Поиск

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси

Машъал Ҳушвақтни ёд этиб

Эл севган шоир Машъал Ҳушвақт Андижон вилоятининг Асакада туманида валодат топган.


У ўзбек замонавий адабиёти осмонида порлаган энг ёруғ юлдузлардан бири, ёниқ, ёрқин шоир эди.


Жингалак сочли, кўзларида гўё ўт чақнаб тургувчи бу шижоатли шоир давраларда муштларини қисиб, шеър ўқиса, анжуман иштирокчилари ўтирган зал пашша учса сезилгудек жимиб қолар, бадиий адабиёт, шеърият муҳлислари унинг шеърларини диққат билан тинглар эди.


Чунки Машъалнинг руҳ билан ёзилган шеърлари ҳавас қилса арзигулик юксак санъат асарлари эди.


Бу кўнглида ғубори йўқ шоир бошқа шоирларнинг шеърларига хасад қилиб эмас, ҳавас қилиб яшар, қайсидир шоир санъат асари яратса, ундан қаттиқ тасирланиб, анча вақтгача "вах, вах" дея тамшаниб юрарди. Айниқса, Шавкат Раҳмон ва Абдували Қутбиддинларнинг шеърларини ўқиб, ҳаяжонга тушар, соф сўз санъатини, шеърдаги бадиий дидни, юксакликни, теранликни қадрлар эди.

Шавкат Раҳмоннинг:

 

Қиличдек ялонғоч новдаларимда,

Бир япроқ қолмабдир шивирлайтурғонкаби байтларидан ва  Абдували Қутбиддиннинг:Юрак деб аталган қизил офтобадан

ўзим қон ичгайман, сенга қуймайман.каби мисраларидан, ёки, дейлик:Қўрқиб ҳаётимни кузатавердим,

Журъат этолмадим, қарияпманми,

Сабр шимавериб чирияпманми,

Ирияпманми хунук...деган ажойиб ва ғаройиб шеърларидан завқланар, ҳайратдан ёқа ушлар эди.
Машъал айниқса, баҳор фаслини севарди. Баҳор манзараларини тасвирлар экан, қишдан омон чиққан қушларнинг титраётган мадорсиз ингичка оёқлари, ўчоқ бошида куймаланаётган хотиннинг баҳорда қони қайнаган эр кўзига чўғдай кўринаётган ҳолатини, лирик манзаралар орқали кўзгудагидай аниқ акс этдириб, бутунлай янги руҳда, баҳордай ёруғ, туйғули шеърлар ёзар эди.
Қуйида Машъал Ҳушвақтнинг ёшлик чоғларида ёзган шеърларидан мисол келтирамиз.

Қишнинг сўнги тунлари


Кечагидек тун саросимали,
Нотинч яна кечагидек тун.
Тушига киради шўрлик қарғанинг
Қор - ўғирланган оқ пўстин.

Яна тонгга қадар бу ойдин ғусса
Қолади қарғанинг бўғзида қотиб.
Ухлаёлмай чиқар қиш бўлса,
Елкасига майсалар ботиб...

Баҳорда


Узоқларга учиб кетар қор,
Ўзгаради кунлар тўсатдан.
Кўз ёради ҳадемай анҳор,
Ўт-ўланлар туғиладилар.

Сабр қилгин, бойчечак сўзсиз,
Туғилган кунига сени айтади.
Қачонлардир шавқати йўқ куз
Сургун қилган қушлар қайтади.

Эшитилар ҳадемай сенга,
Шошилинч қадамлар, қадамлар...
Анҳор бўйларига – ўт-ўланларга
Ном қўйгани чиқар одамлар...

-----------------------------------
Бир куни Андижон вилояти ўлкашунослик музейида ўтказиладиган ижодкорларнинг адабий анжуманига бордим. Ичкарига кириб кетаётсам, Андижон шаҳрида яшовчи, балиқчилик шоир Аҳмаджон Далиевга дуч келиб қолдим. Кўришдик.
- Дўстим, мен ҳозир қайтиб келаман. Ҳамма ижодкорлар шу ерда. Шоир дўстларимиз Ҳалим Карим, Машъал Ҳушвақт ҳам. Тошкентдан Мукаррама Муродова деган шоира келибди - деди.
Мен ичкарига кирдим. Зал тўла андижонлик ижодкорлар.Машъал мени ёнига чақирди. Ёнма ён ўтириб, ҳол аҳвол сўрашдик. Аҳмаджон Далиев ҳам қайтиб келиб, бизнинг ёнимизга ўтирди. Мушоира бошланиб, шеърлар ўқилди. Муҳокама бошланди. Бир маҳал Машъал билан паст овозда суҳбатлашиб ўтирган Аҳмаджон Далиев, кутилмаганда ранги бўздек оқариб, оғзини катта очиб, хириллаганича нафас оларкан, қўл, оёқлари акашак бўлиб, шундоқ ёнимизда жон таслим этди қўйди. Анжуман иштирокчилари саросимага тушиб, давра чўп тиқилган ари инидай тўзғиб, айниқса, аёллар қаттиқ қўрқиб кетди. Машъал шошиб ўрнидан туриб, менга: -Холдор Вулқон, Аҳмаджонни оёқларидан кўтаринг. Мен қўлларидан кўтараман. Ташқарига, тоза ҳавога олиб чиқайлик -деди. Иккаламиз Аҳмаджон Далиевни кўтариб, ташқарига олиб чиқдик. Машъал Аҳмаджоннинг этикларини ечди. Мен шоирнинг бўйинбоғини бўшатиб, кўксига қулоқ тутдим. Артериясини текшириб кўрдим. Шоирнинг юраги аллақачон уришдан тўхтаган экан. Бир зумда дўхтирлар билан милиция етиб келди. Аёллар йиғлаяпти. Айниқса, Мукаррама Муродова: -Мен келганимда ҳам шунақа бўладими? -дея изиллаб йиғлаб юрарди. Биз эса, шоир дўстимиз жасади устида, нима қилишни билмай,  серрайиб турибмиз. Аҳмаджоннинг аёлига қўнғироқ қилишди. Бечора, шоирни жуда қаттиқ севар экан. Сочлари тўзғиб, йиғлаб, чопиб келиб, Аҳмаджоннинг жонсиз жасадини қучиб, узоқ йиғлади.Шоир жасади моргга, суд.мед.экспертизага олиб кетилгунича милиция ходимлар ёзувчи ва шоирларни тарқалмасликка чақирди. Сўраб, суриштириб, воқеа ҳақида далолатнома ёздилар. Шоирнинг киссасидан юраги касал одамлар ичадиган таблетка хапдорини топдилар. Билсак, Аҳмаджон Далиев оғир инфарктга йўлиққан бўлиб, ўзи анча йиллардан бери поликлиниканинг махсус хисобида турар экан.Шундан кейингина бизга тарқалиш учун рухсат беришди. Ўша куни барча ёзувчи ва шоирлар Балиқчига, Аҳмаджон Далиевнинг ота юртига, дафн маросимига бордик. Кўчада турнақатор бўлиб, қўл қовуштириб турибмиз. Ичкарида қиёмат қойим. Аҳмаджоннинг яқинлари, оҳ чекиб йиғлар, айниқса онасининг: -шоир боламма! -дея чеккан фарёдлари юракларни тилка пора қилди гўё. Дафн маросими чоғи шоир жасадини қабрга қўяётганларида шоирнинг 7-8 ёшлардаги ўғли Хуршид кўзи тўла жиққа ёш, қабр ичига қараб, дадамлаб йиғлаётган пайти, айниқса, чидаб бўлмади. Ҳаммамиз ерга қараганимизча унсиз йиғладик. Дафн маросими тугаб, уйга қайтар эканмиз, машинада ўтирган ёзувчи Камчибек Кенжа бошлиқ Одилжон Олимов, Қобил Мирзо каби ижодкорлар менга йўл йўлакай: -Холдор Вулқон, Олтинкўлингизга келиб қолибмиз. Биронта кафеми, ресторангами кириб, озгина тамадди қилсак бўларди -дейишди. Мен таклифни қабул қилдим ва уларни Олтинкўл туман марказидаги  ресторанга бошладим. Емоқ ичмоқ келгач, ёзувчи ҳамкасбларнинг шайтони қўзиди. -Озгина қиттак қиттак қилсак қандай бўларкин? - дейишди улар, бир бирларига маъноли қараб. Бунақаси менинг режамда йўқ эди. -Ахир, эндигина шоирни дафн қилдикку. Қандай бўларкин? -дедим мен, ниҳоят. Э, бўлаверади. Шу тариқа Аҳмаджонни ҳотирлаймиз -дейишди улар. Ароқ тўлатилган графинлар бир неча марта қайтарилгач, давра еб ичиб, кекириб, дуо қилиб, ширакайф ўрнидан қўзғолди. Официант бола менга хисобни келтиргач, тўловга пулим етмаслигини англадим. Нима қилишни билмай,пулни олиб келишимни, паспортим билан палтом гаровга қолишини айтдим. Официант рози бўлди. Ташқарига чиқдим. Кейин машинага чиқиб, шоир ёзувчилар билан жўнаб кетдик. Улар мени уйга ташлаб қўйишди. Аммо, нега кастимчансан, палтонг қаерда қолди? -дея биронтаси сўрамади ҳам. Мен уйдан пул олиб, Олтинкўлга қайтиб бордим. Пулни топшириб, паспортим ва палтомни олдим. Йиллар ўтди. Бир куни Андижон шаҳридаги шимолий даҳага жойлашган "Олтин водий" радиоси биносига бордим. Шеър ўқидим. Овозимни ёзиб олишди. Кўчага чиқиб кетаётсам, кутилмаганда кимдир менинг исмимни айтиб чақирди. Қарасам, бир йигит мен тамон югириб келяпти. У халлослаб етиб келаркан, ҳаяжон ичра: -Холдор ака, мен марҳум шоир дўстингиз Аҳмаджон Далиевнинг ўғли Хуршид бўламан -деса бўладими. Турган жойимда тахтадек қотиб қолдим гўё. Қучоқ очиб кўришдик. Хуршид катта бўлиб, журналистлик касбини танлабди. Радиода ишлар экан. Иккаламиз кўзда ёш билан марҳум шоир дўстим Аҳмаджон Далиевни ёд этдик, ҳотирладик. Шоирнинг қўлёзмаларини сақлаяпсизларми? -дедим мен, ниҳоят. Ҳа, дадамнинг қўлёзмаларини авайлаб, асраб, ижодхоналарини музей қилиб қўйганмиз -деди Хуршид.

Ўша мудхиш фожиани эсладик дегунча, Машъал иккимиз чуқур қайғуга ботиб, бир зум жимиб қолар эдик. Бугун энди дўстим Машъал Ҳушвақт ҳам фано тупроғини тарк этди, уқбога кўчиб кетди.
Мени қаттиқ ҳайратлантирган нарса, шундай ёниқ, ёрқин истеъдод эгаси, халқимизнинг севимли шоирларидан бири Машъал Ҳушвақт оламдан ўтган кунлари, биронта шоир ўлса, қулоч қулоч мусибатномалар ёзиб, ижтимоий тармоқларга тарқатадиган Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси ва ҳатто уюшманинг Андижон вилоят бўлими ҳам шоир вафоти ҳақида чурқ этмади. Сукут сақлади.
Машъал, сен уларга нима ёмонлик қилувдинг?
Нечун улар оламдан ўтганинг ҳақидаги, машъум хабарни эшитмаганга олиб, терс қараб турдилар?
Ахир сен, ўзбекнинг энг ёрқин, ёниқ шоирларидан бири эдингку?!
Сен қайси шоирдан кам эдинг?
Нега сенинг сайланма асарлар тўпламинг давлат бюджети тамонидан планли равишда нашр этилмади, нега ёзганларинг дафтарларингда қолиб кетди?Ахир сенинг ҳам ҳаққинг бор эдику.Нега ҳаққинга хиёнат қилдилар?
Нега шундай демократия гуллаб яшнаётган замонда қатағонга учрадинг?
Ахир сен Ватанда эдингку?
Интенсив боғ роғлар барпо қилиб, Асакадаги мактаблардан бирида ўқувчиларга тил ва адабиётдан дарс берардингку?
Наҳотки сенинг оламдан ўтганингни Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси мутасаддилари эшитмаган бўлса?
Шеърларингни мақтаб, қўлларингни қисиб, кўзларинга жилмайиб боққувчи дўстларинг қайга кетди? Адолат ва ҳақиқат ҳақида ҳаммадан кўп гапирадиган нишондор шоирлар, ёзувчилар, адабиётшунос олимлар қаёққа ғойиб бўлди?
Ё алхазар! Шуми шоирга муносабат? Шуми оқибат?!.. -дея ҳайқиргим келади менинг.

 

------------------------------
Холдор Вулқон

Баҳор

(Машъал Ҳушвақт ҳотирасига)
------------------------


Узанар лойпахса деворлар оша,
Боғларда гуллаган ўриклар шохи.
Булутлар карвони қайгадир шошар,
Дала дашт устида тўрғайлар оҳи.

Баҳорий боғларда кезардинг хурсанд,
Эркалаб бойчечак, майса, хулвони.
Кўклам келиб, сен ҳам гуллагандирсан,
Мангуга тарк этиб телба дунёни?


----------------------
08/04/2022.
Кундуз соат 2:04.
Канада, Онтерио.


 

 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана 

 

Урюковая роща

(Рассказ)

