы суровой природы. Спасибо огромное, нашему мудрому президенту и властям, за то, что они делали хлеб дешёвым. Человек не помрет , если не употребляет мясо. То есть, он обойдется и без мяса. Для нас лиж бы хлеб с водой что бы не подорожало и воздух был бесплатным. Вот, прикиньте сами, Сайтмират ака, если одежда или сопоги вашы порвется, то, это не страшно.Можно их латать и одевайте на здоровье. А живот? Как вы думаете, можно ли зашить желудок хотябы на сутки и жить не кушая ничего? Как бы не так. Вот недавно, мы ходили в поисках хлеба по мельницам с мешкамы в подмышках. А сейчас, слава опять таки нашему премудрейшему президенту и властям, что хлеб, вода и воздух есть.Это самое главное. Я сейчас пишу этот историческое письмо и думаю, о тех днях, когда изчезли первые необходымые товары с прилавки магазинов и вспомнил одну смешную историю. История это очень смешная и когда я вспоминаю об этой случае, заливаюсь смехом и не могу остановиться. Немогу остановиться даже тогда, когда пристально смотрю на свои ногти, чтобы задавить свой смех. Вот сейчас тоже, пишу это письмо и тресется рука от смеха. Короче, в те суровые дни мой ровесник и родственник Курумбой из села "Латтакишлак" поехал в город в поисках растительное масло. Он шел среди лавок базара и увидель одного молодого человека, который торгавал растительной маслой. Курумбой спросил цену у этого продавца. Продавец назвал цену. Цена была приемлимая и Курумбой решил купить думая: "Цена приемлимая. Давайка я, куплю побольше. Лишную перепродам своим соседям в тридорого " . Пока он думал продавец задал ему деликатный вопрос, дескать: - Сколько вам литров, господин?
- Два... нет, три литра пожалуйста - сказал Курумбой, вытаскивая деньги из за галенище своих кирзовых сопогов без подошв. -Хорошо, господин - сказал Продавец и взял один из стеклянных трехлитровых банок с плотно закрытой крышкой. Потом вытирая её с помощи полотенцы, дал Курумбойу. Тот заплатил и осторожно положил трехлитровую стеклянную банку в мешок. Когда Курумбой приехал домой цел и невредим, на автобусе по марке "Пазик" похожый на буханку хлеба желтего цвета, его мать сильно обрадовалась. А как же иначе, конечно обрадуется. Ведь, они три месяца подрят не принимали горячего, а тут такое! Мама Курумбоя от радости даже заплакала. Потом очистила капусту, кукрузу, репу с картошкой и с хирургической осторожности налила в кател из растительного масло, кое принес Курумбой. Хорошо очишенное, прозрачное масло лежала в днише почерневшего котла. Курумбой начал кочегарничать, разводя огонь. Огонь в очаге горела давольно долго но, почему то масло не разогрелось. То есть, от него не поднимался дым. Вдруг разогретое масло начало кипеть. Увидев это, Курумбой и его мама окасели от удивление. Оказывается, тот продавец сволоч, продал Крумбою не масло растительное, а холодный чай.После этого Курумбой в течение одной недели тратив деньги на транспорт, ездил в город и искал того продавца негодяя на базаре, но не смог найти его. Теперь вот, растителное масло, слава богу появилась на прилавках. Хотя, дороже, но есть. Я не понимаю людей. Вот, некоторые жалуются все время, то на свет, то на газ, то на питьевой воде. Если бы мое воля, я бы уничтожил всех этих электролиний, столб, и электрокиоск в месте с рубильникамы. Оказывается это электрический ток самое опасное и вредное вешество для человеческой жизни. Эвон, сколько людей умерли от электирического тока в нашем селе, когда ковырялись они с отверткой в руках, в надежде перекрутить счетчик, как бы избегая от уплаты за электроэнергии. Как вспихнет огонь, с зелено - красной искрой и взорвется счетчик в месте с хозяином как бомба с часовым механизмом. У некоторых сгорели дома до тла от того, что вспышка из перемичек полетела прямо в чердак, где они хронили сухое сено на зиму для скота. Сена то энто, оказывается тоже огнеопасное вещество как порох в бочке. Лучще жить без электричество. В нашем селе имени Чапаева каждый день, с утра до вечера и от вечера до утра отключают свет. Естественно, я радуюсь этому. Мои родители, то есть, отчим с мачихой тоже радуются. Отчим говорить, когда электричество нет, Мизхаппар не будут смотреть телевизор и он пораньше уснет. Вчера я, как то чишу коровника от коровье дерьма, вдруг, неожиданно хором заорали сельчани и я чуть не прихватил инфаркт. Они громко кричали: Ураааааааааааааааааааааааааааааааааааа!. Думаю, неужели приехал Сайтмират ака на бронетранспортере с оппозицией и началась революция. Вышел я бегом на улицу и вижу сельчане бегут по домам, шурша тяжелыми тулупамы и топая кирзовыми сапогамы сорок восьмого размера.
