ШЕРАЛИ ЖЎРАЕВ ҚЎШИҚЛАРИ
Поиск

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси

Қуюқлашар кузги далада туманБир юпун кимса бор, енглари узун,
Дала адоғида ўйларга ботар.
Сояси акс этган кўлмаклар юзин,
Ёмғирлар аёвсиз чимчилаб ўтар.


Шоирларга ўхшаб хаёлга чўмган,
Яйдоқ кенгликлардан излар тепани.
Ёлғизлик ва жимлик ёқади унга,
Ёқади сукунат, қорлар кафани.

 

Далаларга кузги туманлар тушса,
Пахталик шим кийиб, латтахоч тақар.
Мусофир қушларнинг галаси учса,
Уларга узоқдан мунғайиб боқар.

 

Қиш эди, қорларга туртиниб, бордим,
Ҳавога ўрлади қарғалар юзлаб.
Кўрдим қўриқчини, узоқдан кўрдим,
Аёзли далада қолибди музлаб.26 июль, 2012 йил.
Тонги соат 7дан 55 минут ўтди.
Торонто шаҳри, Канада.

 

 

ТовушЁмғир ёғаверсин йўлларни ювиб,
Ёғду ёғаётган ёмғирнинг ёғи.
Шамол қанотлари шалоббо ивиб,
Учолмай қайдадир ётибди чоғи.

Бораман, туманли шомларда кутгил,
Қорайганда куннинг оппоқ бўзлари.
Йўлларимга боқиб, мунграйса буткул,
Пастак деразангнинг хорғин кўзлари.

Фонус ёруғида ёмғирли йўлак,
Кўлмаклар жимирлаб ўйларга ботар.
Сен ҳам ёмғирларга термулсанг керак,
Хиёбон руҳимдай хувиллаб ётар.

Кимсасиз йўллардан одимлайман жим,
Сукунат туманга сингиган они.
Эшитдим жимликда, аниқ эшитдим,
Чирт этиб япроқнинг узилди жони.
28 октябр, 2014 йил.
Тунги соат 9 дан 33 дақиқа ўтди.
Бремптон шаҳри, Канада.

 

 

Баҳор оқшомиКўз ёшдай тўкилар гилос гуллари,
Сўнади уфқларда оташи сўзон.
Ҳаловат тўшалган боғда тунлари,
Нафис ой шуъласи, гўзал гул тўзон.


Оппоқ гул ёғади мисоли рўё,
Қалдирғоч ухлайди тумшуқлари лой.
Кул билан ювилган идишдай гўё,
Сокин ховузларга чўкиб кетар ой.13 май, 2014 йил.
Кундуз соат 10 дан 24 дақиқа ўтди.
Канада.Хазонларга кўмилди йўлларБоди изғиринда ялонғоч, юпун,
Яланг новдалари қолса ҳам қақшаб,
Оппоқ чойшаб ичра ухламоқ учун,
Боғлар ечинаркан аёлга ўхшаб.


Ловуллаб ёнганча кузги гулханда,
Гувиллар хаёли паришон боғлар.
Ўйчан куз лабида қахрабо ханда
Телба гирватларга термулган чоғлар.


Ойдинда дарахтлар сояси майин,
Оҳиста хазонга кўмилса томлар.
Кўча фонусига тираб манглайин,
Йиғласа мўридай қорайган шомлар.


Олис ўлкалардан келгандай қайтиб,
Дарчангдан тўлин ой мўралаган пайт,
Адашган йўловчи сингари дайдиб,
Гоҳо тушларинга кираманми, айт?13  август,  2011  йил.
Кундуз  соат  3 дан  23  минут  ўтди.
Торонто  шаҳри,  Канада.НийятЗулматда чирилдоқ чириллаган он,
Тўлин ой порласа пайкалга қараб.
Яғир дўппинг кийиб, елкангда кетмон,
Далаларда юрсанг ёлғиз, сув тараб.


Сокин увотларда бўзрайса фонар,
Худо юлдузларни бирма бир ёқса.
Оғзини ланг очиб ойдин далалар,
Ойнинг қўрғонига ағрайиб боқса.


Сувлар жилдираса, пушталар тўлиб,
Кўршапалак учса шодон, овозсиз.
Ўлтирсанг порлаган ойга термулиб.
Оддий сувчи бўлсанг, бўлсанг саводсиз.


Шийпон тамондаги сўрида ётсанг,
Ғир – ғир эсаверса тунги шабада.
Уйғонсанг тўрғайлар чулдираётган,
Ўз она юртингда, тонги далада.7-август, 2010 йил.
Тунги соат 1 дан 56 дақиқа ўтди.
Торонто шаҳри, Канада.Куз ёмғириЎйланасан кузги кечада,
Чеки борми дея фироқнинг.
Эси оғар бўм -бўш кўчада,
Маюс ўйга ботган чироқнинг.


Тўлар сирли шивирга ҳаво,
Руҳинг каби мусаффо, тоза.
Наҳот севги айлади қазо,
Ёмғир кимга очмоқда аза?..


Осмонларга элагин тутар,
Фонус ғамгин нурин элаклаб.
Бўм -бўш шаҳар уйқуга кетар,
Куз ёмғири қуяр челаклаб.27 май, 2014 йил.
Тунги соат 10 дан 49 дақиқа ўтди.
Канада.
Қорли кеча ва ёруғ нийятҚоронғу зулматда қўнади сокин,
Қорларнинг учқуни елкамга юзлаб.
Наҳот -дейман - совуқ булутлар ҳоким,
Осмондан юлдузлар тушмоқда музлаб?


Бўронларда маҳзун мусиқа бордай,
Боғлар қор қўйнида ётгандай ухлаб.
Севаман - десайдинг, шивирлаб қордай,
Совқотган қўлларинг иситсам кухлаб.


Соямиз туташса, учқунлар тинмай,
Тўзғиса, чирпираб тушса эланиб.
Узоқ суҳбатлашсак, кетгимиз келмай,
Фонус ёруғида қорга беланиб.20 октябр, 2014 йил.
Кеч соат 5 дан 39 дақиқа ўтди.
Канада.

 

Синглим Анорага
Руҳим ойдинларда дайдиган сувчи,
Мен сени эслайман, кунда, кун ора.
Жилмайиб, йиғловчи, йиғлаб, жилмайгувчи,
Менинг ювошгина синглим, Анора.


Субҳи содиқ маҳал тақирлатсалар,
Томлар туникасин ёмғирлар чўқиб.
Ўлтирарсан балки меҳробда саҳар,
Сокин сукунатда номозинг ўқиб.


Кўзингдан ёмғирдай тирқирамасин,
Кўз ёшинг суюлган олмосдай оқиб.
Овозсиз йиғласанг, ҳувиллаб ётган,
Акангнинг кимсасиз уйига боқиб.


Кўз ёшинг бебаҳо дур каби асра,
Тинсин кузги сувлар сингари асаб.
Майли ховлимизда заъфарон ҳасрат,
Юрсин япроқлардан гербарий ясаб.
6 август, 2010 йил.
Кундуз соат 8 дан 4 дақиқа ўтди.
Торонто шаҳри, Канада.

 

 

Ғозлар галасининг бўм-бўш челагиЁғар куз ёмғири майдалаб, эзиб,
Ёмғирда ювилган ойнадай туйғу.
Соябон остида юрарман кезиб,
Кўлмаклар кўзида исмсиз қайғу.


Сув юзида ғамгин кумуш халқалар,
Шивирлар қамишли соҳиллар лаби.
Бир юпун мажнунтол ёлғиз чайқалар,
Унсиз йиғлаётган паризод каби.


Наҳот тамом бўлди ёмғир кўз ёши?
Табиат йиғидан тўхтади, тинди.
Ер қадар эгилди майсалар боши,
Борлиққа мусаффо ҳаловат инди.