 Говорят, что друзья познаются в беде. Вот и я, решил посетить своего бывшего начальника, который заболел.
Увидев меня, директор хотел встать, но я его вовремя остановил:
- Нет-нет, лежите - лежите, Соткин Саттарович .
Я поздоровался с ним и спросил о его здоровье.
- Спасибо что зашёл, Базаркул Балтабаевич. Я заболел - сказал директор товарищ Салафанов Соткин Саттарович, со свистом дыша и стоная.
- Вы так сильно не переживайте, Соткин Саттарович. Всё будет хорошо. Человек создан из глины, а не из железы. То есть он иногда может захворать. Болезнь - как гость, приходит и уходит - подбодрил я его.
Спасибо тебе. Базаркул Балтабаевич. Я как раз хотел открыть тебе тайну, перед тем, как покинуть этот мир - сказал Соткин Саттарович.
Потом продолжал:
- Дело в том, что я живу в двух фазах, наяву и во сне. Однажды мне приснились красивые долины, большие реки, берущие истоки с изумрудных горных вершин. Прозрачные воды этих рек блестели на солнце, словно зеркало среди лесных ельников и зелёных лугов, где море белых ромашек и синеглазых васильков колыхается на ветру волной. Идя по лугу по пояс в высокой траве, я перешел вброд мелководье рек, вековые хвойные леса, где трещат дятлы и остановился у подножия горных вершин. Под высокими гранитными скалами бурлили мощные потоки вод. В небе парил одинокий орёл, величественно крича, широко раскрыв свой клюв. Я перешел через подвесной мост. На той стороне моста под ветром шумела урюковая роща. В солнечных лучах сверкали спелые желтые ягоды урюк с красно розовым отливом. Там я встретил старика с белой бородой, в белой чалме на голове и в белой одежде. Мы поздоровались. Потом старик сказал: - Отведай, сын мой, спелого урюка. Если понравится - бери и неси домой детям.
Я поблагодарил его, сорвал несколько спелых ягод урюка, прополоснул их в арычной воде и поел.
Урюк был сладким, как мёд диких пчел. Я насобирал урюка в свою поношенную тюбетейку и, попрощавшись со стариком, вернулся обратно через сосновые леса, через ельники, пройдя мелководье рек, журчащих и сверкающих, как серебро в солнечных лучах среди лугов, где росли и цвели дикие цветы, над которыми звонко пели жаворонки, заливаясь трелью. Вдруг со стороны ельника появились всадники красной армии с буденовками на головах. Они были вооружены винтовками и саблями. Увидев меня, красный комиссар закричал:
- Вот он, один из воинов курбаши Ибрагимбека Лакая! Приказываю от имени ревкома!Убейте, товарищи красноармейцы этого злейшего врага пролетариата! Вперед к победе коммунизма под красным знаменем рабочих и крестьян! Да здравствует мировая революция, серп и молот и вождь пролетариата товарищ Ленин! Долой буржуазию и приспешников мирового империализма! Урраааааа! Такими словами он, сидя на седле своего коня протрубил в горн, как бы вдохновляя комсомольцев на подвиг.
Махая саблями налево и направо, стреляя из винтовок с длинными штыками, вдохновленные красноармейцы с боевыми криками "Ура! " направили коней в мою сторону. Я, прижав к груди тюбетейку, чтобы не уронить урюк, побежал через луг что есть мочи. Стреляя из винтовок, отряд комсомольцев в шинеле и с буденовками на голове, все приближались. Пули со свистом пролетали надо мной. Одна из пуль пронзила насквозь подол моего ватного чапана. Я бежал, не взирая ни на что и мне удалось наконец скрыться в гуще джангалов.
Красноармейцы остановились у кордона, так как в джангалах невозможно было скакать верхом. Оставив своих коней, они стали преследовать меня бегом.
Я всё бежал, задыхаясь и спотыкаясь. Вдруг почва ушла из-под моих ног, я скатился под уклон и полетел вниз. Остановился возле девушки, которая полоскала в реке бельё.
От испуга она сначала закричала в ужасе и отскочила назад. Когда я встал и начал просить прощения, она пришла в себя и начала бить меня мокрой простыней. Я ей сказал:
- Остановитесь! Что вы делаете? Я пришелец из мира "Явь". Меня преследуют банда большевиков!
После этих моих слов она остановилась и удивлённо посмотрела на меня. Я ей говорю:
- Что вы стоите, мадам? Спрячьте меня скорей. А то придут эти красные бандиты, поймают и расстреляют меня без суда и следствия, а потом отрубят вам голову с помощью сабли, обвинив вас в пособничество особо опасному кулаку, вредному буржую, то есть мне.
Как раз в это время на верху уже начали слышаться голоса красных и стали прозвучать выстрели. Они кричали:
- Он не мог уйти далеко, товарищ комиссар! Басмач где-то здесь! - сказал один пузатый красноармеец с папахой на голове. - Может он покатился вниз! Неужели этому сволочу удалось улизнуть?! Тфуйё!..
После этого девушка, схватив меня за руку, как маленького, повела в густые заросли.
Мы скрылись. А конный отряд красноармейцев ушел в другую сторону в поисках меня. Тогда я сердечно поблагодарил мою спасительницу за то, что она помогла мне в трудную минуту. Она оказалась такой красивой, что я влюбился в нее по уши, как говорится с первого взгляда. Ее густые и нежные волосы, как черный шелк, колыхались на ветру. Ее большие глаза, как у олени, густые и длинные ресницы, нежные губы, напоминающие лепестки роз, гладкий, как белый мрамор подбородок, шея, руки и ноги, похожие на слоновьи кости, просто свели меня с ума. Мы познакомились.
Оказывается, ее зовут Маликой и она родилась здесь, в мире сновидений.
- А я Салафанов Соткин Саттарович. Живу наяву. Являюсь директором крупного завода, где производится химические вещества, кои используются в сельском хозяйстве нашей необъятной страны - сказал я.
- Я рада с вами познакомиться, господин Соткин Саттарович. Простите, что я тогда била вас по голове мокрой тряпкой - извинялась Малика, красиво улыбаясь, показывая зубы, похожие на белые жемчуга.
- Ничего, то есть бывает и хуже. У нас, на яву жены бьют скалкой иногда и сковородкой по голове своих пьяных мужей, которые возвращаются домой на четвереньках. Но их мужя всеравно пьют, не просыхая неделями, а то и месяцами. Пьют даже керосина, если он даст кайф. Однажды меня били по голове мешком муки. До сих пор благодарю бога за то, что в этом мешке не находился какой-нибудь тяжёлый предмет, например каменный булыжник или, скажем, гантель - сказал я.
Услышав мои слова, Малика весело засмеялась:
- А вы еще и юморист? Вот здорово! - сказала она. Потом спросила:
- Сегодня вы останетесь со мной во сне?
- Нет, я должен идти домой, пока жена моя не проснулась. А то сами знаете, скалка, сковродка, кочерга и все такое - с грустью вздохнул я.
- Жаль - сказала она. Потом спросила:
-А можно мне пойти с вами?
- Нет, Маликахон, нельзя. Потому что у нас загрязненный воздух углекислыми газами дымящих химических заводов и фабрик, экологическая среда зараженная радиацией. У нас вы можете задохнуться и погибнуть, как рыба разбитого аквариума. А я хочу, чтобы вы жили на этом свете долго, даже вечно! Но вы не волнуйтесь, я ещё приду, обязательно приду, поверьте мне! - сказал я, собираясь уходить.
- Берегите себя! Будьте осторожны, Соткин Саттарович! Там бродят безжалостные красные головорезы - предупредила меня Малика, провожая домой.
Я - брык, и очнулся рядом со своей женой, которая лежала, словно крокодил на берегу бурлящей реки Нила, в Египте. Проснувшись, она начала меня бранить:
- Что с тобой а? Опять напился, что ли? Волосы, словно гнездо аиста, одежда вся в грязи! Ой! А что с твоим ватным чапаном?! Что за дырка? Прожег сигаретой чтоли?! О Господи! А в тюбетейке что? Урюк? - удивилась она.
- Да - говорю - это для тебя, любимая, попробуй. Знаешь, я был во сне. Иду короче по летнему лугу по пояс в высокой траве, словно одинокий косарь с косой, весело свистя. Над лугом поют жаворонки, заливаясь звонкой трелью. Безмолвно бродят белые бабочки роем, нежно целуясь между собой прямо в воздухе, не стесняясь меня. Летят, тихо и невесомо, словно в раю. Издалека, где колышутся на ветру березовая роща, доносится печальный голос одинокого удода. Легкий воздух, пропитанный запахом луговых цветов. Хочется прям, лечь на траву и умереть, глядя на бескрайное синее небо, где плывут белые облака! Я остановился на тропинке посреди лугов для того, чтобы внимать далекому голосу кукушки, который доносился со стороны оврага. Тут вдруг появился конный отряд красной армии. Красные в буденовке и с саблями в руках, стреляя из винтовок, погнались за мной. И одна из пуль пронзила подол моего ватного чапана.
Она не поверила мне. Но всё-таки, попробовав урюка, сказала:
- Невероятно! Неужели это правда? Просто не верится!. Какой урюк, господи! Я такого никогда не ела. Просто мёд! Что же ты так мало взял? Надо было брать больше. Сейчас же я дам тебе огромную картонную коробку и ты немедленно пойдешь обратно в мир сновидений. И набери побольше урюков, слышишь, ты дуралей, вонючий директор крупного завода, где производится смертельно опасные, ядовитые химикаты! Постарайся принести, как можно побольше урюков, чтобы я могла бойко торговать ими на рынке. Из остатков будем готовить сладкое и густое варенье на зиму - сказала моя жена с жадностью. Потом спросила:
- А может вместе пойдём?
Я ей говорю:
- Нет, не надо. Ты что, моя белая роза, покрытая утренней росой, там же полно красных, вооруженные до зубов. Опасно! Как я могу дальше жить без тебя на этом свете, если они пристрелят тебя, как куропатку?! Нет уж, лучше пойду я один.
После этого разговора, жена моя одела меня в солдатскую форму, которую я привез из армии, и перед сном дала мне в руки огромную картонную коробку. Через некоторое время я снова уснул и опять мне начали сниться те райские сады. Я шел по скошенному ржаному полю, по пояс во ржи и вокруг меня порхали, как в прошлый раз белые безмолвные безобидные бабочки, некоторые из них даже прикасались ко мне своими нежными крыльями. Тут я испугался, увидев человека в потертой панаме и в старом залатанном пиджаке, который шел прямо в мою сторону, широко распахнув свои объятия, словно мой друг, с которым мы долгие годы не встречались. Когда узнал его, я улыбнулся. Оказывается, там стояло пугало. Над рожью трепетали красные косоглазые стрекозы, с прозрачными крыльями. Плакала кукушка за речкой, заросшей с двух сторон высокими камышами, кои шумели на ветру зеленой волной. Переходя вброд по мелководью с огромной картонной коробкой в руках, я остановился у подножья заснеженных горных вершин, где под высокими гранитными скалами бурлил мощный поток воды и пенились водовороты, как усы немца, пьющего баварское, пенистое, золотистое пиво.
Там над горной рекой был перетянутый стальными канатами висячий мост. Я прошёл этот скрипучий качающийся мост осторожно, глядя с ужасом вниз, где бурлила вода. На той стороне моста на ветру шумела урюковая роща. Высоко на небе парил одинокий орел, величественно кружась над горным ущельем и гордо кричал. Его крику, похожую на громкий свист вторило эхо. Смотрю, на молельном коврике сидит тот старик с белой бородой и в белой одежде, с белой чалмой на голове. Сидя на этом ковре, он молился. Я, не мешая его молитве, осторожно пошёл в сторону абрикосовой рощи.
Сначала наелся урюка сам, а потом стал собирать в картонную коробку. Наполнив урюком и надёжно закрыв ее, я пошел обратно через висячий мост, где под высокими гранитными скалами горных вершин, мощными потоками бурлила река, шумом своим оглушая окрестность. Когда я дошёл до луга, где на ветру колыхались море ромашек, донники, васильки и прочие луговые цветы, вдруг я увидел конный эскадрон национально освободительной армии курбаши Ибрагимбека Лакая. Бородатые воины в полосатых халатах были вооружены с пулеметами, маузерами английского производства и согнутыми исфаханскими мечами.
Воины в полосатой одежде и с волосатыми грудями пришпорили своих скакунов и полетели стрелой в мою сторону. Один из них закричал:
- О воины всемогущего Аллаха, бейте этого неверного кафира, красного шайтана! Видите его форму одежду и погоны на плечах?! Судя по пятиконечной красной звезды на картузе, можно предполагать, что он большой начальник армии большевиков! Это тот прославленный генерал, командир красной армии, за голову которого сам Шейх Абу Жибран ибн Абдельрахман обещал заплатить тысячи золотых динаров! Безмозглую голову этого безбожного большевика, подарим господину Шейху!
Услышав такое, сердце мое ушло в пятки и побежал изо всех сил. А как же иначе? Страшно ведь. Бегу, безоглядно с огромной картонной коробкой в руках, переполненная до краев спелыми сладкими, как мед абрикосами. За мной дружно гнался, военным кличем конный эскадрон кровожадных басмачей, махая острыми, как бритва исфаханскими согнутыми мечами и открыв беспорядочную пальбу по мне из винтовок и пистолетов "Маузер" английского производства.Именно в это время одна шальная пуля свистнула и пронзила насквозь картонную коробку. Я невзирая ни на что всё бежал. И, думаю, хорошо, что жену не привёл. Они, увидев женщину без паранджи, совсем бы взбесились. К тому же моя жена - русская. Они бы своими изогнутыми саблями разрубили меня на мелкие-мелкие кусочки.
Бородатые всадники всё гнались за мной. Но когда я добрался до тугаев и побежал среди джангалов, они, так же как и красные, остановили коней у кордона, решив продолжать погоню пешком. Теперь я хорошо знал дорогу и воспользовался спуском, похожим на трамплин детского сада.