-Что вы крычите, товарищи односельчане?! - спросил я у них.
-Подали свет!Спасибо, нашему мудрому президенту и властям! - отвечали они с радостным криком. Через пол часа, пока люди не успели толком поесть свой скудный ужин и постелить матрас и разогрет свои включенных теликов с черно белым изображением, кои работают с помощи стабилизаторов, сново отключили свет.
Некоторые граждане жалуются на отсутствие газа. Ну, что поделаешь, ежели эти дураки не знают даже, настолько опасно этот газ. В прошлом году зимой из за газа чуть не сгорел наш дом. В нашем селе люди для того, чтобы пользоваться газом устонавливает в трубу моторчики, смонтированные в консервную банку и с помощи этого механизма они скачивают газ из трубы, не оставляя голубое топливо своим соседям. Посоветовавшись с отчим и с мачехой я тоже купил маторчик такого рода и смонтировал его в трубу нашей печки буржуйки. Как моторчик начал работать, так сразу начал поступать голубое топлива в печку и наша буржуйка от радости страшно загудела словно корабль дальнего плавание в среди ледяных просторах северного ледовитого океана. Пламя в буржуйке трепетало как флаг на флагштоке и за короткое время нам стала жарко. Отчим с мачехой радуются, восхваляют меня. Когда стала душно, мне пришлось снимать бушлат с шапкой ушанкой и сидеть в майках барабаншиков черного света, в котром барабаншики играют на ударнике. Сидим как в финском сауне и вспотели весь. Даже дышать трудно стало от невоносимой духоты. Вдруг, моторчик смонтированный в консервную банку, раздавая звук летучего мыша взорвался, разлетаясь в разные стороны. Оказывается давление на газапроводе резко поднялось. Гляжу, пламя поднялось до полутра метра, если не больше, и наша хибара превратилась словно в каменную пищеру огненного ада. Мачеха в истерике кричит пронзительным голосом как гудок старинного завода, зазывая на помощь людей. Я в шоке. Стою как вкопанный. Смотрю, отчим тоже крычит как дикий человек у водопада.
- Мизхаппар! Гляди, сынок мой приёмный, овечья шкура горит с матрасом у печки! Потуши, ради бога! О, господииии! - крычал он.
- Вижу, вижу отчим! Сейчас локализую её! - крычал я в ответ и начал лихорадочно топтать пламю, которая страшно бушевала около нашей буржуйки. Я топтал огонь с помощи моих плоскостопих ног, похожие на ласти аквалангистов, и наконец, мне удалось успешно локализовать пожар. Но, во время борьбы с огнем, сгорели мои брюки на половину и они превратились в шорты. С тех пор я боюсь газа.Нас спасла от гибели наша бедность. Потому что у нас кроме глинянного пола, стены и глинянного потолка почти ничего не было. Если бы были у нас деревянные полы и потолки, роскошной мебели, то мы бы точно сгорели. Оттуда и народная поговорка модернизириовалась, что не красота, а беднота спасет мир. Вот вы большой ученый в области сквернословии, подумайте сами, если люди всей планеты были бы бедными, то они бы не смогли изобретать атомные и ядерные бомбы, правильно, Сайтмират ака? Ежели человек бедный и к тому же голодный, как он будет вообше думать об изобретениях всяких? Они бы тоже как мы в надеждах найти свой хлеб насушный, работали бы на хлопковых плантациях, с утра до вечера, собирая хлопок, не переставая даже в холодные дни декабря в месте со своими детьми. Я твердо убежден в том, что богатства и роскош враг номер один всего человечество. После пожара, который вспихнул в нашем доме, похоже на чулан, я демонтировал трубы от газапровода и мы стали топить нашу хибару с помощи кизяка, то есть, коровьем дерьмом. Хотя кизяк в буржуйке горит медленно и пахнет дурно, зато, оно безопасно для жизни человека. Добыт кизяка тоже не трудно. Сел на ишака и езжай ради бога на лужайку, где растут юлгуны можжевельники, там полно кизяков, которые произвели коровы. Собери на здоровье, положи их в свой мешок и милиционеры даже не будут за это привлечь тебе к ответственности. Иногда скошенное ржаное поле тоже превратится в карьер топливо энергетических ресурсов для нас, то есть для бедняков. Нужно жить в гармонии с природой, а не разрушать её.
С огромным уважением, колхозник Мизхаппар.