Тортинчоқ ялонғоч боғлар бир ёнда,
Ойнадек ялтирар боғлар йўлаги.
Ғийт - ғийт этар кузги ғамгин осмонда,
Ғозлар галасининг бўм - бўш челаги.
9 июль, 2011 йил.
Тунги соат 2 дан 36 дақиқа ўтди.
Торонто шаҳри, Канада.

 

Юрт соғинчиБир соат ичида дунё қариди,
Ёш туриб сочларинг оқарди январь.
Жилмаяр таҳайюл туманларида,
Лаблари атиргул, сочлари анбар.

Бобур ватангадо, Фурқатлар дайди,
Навоий чет элда, қалқийди ашким.
Кимлардир Ватанни севаман дейди,
Ундайларга менинг келади рашким.

Дарахтлар югирар тепаликларда,
Оппоқ учқунларни тўзғитганда ел.
Баҳор келди, музни ёриб чиқ! - дея,
Яна бойчечакни алдайди апрель.

Мен энди муштлашиб қовоқхонада,
Ароққа чўкмайман ҳасратга тўлсам.
Қанийди Ватанда, қорли далада,
Гулханга термулиб жимгина ўлсам.

Дайди шоир ўлди - дея одамлар,
Кўмишса, устимдан тортишса тупроқ.
Хонанга қамалиб, ёлғиз у дамлар,
Сен ўзинг йиғлайсан ҳаммадан кўпроқ.
1 декабрь, 2012 йил.
Кундуз соат 2 дан 12 минут ўтди.
Кембридж шаҳри, Канада.Кузги қайинХазонларни учирмоққа шай,
Кузнинг ўйчан, латиф шамоли.
Автоулов чумолихўрдай,
Ишга шошган авом -чумоли.


Чирпирайди етим япроқлар,
Куз келтирди баргларга қирон.
Хазон эмас, тилла титроқлар,
Қўрқитади уларни бўрон.


Ўйламайди бу ҳақда қайин,
Кокилларин ёйиб насимга.
Йўл бўйида шовуллаб майин,
Қайта -қайта тушар расмга.27 октябр,2014 йил.
Эрта билан соат 9 дан 1 дақиқа ўтди.
Бремптон шаҳри, Канада.Кузги ойналарнинг унсиз кўз ёшиАвжланади заъфар инқироз,
Маош олмас дарахтлар ойлаб.
Ўтмай қолган "Пул"лардан бироз,
Олиб қочар шамоллар пойлаб.

Ёмғирларда ялтирайди тош,
Қарар ўйчан табиат ромдан.
Ёғаётган ёмғирмас, кўз ёш,
Кўзларингдан дувиллаб томган.

Сен кетасан соябон қўлда,
Олислайсан мисоли рўё.
Дарахт акси, кўлмакли йўлда,
Чўккан каби кўзгуга гўё.

Сенсиз энди юрак қийналар,
Эриб борар изларингда қум.
Сен кетасан, ғамгин ойналар,
Одам каби йиғлайди юм - юм.31  июл,  2011  йил.
Кундуз  соат  1  дан  29  минут  ўтди.
Торонто   шаҳри,  Канада.Апрель


Қуёш ботиб, ғамбода, ғариб,
Уфқларнинг гулхани сўнар.
Эриган қор сувин сипқориб,
Шом қушлари боғларга қўнар.


Ҳилол кўкда порлар паришон,
Кўрасан кўз илғамас жойни.
Мен севаман, севаман, ишон,
Апрель деган ёлғончи ойни.


Биллур қандил сингари томдан,
Сумалаклар тушар узилиб.
Чакиллаган илиқ оқшомда,
Эл уйқуси кетар бузилиб.1990 йил . Баҳор . Андижон шаҳри .

 

x_15d42282 (604x453, 162Kb)

 

 

Vulqoniy (407x327, 45Kb)

Холдор Вулкан

Член Союза Писателей Узбекистана

Родина моя -отцовское поле

 

От полыхаюшей рыжей осени,
В душе просторно и светло.
Опавшие листья повсюду разбросаны,
Шуршит дворник на рассвете метлой.

Не жалею, что человеком я был,
Жил ближе к лугам к ивам и тополям.
Плавал далеко, поглубже нырнул,
Тоскуя по родным хлопковым полям.

Родина моя - ты поле отцовское,
Между нами синие океаны и море.
Я пою о тебе тоскуя одиноко,
Как соловей под луной в боре.

Я как трактор в туманном поле,
Рокочу, разварачивая пласты.
Покинул я тебя, Родина по неволе,
Ты поэта бродягу прости!
14/11/2014.
10:20 утра.
г.Бремптон, Канада.

 

Ангелы в беломЛистья как птицы в клетке бились,
Тополиные рощи и дубравы голы.
Березы раздевшись к речке спустились,
Они утопиться решили что ли?


Кружа листьев опавших пролетел,
Растрепанными крыльями ветер.
О, тихий листопад -золотая метель,
Шепчет твоим шорохом вечер.


Осень прядет на прялке сама,
Из туманов шелкового волокна.
Чтобы натянув холст на подрамник зима,
Нарисовала белого полотна.


Зима голодная художница без хлеба,
Она свои картины нарисует мелом.
Чтобы восхищаться ее картинами, с небо,
Спустятся ангелы в белом.23/10/2015.
9:37 утра.
Канада.

 

Морской берегО, краб, как тебе удается вообще,
Боком проворно по песку бежать?
Берег со вздохом волнами шепчет,
Где разбросанные раковины лежат.


Чайки над волнами плачут или,
Поют крикливыми стаями в хоре?
Ты краб смотришь из темной щели,
Горящими глазами, на море.

 

На берегу песчаном тихо шелестят,
Нежные шелковистые зеленые волны,
Которые моют камушек и блестят,
Словно глаза слезами полные.


Беги, краб, где одичалые ветры,
Волнам кудри стригут.
Ты похож на пальцы композитора,
Которые по клавишам бегут.09/03/2015.
11:27 дня.
г.Бремптон, Канада.

 

 

Доброе намерениеКак я мечтал стать последным ярким,
Багровым кленовым листом,
Чтобы падать тебе в ноги в парке,
Безлюдном и пустом.


Было бы здорово, если я случайно,
Превратился в дождь, в град.
Ты внимала бы мне долго и тайно,
Затуманив свой задумчивый взгляд.


Нет, я падал бы лучше до утра смело,
Бесшумным снегом в ночи.
Чтобы ты в снежнюю мглу глядела,
В тишине, не смыкая очи.


Но сейчас с осенью прощается лето,
Ты в памяти моей всплываешь и таешь.
Я пишу стихи, которые ты из интернета,
Ночью, одна, с украдкой читаешь.
05/10/2015.
2:52 дня.
Канада.

 

Одинокий бульдозер в поле туманномЛето больше оставаться не мог,
Ушло, теперь летним дням конец.
Мне принес пожелтевшее письмо,
От осени ветер гонец.


Ночные опустевшие поля в тумане,
Храпят трактором, спят.
Вожу бульдозер и слезы мои,
Как воды в радиаторе кипят.


Тоскуя в сумраке по звукам мотора,
Осенняя ночь в платье рваном,
Внимает далекому трактору, который,
Рокочет в поле туманном.
29/05/2014.
10:26 дня.
Канада.

 

Осенняя ночь
Пусть ветер за окном листьев ворошит,
И клубятся туманы в тиши.
О, дождь, который за окном моросит,
Ты на машинке так спешно не пиши.

Глянь, в комнате плачет одна,
Свеча, похожая на динамид.
Она освещает сумрак до дна,
Как египедских темных пирамид.

Свеча расплавляет жгучие слезы,
Которые катятся кипят.
За окном золотые мотыльки березы,
Вращаются в сумерке, летят.27/06/2016.
12:38 дня.
Канада.


Уходит осень в туманные просторы
У костра, где дворники сжигают листья,
Осень свои озябшие руки согреет.
И ее задумчивое печальное лицо,
Как лист кленовый богреет.