Я спустился вниз, сидя, словно маленький мальчик, который спускается с горки на санях зимой. Я спускался вниз с бешенной скоростью, не выпуская из рук наполненную спелыми и сладкими, как мед урюком картонную коробку. Там, у речки той девушки не было и я, как в прошлый раз, спрятался в густые заросли, чтобы выйти оттуда осторожно, когда минует опасность. Но тут, цоп и меня поймали. Увидев коробку с урюком один из басмачей взбесился: -Ах ты ублюдок, ты еще украл урюков из наших священных садов?! Ну, все, тебе конец, красная свинья! Заживо спущу с тебя шкуру и натяну ее на бубен.Такими словами он хотел разбить мне голову прикладом винтовки английского производства, но его остановили.
-Нет, Осман ибн Нигман, постой! Ты испортишь физиономию этого красного безбожного шайтана. Я сейчас сам аккуратно его обезглавлю - сказал худой и высокий воин, в полосатом чапане и с чалмой на голове. Потом, вытащив из ножен свой острый звенящий стальной кинжал и лизнув его лезвие, начал меня обезглавить и тут я проснулся с диким криком, весь в холодном поту. От моего крика жена моя тоже проснулась и увидев картонную коробку с урюком, обрадовалась. Но все же она не забыла упрекнуть меня за то, что я не уберег картонную коробку, которая насквозь пронзила вражеская пуля во время перестрелки. После этого она наградила меня, то есть дала мне наконец двухдневный отпуск, чтобы я в эти дни мог не спать. Если честно, я сам боялся заснуть и оказаться в мире сновидений, где день и ночь идут боевые действия, между враждующих сторон, звучат выстрелы и гремят взрывы. Горят поля и леса, дымят города, каждый день на полях сражений погибают сотнями, а иногда и тысячами молодые солдаты, так же умирают ни в чем не повинные люди, особенно беспомощные дети, которые боятся идти в школу учиться.
Через два дня, вечером, когда я пришел с работы, жена моя снова приказала отправиться в мир сновидений за урюком. Я говорю, любимая, там же идет полномасштабная гражданская война. Увидев меня в национальном ватном чапане, большевики долго не раздумывая расстреляют в упор, просто изрешетят из пулеметов, приняв за басмач. А солдатская форма, которая я привез из армии, наоборот, раздражает банду басмачей и они поймав меня, могут зарезать, словно овца! - объяснил я.
-Эх ты жалкий трус! Еще называется директором крупного завода, где производят смертельно опасные ядовитые вещества, такие как пестициды и гербициды! Такой большой человек, а боится пуль! Пусть пуля боится тебя! Давай давай шевелись быстрее и в мир сновидений, живо! -сказала она. Мне не оставалось ничего другого, кроме как повиноваться и лечь в кровать с огромной картонной коробкой в руках, выпив солидную дозу снотворного с водкой, которая дала мне моя супруга. Через некоторое время я уснул и оказался в мире сновидений с огромной картонной коробкой в руках. Смотрю, там дымят города, горят ржаные поля! Ну думаю дела. Тут надо мной с таким грохотом пролетел военный самолет - истребитель, что мои уши оглохли от шума. Летели и бомбардировщики, оглушая всю окрестность. Чернели сгоревшие до тла березовые рощи и сосновые леса. Превратились в пепелища и руины жилые дома с низкими хатами деревень. Только печки остались из сгоревших избушек. Усталая толпа хмурых людей ехали на скрипучих телегах туда, где дымят холмы. А мобилизованные новобранцы отправлялись на фронт на грузовых полуторках, прощаясь с любимыми женами и другими близкими.Как раз в это время один молодой лейтенант подошел ко мне и спросил: -Вы тоже решили ехать на войну? Я растерялся от такого неожиданного вопроса и не знал что сказать.Молодой лейтенант продолжал: -Правильно делаете, товарищ. Ведь отечество в опасности! Немецко -фашистские захватчики вероломно вторглись на территорию нашей страны! В такое время каждый наш соотечественник, кем бы он не был, узбек или русский, татарин или таждик, казах и кыргыз, грузин или еврей, армянин или азербайджанец, эстонец или латыш, украин или белорус должен добровольно отправиться на защиту отечества. СССР - наш общий дом. Давайте поторопитесь, товарищ, пока не уехал военный караван полуторок. Залезайте живо в кузов! -сказал он. После этого я залез в кузов полуторки с картонной коробкой в руках. Полутерка тронулась. Смотрю, бежит одна красивая девушка, по проселке, спотыкаясь и плача в сторону полуторки, в кузове которой сидел я. - Прощайте, Соткин Саттарович! Я буду ждать вас! Пишите мне любовные треугольные письма! О проклятая война! Проклятый ты Гитлер! - плакала она, утирая жгучие слезы на край своего оренбургского платка. Я узнал ее и попрощался с ней. Прощайте, Малика! Я вас люблю! Ждите меня и я вернусь, разгромив фашистскую орду! Не поминайте лихом! - кричал я ей на прощание, махая рукой. После чего военный караван полуторке ехал долго по ухабистой проселочной дорогой на запад и только к вечеру мы прибыли в назначенный пункт, где нам дали еду, обмундирования и оружие с боеприпасами. На следующий день, рано на рассвете нас отправили эшелоном на линию фронта, где шли ожесточенные и кровопролитные бои. Нам приказали идти вперед, с дружными криками ура и мы ринулись вперед. Фашистское командование, наблюдая за нашими движениями издалека в бинокль, страшно испугались и подняли в воздух военных самолетов - штурмовиков, которые начали атаковать нас с воздуха. Прямо на нас стали падать снаряды, авиабомбы со зловещим свистом и взрывались. Не смотря на эту мясорубку, храбрые и доблестные солдаты нашего отечества не разбежались, наоборот, поднимались в атаку, вдохновляя друг друга - Вперед, товарищи солдаты за родинуууу! За товарища Сталинааааа! - кричал я тоже, с огромной картонной коробкой в руках. После авиаударов начались артобстрелы из пушек и гаубиц. Доносились звуки канонады, лязг гусениц и рокот танков. У нас были автоматы ППШ, пулеметы, пистолеты, винтовки, кинжалы и саперные лопаты. На ремнях висели гроздьями противотанковые гранаты. Но они все были деревянными. Даже пули были сделаны из дерево. Вот такую вот уникальную военную хитрость придумали тогда наше высшее военное руководство, талантливые генералы ударной армии. Это было не только уникальной военной хитростью, но и неслыханной тактикой, военным искусством. Ну что прикажете делать, ежели тогда наше государство не было готово к такой неожиданной широкомасштабной войне, испытывая острую нехватку боеприпасов и стрелкового оружия? Как говорится в войне все средства хороши. Потом выяснилось, что нас, то есть новобранцев из Центральной Азии отправили на линию фронта, словно пушечное мясо. Как ни звучало горько, но это исторический факт. Ужасы войны не описать простым пером. Смотрю, кто - то зовет на помощь. Я подполз к нему и увидев его рваную рану, невольно прикрыл свой рот рукой, издавая звук "Умк!". Меня стошнило. Оказвается, взорвавшийся снаряд оторвал ему ногу. Я с трудом поднял своего раненного однополчанина, тут другой уцелевший солдат начал кричать: - нога! Нога его тоже забери! Такими словами он бежал в мою сторону, с оторванной ногой в руках. -Ты что, с ума что ли сошел?! Бросай эту ногу! Закопай ради Бога! - крикнул я ему в ответ, шагая с раненным соотечественником на плечах. Тут недалеко от меня с грохотом взорвалась авиабомба. Очнувшись, я увидел фашистов, которые нервно кричали на своем языке, пиная тело раненных солдат сапогами: -Поднимайт, швайне зультат! Шнейло, шнейло! Таким образом я попал в плен. В концлагере меня предали. Гестапо СС узнав о том, что я член коммунистической партии советского союза, приговорило меня к смертной казни через повешение. Я шел с высоко поднятой головой на эшафот, где была установлена виселица. Кругом лаяли злые служебные собаки, готовые растерзать меня в клочья. От звука барабанов задребезжал воздух, пропитанный запахом горящего мясо и волос. После чего, я залез на табуретку и предатель - полицай надел на мою шею петлю, тщательно намылив ее хозяйственным мылом. После этих процедур, офицер нацистской Германии начал говорить, но я не понял, пока предатель - полицай не переводил его слова на русский язык.
-Гер штандартенфюрер СС господин Отто Клаус говорит, что мы, то есть зольдат унд официгин нацисткой Германии будем вешать и расстрелять всех коммунистов и евреев! Задушим их в газовых камерах и сожжем заживо в крематориях! Тебе предоставляется последнее слово и твое финальное желание будет исполнено верными и добрыми палачами третьего рейха! Потом мы тебя повесим! Что хочешь ты?! Хлеб? Водка? Говори быстрее, швайне коммунист, у нас мало времени! -переводил предатель - полицай.
-Нет, герр штандартенфюрер СС, мне сейчас но до хлеба и водки! Я прошу вас на последок, дайте мне большую пустую картонную коробку! - сказал я. Услышав мои последние слова, гер штандартенфюрер СС Отто Клаус сказал "Дурак!" и начал безудержно смеяться , трясясь всем телом, конвоиры, палачи тоже.Захохотали. Смотрю, узники, то есть, мои соотечественники тоже смеются надо мной.Ну думаю, дела. После долгого смеха, наконец удовлетворили мою просьбу, предоставив пустую картонную коробку и начали меня вешать. Сново загремели сотни барабанов, придавая мероприятию гнусный фон. Полицай -предатель хотел было выбить пинком табуретку из-под моих ног, тут вдруг кто - то подбежал к фашистскому офицеру и шепнул ему что - то на ухо.
Офицер приказал остановить казнь. Потом он начал говорить, а предатель - полицай стал переводить его слова.
- Ахтунг, зульдат унд официгн Дойчланд! Только что в штаб Вермахта поступило от наших военных разведчиков более подробное информация о том, что этот коммунуст, кого мы собираемся казнить, работал директором крупного завода, где производились смертельно опасные ядовитые препараты такие, как пестициды и гербициды, которые тоннами распиливаются с помощью летательных аппаратов на хлопковые поля солнечного Узбекистана, где трудится местное население, студенты Вузов, школьники и даже маленькие дети, собирая белое золото, то есть хлопок, почти бесплатно, исчезая в тумане ядовитых химических препаратов, которые парализуют мозг и печень человека, превращая здоровых людей в инвалиды, разрушая генофонда населения. Такое химическое оружие массового поражения в будущем нам очень понадобится и этот узник нашего благоустроенного концлагеря в этом как раз будет нам помогать. А его народ, кой героически трудился, не исчезая с лица земли на хлопковых плантациях без костюмов химзащиты и противогазов, когда с помощью авиации распыляли над ними тоннами ядовитые пестициды! Из такого закаленного народа, кого использовали как подопытных кроликов в тайных медицинских исследованиях, не исчез с лица земли, мы создадим армию легионеров! В связи с этим, этого коммуниста и директора крупного химического завода, решили наградить высшим орденом нацистской Германии - железным крестом! Хайль Гитлер! - переводил предатель с белой повязкой полицая на рукаве.
Я испугался и растерянно крикнул: -Нет, что вы, гер штандартенфюрер СС, не надо меня наградить железным крестом! Если я пойду домой, надев такой орден, то мне конец! Жена моя сразу подаст на развод, а разгневанный узбекский народ сам закидает меня камнем, сделав "тошбурон" а местные власти, обвинив меня в предательстве, расстреляют прямо в центре Ташкента, в массиве Юнусабад, где расстреляли великого узбекского писателя Абдуллу Кодирий!..
Такими словами я снова проснулся, с пустой картонной коробкой в руках.
Я боялся того, что моя жена устроит сейчас ужасный скандал, увидев пустую картонную коробку и бросится на меня с кочергой в руке, крича: - Где урюки а, где? Я спрашиваю тебя! Съел что ли, сволочь! Как дам этой кочергой по башке, хрен бестолковый! Давай иди обратно в сон и чтобы без урюков не возвращался сюда!.. Ан нет, она спала сладким сном, словно младенец в люльке! Толи она сильно устала, то ли тоже ушла в мир снов, в поисках меня. - О слава тя, господи, что моя злая жена на сей раз не проснулась! - прошептал я, облегченно вздыхая. Но я зря тогда радовался. Оказывается, жена моя уснула вечным сном! - Бедная моя, как же теперь я буду жить в этом безжалостном мире без тебя, один! Прости, дорогая моя, прости за то, что я не смог принести из мира снов сладкие, как мед урюков, которые ты просила! - плакал я, обнимая ее застывшее тело и закрывая рукой ей глаза, которые остались открытыми, словно форточки заброшенного старого дома. На похоронах моей жены лил осенний дождь, как из ведра и я простудился. Будто небо тоже оплакивало ее. -Прости меня, любимая и прощай во веки веков! Пусть земля будет тебе пухом! -плакал я, не стесняясь присутствующих и кашляя. Той же ночью, после похорон, одевшись потеплее я взял пустую картонную коробку и направился в мир снов за сладкими урюками, чтобы порадовать душу моей усопшей жены. Я шел осторожно, по ухабистой дорогой, то исчезая в дыму, то появляясь. Но у подножия заснеженных горных вершин меня остановили солдаты, оповещая о том, что там идет дроновая нечестная война, где с помощью беспилотников наносят с воздуха точечные удары по военным и гражданским объектам сторон. Горят поля и леса, дымят города, поселки и села, где гибнут тысячами не дети зачинщиков войны, а сыновья бедных людей, совсем молодые солдаты.
Мне пришлось возвращаться обратно домой. С тех пор я не могу спать и не хожу за спелыми абрикосами в мир снов. Говрят, что сейчас там уже летят не беспилотники, а межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками и гиперзвуковые крылатые ракеты, то есть идет третья, последняя мировая война.
Высказавшись, директор химического завода Салафанов Соткин Саттарович умолк. Глядя на него, я задумался.