21 января, 2008 год. 19 часов 15 минут.
Колхоз "Чапаев".

 

x_15d42282 (604x453, 162Kb)

 

Подробнее...

 

132221451_gorod_Brempton (202x216, 31Kb)

Holder Volcano

Member of the Uzbek Union of Writers

Letters of Mizhappar

(The short novel)

 

 

 

(In loving memory of the great humorist of Uzbekistan Hadjibay Tadjibayev)

 

 

The first letter of Mizhappar

 

 Let this letter that I write now, rushing like a storm, storming like a Typhoon, reach the hands of dear Mr. Sitmrat, whom lives in those countries where democracy flourishes like the Japanese Sakura in the spring. Let this letter be clear to him as the full moon in the deserted silence of the snow-covered field of the collective farm, where we plant cotton in the spring. Hello, Mr. Sitmrat, my name is Mizhappar. I'm a member of the collective farm. My fellow farmers work from early spring until late autumn, cooperating with the government to reach their goal, to exceed the annual plans for the collection of cotton, bravely defeating all the vagaries of harsh nature. Thank you very much, our wise President and the government, for making bread cheap. A man will not die if he does not eat meat. That is, anyone will do without meat. For us as long as bread is cheap along with water. Now, think for yourself, Mr. Sitmrat, if your clothing or boots tear, you can patch them up. But the stomach? What do you think, is it possible to sew up the stomach at least for a day and live without eating anything? It is not so. Here is recently, we were in search of bread with bags in armpits. And now, we thank again our wisest President and the government that there is bread, water and air.This is the most important thing. I am writing this historic letter and I think about those days when the first mandatory goods disappeared from the shop counters and I remember one funny story. The story is very funny and when I think about this case, I burst into laughter and can't stop. I can't stop even when I stare at my fingernails to stifle my laughter. Even now as I write this letter and cracked hand from my hands are shaking due to laughter. In short, in those grim days of my age, me and relative Qurumboy from the village "Lattakishlak" went to town in search of cotton oil. He was walking among the shops of the Bazaar when he saw a young man selling cotton oil. Qurumboy asked the price from this seller. The seller named the price. The price was reasonable and Qurumboy decided to buy, thinking "the Price is reasonable. I'll buy more. I will resell the excess to the neighbors in tridorogo ". While he thought, the seller asked him a delicate question, he said: - How many liters will you have, sir?
- Two... no, three pints please, ' said Qurumboy, pulling money out from his tarpaulin boots without soles. -Well, Mister - he said, and took one three-liter glass jar with a sealed lid. Then wiping it with a towel, gave it to Qurumboy. He paid and carefully placed the three-liter glass jar in the bag. When Qurumboy arrived home safe and sound, on a bus branded "Pazik" with a loaf of yellow bread, his mother was very happy. And, of course will be delighted. After all, they have not eaten hot food for 3 months in a row, and now this! The mother of Qurumboy even cried of joy. They then cleared the cabbage, corn, turnips, potatoes with surgical care put them into a kettle of vegetable oil, brought by Qurumboy. The well-oiled, clear oil lay in the bottom of the blackened kettle. Qurumboy began spreading the fire by adding dry dung. The fire burned quite a long time but, for some reason the oil was not warmed up. there was no smoke rising from it. Suddenly the heated oil began to boil. Seeing this, Qurumboy and his mother became surprised. It turns out that the seller was a liar, and he sold Qurumboy not cotton oil, but cold tea, which looked similar to oil.Then Qurumboy spent one week using the money on transportation, he went into town looking for the seller, a scoundrel on the market, but could not find him. Now, cotton oil, thanks to the government and our generous president, appeared on the shelves. Although, more expensive, but there it was. I don't understand people. Some complain all the time, because of the light turning, then about the shortage of gas for their furnace, then about drinking water. If it was my choice, I would have destroyed all those power lines, poles, in general electronics. It turns out this electric current is the most dangerous and harmful substance for human life. How many people died from the electric current in our village, when they picked an eletric breaker with a screwdriver in their hands, hoping to twist the meter, as to avoid paying for electricity. As the fire breaks out, with a green-red spark, the meter explodes in place with the host like a time bomb. Some of their houses were burned to the ground by a flash from power lines on their roofs into the attic, where dry hay that they were gathering for the cattle is ignited. It turns out, too, it's