Крикливые гуси улетают косяком,
Туда, где пасутся тучи как овечки.
Осень без зонта уходит босиком,
Дождь бросает в лужи колечки.

Лужи -слезами полные глаза,
Осень уходит, ей холод нипочем...
Эй, дождь, на стёклах слезами дрожа,
Ты шепчешь о чем?..12/06/2016.
12:06 дня.
Канада.Так быстро угас твой кастер, осень
Леса - оставшихся без парусов корабли,
Сгоревшие при пожаре до тла.
Соловьи улетели, остались воробьи,
В руках дворника растрепанная метла.

Осень разводила от холода костер,
Когда укутывалось в туманы поле.
Греется рябина в кругу сестер,
Алеют грозди как огоньки в золе.

Дубравы и рощи тоже у костра,
Грелись и парки опустели.
О, осень твой костер угас так быстро,
Что деревья толком погреться не успели.
08/10/2015.
7:33 вечера.
Канада.

 

Дальний полет осенних журавлей


Багровый октябрь как буржуй богатый,
Но журавли как пионеры в горн трубят.
Летит впереди журавль вожатый,
А внизу над рекой туманы клубят.

Летите, журавли как полузабытие сны!
Преодолевая морей переполненных слез.
Вы уходите как наши прожитые дни,
Которые ветер разлуки унес.

Плавают серыми каракулями тучи,
Напоминая сказочного волшебного руна.
Вы отдаляетесь тонкой цепью летучей,
Печально звякая как серебряная струна!21/06/2016.
9:55 ночи.
Канада.

 

Забытые героиДеревья как герои, которые,
На войне победу добыли.
Многие сгорели в кремотории,
И о них двуногие забыли.


Теперь бедные скрываются от нас,
Проклиная топора на веки.
Их рубят в шепки какраз,
Неблагодарные духовные калеки.


Вон клены столпились у оград,
Швыряя людям под ноги медали.
Чтобы таких ненужных наград,
В будущем никому не дали.11/10/2015.
10:58 дня.
Канада.

Image result for облетают листья с деревьев тихо
 

Холдор Вулкан

Член Союза Писателей Узбекистана

images (254x198, 4Kb)

Настоящему человеку

(Посвящается Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву)Когда то переправляясь на остров,
Через поймы я корову гнал.
Ветер алмазную росу с утренних трав,
Как слезы радости ронял.

Над оврагами поле, знакомая местность,
От ветра колыхалась золотая нива.
Воробьи шумели, оглушая окрестность,
Ветер гулял в рощах сиротливо.

В оврагах словно в зеленом раю,
Вьюны и ромашки белые росли.
Они склоняли головы на краю,
Как на приёме послы.

Опускался тихий вечерний покой,
И замерала безмолвно печаль,
Там, где в безлюдной тишине, за рекой,
Одинокую луну я встречал.

Лунная тропинка на широкой реке,
Берег тянул сердце к себе как магнит.
Крики поездов за рекой, вдалеке,
Дрожали тапазами и рубинами огни!

Может там сейчас благоухает весна,
Цветут донники в канавах.
Бродят на лужайках без сна,
Одуванчики в рыжих панамах.

А ты утром оставив свое кресло,
Тенистые сады и тополя.
Как дехканин в знойное лето,
В сапогах пересекаешь поля.

Когда громы загремят как эхо,
И уничтожает хлопчатника град,
Знаю, никому не показывая, тихо,
Тайком утираешь ты слезы, брат.

Нас не смогли сломить мечом и огнём,
Чую, что в сердцах заживает рана.
Вслед за Тобой гордо вместе шагнем,
Мы - потомки великого Тамерлана!
18/02/2012.

4 :12 дня.

г. Торонто, Канада.

 

 

 

 

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси

"Биргаликда бартараф қилиниши керак бўлган муаммоларнинг энг зарурларидан бири Ўш вилояти, Майлисув  хавзасига жойлашган ядровий чиқиндилар қабристонидир.


Бу ядровий чиқиндилар қабристони  нафақат Қирғизистоннинг ўзига, балки, тамоми Марказий Осиё минтақасига жойлашган мамлакатлар ҳаётига жиддий хавф туғдиради.

Бу хавфли дафинада 23(Йигирма уч)та ядровий  чиқиндилар мозори мавжуд бўлиб, уларнинг энг хавфлилари 3, 4, ва 7 инчи ўралардир."

 

(Қуйидаги мақоладан иқтибос)

ТилсимАндижон шаҳар ўлкашунослик музейи рассомларнинг, шоир - ёзувчиларнинг, адабиётшунос олимларнинг хафтада бир йиғилиб, асарларни муҳокамадан ўтказадиган, диллашадиган даргохи хисобланарди.


Ўша даргохда қизғиш сочлари тикка - тикка ўсган, оқ - сариқдан келган, мўғилюз, кулса қийиқ  кўзлари умуман кўринмай кетадиган, ўрта бўйли, очиқчеҳра, қувноқ, қалби беғубор, доим дўппи  кийиб юргувчи, Турсинбой Тилсим таҳаллуси билан аруз вазнида асарлар ёзадиган бир шоир  диққатимни тортган эди.


Унинг аруз вазнида ёзган асарларида ғализлик йўқлиги ва ғазалларидаги сўзлар зўрлаб  чўзилмагани шеърият мухлисларини бефарқ қолдирмасди.


Тилсим аруз техникасини мукаммал эгаллагани, ҳамда ҳеч бир шоирнинг ғазалларига  ўхшамайдиган ўзига ҳос ғазаллар ёзгани ҳам оздай, ғазалларини шунақа чиройли ўқирдики, эшитгувчи беихтиёр сеҳрланиб қоларди.


Шунинг учун биз унга қайта - қайта ғазал ўқитаверар эдик.


Андижон вилоятининг адирлик худудларига жойлашган "Орол" қишлоғида яшовчи бу шоир камтарин ҳаёт кечирар, қўли юпқалиги боис тузган девонларини нашрдан чиқаролмасди.


Мен эса унга бу борада кўмаклаша олмаётганимдан изтироб чекардим.


Айниқса, китобимга дастхат сўраганда, Тилсимга бадтар раҳмим келган,  унинг қаршисида виждонан қийналганман.


Тилсим ака гарчанд, камтарин ҳаёт кечирсада, улфатчиликни жойига қўяр, ёлғон гапирмас, ҳеч қачон бировнинг пулига еб - ичмас, ҳар қанча ичсада, мастлигини билдирмайдиган, хушёр инсон сифатида ўзига яраша обрў - ҳурмати бор эди.


Биз Тилсим ака билан шу даражада қадрдон бўлиб кетган эдикки, ўзим қирқ ёшларда  бўлсамда, олтмиш ёшли у шоирни сенлар эдим.


Сенласам, Тилсим ака ҳафа бўлиш ўрнига хурсанд бўларди.


Ўз навбатида у ҳам мени ҳудди ўз туғишган укасидай сенларди.


Бир куни унинг таклифи билан "Орол" қишлоғига бордим.Маълум бўлишича, у қишлоқда табиий  газ ҳам, водопровод ҳам йўқ бўлиб, Ильич чироқлари бир суткада зўрға бир - икки соатгина  ёнар, баъзан хафталаб электр токи узатилмас экан.


У ёқларга трактор шатагидаги ғилдиракли цистернада сув келтирилар, қишлоқ аҳли навбат туриб, ўша ташима сувдан идишларига тўлатиб олар эканлар.


Ким билади, балки у муаммолар ҳозирда ўз ечимини топгандир.


Ҳуллас, менинг келганимни эшитиб, Тилсим аканинг қўни - қўшнилари, дўстлари йиғилдилар.


Меҳмондорчилик шеърият кечасига айланиб кетди.


Бизнинг Андижонда бировнинг миллатини суриштириб ўтирмайдилар.


ИНСОН бўлса бас.


Миллатининг унчалик аҳамияти йўқ.