-------------------------------
15/11/2020.
2:07 дня.
Канада, Онтерио.

 

 

 

eb23ebae4e2f0a5747a3836a73a792433eb756231883193 (700x510, 39Kb)

 

 

 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана

 

9 глава повести "Листопад"

 

Лесоруб

Султан ехал на своем тракторе по проселочной дороге, думая о красавице Хуршиде, забыв обо всем другом, кроме руля и дороги.
- Какая прекрасная девушка! Какие у неё волосы, какие волосы, Боже мой! Они похожи на вьющиеся водоросли в прозрачной воде на побережье океана, на каком-то тихом атолле! А фигура её? Глаза, губы, гладкий подбородок, лебединая шея и белые нежные руки! Если Хуршида будет участвовать на международном конкурсе красоты, я уверен на сто процентов, что она займет первое место и овладеет титулом "Самая красивая девушка на планете". А интересно, нет ли у Хуршиды парня? Странно, почему об этом я сразу не спросил у нее? Эх, быстрее бы ехала это колымага! Почему время медлит как черепаха с Галапагосских островов? В другие дни солнце быстро поднимается над полями и будит полевых жаворонков, которые самозабвенно заливаются трелью на голодный желудок, а там смотришь - оно уже катится на закат, где жалобно жужжат комары. О, это красавица медленно и безмолвно поднимается словно луна, тихо освещая безлюдные поля моей души, сводя меня с ума! Как теперь я могу спокойно работать и жить без нее? А как звонко она смеется!
С такими раздумьями Султан приехал на поле, где хлопкоробы с утра начали сбор хлопка. Он остановил свой трактор в удобном месте, куда в обеденный перерыв хлопкоробы приносят на взвешивание собранный хлопок в огромных тюках. Сидя в кабине, он сразу нашел взглядом Хуршиду, спрыгнул с кабины и подошел к ней. Они поздоровались.
- Ну, господин бездельник мосье Султан де ла Круа же мопьель Аламизон Женегал тге бьен мегси боку муа , поможете мне собирать хлопок? Вот, возьмите, у меня лишний фартук и наденьте его - весело улыбнулась Хуршида.
- А как же, конечно, помогу, госпожа Хуршидаханум мадам де ла Маркиза ла тумбала неже пасе суа э фасеблу манежа - сказал Султан и надел фартук, так что спереди него образовалась сумка как у кенгуру.
- Ну, как, похож я теперь на кенгуру? - спросил Султан подпрыгивая.
- У кенгуру руки бывают очень короткие а у Вас эвон какие длинные. - сказала Хуршида весело и звонко смеясь.
- Да? Вы находите? Тем не менее госпожа княгина Хуршидаханум мадам де ла Маркиза ла тумбала неже пасе суа э фасеблу манежа, Вы можете залезть в мой кенгурятник и я Вас покатаю по саванне хлопковых полей, совершая двухметровые прыжки - сказал Султан.
Хуршида снова залилась смехом. Так, беседуя, влюбленные начали собирать хлопок.
- Султан-ака, кем Вы работали раньше, до того, как сюда приехали? - спросила Хуршида.
-О, это долгая история - начал вспоминать о своем прошлом Султан, не отрываясь от работы и продолжал.
- Я работал раньше гастарбайтером - лесорубом в далекой Tайге. Там мне не платили, то есть я работал добровольцем, как говорится, по зову сердца. Работа была довольно-таки интересная и она мне нравилась. Хуршида, вы когда-нибудь были в Тайге? Нет? Ну, тогда вы вовсе не жили на этом свете. Ох, эта тайга! Как я люблю ее! Знаете, дорогая, ну, ни с чем сравнить запах сосен, которые с жалобным скрипом и с грохотом рушались на землю, пугая лесных птиц и зверей, когда я валил их бензопилой. Как сыпались шишки!Словно сувениры!Ими можно украшать новогоднюю елку.После рубки лес снова стихает, и воздух наполнялся таким запахом свежей коры, что я пьянел от этого аромата! Однажды, поработав на славу, все мы, гастарбайтеры из Средней Азии, сидим у костра, суша свои промокшие портянки и кирзовые сапоги без подошв. А в это время где то там, в далеке начал долбить кору засохшей сосны одинокий дятел, типа "Тррррррр! Тррррррр!". Мы, лесорубы, с особым вниманием прислушивались к романтичному стуку дятла. А дятел то тут, то там, то в другом месте неустанно долбит и долбит засохшую сосну. Дробным звукам его стука вторит эхом дремучая тайга. А костер с треском горит, выбрасывая в воздух оранжевые искры и серым драконом поднимался невероятный дым. Сижу, слушаю этот волшебный дробный звук, создаваемый твёрдым клювом лесного дятла и никак не наслушаюсь. Тут смотрю, горят мои портянки, которые сушились над моими казенными кирзовыми сапогами без подошв.
- Е моё! - дико крикнул я в панике и, резко вскочив с места, начал было тушить портянки руками, но не тут-то было. Пламя перекинулось на мои брючины с многочисленными заплатками. Я, весь в растерянности, бью, значит, руками по горящим брючинам, но увы, локализовать пожар мне так и не удалось. Чем больше я бил, тем страшнее бушевал огонь. Хорошо, что друг мой Турик, ну этот, Таппаров из Тюмени налил воду из ведра мне в сапоги без подошв, в которых горели портянки и - боже мой! - в ведре оказался не вода, а бензин марки А-93 для заправки бензопилы. Как тут вспыхнули ярким пламенем мои сапоги, портянки и брючины! Я кричу и бегу от греха подальше, ругаю этого Турика Таппарова из Тюмени, зазываю на помощь своих земляков гастарбайтеров, которые спали в спальных мешках висячем виде на деревьях, словно летучие мыши в темных пещерах . Вокруг росли зверобои, густая высокая трава в купыри, лопухи, боршевики, донники, папоротники крапивы, ромашки, васильки, незабудки, чертополох, колыхаясь на ветру, словно зеленое море. Как батанический сад, ей Богу. Пламя, естественно, перекинулось на траву, вспыхнул страшный лесной пожар и с треском начала гореть бескрайная тайга.Горящий лес загудел. К счастью, как раз в этот момент, как по заказу, разразились гроза, засверкала молния, раскатами загремел гром, и с шумом хлынул ливневый дождь. Одним словом, свершилось чудо. То есть матушка природа сама бесплатно локализовала лесной пожар, спасая нас вместе с птицами и зверями, и с деревьями от явной гибели. После ливневого дождя я обнаружил сильные ожоги на ногах. Но, несмотря ни на что, я продолжал валить налево и направо вековые сосны и березы с помощью бензопилы.
К вечеру нам пришлось надеть москитные сетки, так как в это время на охоту вышли голодные комары, жужжа и гудя роями как вихрь на поле. Они безжалостно начали кусать нас, впиваясь в открытие участки наших тел с острыми хоботками. Они кусали даже сквозь толстые фуфайки, стремясь полакомиться бесплатной кровью бедных гастарбайтеров из Средней Азии. Кругом были болота, которые представляли собой благоприятную атмосферу для москитов и других семейств гнусных насекомых-кровопивцев. Лежать там, особенно в подвыпившем состоянии, было очень опасно. Эти мелкие на вид безобидные насекомые запросто могут убить пьяного человека, высосав из него всю кровь. Но мы, гастарбайтеры, не доноры и, кровь наша нужна самим. Сядем у костра, надев москитные сетки, и, как только отойдет духота в тайге заметно похолодает. Вот тогда туча крылатых вампиров резко исчезает.
Есть и другие опасности в тайге, такие как волки, медведи и грызуны. От волков, можно как-то спастись, забравшись, скажем, на высокое дерево. Но от медведя бежать бесполезно. Он забирается на дерево не хуже, чем опытный электромонтер, который залезает на электрический столб с помощью железных когтей, чтобы проверить перемычку проводов и заглянуть заодно во двор своей любовницы, чтобы узнать не уехал ли ее муж в командировку. Одним словом, нет спасения от разгневанного косолапого медведя. А мы, гастарбайтеры, умеем спастись от кого угодно, от медведя или голодной стаи полярных волков. Увидев медведя ночью, около нашего лагеря, мы начинали дружно шуметь, ударяя черпаком или кочергой по пустым громыхающим бидонам и вёдрам. Этот огромный зверь, несмотря на свой устрашающий размер, боится шума. Встанет на ноги во весь рост как человек, злобно зарычит и уходит обратно в дремучий лес, прям как на картине великого художника Шишкина.
Я как то лежу в висячем виде в спальном мешке как летучий мыш в темней пещере, луна самозабвенно светит над тайгой, звезды мерцают. И вдруг я уснул, недосчитав звезд даже до четыре тысячи восемьсот пятидесяти семи. Во сне иду я по какому-то базару, там огромная толпа, толкучка, шум и гам. Смотрю, в сторону барахолки бегут люди, окружая плотным кольцом одного типа, который рекламировал что-то громким голосом. Это был некий брокер Абу Абдуллатиф ибн Рахматулла. Он говорил быстро, словно опытный маклер на аукционе.
- Мальчика, значит, хотите приобрести, да? Ну, тогда вам сюда, господа! У нас широкий ассортимент товаров, как говорится, на любой вкус, то есть вот в этих клетках - мальчики, а в этих - девочки. Можете купить и заставить их работать на хлопковых плантациях рабом под свистящим длинным кнутом.Они в возрасте от одного года до десяти лет. Вы можете выбрать. Не беспокойтесь, они не украденные. У каждого из этих товаров есть соответствующие сертификаты, свидетельство о рождении и вот, как раз, их родители тоже стоят здесь. Они готовы вступить с вами в торг. Не забудьте, господа покупатели, что самых дешевых детей в мире вы найдете только у нас. Почти бесплатно! Таких продавцов, как эти родители, такого товара, как эти дети и такого и честного брокера, как я, вы нигде больше не встретите! Например, я бы предложил вам вот этого мальчика Камбалкардона. Он у нас очень умный и послушный... С этими словами брокер Абу Абдуллатиф ибн Рахматулла торжественно открыл дверцу клетки, чтобы выпустить ребенка наружу.
- Давай, выходи, Камбалкардон, за тобой пришли покупатели... - сказал он, помогая ребенку выйти из тесной клетки с помощью палки. Ребенок на четвереньках вышел из клетки. Брокер Абу Абдуллатиф ибн Рахматулла продолжал:
-Ну-ка, Камбалкардон, продемонстрируй нам быстренько свое искусство. Что ты умеешь делать? Может, прочитаешь нам стихи Александра Сергеевича Пушкина?
- Я умею считать до ста - ответил ребенок, хвастаясь, и начал бойко считать: - один, два, тги...
- Ну достаточно, достаточно, Камбалкардон, молодец... Вот видите, господа, какого вундеркинда вы собираетесь приобрести. А вы, уважаемые родители, назовите быстро цену! Сколько просите за вашего ребенка?!
Отец и мать ребенка называли цену.
- Ну вот, почти что бесплатно, давайте, гоните бабки быстрее, господа, покупатели, и забирайте мальчика! Не то родители Камбалкардона передумают - сказал брокер Абу Абдуллатиф ибн Рахматулла, судорожно пожимая руку одному из покупателей. Покупатели хотели было поторговаться, но тут бедный Камбалкардон, крепко обняв ногу своей матери, горько заплакал и начал умолять со слезами на глазах:
- Мама, папа, не пгодавайте меня, пожалуйста, я буду слушаться вас. Буду пгисматгивать за своим бгатиком и не буду ничего бгать из холодильника. С пготянутой гукой буду попгошайничать на автобусных остановках. Потом собганные мелочи буду пгиносить вам, все до последней копейки. Если вы пгодадите меня, то я буду скучать по вас и по моему бгатишке, и по нашей собаке Бобику. Я пгосто умгу от тоски. Я вас люблю папа, мама... Я никогда не буду пгосить вас купить мне могоженое - сказал он, глядя на родителей как на телеграфные столбы с надеждой, глазами полными слез.
Тем временем начался торг.
- Товарищ брокер, вы говорите ребенок почти бесплатный, а родители Камбалкардона называют такую цену, за которую можно купить сотню детей вместе с детским садиком. К тому же ребенок этот - косой и картавый. Пусть родители Камбалкардона сделают скидку на косые глаза ребенка и за картавость тоже - сказал один из покупателей, недовольно глядя на мальчика.
- Ну, господа покупатели. Какой он косой? Он просто боится вас. А что касается его картавости, то это признак гениальности. Многие знаменитые люди были кортавыми.Например Владимир Ленин.Тут такая низкая цена, а она вас не устаревает. На самом деле дети бесценны! Древние мудрецы так говорили! Я знаю многих богатых людей, которые за то, чтобы их жены забеременели и родили, готовы истратить все свои сбережения, золото и бриллианты, которые они хранят в швейцарских банках тоннами! Дети это... Тут брокер Абу Абдуллатиф ибн Рахматуллу перебил другой покупатель:
- Да, не надо, нам лекцию читать, господин брокер. Мы купим Камбалкардона за полцены. Если нет, то мы уйдем - сказал он решительно.
- Ну, теперь слово за вами, дорогие родители Камбалкардона. Не упустите исторический шанс. Между прочим, они назвали хорошую цену - обратился брокер Абу Абдуллатиф ибн Рахматулла к родителям Камбалкардона, пожимая руку отца ребенка.
- Ну, ладно уж, пусть забирают ребенка, мы согласны. Давай, Камбалкардон, иди к ним и не суетись. Тебе не придётся присматривать за братишкой. Потому что завтра мы его тоже продадим. Потом собаку. А из пустого холодильника тебе просто не придётся брать ничего потому что, даже если ты найдешь ключ от висячего замка и откроешь холодильник, ты в нём ничего съедобного не найдёшь, там ничего нет и, скорее всего, не будет в ближайшие годы. После того, как мы пропьем твоего братишку и твоего Бобика, будь спокоен, доберемся и до холодильника. То есть, его тоже продадим на барахолке. Ты, Камбалкардон, пойми нас правильно. Нам нужны деньги на выпивку, понимаешь? Мы без выпивки как космонавт без воздуха в открытом космосе, как рыба без воды. Только спиртное может расширить наши жилки в организмах, и мы успокоимся на время. А что касается тех денег, которые ты намериваешься собирать, попрошайничая на автобусных остановках, я скажу тебе по секрету, как бывший экономист, что это не реальный доход. Поверь мне, Камбалкардон. Тем более, той мелочи, которую ты будешь собирать неделями, не хватит не то, что на бутылку водки, но и даже на закуску. Кроме того, там есть милиционеры - рекетёры, которые крышуют местных попрошаек за определенную сумму денег. А еще там рыщут голодные налоговики, которые могут отобрать у тебя всю мелоч за то, что ты не платил государственные налоги. Так что, ступай, как говорится, с Богом и, не плачь как женщина, которую поколотил муж-алкаголик - сказал отец Камбалкардона.
Покупатели, вновь и вновь, пересчитывая мятые и грязные купюры, передавали их родителям Камбалкардона. Бедный Камбалкардон не хотел расставаться с родителями и, ухватившись за подол юбки мамы, он всё продолжал умолять о том, чтобы его не продавали. А отец и мама Камбалкардона жадно пересчитывали полученные за него деньги. Отец Камбалкардона даже проверял купюры, выставляя их на свет солнечных лучей и говорил:
- Вы не удивляйтесь, господа покупатели. Сейчас такое время, что никому нельзя доверять. Кругом ходят фальшивомонетчики с огромными чемоданами в руках, напичканными фальшивыми купюрами различных достоинств... Ну, вот, полюбуйтесь.., вы засунули в пачку рваную и отвратительную купюру, которую склеили скотчем. Поменяйте их на целые. А на эту купюру шариковыми ручками написаны нецензурные слова. А на обратной стороне? Ну вот... тоже написано что-то не разборчиво... Какие нехорошие слова! А тут даже нарисовали половой орган ишака... Какая гадость...Тфу мля! Поменяйте это тоже. Остальные купюры вроде нормальные - сказал отец Камбалкардона. Покупатели ребенка поменяли купюры и забрали живой товар вместе с клеткой, напоминающей чемодан сталинских времён. Камбалкардон бился и плакал, стараясь улизнуть от рук покупателей, но этого ему не удалось. Сильные и надежные руки крепко схватили его и, впихнув обратно в клетку, собрались уходить. Камбалкардон всё плакал, тряся железными прутьями клетки, как маленькая макака в зоопарке. Между тем, когда родители Камбалкардона пересчитывали полученные деньги от покупателей, те стали уходить. Брокер Абу Абдуллатиф ибн Рахматулла остановил покупателей и сказал:
- Господа, куда спешим? А моя доля? Гоните долю, которую я заработал честным трудом. Так нельзя. Ведь я должен сдать выручку в бухгалтерию нашего базара, а бухгалтер, в свою очередь, должен отчитаться перед высшем руководством о том, сколько сегодня умных и талантливых детей продано и на какую сумму.То есть у нас есть соответствующий годовой план, который мы должны выполнить, не смотря не на что. Иначе базарком выгонит нас в шею с работы. И что тогда? Как мне прокормить своих любимых детей? Я, между прочим, не хочу продавать своих детей здесь даже тогда, когда заставит меня нужда!
Покупатели, извинившись, отдали его брокерскую долю, и ушли из базара. Брокер абу Абдуллатиф ибн Рахматулла подошел к продавцам своего ребенка.
- Ну, родители проданного Камбалкардона, когда вы намериваетесь заплатить за мои брокерские услуги? - сказал он.
Родители бедного Камбалкардона тоже отдали его долю и ушли с довольной улыбкой на устах в сторону винно-водочного магазина.
Тут я проснулся в висячем спальном мешке. Но друзья мои, то есть гастарбайтеры из солнечной Средней Азии все еще спали крепким сном. Над моим висячим спальным мешком мерцали далекие звезды, и над бескрайней Тайгой бродила одинокая луна.
-Ну, Султан-ака! Слушая ваши рассказы, не знаю, смеяться мне или плакать. Какие смешные истории и ужасные сны! - восхищённо сказала Хуршида.
- Да -сказал Султан и продолжал. - Теперь извольте задать Вам один деликатный вопрос, госпожа Хуршидаханум мадам де ла Маркиза ла тумбала неже пасе суа э фасеблу манеже - скзал Султан и, не дожидаясь ответа, продолжал:
- Я, конечно, прошу прошения за то, что задаю Вам иногда глупые вопросы, как неопытный следователь в следственном изоляторе. Это от того, что я Вас люблю, и без Вас я не могу жить не только на этом свете, но и даже в раю. Ну, посудите сами, если я начинаю тосковать по Вас спустя несколько минут после того, как мы расстаёмся, как же я могу жить без Вас в раю, где люди живут вечно? Я так Вас люблю, что, когда увижу Вас, я тут же замираю на миг словно стена, словно человек на фотографии. Ответьте мне честно и прямо -у Вас парень есть или нет? Успокойте душу бедного механизатора, который безумно любит Вас. Неужели Вам трудно произнести два коротких слова - да или нет?
Выслушав Султана, Хуршида снова покраснела. Она старалась не смотреть в глаза Султана, который ждал ответа от нее на свой трудный пытливый вопрос. Наконец, Хуршида заговорила:
- Знаете, Вы задаете мне очень трудные вопросы. Ну, что же, Султан-ака, раз Вы настаиваете, то мне придется всё-таки ответить на этот вопрос. Только обещайте, что Вы не обидетесь - сказала Хуршида, опустив глаза.
- Обещаю. Слово мужика - сказал Султан, приготовившись слушать.
- Даже не знаю как Вам сказать...Ну, если коротко, то... да , то есть... у меня есть парень - призналась Хуршида. От этих слов Султан содрогнулся, побледнел лицом от чувства ревности и бессилия.
Да? - произнёс он с трудом, так как у него пересохло в горле. Хотя Султан был достаточно крепким и сильным парнем, но тут он присел от бессилия на большой тюк хлопка.
- Да - сказала Хуршида.
- А кто он? - спросил Султан.
-Я боюсь сказать. Он такой красивый, сильный, умный - Хуршида начала перечислять положительные стороны своего возлюбленного парня.
- Ну, что Вы режете меня без ножа. Ну... в общем, ясно. Значит, есть все-таки у Вас парень. Ну что же, жаль, конечно, что вышло так. Ладно прощайте тогда, я пожалуй уйду, чтобы не мешать Вам. Огуа, госпожа Хуршидаханум мадмуазель де ла Маркиза ла тумбала неже пасе суа э фасеблу манеже, огуа - сказал Султан и поднявшись, собрался уходит. Но тут ее удержала Хуршида и сказала.
- Это Вы! То есть нету у меня парня, кроме Вас, Султан-ака! - сказала Хуршида улыбаясь и покраснея.
-Да?! - спросил Султан тараща глаза.
- Да - тихо, почти с шепотом ответила Хуршида.
Султан от радости хотел было кричать на всё поле, что он самый счастливый человек в мире, но Хуршида закрыла ему рот ладонью своей нежной руки. Султан обнял свою возлюбленную девушку крепко и поцеловал ей в губы, в глаза, в шею...
- Ура! - сказал он, глядя в красивые глаза Хуршиды. А она всё улыбалась сквозь слезы.

 

x_15d42282 (604x453, 162Kb)

 

 

 

 

Holder Volcano

Member of the Uzbek Union of Writers
An article about the Ukrainian-Russian conflict, written in 2014.


Addresses of Holder Volkano to the presidents of all countries of the world.
Dear sirs!


The war in Ukraine is a black hole in the galaxy of the world community and it threatens the last big, thermonuclear war for all mankind. What is happening now in Ukraine is just a flower. This is just the beginning. The beginning of the end.

Yes, tens of thousands of people have died in Iraq, Libya, Syria and other countries of the world, and they are still dying. Especially innocent children who have no relation to confrontations. Millions and millions of people became refugees, forced to leave their native places where they were born, grew up, fell in love, married and lived happily until the war broke out there. Beautiful cities collapsed to the ground, the economy of the warring countries collapsed. The infrastructure built for centuries has failed, where universal famine and devastation are rampant.

But the war was going on there and is still going on in the middle east not for the territorial integrity of a particular state. That's where the difference is.
A war for territories has been unleashed between Russia and Ukraine, where the parties dictate their rightness in their own way and you don't know who is right here and who to believe.

Pro-Ukrainian experts say that Russia has cut off Crimea and continues to violate the territorial integrity of Ukraine, they say, what would Russia do if they annexed part of its territory?

And the pro-Russian ones say that the war in Ukraine is worse for Russia than to cut off part of its territory, and what would a particular country do when military bases are being built near its border?

And some people think that during the war Russia will finally get tired and its economy will collapse to the ground, the discontent of the people will increase inside Russia itself and a civil war will break out, breaking it apart.

There are other opinions that Russia will not get tired, on the contrary, the war in Ukraine unites the patriots of Russians as never before and, as a single organism, they will fight against world fascism, liberating the territory of Ukraine from them, as in the Second World War. Then the surrender, the new Nuremberg and all that. long story short, many people hope that everything will fall into place in the near future.

And what if NATO starts actively supporting Ukraine militarily? What then?
In this case, the pressures of Europe and the West will automatically contribute to the discussion to strengthen military-technical cooperation with China.

Yes, Western and European sanctions may partially weaken Russia's economic power, but sanctions cannot solve the political problems that have arisen in the world.

It is obvious that a political procedure of this kind does not heal the open bleeding wounds of the world community, on the contrary, it gives a side effect, severing trade and economic ties of states around the world.

To drive this or that state into a corner in such ways is very dangerous and fraught with consequences. That is, this method of punishment forces the cornered state to apply the last measure. I hope you all understand what I'm talking about.

So wake up, gentlemen presidents, and do not be naive, thinking that the war in Ukraine is controlled and, they say we have a reliable Anti-missile defense, a space shield and with what you can prevent the danger.

Here we must not forget about the guarantee that there is no guarantee in the world that the other side of the barricade has not developed new types of ultramodern nuclear missiles beyond the control of our or your space shields. That's where the danger that threatens all of humanity lies.

They say that only victory will stop the war. But this so-called victory will cost too much for the belligerents, since it is won at the cost of the lives of millions and millions of innocent people.

War is a spark that arises when the geopolitical and economic interests of the parties clash and turns into a terrible fire that covers all the territories of the planet.

In order to realize, feel or somehow experience the pain and suffering of those people who have become hostages of the warring parties, a person should try to mentally put themselves, their children, their family in their place for at least an hour, at least for a minute.

When a fire breaks out, we shout, call the fire fighters and run, clutching buckets in our hands to put out the fire. When forests are burning, we take helicopters and Emergency Situations planes into the air to localize a forest fire.

Why are we sitting idly by when the World is burning, where hundreds and thousands of people are dying?! Where many innocent children are dying!

We have one universal house, one planet!
Here everyone has to do something to stop the war.
Why are those people who are the first responsible persons for the preservation of human life, for the preservation of peace and tranquility on the planet, inactive?

Gentlemen presidents, the peoples voted for you, entrusting their destinies to you, and today you must feel responsible not only to your peoples, but also to humanity.
Find ways to prevent bloodshed in Ukraine before the whole planet explodes.

With great respect to all the Presidents of the states of the world, Uzbek writer Holder Volkano.
04/09/2014.
11:37 p.m.
Brampton, Canada.

 


 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана


Статья про украинско -российский конфликт, написанная в 2014 году.


Обращения Холдора Вулкана президентам всех стран мира.

 

Уважаемые господа!


Война в Украине это черная дыра в галактике мировой общественности и она грозит последной большой, термоядаерной войной всему человечеству.То что происходит сейчас в Украине, это только цветочки.Это еще начало.Начало конца.

Да, в Ираке, в Ливии, в Сирии и в других странах мира погибли десятками тысячи людей, и погибают до сих пор.Особенно ни в чем не повинные дети, которые не имеют никакого отнашения к противостояниям.Миллионы и миллионы людей стали беженцами, вынужденно покидая родные места, где они родились, выросли, влюблялись, женились и жили счастливо, до тех пор, пока не загремела там война.Рухнули красивые города до основании, рухнула экономика воюющих между собой стран.Вышла из строя веками построенная инфраструктура, где лютует всеобщый голод и разруха.

Но там война шла и до сих пор идет не за территориальной целостности того или иного государства.
Вот где разница.
Между Россией и Украиной развязалась и идет война за территории, где стороны по своему диктуют свою правоту и не знаешь кто тут прав и кому верить.