as flammable as gunpowder in a keg. It's better to live without electricity. In our village named after Chapaev every day, from evening  to morning  we should turn off the electricity. Naturally, I rejoice in this. My parents, my stepfather and stepmother are also happy. My stepfather to say, when the electricity is off I will not be watching TV and i'll fall asleep early. Yesterday I, was cleaning cows butts, suddenly, a chorus of villagers yelled  and I slightly had a heart attack. They loudly shouted: Uraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!. I think, Mr. Sitmrat came on an armored personnel carrier with the oppisition starting the revolution. I went out Jogging on the street and see the villagers fleeing their homes, rustling their heavy coats and stomping with their tarpaulin boots without the soles.
- What are you saying, fellow villagers?! - I asked them.
- The lights on! - Thank you, our wise President and government! - they answered with a shout of joy. Through later hours, as they finished their food, they were waiting to watch television, the electricity had turned off.
Some citizens complain about the lack of gas. Well, what can you do, if these fools do not even know how dangerous this gas is. Last year in the winter the gas is nearly burned our house. In our village, people in order to take more gas, installed motors mounted into the furnace. And with the help of this mechanism, they extract the gas from the pipe, leaving small amounts of fuel to their neighbors. After consulting with my stepfather and stepmother, I also bought a motor of this kind and mounted it in the pipe of our furnace. As the motor began to work, immediately began to create blue flames in the furnace and it terribly buzzed like a ship sailing in the icy expanses of the Arctic ocean. The flame in the furnace fluttered like a flag on a flagpole and in a short time we became warm.  My stepfather and stepmother rejoice, praising me. When it became stuffy, I had to take off my coat and hat with earflaps and sit in my undershirt. Our home became like a Finnish sauna and I had sweat all over me. Even breathing became difficult from the unbearable heat. Suddenly, the motor mounted into the pipe of the furnace, giving the sound of bats, flying in different directions, then the motor exploded. It turns out the pressure on the gas pipeline rose sharply. I saw the flames have risen to a meter and a half, if not more, and our shack has turned into a stone cave of a fiery hell. My stepmother in hysterics shouted in a shrill voice like a whistle of an ancient factory, calling for the help of people. I'm shocked. I stand still. I see my stepfather is also snarling like a wild man at a waterfall.
-  Mizhappar! Look, my adopted son, the sheepskin is burning with the mattress by the furnace!Put it out, for God's sake! Oh, Lord! - he growled.
- I see, I see, stepfather! I will put the fire out!  I growled in reply, and began feverishly to trample on the flame, which was raging terribly near our furnace. I trampled the fire with my flat-footed feet, like the fins of scuba divers, and finally, I managed to successfully contain the fire. But, during the struggle with the fire, my pants burned up to my knees and they turned into shorts. I've been afraid of gas ever since. Our poverty saved us from destruction. Because we except the clay floor, clay walls and ceilingmade out of almost nothing. If we had wooden floors and ceilings, luxurious furniture, it would definitely burn down. From there, and the popular saying complained that not beauty, but the poor will save the world. Here you are a great scientist in the field of profanity, think for yourself, if the people of the whole planet were poor, they would not be able to invent atomic and nuclear bombs, right, Mr. Sitmrat? Would a poor, hungry man think about inventions? they would only think about filling their stomach. They, too, would hope to find dry bread, and would work on the cotton plantations, from morning to evening, picking cotton, not ceasing even in the cold days of December in a place with their children. I firmly believe that wealth and luxury are the number one enemy of all mankind. After the fire that broke out in our house, it looked like a closet, I dismantled the pipes from the gas pipeline and we began to heat our shack with dung, that is, cow dung. Although dung in a furnace burns slowly and smells bad, at least it is safe for human life. Extracted dung is also not difficult. Sit on a donkey and go to the lawn where the juniper trees grow, where there is a lot of dung, which cows produced. Collect them, put them in your bag and the police will not even arrest you for it. Sometimes the mown rye field will also turn into a quarry fuel of energy resources for us, that is, for the poor. We need to live in harmony with nature, not destroy it.
With great respect, the member of collective farm, Mizhappar.January 21, 2008. 19 hours 15 minutes.
Collective Farm "Chapaev".