Агар ўзи айтмаса, Тилсим аканинг қирғиз аслли эканини ҳам билмаган  бўлардим.


Мен ҳатто унинг гапларига ишонмадим.Ҳазиллашяпти деб ўйладим.

Негаки, доим  дўппи кийиб юрадиган Тилсим ака ўзбек тилида ўзимиздан ҳам яхши сўзлардилар.

Шундан  кейин  билдимки, у ўз уйида қирғиз, остона хатлаб кўчага чиқиши билан ғирт ўзбекка айланаркан - қоларкан.


У ёзган ажойиб ғазалларни, муҳаммасларни ўзбекман деган анча мунча шоирлар ҳам  ёзолмайди.


Тилсим ака шунақа ажойиб одам.У ҳеч қачон миллатчик ирқчилик ва маҳаллийчилик кўчасига яқин йўламаган.


Қайтага, Ўзбекистонимиз қонунларини, халқимиз маданиятини, қадриятларини ҳурматлаб,  элимизга уйғун яшайдилар.


Мен баъзан яхши нийят қилиб, мабодо мен ҳам ҳалол йўл билан беш -тўрт сўм пул топсам, ўлмай соғ саломат Ватанга қайтсам, энг аввало Тилсим ака каби китобларини чиқара олмаётган ёзувчи шоирларга қўлимдан келганича ёрдам қилиб, китобларини чиқариб, уларнинг қувончларига шерик бўлиб, дуоларини оламан дея ўйлаб қўяман.


Қирғизистонда 2010 йил 10 -15 июнда юз берган нохуш воқеалар чоғи, икки қардош халқлар  ўртасига нафрат уруғини эккан чалғитки - провокаторлар фитналарининг қурбонига айланган  Ўшлик - Жалолободлик ўзбекларимизни ва қирғизларимизни ўйлаб, эзилиш баробарида Тилсим  акани ҳам эсладим ва ғазалхон шоир ажойиб инсон Турсунбой Тилсим ҳам ур - йиқитлар  гирдобида қолмадимикин - дея ташвишландим.


Ҳа, геополитик манфаатлар ва машъум провокациялар қурбонига айланган бу икки қардош халқнинг дўппи билан оққалпоқни олиб қўйиб, астойдил ечимини ахтарадиган муаммолари кўп.


Биргаликда бартараф қилиниши керак бўлган муаммоларнинг энг зарурларидан бири Ўш вилояти, Майлисув  хавзасига жойлашган ядровий чиқиндилар қабристонидир.

Бу ядровий чиқиндилар қабристони  нафақат Қирғизистоннинг ўзига, балки, тамоми Марказий Осиё минтақасига жойлашган мамлакатлар ҳаётига жиддий хавф туғдиради.Бу хавфли дафинада 23(Йигирма уч)та ядровий  чиқиндилар мозори мавжуд бўлиб, уларнинг энг хавфлилари 3, 4, ва 7 инчи ўралардир.

У  ўраларнинг устидаги радиация даражаси 100 - 200 микрорентгентни ташкил қилади. Бу мозорда  7,5 (Етти ярим) тонна ярим суюқ ажал чиқиндиси Марказий Осиё халқларининг оёғи остида кулча бўлиб ётган заҳарли илондек ҳамлага шайланиб ётибди.

Марказий Осиё халқлари ўзаро келишмовчиликларни бир четга йиғиштириб, минтақага тахдид  солаётган манабу ядровий чиқиндилар мозорини қандай қилиб зарарсизлантириш, йўқотиш  устида бош қотиришлари ҳамма ишданда зарурроқ.

Бу ядровий чиқиндиларни ким, қандай мақсадда ва нега айнан Марказий Осиёга, Қирғизистонга дафн қилган?

Албатта, бу мудхиш амалиётда русларимизни айблаш адолатдан бўлмайди.

Бу, ўша худосиз қизил империянинг иши десак тўғрироқ бўлади.

Марказий Осиё халқлари ва уларнинг раҳбарлари эса, бугун ўзаро муросага  келиб, биргалашиб, манабу ТИЛСИМларни  очмоқ ва умумий муаммони бартараф қилишга астойдил бел боғламоқлари, оламга жар солиб, дунё  ҳамжамиятини ёрдамга чорламоқлари зарур.

Худо  кўрсатмасин,  агар  кучли  зилзила  бўлиб, ўша ядровий чиқиндилар қабристони ёрилса, Марказий Осиё халқларига бир - бирларини  қирғин қилиш учун қуролнинг ҳам кераги бўлмай қолади.

Чунки, бу қардош халқлар деярли бир худудда яшайдилар, бир дарёдан сув ичадилар, бир ҳаводан нафас оладилар.

Ғафлат уйқусидан тезроқ уйғонайлик, азиз ўзбекларим, қорақалпоқларим, қирғизларим, қозоқларим, тожикларим,туркманларим ва русларим!

 

 

24 март, 2012 йил.

Кеч соат 6 дан 25 минут ўтди.

Торонто шаҳри, Канада.

 

Андижон шаҳар Навоий истироҳат боғидаги "Семурғ" кафеси.

Холдор Вулқоннинг "Листопад" повестидаги қайғули севги воқеаси акс этдирилган сўнги боб шу паркнинг кузги кўриниши билан боғлиқ.

 

 

Андижон ўлкашунослик музейи

 

 
90646770 (235x265, 20Kb)

Xoldor Vulqon

O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining a'zosi


"Birgalikda bartaraf qilinishi kerak boʻlgan muammolarning eng zarurlaridan biri Oʻsh viloyati, Maylisuv  xavzasiga joylashgan yadroviy chiqindilar qabristonidir.


Bu yadroviy chiqindilar qabristoni  nafaqat Qirgʻizistonning oʻziga, balki, tamomi Markaziy Osiyo mintaqasiga joylashgan mamlakatlar hayotiga jiddiy xavf tugʻdiradi.

Bu xavfli dafinada 23(Yigirma uch)ta yadroviy  chiqindilar mozori mavjud boʻlib, ularning eng xavflilari 3, 4, va 7 inchi oʻralardir."(Quyidagi maqoladan iqtibos)

Tilsim
Andijon shahar oʻlkashunoslik muzeyi rassomlarning, shoir - yozuvchilarning, adabiyotshunos olimlarning xaftada bir yigʻilib, asarlarni muhokamadan oʻtkazadigan, dillashadigan dargoxi xisoblanardi.

Oʻsha dargoxda qizgʻish sochlari tikka - tikka oʻsgan, oq - sariqdan kelgan, moʻgʻilyuz, kulsa qiyiq  koʻzlari umuman koʻrinmay ketadigan, oʻrta boʻyli, ochiqchehra, quvnoq, qalbi begʻubor, doim doʻppi  kiyib yurguvchi, Tursinboy Tilsim tahallusi bilan aruz vaznida asarlar yozadigan bir shoir  diqqatimni tortgan edi.

Uning aruz vaznida yozgan asarlarida gʻalizlik yoʻqligi va gʻazallaridagi soʻzlar zoʻrlab  choʻzilmagani sheʼriyat muxlislarini befarq qoldirmasdi.

Tilsim aruz texnikasini mukammal egallagani, hamda hech bir shoirning gʻazallariga  oʻxshamaydigan oʻziga hos gʻazallar yozgani ham ozday, gʻazallarini shunaqa chiroyli oʻqirdiki, eshitguvchi beixtiyor sehrlanib qolardi.

Shuning uchun biz unga qayta - qayta gʻazal oʻqitaverar edik.

Andijon viloyatining adirlik xududlariga joylashgan "Orol" qishlogʻida yashovchi bu shoir kamtarin hayot kechirar, qoʻli yupqaligi bois tuzgan devonlarini nashrdan chiqarolmasdi.

Men esa unga bu borada koʻmaklasha olmayotganimdan iztirob chekardim.

Ayniqsa, kitobimga dastxat soʻraganda, Tilsimga badtar rahmim kelgan,  uning qarshisida vijdonan qiynalganman.