Проукраинские эксперты говорят, что Россия отяпала Крым и продолжает нарушать территориальную целостность Украины, мол как бы поступила Россия, если аннексировали часть ее территории?

А пророссийские же твердят, что война в Украине для России хуже чем отяпать у нее часть территории.А что бы предприняла та или иная страна, когда рядом с ее границы строят военные базы?

А некоторые думают, что в ходе войны Россия устанет наконец и рушится ее экономика до основании, будет усиливаться внутри самой России недовольство народа и вспыхнет гражданская война, разваливая ее на части.

Есть и другие мнения, что Россия не устанет, наоборот, война в Украине объединяет урапатриотов россиян как никогда и, они как единый организм станут бороться против мирового фашизма, освобождая от них территорию Украины, как на Второй Мировой Войне.Потом капитуляция, новый Нюренберг и все такое.Одним словом, многие надеются, что в ближайшее время всё станет на свои места.

А что, если НАТО начинает активно поддержывать Украину в военном плане? Что тогда?
В таком случае давления Европы и Запада автоматически будут поспособствовать Рассию укрепить военно-техническое сотрудничество с Китаем.

Да, санкции Запада и Европы могут частично ослабить экономическую мощ России, но санкциями не возможно решать возникшые политические проблемы в мире.

Очевидно, что политическая процедура такого рода не излечивает раны мировой общественности, наоборот, дает побочный эффект, разрывая торговые экономические связы государств всего мира.

Загонять того или иного государство в угол такими способами, это очень опасно и чревато последствиями.То есть этот способ наказание вынуждает загнанный в угол государство, применять последную меру.Надеюсь, вы все поняли, о чем я говорю.

Так что проснитесь, господа президенты ото сна, и не будьте наивными, думая, что война в Украине контролируема и, мол есть у нас надежная Противоракетная оборана, космический шит и с помощью чего можно предотвратить опасность.

Тут нельзя забывать о гарантии, которое нет в мире на то, что у другой стороны баррикады не разработаны новые виды сверхсовременных ядерных ракет, неподконтрольные нашим или вашим космическим щитам.Вот где кроется опастность, угрожающая всему человечеству.

Говорят, что войну остановит только победа.Но эта, так называемая победа слишком дорого обойдется, для воюющих сторон, так как она одержывается ценой жизни миллионов и миллионов ни в чем не повинних людей.

Война эта искра, которая возникает при столкновении геополитических и экономических интересов сторон и преврашающаяся в страшный пожар, который позже быстро охватывает все территории планеты.

Для того, чтобы осознать почувствовать или хоть как - то испытовать в себе боль и страдания тех людей, которые стали заложенниками воюющих сторон, человек должен попробовать мысленно поставить хоть на часок, хоть на минуты на место их себя, своих детей, свою семью.

Когда вспыхывает пожар, кричим, вызываем пожарную команду и бежим, скрепя ведрами в руках, чтобы потушить огонь.Когда горят леса, поднимаем в воздух вертолетов и самолетов МЧС, чтобы локализовать лесной пожар.

Почему сидим, сложа руки, когда горить Мир, где погибают сотны и тысячи людей?!Когда гибнут беспомошные дети?!

У нас же один всеобщий дом, единая планета!
Тут каждый ЧЕЛОВЕК должен сделать что - то, для того чтобы остановить войну.
Почему бездействуют те люди, которые являются первыми ответственными лицами за сохранение жизни человечества, за сохранение мира и спокойствие на планете?

Господа, за вас проголосовали народы, доверяя вам свои судьбы и вы должны сегодня чувствовать ответственность не только перед своими народами, но и перед человечеством.
Найдите способы по предотврашения кровопролития в Украине, пока не взорвалась вся планета.

С огромным уважением ко всем Президентам государств мира, узбекский писатель Холдор Вулкан.
04/09/2014.
11:37 дня.
Канада.город Бремптон.

 

 

 

 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана

Холдор Вулкан родился в 1959 году в Узбекистане. Окончил Ташкентский Государственный Университет. Пишет стихи и прозу с 1975 года. Живет в Канаде. Написал 4 сборника стихов, ряд повестей, рассказы и романы на двух языках.На узбекском и на русском.Его произведения переведены на английский язык.Не имеет званий и наград.

 

Любое коммерческое использование романа Холдора Вулкана "Ибн Камбал"запрещено без предварительного письменного согласия автора.(Холдор Вулкан)Бобомиз Амир Темур ҳотирасига ўрнатилган ёдгорлик. Буюк ўзбек хайкалтароши Илҳом Жабборов асари. Бронза.

 

Ибн Камбал

(Роман)

1 глава
Если честно, я не собираюсь нарисовать словесный портрет литературного героя моего романа, так же не буду ни под каким предлогом назвать его настоящее имя, с точки зрения его безопасности. Описать внешний вид и параметры литгероя, это все равно, что передать фоторобот полицейскому управлению, которая объявила его в розыск. Это чрезвычайно опасно для него. Ограничемся, лишь, назвав его псевдоним Ибн Камбал. Ибн Камбал ходит с приклеенной бородой с усами, отрастив волосы до плеч и покрасив их в серый цвет, чтобы его случайно не узнали на улице сотрудники местной полиции. Иначе его могут арестовать и посадить в тюрягу на долгие годы за экономические преступления, которые он совершил.Дело в том, что наш литературный герой господин Ибн Камбал пишет неплохие стихи и однажды в его голову взбрела шальная мысль опубликовать свою первую книгу, надеясь получить за это солидный гонорар.Он поговорил с одним сутулым работником одного издательства, кой пообещал опубликовать книгу стихов Ибн Камбала, дешово, качественно, быстро и, разумеется, с большим тиражем. Ибн Камбал, поверив на слова работника, передал ему большие деньги спонсора без расписки. Горбатый работник оказался жадным, подлым и отпетым аферистом и в скором он нарушил свое обещание и опубликовал книгу стихов бедного Ибн Камбала за счет некачественных бумаг, которые он украл когда -то из склада издательства и надежно спрятал в подвал.Как будто этого мало он сэканомил бумагу на обложку, так же на рисунки и на тираж книги.Получилось так, что книга господина Ибн Камбала опубликовалась с мизерно маленьким тиражем. Книга напоминала тонкую ученическую тетрадь. Тукую "книгу" невозможно было реализовать даже на барахолке. Даже заядлый книголюб, тонко понимающий и разбирающийся в искусстве, не желает купить такую жалкую брашюрку.Хитрый и горбатый работник обрадовался на то, что доверчивый Ибн Камбал передал ему большую сумму денег без расписки. В результате реализовать свою книгу, похожую на ученическую тетрадь, пришлось самому Ибн Камбалу. Но он не смог реализовать ее. Через пол года спонсор начал требовать от Ибн Камбала вернуть полученные деньги с процентамии. Бедный литературный герой нашего романа господин Ибн Камбал не знал что делать.Он залез по уши в дерьмо, которое называется долг. Дома ворчливая жена, которая упрекала Ибн Камбала день и ночь, назвав его жалким неудачником, бездельником и лентяем.-Боже, зачем же я вообще вышла замуж за этого придурка, поэта с пустыми и дырявыми карманами! Нормальные мужья едут на заработки в ближнее зарубежье и зарабатывают нешуточные деньги, работая дворниками, дорожными работниками, сторожами амбаров и грузщиками товарных вагонов, лесорубами и прочими. Вернувшись, они строят роскошные дома, двухэтажные коттеджы с подвалами, купять крутые тачки. А он?! Спит днем, как бродячая собака без задных ног и по ночам до самого утра строчит черт знает что, в свете керосиновой лампы, не давая мне спакойно поспать.Разве творчество является работой в наши дни?! Недавно он выпустил свою книжку, тоненькую такую, похожую на школьный тетрадь и залез по уши в долг! А дома нечего есть.Пара голошов на двоих, которые надеваем по очереди!Ходить босиком в космическом веку стыдно! Боимся выйти на улицу! Сидим дома, затаив дыхание, как в бомбоубежище во время ковровой бомбардировки, когда приходят люди спонсора, требуя вернуть деньги, кои этот гад взял в долг!Долг этот растет не днями а часами! Господи, разве это жизнь?!Как жаль, что нет с нами сейчас товарища Сталина Иосифа Виссарионовича, кой отправил дюжинами таких интеллигентов - неудачников туниядцев в концентрационные лагеря в вагонах товарных поездов, предназначенные для перевозки лошадей!Был бы жив товарищ Сталин, я бы сама выдала бы этого писателя в руки НКВДешников, аккуратно написав на него донос о том, что он английский шпион!Ой не зря вешали и расстреляли поэтов в старине, не зря! Нет, хватит с меня!Я лучше залезу на табуретку и повешусь или сожгу себя сама, обливая свои поношенные одежды керосином, чем жить с этим критином! -кричала она громко, роняя горькие слезы на пол. Потом, резко изменив свое решение, спешно собирала вещи Ибн Камбала в старый деревянный чемодан сталинских времен и, выкинула его на улицу через открытое окно. Потом, указывая на дверь, сказала: - Вон из моего дома! Таким образом бедный литературный герой нашего романа Ибн Камбал оказался на улице. Но на этом дело не закончилось. Люди спонсора быстро нашли его и сломав ему одну ногу, заставили собирать документы и получить обманным путем в банке кредит в огромном размере. Ибн Камбал подал заявление и предоставил соответствующие документы с бизнес планом в банк, чтобы открыть торгово производственную фирму. Но ему тут же пришлось отдать спонсору все деньги, полученные в кредит. Через пол года полиция объявила его в розыск.С тех пор он ходит с приклеенной бородой с усами, отрастив волосы до плеч и покрасив их в серый цвет. Ибн Камбал долго искал жилье и наконец он нашел небольшую яму, которая образовалась на старой заброшенной дороге во время сели и решил, жить в ней.Он возводил над ямой небольшую крышу, напоминающую часовню.Эта крыша выполняла сразу две функции. Во первых она не позволяла попасть дождевую воду и снега во внутр ямы и служила своеобразной предупреждаюшей оградой для случайных прохожих, чтобы они не провалились в жилье Ибн Камбала, во время вечерной прогулки во тьме или в густом тумане, когда они выгуливают своих любимых собак. Особенности этого своеобразного жилья заключается в том, что здесь его не будут беспокоить налоговики, инспекторы энергонадзора, газоснабжения и департамента ЖКХ. Самое главное, здесь нет злых соседов, ритмичный скрип кровати, сладкие стоны, громкая музыка, топот, грохот, дужераздирающие крики о помощи,шум застолья, пьяный хохот, двух этажный мат, плач детей и женщин, стук молотка, жужжание дрели, звуки разбитых вдребезги стекла окон, разбитой фарфоровой посуды, грохот кухонной посуды, нарушающие тишину и покой граждан.Так же есть ряд неудобств в этой яме. То есть в ней отсутствуют окна, из которых можно было смотреть на улицу, наслаждаясь осенним листопадом или ночными снегопадами зимой. Еще одно неудобтво в этом жилье, это отсутствие кухни. Даже нет умывальника.Так же в яме отсутствует самое главное -туалета. Весной, летом и осенью можно справить как -то нужду на улице, например, в зарослях или еще где нибудь. А зимой придется сесть на горшок и вынести содержимое на верх, чтобы случайно не отморозить себе кои -какие важные органы. Но есть возможность построит маленькую печку, чтобы топить яму и готовить еду. Но это только в холодные времена года. Летом придется готовить еду только на верху, на костре. Такими мыслями Ибн Камбал первым делом, вынес весь мусор из ямы, аккуратно приклеил обои к отштукатуренной, шпаклеванной стене, постелил картонные коробки на дно ямы. Смастерил небольшую книжную полку и повесил на стену портрет президента страны. Он спускается в свое жилье, словно моряк - подводник, спускающийся через верхный люк подводной лодки с крылатыми ракетами на борту.Иногда он чувствует себя танкистом, несущийся на бешеной скорости на своем танке вперед, разрушая, все на своем пути, школы, больницы, детские сады, деревья и горящие дома, раздавливая домашный скот, толпу беженцев вместе с детьми. Ибн Камбал по ночам обожает читать в свете керосиновой лампы интересную книгу, которая он купил на базаре, где можно приобрести книгу намного дешевле, чем в книжных магазинах. Ибн Камбал любит книжные ярмарки, особенно барахолку на базаре, похожую на старинный музей под открытом небом, где люди торгуют старыми вещами.Там есть почти все. Рваные хромовые и кирзовые сапоги, брюки галифе с красной полосой когда - то умершего какого - то генерала, школьные ранцы, книги без обложек, горн и барабаны пионеров, учебники, иконы, четки, бронзовый бюст Ленина, шапка-ушанка из собачьей шерсти, старый аккордеон, портрет Сталина, клетки для певчих птиц, аквариумы, даже гаичные и разводные ключи, что там только нету, господи! Старамодные платья с шляпой давно умерших старушек, цепи, малиновые пиджаки, телефонные аппараты ХХ века, глобусы, примусы, капканы, самовары, деревянные чемоданы, старые монеты, пуговицы, медные музыкальные инструменты духового оркестра, топоры с пилой, ножницы, детские игрушки, тяжелые чугунные утюги, работающие на раскаленный уголь. Поди купи все что хочешь или просто бесплатно рассматривай вещи, словно музейные экспонаты. Самые ценние вещи на этой барахолке для Ибн Камбала, это книги в потертых переплетах. Торгующие старыми вещами не знают цены этих книг, так как они не читают их. У них попросту отсутствует утонченность чувств и мыслей, эмоции, такие как удивления, восхищения, восприятие колдовское влияние и воздействие слов на сознание, которые, как волшебство чаруют, придавая человеку определенное настроение, давая ему возможность погружаться в глубину сладких воспоминаний о своей юности и любви, забывая на какое -то время о боли и страданиях в уютном душевном уединение.Однажды Ибн Камбал услышал очень интересный разговор покупателя с продавцом.
-Знаете, вчера я этого вождя как раз видел во сне -сказал веселый покупатель, улыбчиво глядя на портрет Сталина.
-Да? Интересно, а что потерял товарищ Сталин в твоем гребанном сне? - удивленно спросил продовец, с дымящей самокруткой в зубах.
-Короче, дело было так. Оказывается, во сне я умер и меня увели в каменную пещеру, где находилась огромная толпа грешников, которые стояли, с ужасом глядя на полыхающий огонь гиенны и их огромные тени колебались на стне гигантской пещеры. Гляжу некоторые из них сидят на каменных скамейках. Я подошел к человеку, который был в брюках галифе и в хромовых сапогах с длинными голенищами, глазастый, худощавого телосложения, с острым носом и усами похожие на жука. Он был одет в коричневый мундир, с железным крестом и его чёлка была зачесана набок.Я осторожно подошел к нему и сказал.
-Подвинтесь пожалюста, дядя, а то ноги у меня отекли...Как говорится, в ногах правды нет...
Услышав мои слова, человек в коричневом мундире пришел в ярости. Он так взбесился, что покраснел до самой шеи, словно разгневанный индюк. От гнева его глаза расширились и скулы лица начали судорожно дергаться.
-Какой я тебе дядя, швайне! Своего фюрера что ли не узнаешь, черномазый!Я же Адольф Хитло! -крикнул он.
Я испугался, узнав кровавого диктатора ХХ века Адольфа Гитлера, который перевернул мир, превратив красивые города в руины, угробив 50 миллионов ни в чем не повинных людей.
-О битте, простите, гер Шикльгрубер - просил я прощения.
Тут, перебивая наш разговор, ко мне подошел человек лет сорока пяти, пятдесяти, лысый, невысокого роста, с рыжей козьей бородой в костюме и с красным галстуком на шее.Он улыбчиво глядел прямо в мои глаза, словно в глубокий колодец и начал бегло картавить, держа свою кепку в руке.
-А меня, товайищ? Узнаете? Ну...ЭСЭДЙЕПЕ, Смольний, пайтия большевиков...Кюпская Надежда Константиновна, восстания ябочих и кйестян в Петягяде... Зимний двоец, Октябйская еволюция... .Шалаш мой на бейегу озея "Язлив", Кйилатая фйаза, лозунг "Пялетайи всех стян соединяйтесь!"..Ну, тепей вспомнили, кясноаймеец? -спросил он, держась одной рукой за отворот своего знаменитого на весь мир пиджака.
-О, это вы, товарищ Владимир Ильич? Вот это да! Я никогда не думал, что я встречу когда -нибудь вас здесь.Простите, что сразу не узнал. Значить богатым будете -сказал я, радуясь.
-Что значит, будите богатым, товайищ? Вы хоть думаете, когда говойите? Я никогда не стану богатым, эксплуататём! Ведь я вождь мявого пялетайята как никак, пявильно?А вы сявниваете меня с какими -то пяклятыми буйжуями! Вы яшшуждаете, как кёвный вяг миявого пялетайята, как эсеи и монайхисти - белогвайдейцы! Не хаяшо, товайищ, не хаяшо - серьезно обиделся Ленин на меня.
-Простите, товарищ Ленин, я хотел сказать, что разбогатеете не материально, а духовно - оправдывался я.
Услышав мой ответ, у Ленина быстро поднялось настроение. Он обрадовался, как маленький и от улыбки радостно загорели зрачки в его узких глазах.
-Это совсем дюгое дело, товайищ кясноаймеец!Ну как, в Туйкестане язгямили кявожадные банды басмачей куйбашы Куйшеймета и Ибягимбека? - спросил вождь пролетариата, сново глядя в мои глаза, словно в глубокий колодец.
-Да, Владимир Ильич, разгромили. Разгромили, но... -ответил я, опасаясь, что мои следующие слова снова могут сильно расстроит вождя мирового пролетариата.
-Стянно, товайищ кясноаймеец, почему вы говойите "но"? - снова спросил Ленин, держась одной рукой за отворот своего знаменитого на весь мир пиджака "тройка", а в другой руке нервно зажав свою кепку, похожая на утконос.
-Понимаете, Владимир Ильич, я даже не знаю, как вам объяснить это. Короче, СССР распал! - сказал я.
-Что?! ЭСЭСЭСЭЙ яспал! Что вы говойите, товайищ?! Как это яспал, ё мое! -сказал вождь пролетариата, глядя на меня с недоумением. У него снова испортилось настроение и он начал нервно шагать туда, сюда, как волк в клетке.
-А вы былы не в курсе?.. То есть не слышали что ли о распаде СССР, Владимир Ильич? - удивился я. Ленин резко остановился и сказал:
-Вы в своем уме, товайищ кясноаймеец, как я могу узнать, ежели тут нет телетайпа?
-Да, вы правы, товарищ Ленин -согласился я.
Тут Гитлер начал радоваться: - Зульдатун унд оффитзиген дес дгиттен гийчес! Коммуништен капут! Их гратюлиге! Хувах - хах хах хах хаааа! Иех - хах хах хах хаааа! - смеялся он, и начал танцевать, напевая веселую песню Лили Марлена, виртуозно играя на своей губной гармошке, которая вынул из голенище своего хромового сапога.
Ленин снова начал нервно шагать туда сюда, иногда бросая разгневанный взгляд на Гитлера.Потом резко остановившись, спросил меня.
-Что, тепей ЭСЭСЭСЭЙ пеешел в юки ЭСЭев что ли?
-Нет, Владимир Ильич, сначала Генерального секретаря Михаила Сергеевича Горбачева выбрали президентом страны. А потом ГКЧП и власть перешла в руки Ельцина Бориса Николаевича, который саратники положив в мешок, выбросили с высокого моста в Москва-реку. Он чудом остался жив... - ответил я.
-Кто это такие Гайбачев Михаил и как его... Бойис Ельцин !Ё моё, почему их выбяли, а не назначили! Куда смотели коммунисты?! Такую стяну язвалили засянцы! Вот, твою маааать а! -сказал Ленин, нервно ударяя ладониями рук по коленам своих ног.
-Это еще ничего, Владимир Ильич в сравнение с высказываниями депутата Госдумы господина Жириновского. Он сказал, что ваш труп давно пора вынести из мавзолея и сжечь в крематории, а прах захоронить в Ульяновске, где вы когда -то родились.
-Да? Он так и сказал? За такие слова таких контеволюционеев, нужно ястйелять без суда и следствие, яскулачить к едене матейи и отпявить в катойгу! Пусть они там ломают в соёкагядусном моёзе гянитные камни и тоскают их на своём гойбу , звеня цепями на юках и на ногах в гюбых полосатых пижамах! - сказал вождь пролетариата, еще сильнее зажав свою кепку в руке.
Я, чтобы как -то отвлечь товарища Ленина от обсуждения злободневной темы, начал привести разговор в другое русло.
-Простите за глупый вопрос, товарищ Ленин, что вы тут делаете?
-Видите ли, товайищ, я наивно повейил словам товайища Майкса, ну этого Кайла и его богатого дюга, как его, да, Фйидйиха Энгельса, думая что судного дня не существует. Оказывается, я сильно ошибся тогда... Милостиве господи, помилуй мя гйешнаго яба своего, во имя отца и сына и светага духа, амин! - мелько крестился Ленин, с диким ужасом глядя на пылающее пламя ада и на лаву, которая булькала, как расплавленный металл.В этот момент появился возле нас человек в военном кителе и в брюках "Галифе", среднего роста, с зачесенными волосами назад, с пышными усами в колкости и с дымящей курительной трубкой в зубах. У него одна рука оказалась засохшей.
- Гамарджоба, генацвале! -сказал он, дымя курительной трубкой. Я его сразу узнал и сказал:
-О, здравствуйте, товарищ Сталин!Вы тоже здесь?
-Да, к сожелению... Ну как, генацвале, крымские татары, евреи, армяны, украинцы, ингушы с чеченцами, которые мы депортировали в Средную Азию, привыкли к новым условиям жизни? - поинтересовался он.
-Нет, товарищ Сталин, к сожелению многие из них умерли от нехватки воздуха в вагонах товарных составов, предназначенные для перевозки лошадей.Они были вынуждены похоронить по пути своих умерших детей и других своих близких в песок казахских степей. Многие умерли потом, от голода и болезни. Остались лишь единицы.Многих евреев, армян, украинцев, крымских татар, чеченцев и ингушей приютили наши Узбеки, делясь с ними своим последними кусками хлеба в трудные времена. Это еще ничего в сравнение с погибщими в концентрационных лагерях, расположенные в архипелаге "Гулаг", в Саликамске и в Магадане.Туда отправляли в основном представителей интеллигенции, объявляя их злейшими врагами своего народа, обвиняя в шпионаже. Миллионы и миллионы людей заживо сгнило в холодных бараках, от нехватки еды, от дезинтерии, от брющного тифа и туберкулёза. Многие сходили с ума и вешались на веревках, другие покончили жизнь самоубийством, отрезав себе половые органы. А сколько солдат и офицеров, стариков, и детей, ни в чем не повинных людей погибло на войне! От нехватки оружие и боеприпасов бедные солдаты с деревянными автоматами в руках шли в атаку ротами, дружно крича "За Родину, за товарища Сталина!" и их немцы пристреливали, как курапаток, создавая гора из трупов погибших солдат, сержантов и офицеров. Красивые города, заводы и фабрики превратились в пепелище-сказал я, грустно вздыхая.
-Ну что поделаешь, генацвале, война есть война и она требует жертв. Давай лучше побеседуем с тобой о позитивных событиях... Мне когда -то доложили о героическом труде узбекского народа, который построил за 45 дней большой ферганский канал вручную, с помощью кетменя и лопат во главе этого лысого парня, как его... к сожелению я немогу сейчас вспомнить. После инсульта память у меня ухудшилась. Помню, я подарил ему свои часы, когда он пришел с опозданием на заседание. Я однажды сказал ему шутя, мол, я хочу позвать тебя в Москву, но боюсь, что ты разроешь каналы вокруг Москвы... Как мы сним смеялись тогда, господи... Ну, как там идут дела? Наверное, пустыня "Мирзачуль" с "Кизилкумом" превратились в зеленые хлопковые поля, в шумящие на ветру сады и огороды? -сказал Сталин, поглаживая своих пышных усов, словно кошку.
-Нет, товарищ Сталин.После неправильное использование водных ресурсов, резко упал уровень воды в наших реках и засохло наше Оральское море.Оно превратилось в лужу. Там сейчас царит экологическая катастрофа.Поднимаются песчаные бури, покрывая солью всю территории Каракалпакистана и Хорезм. Есть опасение о том, что совсем скоро весь среднеазиатский регион, превратится в пустыню.Кстати, я даже написал об этом стихотворение. "Погоня" называется. Хотите, товарищ Сталин, прочту его наизусть? - сказал я.
-Да? Вот эта новость.Я тоже когда -то писал стихи. Ну давай, читай, генацвале, коли написал об экологической катастрофе в Средней Азии.Только коротко. А то у меня нет на это времени - разрешил Сталин, закуривая свою курительную трубку.Я начал читать свое стихотворение.