 

 

 

x_15d42282 (604x453, 162Kb)

 

 

Подробнее...

 

132221451_gorod_Brempton (202x216, 31Kb)

Holder Volcano

Member of the Uzbek Union of Writers

 

Key

(The story)
When the letter from the commander-in-Chief of The Air And Land forces, General Thomas Yakkabaloon, and his Deputy, Colonel Pascal Salvatore Alfonso de Valdemar, reached the presidential office, the Press Secretary of the President, Mr. Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic, thought deeply, staring at the envelope, not knowing what to do.
Then came the terrible command of the guards:
- Attention, all members of the presidential staff! Close the door of their offices on the bolt and clear the corridor! Mr. President is coming!  -the guards shouted through a tin horn. The President's press Secretary stood at attention as if in a photograph. Finally, the President appeared in the corridor, surrounded by heavy security. After a while, the President of the country, Mr. Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic, came and stood for a moment at the entrance of his chic favorite spherical office. Before entering his office, he glanced briefly at the Press Secretary's Desk, where a pile of letters lay.
- Well, what news? What are they? Again from the citizens, or what? I am so tired of these stupid letters. Like I don't have anything else to do but read those stupid letters where they only write about their own problems. There is not among them at least one person who could write about the global economic problems, at least about those which concern problems of our state. Give me that big red envelope." Here I see something extraordinary. This letter is either from the leaders of other Countries, or from the diplomatic corps of the Commonwealth countries -said, as if guessing, the President of the country, Mr. Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic, taking and examining the envelope with interest. Then he smiled broadly at the address of the letter.
- Oh a letter from a mental hospital? - looking interested at the letter, and he started laughing, shaking his whole body. - Huwah-hah-hah-hah-haaaah! Iehh-hah-hah-hah-haaaaa! Ahahahahahahaaaa! See, the letter from the mental hospital?! no way... This is the first time I've received this kind of letter in my 45-year presidency, honestly! I wonder what they wrote about. It's supposed to be funny...  the President of the country, Mr. Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic, said, wiping tears from his eyes with his huge checkered handkerchief.
Entering his spherical office, he opened the envelope and began to read the letter of the patients of the mental hospital with interest , the commander-in-Chief Of the Air And Land forces, General Thomas Yakkabaloon  and his Deputy Colonel Pascal Salvatore Alfons de Valdemar.
To the President of our beloved country, Mr. Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic.


Mr. President!