Tilsim aka garchand, kamtarin hayot kechirsada, ulfatchilikni joyiga qoʻyar, yolgʻon gapirmas, hech qachon birovning puliga yeb - ichmas, har qancha ichsada, mastligini bildirmaydigan, xushyor inson sifatida oʻziga yarasha obroʻ - hurmati bor edi.

Biz Tilsim aka bilan shu darajada qadrdon boʻlib ketgan edikki, oʻzim qirq yoshlarda  boʻlsamda, oltmish yoshli u shoirni senlar edim.

Senlasam, Tilsim aka hafa boʻlish oʻrniga xursand boʻlardi.

Oʻz navbatida u ham meni huddi oʻz tugʻishgan ukasiday senlardi.

Bir kuni uning taklifi bilan "Orol" qishlogʻiga bordim.Maʼlum boʻlishicha, u qishloqda tabiiy  gaz ham, vodoprovod ham yoʻq boʻlib, Ilьich chiroqlari bir sutkada zoʻrgʻa bir - ikki soatgina  yonar, baʼzan xaftalab elektr toki uzatilmas ekan.

U yoqlarga traktor shatagidagi gʻildirakli tsisternada suv keltirilar, qishloq ahli navbat turib, oʻsha tashima suvdan idishlariga toʻlatib olar ekanlar.

Kim biladi, balki u muammolar hozirda oʻz yechimini topgandir.

Hullas, mening kelganimni eshitib, Tilsim akaning qoʻni - qoʻshnilari, doʻstlari yigʻildilar.

Mehmondorchilik sheʼriyat kechasiga aylanib ketdi.

Bizning Andijonda birovning millatini surishtirib oʻtirmaydilar.

INSON boʻlsa bas.

Millatining unchalik ahamiyati yoʻq.

Agar oʻzi aytmasa, Tilsim akaning qirgʻiz aslli ekanini ham bilmagan  boʻlardim.

Men hatto uning gaplariga ishonmadim.Hazillashyapti deb oʻyladim.
Negaki, doim  doʻppi kiyib yuradigan Tilsim aka oʻzbek tilida oʻzimizdan ham yaxshi soʻzlardilar.
Shundan  keyin  bildimki, u oʻz uyida qirgʻiz, ostona xatlab koʻchaga chiqishi bilan gʻirt oʻzbekka aylanarkan - qolarkan.

U yozgan ajoyib gʻazallarni, muhammaslarni oʻzbekman degan ancha muncha shoirlar ham  yozolmaydi.

Tilsim aka shunaqa ajoyib odam.U hech qachon millatchik irqchilik va mahalliychilik koʻchasiga yaqin yoʻlamagan.

Qaytaga, Oʻzbekistonimiz qonunlarini, xalqimiz madaniyatini, qadriyatlarini hurmatlab,  elimizga uygʻun yashaydilar.

Men baʼzan yaxshi niyyat qilib, mabodo men ham halol yoʻl bilan besh -toʻrt soʻm pul topsam, oʻlmay sogʻ salomat Vatanga qaytsam, eng avvalo Tilsim aka kabi kitoblarini chiqara olmayotgan yozuvchi shoirlarga qoʻlimdan kelganicha yordam qilib, kitoblarini chiqarib, ularning quvonchlariga sherik boʻlib, duolarini olaman deya oʻylab qoʻyaman.

Qirgʻizistonda 2010 yil 10 -15 iyunda yuz bergan noxush voqealar chogʻi, ikki qardosh xalqlar  oʻrtasiga nafrat urugʻini ekkan chalgʻitki - provokatorlar fitnalarining qurboniga aylangan  Oʻshlik - Jalolobodlik oʻzbeklarimizni va qirgʻizlarimizni oʻylab, ezilish barobarida Tilsim  akani ham esladim va gʻazalxon shoir ajoyib inson Tursunboy Tilsim ham ur - yiqitlar  girdobida qolmadimikin - deya tashvishlandim.

Ha, geopolitik manfaatlar va mashʼum provokatsiyalar qurboniga aylangan bu ikki qardosh xalqning doʻppi bilan oqqalpoqni olib qoʻyib, astoydil yechimini axtaradigan muammolari koʻp.

Birgalikda bartaraf qilinishi kerak boʻlgan muammolarning eng zarurlaridan biri Oʻsh viloyati, Maylisuv  xavzasiga joylashgan yadroviy chiqindilar qabristonidir.


Bu yadroviy chiqindilar qabristoni  nafaqat Qirgʻizistonning oʻziga, balki, tamomi Markaziy Osiyo mintaqasiga joylashgan mamlakatlar hayotiga jiddiy xavf tugʻdiradi.Bu xavfli dafinada 23(Yigirma uch)ta yadroviy  chiqindilar mozori mavjud boʻlib, ularning eng xavflilari 3, 4, va 7 inchi oʻralardir.


U  oʻralarning ustidagi radiatsiya darajasi 100 - 200 mikrorentgentni tashkil qiladi. Bu mozorda  7,5 (Etti yarim) tonna yarim suyuq ajal chiqindisi Markaziy Osiyo xalqlarining oyogʻi ostida kulcha boʻlib yotgan zaharli ilondek hamlaga shaylanib yotibdi.


Markaziy Osiyo xalqlari oʻzaro kelishmovchiliklarni bir chetga yigʻishtirib, mintaqaga taxdid  solayotgan manabu yadroviy chiqindilar mozorini qanday qilib zararsizlantirish, yoʻqotish  ustida bosh qotirishlari hamma ishdanda zarurroq.
Bu yadroviy chiqindilarni kim, qanday maqsadda va nega aynan Markaziy Osiyoga, Qirgʻizistonga dafn qilgan?


Albatta, bu mudxish amaliyotda ruslarimizni ayblash adolatdan boʻlmaydi.


Bu, oʻsha xudosiz qizil  imperiyaning ishi desak toʻgʻriroq boʻladi.


Markaziy Osiyo xalqlari va ularning rahbarlari esa, bugun oʻzaro murosaga  kelib, birgalashib, manabu TILSIMlarni  ochmoq va umumiy muammoni bartaraf qilishga astoydil bel bogʻlamoqlari, olamga jar solib, dunyo  hamjamiyatini yordamga chorlamoqlari zarur.


Xudo  koʻrsatmasin,  agar  kuchli  zilzila  boʻlib, oʻsha yadroviy chiqindilar qabristoni yorilsa, Markaziy Osiyo xalqlariga bir - birlarini  qirgʻin qilish uchun qurolning ham keragi boʻlmay qoladi.


Chunki, bu qardosh xalqlar deyarli bir xududda yashaydilar, bir daryodan suv ichadilar, bir havodan nafas oladilar.


Gʻaflat uyqusidan tezroq uygʻonaylik, aziz oʻzbeklarim, qoraqalpoqlarim, qirgʻizlarim, qozoqlarim, tojiklarim, turkmanlarim, va ruslarim!
24 mart, 2012 yil.

Kech soat 6 dan 25 minut oʻtdi.

Toronto shahri, Kanada.

 

0_c3d3f_4c0c2109_XL (700x462, 134Kb)

 

 

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси

Ўзбекистон Республикаси Президенти вазифасини бажарувчи Шавкат Миромонович Мирзиёевга


Ҳурматли Шавкат Миромонович!


Маълумки, бугун Ватанда ва Ватан ташқарисида яшаётган ЎЗБЕКИСТОНЛИКЛАРнинг барчаси, динидан ирқидан ва миллатидан қатъий назар, Сизнинг бошчилигингизда олиб борилаётган иқтисодий ижтимоий ва сиёсий ислохатларга яхши нийят ва умид билан кўз тикиб турибдилар.