Погоня

В юности я гнался за пустыней,
Чтобы превратить ее в хлопковые поля.
Также выращивать арбузы и дыни,
Где белые будут звенеть тополя.

Пустыня от меня бежала, боясь,
Из следов агамы на дюнах узоры.
Теперь я жалею, в песке по поясь,
О том, что засохло наше море.

Зря, о зря я тогда, гнался за ней,
Хотя все это произашло давно.
Теперь я бегу от песчаных бурей,
И пустыня гонится за мной.


Послушав мое стихотворение, Сталин аплодировал меня, хлопая в ладоши, хитро улыбаясь с курительной трубкой в зубах.
-Вах маладес, генацвале, маладес! Ты пишешь как Шота Руставели!
-Спасибо, батано Сталин! Но мне кажется, ваши слова звучать не очень искренно -сказал я, как бы скептически относясь к его словам, которые он произнес.
-Что ты, бижо!Разве можно врать в таком месте.Смотри, как пылает гиенна!О господи Иисуси, помилуй и благослови раба своего грешнего Иосифа Джугашвили!Господи, сколько церквей, синагогов, мечетей и буддийских храмов я разрушил до оснований, приказывая тайным указом снести крестов из купол храмов, полумесяца мечетей и стереть шестиконечную звезду Давида в синагогах! По моему приказу красноармейцы сняли колокола и отправляли их в металлургические заводы для отлитки, чтобы создать из них детали для тракторов! Священные храмы, мечетей и синагог мы превратили в овощехранилище!Истребили христианского, буддийского, иудейского, мусульманского духовенства. Сколько свяшенников отправил я в далекие лагеря смерти, откуда никто никогда так и не воротился домой!
Как раз в это время высокий, полный и лысый мужик выбежав из толпы, подошел к Сталину.Потом начал говорить:
-Вызвали, товарищ Сталин?
Сталин вынул свою курительную трубку изо рта и удивленно смотрел на лысого.
-Где ты шляешься, враг народа?! Английский шпион! Вот этот товарищ говорит, что из - за неправильное распределение водных ресурсов, в Узбекистане реки Амударя и Сирдаря превратились почти в сухое русло, а Аральское море в лужу! Оказывается, весь Среднеазиятский регион день за днем, постепенно превращается в пустыню! Плодородные земли, хлопковые поля, сады и огороды покрываются солью! Куда теперь будем сеять хлопчатника? В огород твоей бабушки что ли?! Это ты во всем виноват! Хвост Бухарина!Отвечай, гад, пока я не репрессировал тебя! Противном случае сегодня в предрассветной мгле приедут за тобой сотрудники НКВД на автомобиле ГПУ "Черный ворон" и тихо будут стучать в твою дверь покрытая дермантином, чтобы увезти тебя куда надо -сказал он.
Услышав такое, высокий, полный и лысый мужик сев на колени, начал двигаться коленами в сторону товарища Сталина, прижимая свой головной убор к груди, словно инвалид, у который ампутировали обе ноги, пока не начиналась гангрена.
-О, пощатиде, товарищ Сталин! Не репрессируйте меня! Ваши ГПУшники могут расстрелять меня по приговору военного трибунала!Я не враг народа и не хвост Бухарина Михаила Дмитриевича!Мы осваивали пустыню "Мирзачуль" по проекту самого товарища Ленина!Это Ленин виноват во всем! - сказал он плача.
-Ах ты контя пяклятый! Ты меня, вождя пялетайята хочешь обвинять в пйеступлениях века, котойый сам совейшил!Я пейвий яз слышу о пустыне "Мийзачуль"! В моем пйоекте написано "Голодный степь". Мать твою... Негодяй! Давай, положи свой пайтийный билет на стол, басмач! Уголовный элемент!- сказал Ленин, разгневанно.
-Нет, никогда! Я лучше умру, чем положить свой партбилет на стол! -сказал высокий, полный и лысый мужик и начал петь:


Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой вести готов.

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, новый мир построим,
Кто был никем - тот станет всем!


После того, как он пропел гимн мирового пролетариата, побежал с криком "За товарища Сталина!" и прыгнул прямо в пропасть, где пылал пламя гиенны и булькала лава, как расплавленный металл - закончил свой рассказ покупатель на барахолке.
-Вот видишь, чувак, я не колдун, но мне кажется, что этот твой сон предсказывает приближение твоей неизбежной смерти. Для того, чтобы предотвратить это, ты должен купить портрет товарища Сталина или вот этот бронзовый бюст товарища Ленина. Также у меня есть книга Карла Маркса "Капитал". Купи. Я думаю, что у тебя нет другого пути. А я продам за дёшево, почти за дарма, жалко выбросить, понимаешь?
-Нет, я лучше куплю вот этот шерстяной парадный китель вместе с государственными орденами и медалями -сказал покупатель.
-Зачем тебе этот китель умершего недавно ветерана Второй Мировой? -удивился другой покупатель.
-Как зачем? Буду участвовать в празднике, посвящённый дню победы, надев этот китель вместе с орденами и медалями и все будут меня поздравить с праздником, как героя кровопролитной войны.Цветы, слезы радосты, салют и даже налют - ответил тот.
-Тьфутвою мать, сволочь! Как ты можешь так говорить! Какой ты мерзкий, отвратительный человек! -сказал другой покупатель.
-Что? Это, я мерзкий человек?! Ну, ну, ты лучше посмотри на себя! Погляди вон в это зеркало! У тебя чересчур маленькая голова, величиной с лимона.А нос, словно хобот слона, как дыхательный шланг противогаза. Руки длинные, как у орангутанга, ноги наоборот, короткие и крывые. О твоей задницей говорить даже не хочется. Висит она, как огромный рюкзак туриста, кой приехал из далекой Европы в древную Бухару.
После этого завязалась драка между покупателями и Ибн Камбал решил спешно покинуть суетливую барахолку с потертой книгой в подмышках, пока не приехала полиция.
 

 

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси

 

Дехқон пахта ҳақида, дурадгор тахта ҳақида, бўзчи бўз ҳақида, шоирлар сўз ҳақида доимий ўйлагани ва ўша ўйлаган нарсаси билан шуғиллангани каби, ким нима ҳақида кўп гапирса ва кўп ўйласа, билингки, у кимса ўша иш билан мунтазам ва астойдил шуғилланади.


Холдор Вулқон.

 

Миннатдорчилик

Ниҳоят, китобимиз азиз маҳалладошларимиз, халқимиз қўлига етиб борди.Бу китоб нашрини молиялаштирган фарзандларимнинг умрлари узоқ бўлсин, барчалари яхши нийятларига, муроду мақсадларига етсин.

 

 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана

 


Полный текст повести "Листопад"

 

 

Холдор Вулкан родился в 1959 году в Узбекистане. Окончил Ташкентский Государственный Университет. Пишет стихи и прозу с 1975 года. Живет в Канаде. Написал 4 сборника стихов, ряд повестей, рассказы и романы на двух языках.На узбекском и на русском.Его произведения переведены на английский язык.Не имеет званий и наград.---------------------------
Отзыв неизвестного читателя о повести Холдора Вулкана "Листопад" в электронной библиотеке "Ридли".
------------------------------Уважаемые читатели, искренне надеемся, что книга "Листопад" Холдора Вулкана окажется не похожей ни на одну из уже прочитанных Вами в данном жанре. Не остаются и без внимания сквозные образы, появляясь в разных местах текста они великолепно гармонируют с основной линией. Очевидно, что проблемы, здесь затронутые, не потеряют своей актуальности ни во времени, ни в пространстве. Значительное внимание уделяется месту происходящих событий, что придает красочности и реалистичности происходящего. Увлекательно, порой смешно, весьма трогательно, дает возможность задуматься о себе, навевая воспоминания из жизни. Портрет главного героя подобран очень удачно, с первых строк проникаешься к нему симпатией, сопереживаешь ему, радуешься его успехам, огорчаешься неудачами. Чувствуется определенная особенность, попытка выйти за рамки основной идеи и внести ту неповторимость, благодаря которой появляется желание вернуться к прочитанному. По мере приближения к исходу, важным становится более великое и красивое, ловко спрятанное, нежели то, что казалось на первый взгляд. По мере приближения к апофеозу невольно замирает дух и в последствии чувствуется желание к последующему многократному чтению. Помимо увлекательного, захватывающего и интересного повествования, в сюжете также сохраняется логичность и последовательность событий. На первый взгляд сочетание любви и дружбы кажется обыденным и приевшимся, но впоследствии приходишь к выводу очевидности выбранной проблематики. Повесть Холдора Вулкана "Листопад" весьма интересное и захватывающее литературное произведение.