Although healthy people consider us fools, crazy, but we, patients of the Central mental hospital of the capital of our independent country, paradoxically, are the most intelligent, the most brilliant people on the planet. We have famous poets, thinkers, philosophers of all stripes, there are psychics, clairvoyants, soothsayers, great scientists, astronauts, valiant invincible generals, telepaths, reading other people's thoughts, who declared themselves prophets and even gods, nomads of time, masters of the universe, defenders of humanoids in solar systems and in the nebulae of the universe, great Opera singers with soprano voices, baritone, tenor. There are also disgraced leaders of opposition parties, human rights activists pyan yes ragged, that could not become your "colleagues". This raises the question: why can't our state use the free services of these capable, talented patients in solving the problems that have arisen in the political arena of the world? To solve questions our forces, patients of our mental hospital in area defense. We often hear that hundreds, sometimes thousands, of innocent, mentally healthy young soldiers of our country are dying in the hot spots of our planet. And what if we, psychopaths, paranoids and schizophrenics, were drafted into the army in the place of healthy children, in the spiritual sense of the word? First, we are strong, healthy, brave, courageous people. Second, we have nothing to fear and nothing to lose. Thirdly, we will not sit here idly on subsidies, as they say, on the neck of our poor independent state when our innocent young compatriots die in hot spots. We are not interested in money, position, awards, titles, orders and medals. We also do not need any apartments, no family and no other completely unnecessary things. We, that is valiant and brave mentally ill of our homeland, can protect our territories from any invaders, including aliens! And we think we'll have a lot more fun at the front than we have here in a boring treatment center, believe me, Mr. President. I never tire of repeating that we are very capable people and, once we are taught how to use firearms, how to operate an anti-Aircraft Missile System, bombers and fighters and how to hijack them, how to fly military helicopters such as "shark", "Apache", use nuclear submarines with cruise Intercontinental ballistic missiles and so on, then I assure You and guarantee that our brothers in healthy talented cadets. They will fly freely on modern supersonic aircraft bombers like hawks and bomb city points in hot spots of the planet, comparing with the earth beautiful cities, Orthodox and Catholic churches, mosques, synagogues, residential neighborhoods, factories , schools, hospitals, pharmacies, kindergartens exactly, without leaving there a single living soul. Be sure that the army of schizophrenics and paranoids, using anti-Aircraft Missile Systems, will shoot down thousands of civilian Airliners with hundreds of passengers on Board, getting missiles in the top ten, then in this monstrous crime to blame the air force and air defense of the enemy!
With great respect, Commander-in-chief, Air Force and Land Forces General Thomas Yakkabaloon.
Deputy General Thomas Yakkabaloon , Colonel Pascal Salvatore Alfons de Valdemar ."
After reading the letter several times, up and down, the President of the country, Mr. Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic thought, looking bleary-eyed through the armored bulletproof window of his office, like a Hitler bunker.
- Yeaaaah, here is this letter! Unlike healthy people in the spiritual sense of the word, they did not write about their problems, on the contrary, they write about the urgent problems of our society and about strengthening the defense capacity of our long-suffering country. Although this letter is from a mental hospital, but it is still worth thinking about their initiatives. Moreover, they promise to protect the Fatherland for free. If we realize their dreams, then immediately decrease the financial costs for defense, for the army, for weapons, for provisions, for clothing and for canvas boots without soles millions and millions of pairs for our soldiers and officers. We are spending enormous amounts of money, which we annually allocate from the state budget.
And these schizophrenics of ours are ready to fight anywhere in the world, protecting the interests of our country, without military uniforms, barefoot.They don't have to pay a monthly salary. They promise to perform any task of the party, at any time of the day, even in the forty-five-degree frost in winter and fifty-five-degree heat in the desert. Oh all the money we can save with this idea! Why didn't we think about this project before? These living robots have nothing to lose. After all, they are kamikaze-suicide and are not afraid of death. And these our so-called soldiers and officers, at the first danger run away, or, lying in the trenches, shoot themselves in the leg and return home a hero, ringing clusters of orders and medals on their chest. To be honest, I have not received such an offer even from my military specialists, from experts who receive a huge monthly salary in dollars. Parasites! They're no good! I must confess that I used to laugh till I cried when I heard anecdotes about the insane. I guess I shouldn't have laughed then. On the contrary, it was necessary to cry and sob in a huge and leaky plaid handkerchief. That's how they reason! It is necessary, such ingenious people languish in mental hospitals of our immense country! And we ostensibly treating these brilliant people ! It seems to me that people who consider themselves healthy should go to psychiatrists and be treated properly before their mental illness worsens. Yes, these people with unstable mentality, people