Тақдир тақозоси билан, адашиб қандайдир бўлгинчи ғояларга, қўлидан конкрет иш келмайдиган, аммо ўзини, фақат ўзинигина доно санаб, манфаат, амалу мансаб йўлида телбариб, кастимини тескари кийиб, у ёқдан буёққа чопгувчи, бақир чақир қилиб,қуруқ гапни валақлайверадиган сохта сиёсатчиларга эргашгани учун Ватандан айри тушган, бугун эса ўз йўл қўйган хатолари учун Халқимиздан кечирим сўрашга тайёр минглаб юртдошларимизнинг Ватанга қайтишларига рухсат беришингизни сўрайман.


Албатта, бугунги мураккаб сиёсат биёбонларида Мустақил Мамалакатимиз карвонини адаштирмай, тўғри манзиллар тамон дадил етаклаб бораётган Сизнинг бошчилигингиздаги Давлатимиз раҳбарларига осон тутиб бўлмайди.


Буни ҳар бир инсофли, диёнатли Ўзбекистонлик кўриб - билиб турибди.


Шунингдек, Ватан дорвозалари кенг очиб қўйилган тақдирда яхши нийятли инсонлар билан бирга, ўзларининг  ғаюр мақсадлари йўлида ҳар қандай пасткашликдан қайтмайдиган курсипараст кимсаларнинг кириб боришлари ҳақида ҳам ўйлайдилар.


Муқаддам мамлакатимиз хавфсизлигига тахдид солувчи оғир жиноятлари учун сиртдан узоқ муддатли қамоқ жазосига маҳкум этилган ва Республика Хуқуқ Тартибот Органлари тамонидан қидирувга берилган, ҳамда қўшни қардош мамлакатлар аро қайта тикланаётган яхши муносабатларга ўзининг ирқчилиги, миллатчилиги, бўлгинчилиги(сепаратистлиги),  телба тескари гаплари, сиёсий довдирлиги, жиззакилиги, шошқалоқлиги, агрессивлиги билан путур етказиши мумкин бўлган кимсаларнинг ватанга қайтарилиши тўғрисида эса мен бир нарса деёлмайман.


Муқаддам жиноят содир этмаган, қидирувда бўлмаган, адашиб хатоларга йўл қўйган, бугун ўз хатоларидан пушаймон бўлиб, Халқимиздан кечирим сўрашга тайёр юртдошларимизни Ватанга қайтариш тартиби тўғрисида конкрет таклифим қуйидагича:


Чет эллардаги Мамалакатимиз Элчихоналари ва Консулликлари ёрдамида Ватанга қайтишни истаган юртдошларимизни жойларда қабул қилиб, анкета тўлдириш йўли билан уларнинг келажакдаги мақсадлари аниқланса ва имзоланган анкетага мувофиқ анкета имзоловчи шахсни Ватанга қайтариш ё қайтармаслик масаласи махсус комиссия тамонидан ўрганилгач, муайян қарор қабул қилинса.

 

Ҳурмат билан, Холдор Вулқон.

 

 

16/10/2016.

Кундуз соат 11 дан 56 дақиқа ўтди.

Канада, Онтерио.

 

 

vulkan-holdor (308x322, 19Kb)

Xoldor Vulqon

O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining a'zosi

 

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Miromonovich Mirziyoevga


Hurmatli Shavkat Miromonovich!

Maʼlumki, bugun Vatanda va Vatan tashqarisida yashayotgan OʻZBEKISTONLIKLARning barchasi, dinidan irqidan va millatidan qatʼiy nazar, Sizning boshchiligingizda olib borilayotgan iqtisodiy ijtimoiy va siyosiy isloxatlarga yaxshi niyyat va umid bilan koʻz tikib turibdilar.

Taqdir taqozosi bilan, adashib qandaydir boʻlginchi gʻoyalarga, qoʻlidan konkret ish kelmaydigan, ammo oʻzini, faqat oʻzinigina dono sanab, manfaat, amalu mansab yoʻlida telbarib, kastimini teskari kiyib, u yoqdan buyoqqa chopguvchi, baqir chaqir qilib,quruq gapni valaqlayveradigan soxta siyosatchilarga ergashgani uchun Vatandan ayri tushgan, bugun esa oʻz yoʻl qoʻygan xatolari uchun Xalqimizdan kechirim soʻrashga tayyor minglab yurtdoshlarimizning Vatanga qaytishlariga ruxsat berishingizni soʻrayman.

Albatta, bugungi murakkab siyosat biyobonlarida Mustaqil Mamalakatimiz karvonini adashtirmay, toʻgʻri manzillar tamon dadil yetaklab borayotgan Sizning boshchiligingizdagi Davlatimiz rahbarlariga oson tutib boʻlmaydi.

Buni har bir insofli, diyonatli Oʻzbekistonlik koʻrib - bilib turibdi.

Shuningdek, Vatan dorvozalari keng ochib qoʻyilgan taqdirda yaxshi niyyatli insonlar bilan birga, oʻzlarining  gʻayur maqsadlari yoʻlida har qanday pastkashlikdan qaytmaydigan kursiparast kimsalarning kirib borishlari haqida ham oʻylaydilar.

Muqaddam mamlakatimiz xavfsizligiga taxdid soluvchi ogʻir jinoyatlari uchun sirtdan uzoq muddatli qamoq jazosiga mahkum etilgan va Respublika Xuquq Tartibot Organlari tamonidan qidiruvga berilgan, hamda qoʻshni qardosh mamlakatlar aro qayta tiklanayotgan yaxshi munosabatlarga oʻzining irqchiligi, millatchiligi, boʻlginchiligi(separatistligi),  telba teskari gaplari, siyosiy dovdirligi, jizzakiligi, shoshqaloqligi, agressivligi bilan putur yetkazishi mumkin boʻlgan kimsalarning vatanga qaytarilishi toʻgʻrisida esa men bir narsa deyolmayman.

Muqaddam jinoyat sodir etmagan, qidiruvda boʻlmagan, adashib xatolarga yoʻl qoʻygan, bugun oʻz xatolaridan pushaymon boʻlib, Xalqimizdan kechirim soʻrashga tayyor yurtdoshlarimizni Vatanga qaytarish tartibi toʻgʻrisida konkret taklifim quyidagicha:

Chet ellardagi Mamalakatimiz Elchixonalari va Konsulliklari yordamida Vatanga qaytishni istagan yurtdoshlarimizni joylarda qabul qilib, anketa toʻldirish yoʻli bilan ularning kelajakdagi maqsadlari aniqlansa va imzolangan anketaga muvofiq anketa imzolovchi shaxsni Vatanga qaytarish yo qaytarmaslik masalasi maxsus komissiya tamonidan oʻrganilgach, muayyan qaror qabul qilinsa.


Hurmat bilan, Xoldor Vulqon.
16/10/2016.

Kunduz soat 11 dan 56 daqiqa oʻtdi.

Kanada, Onterio.

 

 

 

 
bob-dylan-now-black-white-wallpaper (700x503, 65Kb)

Сидқидил табрикларимиз


Америкалик ёзувчи, киноактер ва қўшиқчи Боб Диланни Нобель Мукофотига сазавор бўлгани билан чин дилдан қутлайман.


Ҳурмат билан, ўзбек ёзувчиси Холдор Вулқон.

 

Our sincere congratulations

 

I heartily congratulate the American writer, and actor and singer Bob Dylan with the awarding of the Nobel Prize for Literature.


Sincerely, Uzbek writer Xolder Vulkan.

 

Наши искренние поздравления


Я сердечно поздравляю американского писателя, певца и киноактера Боба Дилана с присуждением ему Нобелевской премии мира.

С уважением, узбекский писатель Холдор Вулкан. 

 

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси

Аъло мамлакатнинг аъло фарзанди,

Билиб қўйки, сени Ватан кутади!


Ғафур  Ғулом


Яхши нийят

 

МУРОСА  деган сўзни ўқибоқ, афти бужмайиб, юзлари учиб, аллергияси қўзийдиган кимарсалар МУРОСА ғоясининг нақадар муҳим, улуғ ғоя эканлигини тушунмайдиган буюк фанатлар ва ғафлат босган, ғайратсиз, ялқов, сиёсий бангилардир.