 ----------------------------------
Второй отзыв неизвестного читателя о повести Холдора Вулкана "Листопад" в электронной библиотеке "Ридли"
----------------------------------Дорогие читатели, есть книги интересные, а есть - очень интересные. К какому разряду отнести повесть Холдора Вулкана "Листопад", решать Вам! Невольно проживаешь книгу. То исчезаешь полностью в ней, то возобновляешься, находя параллели и собственное основание, и неожиданно для себя растешь душой. С первых строк обращают на себя внимание зрительные образы, они во многом отчетливы, красочны и графичны. Финал немножко затянут, но это вполне компенсируется абсолютно непредсказуемым окончанием. Благодаря динамичному и увлекательному сюжету, книга держит читателя в напряжении от начала до конца. Гармоничное взаимодоплонение конфликтных эпизодов с внешней окружающей реальностью, лишний раз подтверждают талант и мастерство литературного гения. Благодаря уму, харизме, остроумию и благородности, моментально ощущаешь симпатию к главному герою и его спутнице. Мягкая ирония наряду с комическими ситуациями настолько гармонично вплетены в сюжет, что становятся неразрывной его частью. Данная история - это своеобразная загадка, поставленная читателю, и обычной логикой ее не разгадать, до самой последней страницы. Создатель не спешит преждевременно раскрыть идею произведения, но через действия при помощи намеков в диалогах постепенно подводит к ней читателя. Темы любви и ненависти, добра и зла, дружбы и вражды, в какое бы время они не затрагивались, всегда остаются актуальными и насущными.------------
19.09.2016.
------------

  
1 глава
Весенние поля


Весна. Птицы поют на высоких тополях у полевого стана, где расцвела белая акация. Совсем недавно среди тернистых ветвей акации можно было увидеть гнездо сороки, а теперь оно исчезло из виду, среди листьев и цветущих гроздей этого дерева. Сороки очень умные птицы. Они знают, что мальчишки не могут залезть на дерево, у которого тернистые ветви, так как его острые колючие шипы могут больно поцарапать им руки и ноги и даже порвать им шаровары. Цветы акации пленили душу словно сувениры, сделанные из осколков белого фарфора. Приятный запах этих гроздей ветры разносят по всему полю, где работают дехкане. Хуршида работала, стуча кетменем на поле. Это была девушка лет восемнадцати, светлокожая, с густыми и нежными вьющимися волосами темно русого цвета, со стройной фигурой и пышней грудью, с карими глазами и ясными зрачками. Она так красиво улыбалась коралловыми губами, показывая белые здоровые и красивые зубы, что многие парни в селе были от неё без ума. Но Хуршида не обращала внимания ни на одного из них, так как она не испытывала к ним нежного чувства под названием любовь. Своим равнодушием она еще больше усиливала "гнет" над влюбленными. Она даже не отвечала на любовные письма, которые писали парни и передавали ей через её подруг.
Отец Хуршиды Абдулджаббар очень строг по отношению к своей дочери Хуршиде и своим тяжелым характером и поведением похож скорее на отчима, чем на родного отца. Он часто выпивает спиртное и устраивает пьяные дебоши. Но Абдулджаббар является хорошим специалистом в области стрижки овец. Работает он механиком на животноводческой ферме колхоза "Тиллакудук". Чинит на ферме доильные аппараты, автопоилки, транспортеры, очищающие коровники, комбайны, измельчители кормов и так далее. Хотя Абдулджаббар не является религиозным фанатиком, но он строго запрещает Хуршиде ходить на вечеринки, посвященные дням рождения ее одноклассниц, где присутствовали парни. Абдулджаббар поклялся, что если его дочь Хуршида опозорит их семью, то он ее проклянет. Поэтому Рахила каждый день настойчиво говорит Хуршиде, чтобы она не играла с огнем и была осторожной в общениях со своими одноклассниками и другими незнакомыми парнями, Рахила знает, что в классе ее дочери не все девушки относятся к Хуршиде дружелюбно. То есть некоторые девушки,завидуют Хуршиде черной завистью, потому что она красивая и многие парни были влюблены не в них, а в нее.
С такими мыслями Хуршида продолжала работать на поле, выравнивая грунт для посева хлопка. Она любит работать на полях в одиночестве, так как никто ей не мешает думать о том, о чем она хочет думать. Одиночество для нее свобода, как бескрайное небо. Иногда Хуршида останавливается, выпрямляя спину, внимая далекому и печальному голосу одинокого удода, который доносится из ивовой рощи, где бродит пьяный ветер. Издалека доносился приглушенный рокот одинокого трактора.Хуршида задумчиво наблюдала за низкими проворными полетами ласточек. Они летали над полями, едва не касаясь земли своими белыми брюхами и крыльями, похожими на согнутые черные кинжалы, с острыми лезвиями. Потом она снова приступила к работе, напевая грустную песню о любви. А солнце тем временем медленно, но неизбежно поднималось к зениту. Хуршида долго работала на поле под палящим солнцем и приостановила работу только тогда, когда на пригорке повариха Тубо с криком начала зазывать людей на обед.
-Чойгааааааааа! - кричала она, и ее голос летел над весенними полями, как птица освободившая из ее грудной клетки.
Оставив кетмень на краю поля, Хуршида пошла в сторону полевого стана. Приближаясь к нему, она почувствовала тонкий аромат, душистый запах благоухающей белой акации, которая цвела около полевого стана, где росли высокие тополя и плакучие ивы. В этот момент из культиватора, который остановился рядом с полевым станом, спрыгнул молодой тракторист лет двадцати-двадцати пяти, в потертой тюбетейке, высокий, плечистый, курносый, с кудрявыми волосами, с усами над мясистыми губами. Особой приметой этого парня был его зеленый шрам на левой брови. Он придавал его внешнему виду суровость и мужественность. Своим видом он напоминал римских гладиаторов, которые голыми руками сражались с голодными тиграми. Хуршида раньше не видела этого тракториста в здешних местах, но сразу вспомнила его трактор, за которым она недавно наблюдала издалека на хлопковом поле. Пока Хуршида снимала с ветки тутового дерева свой небольшой мешочек, в котором были хлеб, сахар, заварка, алюминиевая ложка, и кружка с миской, тракторист уже стоял в очереди у полевого жестяного самовара, где труженики по очереди наливали себе кипяток. Взяв свою кружку, Хуршида насыпала в неё заварку и тоже встала в очередь. Увидев ее, парень повернулся вполуоборот и уступил ей место. Не ожидавшая такого джентльменства, Хуршида поблагодарила молодого тракториста и по-доброму улыбнулась. Спустя несколько минут парень начал разговаривать с ней:
- Девушка, давайте-ка я вам расскажу удивительную историю, чтобы быстрее шло время, пока мы стоим в очереди. Короче говоря, иду я вчера мимо этого дерева - красота!- от белоснежных цветов этой акации глаз невозможно оторвать. Не акация цветущая, а молодая невеста в белом подвенечном платье! Я невольно остановился, любуясь необычной красотой этого дерева, смотрю на него с восторгом, словно дехканин, приехавший из далекой деревни с мешком на плечах, который впервые увидел город. Тут раздались автоматные очереди. Думаю, ё-мое, какой - то террорист стреляет в меня из Калаша. Я быстро лег на землю, чтобы тот не изрешетил меня, выпустив всю обойму. Лежу, блин, лежу и гляжу, а там поет сорока. Ну и, думаю, дела... Стыдно стало даже самому перед собой. Встал, оглянулся вокруг, нашел свою потертую тюбетейку, стряхнул пыль, нахлобучил её на голову и пошел дальше. Хорошо, что, кроме меня, этого никто не видел.
Выслушав рассказ тракториста, все вокруг дружно рассмеялись. Хуршида тоже. Тут подошла их очередь. Но, как назло, кипяток перестал литься из краника самовара. Выяснилось, что причиной был тот факт, что в самоваре уровень кипятка понизился ниже уровня краника, вот он и перестал литься. Но тракторист нашёл выход из положения: он попросил Хуршиду нагнуть самовар и налить кипятку в кружку, которую он подставил.
- Хорошо - согласилась Хуршида и, когда молодой тракторист подставил свою кружку к кранику самовара, Хуршида осторожно нагнула самовар. Но тут случилась беда: Хуршида случайно уронила самовар, и он опрокинулся, ошпарив молодого тракториста кипятком. Тракторист, сделав гримасу на лице от сильного ожога, начал прыгать от боли, опираясь на одну ногу, втягивая воздух в легкие.
- Вс -а-аа-ах! Вс -аа-аа-аа-аа-ахх! Уууууухххх!- прыгал он от жгучей боли и крутился как собака, которая гонится за своим хвостом.
Хуршида заплакала от испуга и от жалости, не зная, что делать и как успокоить бедного тракториста. А труженики, которые уже приступили к приему пищи, дружно встали со своих мест, сочувствуя трактористу, который нечаянно ошпарился кипятком. А некоторые весело смеялись, особенно когда табельщик Абделькасум закричал, мол, тракторист, ты сними свои штаны и прыгай живо в арык!
- Ой, простите, ради бога, акаджон! Это я во всем виновата!.. Сильно обожглись?! Бедный!.. Не знаю я вашего имени... Как вас звать?.. - сказала Хуршида, плача и кружась вокруг парня в растерянности.
Молодой тракторист, держась за ошпаренное бедро, остановился на миг и с гримасой на лице сказал:
- Меня что ли? Вс -ааа-аа-- ахххх... меня зовут Султан!
- Ой, Султан-ака, простите ради Бога! Я не хотела... - просила прощения Хуршида со слезами на глазах.
-Да, вы не волнуйтесь, девушка, ничего... Вс -а-аа-аа-аххх... Ааа-аа-аа-ахх....До свадьбы заживет - сказал тракторист Султан, слегка улыбаясь сквозь гримасы на лице, продолжая скакать на одной ноге.
Потом спросил, искажая лицо от невыносимой боли:
-А вас? Как вас звать?
- Меня? Ах да, мое имя Хуршида
- Очень приятно... Вс -аа-аа аа-ааах... Ыыыых!Красивое у Вас имя, как вы сами, честное слово. Вы, Хуршида, не обращайте внимание на меня. Лучше поешьте чего-нибудь. Время обеда всё же... - сказал Султан, продолжая опираться на одну ногу, чтобы смягчить боль.
- Нет, ничего не буду есть. Ну, как же я могу есть, когда вы мучаетесь из-за меня адской болью? - плакала Хуршида.
Тут Султан тракторист перестал прихрамывать и сказал.
- Ну, что вы, Хуршида, перестаньте сейчас же плакать! Ведь люди смотрят на нас. Все. Уже отпустила боль. Вы не волнуйтесь. У меня все в порядке. Клянусь гаечным ключом. Вы что, не верите моим словам?.. Ну, тогда мне ничего не остается, кроме как доказать Вам, что я здоров как бык. Вот сморите.
Такими словами, напевая мелодию, он начал танцевать, притопывая своими кирзовыми сапогами, как чечёточник с большим стажем.
Султан танцевал, кружась, как вихрь и напевая веселую музыку. Увидев это, все вокруг смеялись, словно зрители, которые смотрят смешные представления бродячего артиста. Хуршида тоже улыбалась сквозь слезы, радуясь тому, что Султана отпустила боль.

 

x_15d42282 (604x453, 162Kb)

 

Подробнее...

 

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси

 

Япон шеъриятидан Холдор Вулқон таржималари.Хайку ва танкалар ҳақида.


------------------------------

-------------------------
Хайку ва танкаларда кўп қиррали нимкоса маъно, киноя, фисқу фасод, фалсафий мазмун мушохадалар йўқ.Бу ихчам поэтик жанр гўзал табиат манзараларини, ёхуд нарсалар холатини, ёки одамнинг муайян руҳий кайфиятини акс этдириш орқали ўқувчига хайрат бағишлаш, осуда тонглар каби тоза туйғулар бахш этиш санъатидир.Хайку ва танкаларда акс этдирилган манзараларни кўз олдингизга келтира олсангиз, тоғдаги қишлоқда ой чиқишини сарғайиб кузатаётган дехқонлар ҳолатини,бутазорлар ортидан оҳиста кўтарилаётган тўлин ойни кўраётгандай, чигирткалар чириллашини эшитаётгандай, бўласиз.Таҳайюл ва таҳайюр шуълаларига йўғриласиз.Қуйида бундан олти аср аввал ёзилган япон хайкуларини ва танкаларини ўз таржимам орқали ҳукмингизга ҳавола қиламан.
------------------------------------------
Холдор Вулқон. 1983 - 2013 йиллар.

----------------------------------------

Хайкулар.
----------------------------------


-----------------------
Матсуо Басё
---------------------
***
Қорли тонг.
Яна қуритилган балиқни
ейман шекилли ёлғиз бир ўзим.
--------------------------
***
Денгиз сувида сузиб юрар
майда ялтироқ балиқчалар.
Тутаман десанг, йўқ бўлиб қолишар.
------------------------
***
Шу қоядан туриб,
кўм - кўк денгизга
қалпоғимни улоқтираман!
--------------------------
***
Қишки дала.
Узоқларда юрар дехқонлар
қолган - қутган чўпларни йиғиб.
----------------------------------
***
Сочим ўсибди.
Озиб кетдим, рангим олинган
буғу ойидаги ёмғир тўхтамас.
---------------------------
***
Банан япроқлари сўлғин.
Ойнинг порлаб чиқишини
сарғайиб кузатар дехқонлар.
-------------------------
***
Йўллар тойғоқ музлама.
Аттанг, тойиб йиқилди
ширакайф дўстим.
---------------------------
***
Ўлган ўғлин эслаб йиғлади ота.
Сўнаётган гулхан чўғлари
ўчиб қолди унинг кўзёшларидан.
---------------------------
***
Эгнимдаги қоғоз кўйлагимни
ивитиб йиртибди
баҳор ёмғири.
--------------------------
***
Музлаган олабуға балиқлари
иржайтириб ётар тишларин
совуқ дўкон пештахтасида.
------------------------
***
Қайдасан, эй менинг таянчим?
Хасса қилиб олган чўпагимни
синдирди кузги шомол.
----------------------------
***
Уфқларга ботмоқда қуёш.
Кузги дарё сувларида
ялтиллайди майда балиқлар.
--------------------------------
***
Чопоним юпқа.
Кун бўйи ўтириб, ундаги битларни
териб ўлдирдим.
---------------------------
***
Жуда қалин қор ёғибди.
Энди Хакбинз тоғидан
қандай ошиб ўтар одамлар?
--------------------------
***
Ёсинодаги гуллаган гилосларни
кўрсатайми сенга,
менинг қалпоғим?
--------------------------
***
Охир қувиб етдим ниҳоят,
ўтган баҳорни
олис "Вака" бандаргохида.
------------------------------
***
Вой баёв!.. Вой баёв!..
Яна нима дейиш мумкин сиз ҳақингизда
Ёсинодаги гуллаган гилослар!
-----------------------
***
Устунларига ҳас - хашак илинган
кўприк ҳайрлашаётир
тўлин ой билан.
-------------------------
***
Қайдан келди бу ялқовлик?
Бугун аранг уйғотишди мени,
шовуллайди баҳор ёмғири.
------------------------
***
Қувончла боқамиз ёнарқуртларга,
қайиқчидан умид йўқ, у маст.
Тўлқинлар қайиқни суриб бормоқда.
---------------------------
***
Ойдин қиш кечаси,
қор босган йўллар.
Итга отай десам топилмайди тош.

 

 

 

Подробнее...