prone to violence is dangerous for society. But if you think about it wisely, I am one hundred percent sure that we can solve a lot of problems. We will put all the responsibility to their doctors, nurses and caregivers, calling them together with their patients in the army, and send them to the hot spots of the planet. Today in the world establish total control not only over the people and over the Media, over the opposition, but even over tsunamis, typhoons, earthquakes, volcanic eruptions, and so on. Are we worse than them? We, too, are able to establish control over patients, through their doctors in white coats, who have ultra-modern equipment, stun guns, sedative tranquilizers and durable straitjackets with long sleeves. Most importantly, we will automatically get rid of unnecessary pickets and rallies that are organized by human rights screamers, grant-eaters who protect the rights of the mothers of millions of dead soldiers who return home in sealed zinc coffins from the battlefield, where they heroically die defending the economic and geopolitical interests of our state. And death mentally ill on the field battlefield, not only causes pity, on the contrary, causes uncontrollable people laughing from souls, look at on tv or having heard about their ridiculous death in bloody battles. In short, this bill I must immediately submit to the Parliament of the country.Let our so-called illiterate MPs-parasites of both chambers and senators-sycophants, discuss and approve this strategic issue in closed sessions of Parliament without free journalists, unanimously in the first reading of the draft. It is clear that these so-called deputies and senators with slave psychology will never vote against what I offer them. I shouldn't worry too much about that, thought the President of the country, Mr. Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic, lighting a gold pipe with diamond ornaments, stuffed with expensive flavored tobacco
The President of the country, Mr. Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic, before submitting the project to the Parliament, decided to first secretly meet with the authors of the secret letter and instructed his security forces to organize a secret negotiation with the authors of the unique project from the psychiatric hospital. Security forces accurately executed the order of the President, and brought two geniuses in a straitjacket barefoot and without a headdress and, having dressed them in suits of officials and in white shirts with starched collars and with tight ties on necks. They worked so well that even the aides of the President of the country, Mr. Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic, seeing those two patients in civilian clothes, took them for high-ranking guests from abroad and hastily saluted, pausing like sticks. During the conversation, it turned out that these two are not only able to solve problems related to the strengthening of the country's defense, but also to create absolutely unthinkable fantastic things, to come up with unique, unheard-of ideas and hypotheses.
President Mr. Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic hugged them both and wept.
- Excuse me, gentlemen, and don't be surprised. These are tears of happiness in my eyes sparkle and tremble like distant stars in the December cold sky of our independent country, when our people drown their bourgeois stinking dung, barely recognizing each other through a veil of acrid smoke, coughing like frowning wipers in the thick fog of an autumn Park. I want to ask your forgiveness, gentlemen, for our psychiatrists, who incorrectly diagnosed, locked you up in psychiatric hospitals of our country, forcing you to drink disgusting liquids and pills. Care-givers beat you like punching bags suspended in sports underground training halls. I also apologize for our compatriots who laughed until they fell and still laugh at you, telling each other funny anecdotes about you. I saw with my own eyes today that you, the so-called patients with mental illness, are a thousand or even millions of times smarter than our deputies and bribe-taking officials! It turns out that we mistakenly locked you brilliant people in mental hospitals not only our country, but also the planet! I will issue a decree tomorrow to release all your brothers in sickness from the mental hospitals of our independent country, and to lock up the physicians, psychiators, and care-givers themselves in their stead. I will order that all my assistants - sycophants, poets and writers, officials and deputies-bribe takers and Ministers-parasites are immediately arrested. They do nothing, but receive large salaries in American dollars, and the citizens of our country because of total unemployment go to other countries, hoping to find at least some work there. They agree even on dirty work, sake of moreover, to find slice of bread and feed its family. They work as janitors and watchmen, work in garbage dumps, almost for free. That's all, I will carry out a reshuffle in all spheres of our society, that is, I will appoint you both as my main assistants, and I will also order that only those people who were previously treated in the mental hospitals of our long-suffering and vast state are appointed as deputies of the Parliament of both houses and senators of Congress. Governors of regions and districts, including chairmen of collective farms and committees, will also be appointed from brilliant people, that is, from your sick brothers. All governors and chairmen of the current system will now be treated for life and involuntarily in psychiatric hospitals until they fully recover. You can both accept the post of any Minister at once, and I congratulate you in advance, gentlemen! - said the President, concluding his speech.

