Азиз Саид

Шундай камтарин, дунё ҳавас қилса арзийдиган ёниқ шоирларимиз бор, Худога шукр!

 Азиз Саид Ватанимиз манзарасини қуйидаги мисраларда қойиллатиб акс этдирган.

 

Дарахтлар остида

Эриб ётар пишган ўриклар

 


Дунёда ҳали ҳеч бир шоир айтмаган янги гап, янги ташбеҳ.

 

 

Пулларини санаётган куз

Кўзини узмас

Теракнинг учидаги

Сўнгги япроқдан.

 

Мана очофатликнинг қиёфаси ўзига ҳос тарзда акс этдирилган портрет.


Шоирдан қоп-қора қарғиш, хақорату  йиғи -сиғи, ўз бошига кул сочган қора фарёд, фитна, гўру кафан, ғийбатлару қон - йиринг килкиллаган тубсиз хандак, тупук тўла қудуқ қолмаслиги керак.

Оддий сўзлар йиғиндисини кимгадир етказиш учун қофия ва мисраларни овора қилмай, оғзаки айтиб қўйса ҳам бўлади.

Санъат асарлари ақл билан эмас, руҳ билан ёзилади.Руҳ бепоён ҲОЛ. Ақл эса, модда, ҚОЛ, яъни ҚАВЛ.Руҳ билан шеър ёзишни эса Худованди Карим ҳар кимга ҳам ато этавермайди.

Навоий, Байрон, Пушкин, Есенин, Лоркаларнинг шеъриятига қаранг.Ҳақиқий маънодаги шоирлардан ёруғ, фисқу фасодсиз мангу ўлмас шеърлар ёдгор бўлиб қолади.

Яхши шеърлар учун сизга минг раҳамат, Азизбек!


Доимо соғ бўлинг, дўстим!


Ҳурмат билан, Холдор Вулқон.


 ***

Дарахтни зўрға кўндирдим
Бирга учишга

Қушга айланишимни
Кутамиз энди

***

Сўзга айлана олмай қийналар
Рангли шарлар ичидаги
Нафасим

***

Иккимизнинг қўлларимизга
Ёғар эди баҳор ёмғири

Шамол ҳар кун териб келтирар
Титроғимиз синиқларини

***

Томда қуриган маккапоялар
Қуёшни қитирлаб кемирар сичқон

Кўкдаги қушларга термилар
Қариган мушук

***

Туёқ тозалаётган шаҳарлик аёл
Қўлларига ёпишиб қолар

Олис яйловдаги майсалар саси

***

Соғилаётган сутнинг овози
Ўчоқдаги олов овози
Суҳбатлашар

Кутиб турар тонг бўсағада

***

Бир шода анор
Хона деворига осилган

Кўрпани бошига тортар болакай

***

Пулларини санаётган куз
Кўзини узмас
Теракнинг учидаги
Сўнгги япроқдан.

 

 

 

Манба: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг "Ижод.Уз" сайти.

 


***


Шамол қўнадиган шохга

Супургидан сингган хасларни жамлаб

Тухум қўйди мусича


Мушукнинг кўзидай ялтирар юлдузлар


***


Хаёлларин ушатиб бераркан

Балиқчаларга

Ариқнинг лабида ўтирар бир қиз


Қимирламас ариқнинг лаби


***


Арранинг овози келар устахонадан


Хазонлар остига беркинар

Ўрик данаги


***


Кун бўйи

Дарахтни айланиб авради

Сояси


Мевага ўхшармиш қушларнинг ини


***


Қафасдаги рангдор қушча

Сайрамай қўйди


Пар ёстиқ кўтарган аёлни кўриб


***


Қизғиш қалпоқчали болакай

Югурарди сувсиз ариқнинг ичида


Гулзордан анқирди атиргул бўйи

***


Болалик бекинмачоқ ўйнарди

Бодринг жўяклари ичида


Тиззачалар изи кўмилди сувга


***


Осмонга ўқталган арава шотиси

Тўпга ўхшарди

Кечгача термилар бир тўп болакай


Қарғалар галаси кўринмас


***


Ғамгин қўшиқ айтар

Зардўзи қизлар


Сўлиган ўсмани ёритади ой


***


Баҳорнинг сўнгги куни

Қалдирғочлар хайрлашар

Кўзимга чизилган овозлари билан


***


Қизғиш туманлар ортида элас

Қордай оппоқ икки тепалик

Юмшоқ

Силлиқ

Ёстиққа ўхшар


Мудрайди қуёш


***


Қуёш ботмоқда


Қутқаргани отланар

Дўконини ёпиб

Намозшомгуллар


***


Ёз чилласи

Дарахтлар остида

Эриб ётар пишган ўриклар


Боғда анқир балоғат ҳиди

***


Пайкалда ёрилган қовун


Шира оқиб борар ойнинг нурида

Чумолининг инига томон


***


Чайқатиб юборишди

Тунги ҳовузни

Балиқ овига чиққан юлдузлар


***


Ой юлдузсиз қоронғу кеча

Кўринмайди ҳовуздаги сув


Узоқдан қайтарди ҳориган хаёл.

 

 

Манба: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг "Ижод.Уз" сайти.