 

Шерзод Комил Ҳалил

 

Замонавий ўзбек адабиётининг энг кўзга кўринган вакилларидан бири, инжа адабиётни нозик тушунадиган, латиф дидли катта ижодкор Шерзод Комил Ҳалилнинг "Оққушлар" ҳикояси инглиз тилида.
Переделкинода қиш

(Эссэ)

Тақвим бўйича қиш аллақачон тугаган, аммо ҳамон Москвада совуқ ҳукмрон, ҳамон қор, яхмалак, изғирин, на нурафшон ёмғир, на баҳорнинг йилт этган нури йўқ. 1933 йилда Сталин буйруғига биноан қурилган қатор дачаларнинг бирини деразасидан мўралайман, уззукун қор ёғаётган бўлади, баъзан қуёш бир кўриниб ўтади, изғирин тиғини кесиш учун уриниб кўргандай зариф шўълаларини қор кўмган ялангликлар ва ўрмон нуқсини эслатадиган арчазорлар узра сочади, аммо зум ўтмай қаёқдандир мўрмалахдай бостириб келган булутлар офтоб рўйини тўсиб, қиш ҳукмини давомийлигини уқтирмоқчидек бутун борлиқни қамраб олади. Мен қуёш ва шамол, ёмғир ва қор таъсирида баттар қорайиб кунгуралари олис-олислардан чун қадимий ва шу ила ғарибона кўринадиган Переделкино дачалари жойлашган ёзувчилар шаҳарчасидаги қўноғимга бурноқи йил келиб ўрнашгандим. Ажиб сокин шабадаларга эга ёмғирли жавзо эди ўшанда. Ранго-ранг нурга чўмган христиан черкови, йўлнинг икки ёқаси бўйлаб тизилган ҳаддан ташқари кўп ва баланд арчазорлар, қушларнинг сайроғи, дарахтлар шохида липиллаб чопиб юрган олмахонлар, шоирлар қабристони - у ерда мен қадрдонларим Пастернак ва Евтушенкони зиёрат қилгандим; ижод боғи - унда ҳамон эски даврларнинг ёрлиқлари сақланган; бир замонлар ҳашамат ва маҳобат тимсоли бўлган ёзувчиларнинг дачалари - не тонгки, эндиликда улар тўкилиб, унниқиб ранги ўчган ва аввалги кибор қиёфасини йўқотган, аммо ўша суронли даврларнинг соясигина қолганлигини ҳамон эслатиб турса-да, янги боёнлар, адмираллар ва генералларнинг янги рельф ва услубда қурилган Европа меъморчилигининг авангард архитектурасини ҳашамати ва кўрки олдида салкам аср бўлаёзган бу обидалар тарих қуйига чекинганча мунғайиб турарди. Шунга қарамай жанубдан қора тортиб бу ерга катта адабиётни излаб келган мен каби ҳақир ёзувчига бу ғарибликлар бир дунё таъассурот уйғотарди. Мен ўн тўрт ёшли ўсмир шоир Андрей Вознесенскийга Переделкинодаги уйидан қўнғироқ қилган машҳур шоир Борис Пастернакнинг бир қисми яшил тунука девор билан ўраб олинган, бошқа қисми эса уйнинг атрофидан ўтаётганлар кўриши учун темир панжаралар билан иҳота қилинган уйи олдида бир муддат ҳайрат ва хаёлатга чўкканча туриб қоламан. Бу ер эндиликда йўқлик оламига кетган шоирнинг уй-музейига айлантирилганди. Мени бу ерга илк бор классик ёзувчимиз Темур Пўлатов етаклаб келганди. Кейинчалик мен бу уйнинг олдидан деярли ҳар кун ўтдим. Кўрганларим аллазамонлар олдин сўнги бор безатилган ва эндиликда оҳори тўкилиб бўёқлари кўчиб тушаёзган мунғайган Пастернаксиз уй, боғдаги баланд қарағайлар ва игнабарг арчаларнинг Пастернаксиз шивирлаши, қуёш фотонларини ютаётган япроқларнинг Пастернаксиз маҳзун шитирлаши, ҳамма-ҳаммаси, жуда ҳам ғалати эди. Мен йўл бўйидан ўтиб Серафимович кўчасига қайриламан. Чап қўл тарафимда узундан-узоқ ижод уйининг дарахтлар остидаги ўриндиқлари - не тонгки, бирор ёзувчи кўринмайди; ёзувчилар меҳмонхонаси - Одил Ёқубов билан ҳар гал Москвага келсак, биз шу ерда турардик деб эслаганди Темур Пўлатов менга бу ҳақда; ижод уйи дерикцияси - у ерда ёзувчиларнинг юздан ошиқ дачаларига туриш учун 2000 дан ортиқ ёзувчилар ариза бериб навбат кутиб ётибди; чап қўл тарафимда эса, ёзувчилар дачалари, яшил-оқ-қизил ранглар билан безалган кутубхона - мен бўш вақтларимда доим бу ерга келиб китоб ўқидим, рус адабий газеталари ва жаридаларини варақладим, руҳонияти кучли шоир ва ёзувчиларнинг ижод уммонига шўнғидим; кутубхонанинг шундоқ ёнида болалар ёзувчиси Корней Чуковскийнинг уйи, эндиликда уй-музей жойлашган, бу ерга Россияга қайтган машҳур ёзувчи Александр Солженицин бир муддат яшаганди. Ҳар гал бу ердан ўтганимда кенг пешонали кўзлари бургутникидек чўққисоқол Солженицинни шу ердан ўтганларни кузатаётганлигини хаёлимдан ўтказаман. Уни қоралаш компаниясига қатнашган машҳур ёзувчилар рўйхатини Москвадаги марказий кутубхоналардан бирида архив газеталарни кузатаётганимда кўзим тушганди. Истеъдодларнинг душмани ҳар жамиятда ҳар бир макон ва замонда бўлар эканда. Переделкинодаги ёз ҳаш-пашт дегунча шундай ўтиб кетди. Сентябрнинг сўнги зариф қуёши атроф-боргоҳни қиздиришга ҳар қанча уринмасин, аччиқ шамоллар секин-секин тумонот теварагни забтига ола бошлади. Ям-яшил дарахтлар бир ҳафтада сарғариб кетди, албатта арчаларгина бундан мустасно. Переделкинода қисқа куз келганди. Ҳатто ёмғирлар ёға бошлади. Шамол дарахтлар барглари ҳар кун ва ҳар оқшомда совуриб чиқарди. Мен Москвага келишдан олдин онамни зиёрат қилгани борганимда менга ўзининг нафақа пулига олиб берган иссиқ жимферни кийдим. Она, олиб берганинг учун раҳмат бир дона жимфер. Бу менга жуда таъсир қилди. Мен муҳожиротга кетаётган Бродскийга бир дона хурмо ва плашини олиб келган шоирнинг онасини эсладим. Муҳожиротнинг даҳшатини ҳам. У рус маданиятига ўхшамаган мутлақо ўзга маданиятга тушди ва ўша ерда интиҳо топдим. Коронавирус пандемияси тарқаб одамлар даҳшатга тушган дастлабки пайтларда мени ҳам шундай ҳислар қамраб олганди. Ўзга тупроқларда ному-нишонсиз, абадул-абадга қолиб кетиш даҳшати эди бу. Аммо юрагимдаги бу гардларни Переделкинонинг симмиллаган ёмғирлари ювиб юборди. Ўша олатасирли даврларда Эдуард Лимонов вафот этди, кейинроқ Юрий Бондерев ўтди. Агар истак бўлганида бу ёзувчиларни тириклигида кўриш имкони менда бор эди. Аммо мен ўзи билан ўзи оввора инсон, ёзишни энг муҳим нишона деб билган ғариб ёзувчи ёлғизлик ўқишлари ва яратиқлари билан бирга эдим. Мен нашриётга, музейларга, кутубхоналарга борардим, китоб дўконларини узоқ кезардим ва ўзимга ёқадиган ажойиб китобларни харид қилардим. Ташқарида чиққанимда эса, кузнинг совуқ осмони келаётган қишдан дарак берарди. Дарҳақиқат бу қиш бизни кўп куттирмади. Бу йил қаттиқ қиш бўлади деган ваҳималар тасдиғи ўлароқ илк қор ноябрда ниҳоят бўй кўрсатди. Переделкинони оппоқ қор қоплади. Мен Вознесенскийнинг уйини бориб кўрдим. Йўқ, уй-музейга айлантирилмаган экан. Октябрда бориб кўрганим Булат Окуджава ва аввалроқ ёзда зиёрат қилганим Евгений Евтушенконинг уй-музейларидан фарқли ўлароқ Вознесенский уйи у ўлган 2010 йилдан бери сукунат фаслларига ғарқ бўлганди. Мен унинг хотирасига шоир вафот этган кунда радиодан эшитган хабарим таъсирида эпитафия битгандим. Канадада яшовчи ўзбек шоири Холдор Вулқон мен ҳақимда ёзган мақоласида " Шерзодни шу шеърини ўқиганимда кўзимдан ёш чиқиб кетди" деб эслаганди. Дарвоқе, мени - Вознесенский уйининг шу ўлик сукунати Переделкино қишида кўзимга ёш айланишига сабаб бўлди нечукдир. Менга бир ёзувчи, исмини айтмайман, Вознесенскийнинг аччиқ тақдирини айтиб берди. Билмадим қанчалик ҳақиқат бу гап. Умрининг сўнги йилларида шоир бир ажойиб рус қизи билан танишиб унга жуда боғланиб қолади. Бутун умр бирга яшаган хотини ҳам кўзига кўринмайди. Менинг ёзувчи дўстимнинг қулоғимга шивирлаб айтишича, Андрейнинг хотини яҳудий миллатига мансуб ва ўзидан ёши бироз катта бўлган. Вознесенский уйдан кетмоқчи бўлганда хотини бутун яҳудийларни оёққа турғизади. Унга журнал таҳририятларидан бош муҳаррирлар, ёзувчилар уюшмасидан яна аллақандай чиновниклар телефон қилишарди. Ҳатто партиядан телефон қилиб уни уришишади. Бечора Андрей сувга тушган бўлкадай бўшашиб севгисидан воз кечди ва хотини билан қолди, - деб ниҳоятда муҳим хабарни менга етказгандай тамоқ қириб мени зимдан кузатади ёзувчи дўстим. -Ҳа, шундайми, ҳаётнинг ишлари қизиқ, - дейман мен шоиримнинг бўшашган қиёфасини хаёлимда жонлантирганча. Андрей Вознесенскийнинг мунғайган образи тарих қатига сингиб кетаётган ва эндиликда унинг уйи эканлиги тобора ёддан кўтарилаётган маскани каби хаёлимдан фаромуш бўлади. -Андрейнинг уйидаги ғаройиб картиналарни ўғирлаб кетишди, зим-ғойиб бўлиб ҳеч топилмади дейди ҳамон хаёли Вознесенскийда бўлган танишим. Мен шунчаки бош силкийман, аммо энди Переделкинодаги бошқа манзилларга нигоҳимни қаратаман. Мана бу Булат Окуджаванинг уйи. Эндиликда уй-музей. Ўтган йили қиш бошланганда Булат Окуджава уй-музейига мени ишга чорлашганди. Бу маоши бироз кам бўлган адабий консультант лавозими эди. Мен кам маошга ишлашни истамадимми, ё бошқа сабабданми нимагадир адабий консультант бўлишга кўнглим чопмади. Шунга қарамай мен уларнинг жуда кўп тадбирларида қиш бўйи қатнашдим. Умуман кузатганим Окуджава музейи жуда кўп адабий учрашувлар ташкил қиларди, миллий ва хориж профессорларини адабий лекциялар учун таклиф қилишарди, хуллас жуда фаол эди улар. Буларни кузатиш ва тинглаш қандайдир бошқача, мароқли эди. Руҳнинг фориғланишини ҳис қиларди одам. Бундай паллаларда майда одамларни унутасан, ланж ва суллоҳ адабий давралардан вақтида узоқлашганингга Яратганга шукроналар айтасан. Мен қорли кунларни, совуқ аёзларни юрагимдаги оташ туфайли ҳис қилмасдим, аммо бир куни даҳшатли ҳодиса юз берди. Сталин даврида ўрнатилган газ печ кутилмаганда ишдан чиқди. Бу вақтдаги ҳарорат ва ҳис-туйғуларимни "Переделкино кундалиги"да шундай эслаганман: "Чуқур мелонхолия мени тез-тез таъқиб қилади. Муҳитдаги ҳолатлар, баъзан кутилмаган омадсизлик руҳиятга қаттиқ зарба беради. Переделкинода кеча газни "катёл"дан сизиб чиқиши натижасида бутун тунни совуқроқ хонада ўтказишга тўғри келди. Батариялар музлаб қолмаслиги учун сувини тўкдим. Бугун кун бўйи усталар янги печка ўрнатишди, аммо ҳамон иш битмади. Яна бир совуқ тунни ўтказаман шекилли. Ҳарорат ташқарида -7 градус. Ток печка бор, аммо ҳайҳотдай катта хоналарни қовурғаси кам печь исита олмаслиги табиий. Дам олиш кунлари режалаштирилган ишларни мен кутмаган нарсаларга сарф бўлишини тамоша қилиб пессимизмга бериламан." Икки кун ва тун минус температура уйда ўтирганимда қандай оптимист бўлиш мумкин. Аммо янги газ печ уйни қиздира бошлаганида ва кейинчалик ташқарида ҳаво ҳарорати -28 градусга тушиб кетганида ва бошқа тинимсиз ёққан қорли тунларда иссиқ уй туфайли бу ҳислардан бегона бўлдим. Мен тошкентдалик вақтимдаёқ бошлаб қўйган шимол ёғдуси туркумига кирувчи кўплаб ҳикояларим устидаги ижодий ишларимга шўнғиб кетдим. На ташқарининг совуғи, на олис преферияда ўтириб ўзбек адабий муҳитида мени қора портретимни яратиш ва шундан очко ишлашга иштиёқманд бўлган майда ёзувчиларнинг ғийбатлари ҳам энди менга чикора, ижоднинг ажабтовур ва ғаройиб оламига кириб кетарканман, мен ўзим яратаётган қаҳрамонлар ҳаётида яшардим, ёзувчиликнинг сир-синоатли услублар дунёсида сёрфингист каби сузиб юрар ва менинг йўлимда дуч келиши мумкин бўлган оқим ғалаёнларидан усталик билан ўтиб йўлда давом этардим. Қор ҳамон ёғар, атроф-тумонотнинг оппоқ иронияси онаси ва қизини соғинган ва хаёли бурчини шу ҳис бот-бот тимдалайдиган мен каби ғариб ёзувчини доим ўйлантиргани ўйлантирганди; бу мен билган ўша ғариб ёзувчи эди, аммо яна бир шафқатсиз ёзувчи бор, уни адабиёт, фалсафа ва ижтимоий антропологиядан бошқа нарса қизиқтирмайди. У кундаликлар ёзади, яқин беш йилдан бери бирор насрий асарини оммага эълон қилмаган, кўчирмачилар ва тақлидчилардан услубини қизғонган ва услуб жилоларига телбаларча берилган ва тинимсиз ёзадиган, уйда ҳам, йўлда ҳам, ишда ҳам адабиётдан бошқа нарсани тан олмайдиган бир архитип ўлароқ омма нигоҳини таржималари ва шеърлари билан чалғитишга уринади. Гўё улар уни наср билан шуғулланмаётганидан беҳузурлик туйишмасин, ҳа, шуларни ёзаяпти экан деб тинчланишсин. Аммо бир кун бўрон қўпади, сув остида яширинган айсбергнинг асосий қисми саёз ҳавзаларда ўтириб қолган кемаларни ҳам, уларга қўшиб пароходлару елканли қайиқчаларгача парчинлаб ташлайди. Ҳозирча Переделкинода қор ёғаяпти, шамол турган эмас, бўрондан дарак йўқ, ўлик сукунат оппоқ қор остида тумшайиб ётибди. Майли бу ёзувчиларни қайси бири тарих саҳнига чиқади, ё чиқмас, вақт кўрсатади барини; аммо ҳозир умр қумсоатлари қор каби соврилаётган бу мудаббир кунларда баҳор қачондир келармикан деган бир андиша менинг кўнглим тубларидан ўтиб борадир; бир куни менга Темур Пўлатов айтдики, Переделкинодаги шу дачани олган вақтимда икки дона олма олиб келиб экдим, жуда кичкина ниҳол эди, йигирма йиллар бўлдиёв, олти-етти йил олдин бир нишона гул берди, мен хурсанд бўлдим энди олма мевага кирар экан деб, аммо қор ёғди, гуллар тўкилди, олма эса бошқа гулламай қўйди. Мен олмаларга қарайман. Улар ҳайҳотдай арчазорлар ва қарағайлар атрофида худди уларга тақлид ўлароқ кўкка бўй чўзиб кетган, танасининг қийшиқ кунгураларида қор парчаларини тутиб турибди. Переделкинонинг оппоқ қорли манзараларини кезиб юрарканман баъзан ўйлайман Переделкино баҳорини қачондир кўраманми?! Мен бу ерларга келмасимдан олдин ўтиб кетган ёзувчилар ўша баҳорларни кўришган, энди эса қиш, у ёзувчилар энди йўқ. Мен яшаётган уйнинг биринчи қаватида бир пайтлар кавказлик ажойиб ёзувчи Фозил Искандар турган. Темур Пўлатов билан ёнма-ён қўшни бўлган. Ўша ғаройиб баҳорда олмаларнинг нишона гулларини балки у ҳам кўргандир, яна баҳор келармикан, олмалар яна гуллармикан ва ўша гулларни мен ҳам кўраманми?! Ё ёлғизлик ҳаётимнинг узун қиш кечаларида бу баҳорлар менга насиб этмаганми?! Мелонхолия ва пессимизм таъқиби остида липпиллаб турган ёзув столидаги чироғимни ўчирганча тўшакка етиб бораман ва туннинг оғган озгина қисмини уйқуга туҳфа этаман. Тушимда олмалар гуллаётган эмиш, бир тонга яқин хушнуд ҳолда кўзимни очаман ва ойнага югураман, йўқ, ҳамон мартнинг ўртасида баҳорни кечиктирганча ва бу ғаройиб кечмиш ҳаётимнинг ажиб лаҳзаларида Переделкинода ҳеч бири бошқа бир кристалга ўхшамайдиган йирик-йирик лайлакқор ёғаётганди...


15.03.2021.

Москва-Переделкино
Манба: -Азиз Абдумаликнинг SABOQ.UZ сайти.

 

 

 

Подробнее...