Ундайларга бу ҳикматли гапларимиз ҳайф.

Биз бу мақолани улар учун ёзаётганимиз ҳам йўқ.

Мазкур мақола Муроса ғояси афзаллигини англай олишга қодир, теран  тафаккурли, соғлом ақл эгалари учундир.

МУРОСА  деган ғоя моҳиятини чуқурроқ англаш учун жамиятларини МУРОСА  ғояси устига қурган мутараққий мамлакатлар ҳаётига назар ташлашнинг  ўзи  кифоя.

Такрорлашдан чарчамайман.

Америка, Канада, Европа  давлатлари, Россия, Болтиқбўйи ўлкалари, Япония, Хитой каби МУРОСАЛИ мамлакатларнинг мухолифатлари ташқарида эмас.

Яъни бу мутараққий ўлкаларнинг ҳукуматлари ўз мухолифатларига тоқатли.

У мамлакатларнинг мухолифатлари ҳам ўз навбатида, айланиб ўтиш мумкин бўлган мустахкам темирбетон тўсиқни "бизникилар" каби пешонаси билан уриб дарча очишга чоғланмаган.

Уларнинг мухолифатида музокарага кириша олиш журъати билан бирга музокара жараёнида ўзини тутиш, ўзаро ҳурмат, камтаринлик ва одоб каби сиёсий маданият етарли.

 

Қолаверса, мен юқорида номларини зикр этган мутараққий давлатлар ўз мухолифатини ўзига қарши қўллашлари учун кўзга кўринмас учинчи кучлар қўлига козырная қарта қилиб тутқазиб қўядиган даражада содда эмаслар.


Номи "Ўзбек мухолифати", аммо ўзи пароканда, бир - бирига  ёв, касалхонадан эндигина чиққан одамдай заиф, юрса боши  айланиб, кўзлари  тиниб кетадиган қувватсиз, майда - чуйда гурухлар, маҳаллийчи  гурухбозлар Ўзбекистоннинг ер остки ва устки бойликлари хўжасизларча  талон - тарож  қилинаётгани ҳақида дунёга жар солишни яхши кўрадилар.

Мухолифат деб аталадиган бу гурухлар ўша фитналарга ўзлари ҳам  билвосита сабабчи эканликларини, ўзлари билмаган ҳолда улар Ватанимиз ер остки ва устки  бойликларига кўз тиккан писмиқ ёғийлар қўлидаги қўрқитки қуролга, дўппи тор келганда ишлатиладиган ричагка айланиб  бораётганларидан афсуски бехабарлар.

Баъзи ёмон нийятли, ғаюр мақсад эгалари юртимиз бойликларини талашга  йўл қўймаётган раҳбарлар билан мулоқотга киришиб, суҳбат орасида ғоят усталик  билан, айнан шу, номи бору ўзи йўқ хисобидаги "Мухолифат"  мавжудлигини, ва  уларнинг ёвуз кучлар эканига ишора  қиларак, уларга  қарши биргаликда курашмоқ зарурлигини яхшилаб уқтирадилар.

Сўнг жилмайганларича турли иқтисодий, дейлик фойдали қазилмаларни  қазиб чиқариш, қайта ишлаш бўйича улкан лойихаларни столга қўяркан,  шуни бир имзолаб юборсалар, иқтисодий  ҳамкорлигимиз янада гуллаб  яшнаган бўларитти - дейдилар,таъвозе билан қўл қовуштириб.

Бу нозик ишорани ақл - фаросатли одам дарров тушиниб етади ва ўшандай  ёвуз қора кучларга қарши биргаликда курашсак, бу жуда яхшику  - дея, лойихаларни имзолаши ҳам ҳеч гап эмас.

Баъзи ёмон нийятли тамонларнинг юртимизга нисбатан иқтисодий ва сиёсий интервенцияси шу тарзда икки тамонлама ўзаро иқтисодий муносабатлар фонида кун тартибига чиқиши мумкин.

Биз Ўзбекистонликлар ҳаммамиз бир оила фарзандларидай ҳамжихат бўлсак, Ватанимиз тараққийси, Халқимиз турмуш даражаси юксалиши  йўлида ўзаро тил топишиб ишласак, бу ҳамжихатлик мухолиф фикрлилар деб аталадиган гурухлар учун ҳам, амалдаги Ҳукумат учун  ҳам, энг муҳими, ХАЛҚИМИЗ учун ҳам фақат ва фақат фойда келтиради.

Яъни уруш жанжал бархам топиб, қон тўкилмайди, элимиз бесаранжом бўлмайди, иқтисодиёт издан чиқмайди, шаҳарлар вайрон бўлмайди,юртимиз ер ости ва устки бойликлари "уруш" бахона ит эгасини танимайдиган тўс тўпалонда Сурия нефти каби хомталаш қилиниб, ташиб кетилмайди.

Бор муаммоларни фақат ва фақат сиёсий музокара йўли билан ҳал қилишда, Ватанимиз тинчлигини, осойишталигини, Халқимиз ҳотиржамлигини, минтақа барқарорлигини сақлаш йўлида биз, ўзбекистонлик зиёлийлар бошқаларга қараганда кўпроқ бурчлимиз, масъулмиз, ва ҳатто жавобгармиз.

Ёв юртни эгалламоқчи бўлса, бироз маблағни масруф қилиб, энг биринчи  мамлакатда тўпалон уюштиришга, халқни бир - бирига гиж - гижлашга,  барқарорликни издан чиқаришга киришади ва бу хуфя ишда чўғни  юртдошларимиз қўли билан ушлайди.

Ўлса, ўшалар ўлиб, қирилиб кетаверади.

Кейин яна ўша "ўзимизникилар" воситасида қарама - қарши тамонлар қўлига зимдан қурол тутқазадида, жамиятга ўт тортиб, оловга киши билмас керосин қуядилар.

Ватандошларим, азиз Ўзбекистонликлар, биз ҳаммамиз Ватанда бўлсак, мақсадларимиз муштарак бўлса, ўзаро талашиб тортишмасак, муаммоларни музокара йўли билан хал этиш санъатини эгалласак, маданиятсизларча ёқалашиб, бир биримизни хақоратлаб, бутун дунёга кулги бўлмасак, Болтиқбўйи Республикалари каби жимгина, ахил яшасак, Соҳибқирон Амир Темур ворислари бўлган биз Ўзбекистонликларни ҳеч қандай куч, ҳеч қачон енголмайди!

Шунда серсалом, сертабассум айёр ва маккор кучлар "Ўзбекистонда демократия йўқ! Инсон ҳуқуқлари топталмағда экан! Биз  халқаро қонунлар доирасида ўзбекистонлик мазлумларга ёрдам беришимиз  керак!" деган предлоглар остида юртимизга иқтисодий - сиёсий интервенция "ТЕЗ  ЁРДАМ"и кира олмайди.

Юртимиз ер остки ва устки бойликларини хомталаш қилишга "сабаб" топа  олмайдилар.

Муроса шундай ҲИКМАТЛИ ғоядир.

Чундилангма?

Энди, мақола сўнгида бир гап.

Раҳматли Ҳожибой Тожибоев айтганидек, яна ўзларинг биласизлар.

Айтиб -дейиш биздан.

 

 

 

2  апрель,  2012   йил,

Кундуз  соат  5  дан  12  дақиқа  ўтди.

Торонто  шаҳри,  Канада.

 

 

 

 

Xoldor Vulqon

O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining a'zosi

A'lo mamlakatning a'lo farzandi,

Bilib qo'yki, seni Vatan kutadi!


Gʻafur  Gʻulom

 

Yaxshi niyyatMUROSA  degan soʻzni oʻqiboq, afti bujmayib, yuzlari uchib, allergiyasi qoʻziydigan kimarsalar MUROSA gʻoyasining naqadar muhim, ulugʻ gʻoya ekanligini tushunmaydigan buyuk fanatlar va gʻaflat bosgan, gʻayratsiz, yalqov, siyosiy bangilardir.