General Thomas Yakkabaloon  and Pascal Salvatore Alfons de Valdemar, in return, they expressed their gratitude to the President Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic for the warm welcome, mutual understanding and high trust. Before leaving, Colonel Pascal Salvatore Alfons de Valdemar appealed to the President Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic:
- I have a little surprise for you, Mr. President, close your eyes, - he said.
The President closed his eyes with a Hollywood smile on his lips.
- Now open your eyes, Mr. President! - Colonel Pascal Salvatore Alfons de Valdemar - said, smiling toothlessly.
President Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic opened his eyes and saw the key that Colonel Pascal Salvatore Alfons de Valdemar handed him.
The President's heart skipped a beat at the sight of the key, and his eyes widened.
- Well, thank you, Colonel Pascal Salvatore Alfons de Valdemar ! What an honest man you are! Where did you find it? - It was in my pocket!..
With that, President Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic quickly checked his pants pockets and blushed with shame when he found a hole in his pocket where a key might have fallen on the carpet.
- I found this key here, under this chair where I was sitting. Let me, I think, I will pick it up and give it to Mr. President of our country Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic, maybe I think Mr. President accidentally lost the key to his modest one-room apartment, located on the outskirts of the capital of the country, where he lives with his large family plus with his hungry fat grouchy mother in law - explained Colonel Pascal Salvatore Alfons de Valdemar.
-Oh, no, no, Colonel Pascal Salvatore Alfons de Valdemar ! This key is not from a one-room apartment, and from the nuclear suitcase! You have no idea what heroism You have committed before my eyes in the face of our long-suffering people! You saved the nation! It is a good thing that this key did not fall into the hands of my crazy Ministers, whom I have long distrusted. After all, these corrupt parasites , could easily sell villains religion fanatic terrorists this priceless key for a wad of dollars! And there would have been a third world atomic war! Nope, in my opinion You saved not only the nation, but also saved humanity and the entire Universe from apparent destruction, from thermonuclear war! I award you the order of the Hero of the Fatherland of the first degree! You are now the national hero of our country! From now on, your military rank is not Colonel, but Marshal! Thank you on behalf of our long-suffering oppressed independent and hardworking people and on behalf of all mankind, Mr. Marshal Pascal Salvatore Alfons de Valdemar! - the President said enthusiastically.
- Serving the Fatherland!"  Pascal Salvatore Alfons de Valdemar shouted, saluting President Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic. When the two high-ranking officers left the Palace of Mr. President Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic, General Thomas Yakkabaloon  congratulated his colleague and brother on his high military rank.
- I congratulate you, Marshal, On your high rank." "Oh, no!" - he said, turning blue and green with black envy.
- At ease, General, at ease!" Thank you for your congratulations, - said Marshal Pascal Salvatore Alphonse de Valdemar, clapping General Thomas Yakkabaloon on the shoulder and head.
General Thomas Yakkabaloon continued:
- Excuse Me, Monsieur Le Marechal, but on the one hand, it is good to achieve such success. But on the other hand, I'm afraid we've missed a historic opportunity. By seizing the key to the nuclear briefcase, we could force the President to dissolve the Government and Parliament and resign as President. After all This, you would sleep well tonight, and Wake up in the morning the President of the country! Oh, what a chance missed, my God!  - said General Thomas Yakkabaloon .

- Yeah, don't you worry, General Lattapagon (Rag shoulder straps), I'm not such a fool as you think! When I went to the bathroom, I secretly and carefully removed the mold from the key of the nuclear suitcase, pressing it on this piece of soap. Now we can make a duplicate of the key of the nuclear suitcase from this cast. As they say, it is not yet evening. There is still time for me to become President of the country, and you - the Minister of Defense! The weight of the world is in our hands!  Marshal Pascal Salvatore Alphonse de Valdemar - said with a sly smile.


28/08/2014.
3:40 of the day.
Canada.the city of Brampton.