Undaylarga bu hikmatli gaplarimiz hayf.


Biz bu maqolani ular uchun yozayotganimiz ham yoʻq.


Mazkur maqola Murosa gʻoyasi afzalligini anglay olishga qodir, teran  tafakkurli, sogʻlom aql egalari uchundir.


MUROSA  degan gʻoya mohiyatini chuqurroq anglash uchun jamiyatlarini MUROSA  gʻoyasi ustiga qurgan mutaraqqiy mamlakatlar hayotiga nazar tashlashning  oʻzi  kifoya.


Takrorlashdan charchamayman.


Amerika, Kanada, Yevropa  davlatlari, Rossiya, Boltiqboʻyi oʻlkalari, Yaponiya, Xitoy kabi MUROSALI mamlakatlarning muxolifatlari tashqarida emas.


Yaʼni bu mutaraqqiy oʻlkalarning hukumatlari oʻz muxolifatlariga toqatli.


U mamlakatlarning muxolifatlari ham oʻz navbatida, aylanib oʻtish mumkin boʻlgan mustaxkam temirbeton toʻsiqni "biznikilar" kabi peshonasi bilan urib darcha ochishga chogʻlanmagan.


Ularning muxolifatida muzokaraga kirisha olish jurʼati bilan birga muzokara jarayonida oʻzini tutish, oʻzaro hurmat, kamtarinlik va odob kabi siyosiy madaniyat yetarli.


Qolaversa, men yuqorida nomlarini zikr etgan mutaraqqiy davlatlar oʻz muxolifatini oʻziga qarshi qoʻllashlari uchun koʻzga koʻrinmas uchinchi kuchlar qoʻliga kozыrnaya qarta qilib tutqazib qoʻyadigan darajada sodda emaslar.


Nomi "Oʻzbek muxolifati", ammo oʻzi parokanda, bir - biriga  yov, kasalxonadan endigina chiqqan odamday zaif, yursa boshi  aylanib, koʻzlari  tinib ketadigan quvvatsiz, mayda - chuyda guruxlar, mahalliychi  guruxbozlar Oʻzbekistonning yer ostki va ustki boyliklari xoʻjasizlarcha  talon - taroj  qilinayotgani haqida dunyoga jar solishni yaxshi koʻradilar.


Muxolifat deb ataladigan bu guruxlar oʻsha fitnalarga oʻzlari ham  bilvosita sababchi ekanliklarini, oʻzlari bilmagan holda ular Vatanimiz yer ostki va ustki  boyliklariga koʻz tikkan pismiq yogʻiylar qoʻlidagi qoʻrqitki qurolga, doʻppi tor kelganda ishlatiladigan richagka aylanib  borayotganlaridan afsuski bexabarlar.


Baʼzi yomon niyyatli, gʻayur maqsad egalari yurtimiz boyliklarini talashga  yoʻl qoʻymayotgan rahbarlar bilan muloqotga kirishib, suhbat orasida gʻoyat ustalik  bilan, aynan shu, nomi boru oʻzi yoʻq xisobidagi "Muxolifat"  mavjudligini, va  ularning yovuz kuchlar ekaniga ishora  qilarak, ularga  qarshi birgalikda kurashmoq zarurligini yaxshilab uqtiradilar.


Soʻng jilmayganlaricha turli iqtisodiy, deylik foydali qazilmalarni  qazib chiqarish, qayta ishlash boʻyicha ulkan loyixalarni stolga qoʻyarkan,  shuni bir imzolab yuborsalar, iqtisodiy  hamkorligimiz yanada gullab  yashnagan boʻlaritti - deydilar,taʼvoze bilan qoʻl qovushtirib.


Bu nozik ishorani aql - farosatli odam darrov tushinib yetadi va oʻshanday  yovuz qora kuchlarga qarshi birgalikda kurashsak, bu juda yaxshiku  - deya, loyixalarni imzolashi ham hech gap emas.


Baʼzi yomon niyyatli tamonlarning yurtimizga nisbatan iqtisodiy va siyosiy interventsiyasi shu tarzda ikki tamonlama oʻzaro iqtisodiy munosabatlar fonida kun tartibiga chiqishi mumkin.


Biz Oʻzbekistonliklar hammamiz bir oila farzandlariday hamjixat boʻlsak, Vatanimiz taraqqiysi, Xalqimiz turmush darajasi yuksalishi  yoʻlida oʻzaro til topishib ishlasak, bu hamjixatlik muxolif fikrlilar deb ataladigan guruxlar uchun ham, amaldagi Hukumat uchun  ham, eng muhimi, XALQIMIZ uchun ham faqat va faqat foyda keltiradi.


Yaʼni urush janjal barxam topib, qon toʻkilmaydi, elimiz besaranjom boʻlmaydi, iqtisodiyot izdan chiqmaydi, shaharlar vayron boʻlmaydi,yurtimiz yer osti va ustki boyliklari "urush" baxona it egasini tanimaydigan toʻs toʻpalonda Suriya nefti kabi xomtalash qilinib, tashib ketilmaydi.


Bor muammolarni faqat va faqat siyosiy muzokara yoʻli bilan hal qilishda, Vatanimiz tinchligini, osoyishtaligini, Xalqimiz hotirjamligini, mintaqa barqarorligini saqlash yoʻlida biz, oʻzbekistonlik ziyoliylar boshqalarga qaraganda koʻproq burchlimiz, masʼulmiz, va hatto javobgarmiz.


Yov yurtni egallamoqchi boʻlsa, biroz mablagʻni masruf qilib, eng birinchi  mamlakatda toʻpalon uyushtirishga, xalqni bir - biriga gij - gijlashga,  barqarorlikni izdan chiqarishga kirishadi va bu xufya ishda choʻgʻni  yurtdoshlarimiz qoʻli bilan ushlaydi.


Oʻlsa, oʻshalar oʻlib, qirilib ketaveradi.


Keyin yana oʻsha "oʻzimiznikilar" vositasida qarama - qarshi tamonlar qoʻliga zimdan qurol tutqazadida, jamiyatga oʻt tortib, olovga kishi bilmas kerosin quyadilar.


Vatandoshlarim, aziz Oʻzbekistonliklar, biz hammamiz Vatanda boʻlsak, maqsadlarimiz mushtarak boʻlsa, oʻzaro talashib tortishmasak, muammolarni muzokara yoʻli bilan xal etish sanʼatini egallasak, madaniyatsizlarcha yoqalashib, bir birimizni xaqoratlab, butun dunyoga kulgi boʻlmasak, Boltiqboʻyi Respublikalari kabi jimgina, axil yashasak, Sohibqiron Amir Temur vorislari boʻlgan biz Oʻzbekistonliklarni hech qanday kuch, hech qachon yengolmaydi!
Shunda sersalom, sertabassum ayyor va makkor kuchlar "Oʻzbekistonda demokratiya yoʻq! Inson huquqlari toptalmagʻda ekan! Biz  xalqaro qonunlar doirasida oʻzbekistonlik mazlumlarga yordam berishimiz  kerak!" degan predloglar ostida yurtimizga iqtisodiy - siyosiy interventsiya "TEZ  YoRDAM"i kira olmaydi.


Yurtimiz yer ostki va ustki boyliklarini xomtalash qilishga "sabab" topa  olmaydilar.


Murosa shunday HIKMATLI gʻoyadir.


Chundilangma?


Endi, maqola soʻngida bir gap.


Rahmatli Hojiboy Tojiboyev aytganidek, yana oʻzlaring bilasizlar.


Aytib -deyish bizdan.
2  aprelь,  2012   yil,

Kunduz  soat  5  dan  12  daqiqa  oʻtdi.

Toronto  shahri,  Kanada.

x_15d42282 (604x453, 162Kb)