Поиск

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси

 

 

Буюк Ғафур Ғуломни ёд этиб


 


Биз кейинги пайтларда Комил Яшинни ҳам, Ҳамид Олимжонни ҳам, Саййид Аҳмадни ҳам, ҳатто Ғафур Ғуломни ҳам сотқин дейишгача бориб етдик ва бу билан тарихий ҳақиқатни ўрнига қўйдик гўё.


Хўп, улар қиличидан қон томган НКВДнинг дахшатли тергов изоляторларида ўз жонларини қутқазиш учун билганларини ёзиб бергандирлар. Яъни бизга ўхшаб ботир бўлмаган улар.


Лекин бизчи?


Ўзимиз ҳамкасб ёзувчи шоирлар қамоқларда қийноқларга солинганларида, ҳатто ўлдирилганларида ёки Ватандан бадарға этилганларида уларнинг ҳимоясигв чиқмасак ҳам, лоақал юқорига хат ёзиб, хатни имзолаб: - Ҳой, жаноблар, нима қиляпсизлар?! Инсоф борми сизларда?! Худонинг қаҳридан қўрқмайсизларми?!Ахир бу ижодкорлар халқимизга озодлик, демократия, сўз ва фикр эркинлиги, она тилимизга давлат тили мақоми берилишини талаб қилиб, майдонга чиққан эдиларку?! Уларда нима айб?! - дейиш тугул, ҳатто қўрқувдан пусиб, дағғ - дағ титраб, юрагимизни ҳовучлаб, Дўрмондаги сокин чорбоғлар чироғини ўчириб, қоронғуда кўзларимиз йилтиллаб, сас - садо чиқазмай ўтирдикку.


Бу сотқинлик эмасми?


Фақат Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси президенти этиб сайлангачгина, димиққан Ватан деразалари қия очилиб, тоза ҳаводан энтикиб нафас олиб, энди сал тилимиз чиқиб қолди.


Шубҳасиз, репрессив жамият тамонидан қатл қилинган Абдулла Қодирий ўзининг "Ўткан кунлар" романи билан халқимиз меҳрини қозонган улуғ, истеъдодли ёзувчи сифатида тарихларда қолди.


Кейинчалик у "Обид кетмон" асарини ёзаркан, обид, яъни ибодатли инсон бўла туриб, худосизлар жамиятига, колхозга аъзо бўлгач, хаддан ташқари катта, баҳайбат кетмони билан туну кун ишлаб, баланд баланд қир - адирларни ҳам текислаб, пахта далаларига айлантирган афсонавий қизил қаҳрамон Обид Кетмон ҳақида ёзаркан, шу тариқа колхозлаштириш устидан кулиб, НКВДнинг жиғига тега бошлади.


НКВД тишини тишига қўйиб, бунга ҳам чидаб юрди.


Лекин Абдулла Қодирий "Уруш бўлса, Хитлер енгади" дея фашизмни очиқдан очиқ қўллай бошлагач, унинг боши узра ажал қиличи ярақлай бошлади ва НКВД бошқа ўзбек ижодкорларини ҳам тафтиш қилишга, астар пахта, бити сирка қилиб, бирин кетин уларнинг шўрини қуритишга киришди.


Алалоқибат Абдулла Қодирийнинг: - Мен марксистман! - дейишига ҳам қарамай, Юнусобод дахасида, эл донг қотиб ухлаётган субҳи содиқ маҳал вахшийларча қатл қилдилар.Унинг эгасиз, қаровсиз жасадини чумолию қурт - қумурсқалар еб кетди.


Кўплар сотқинга чиқараётган Ғафур Ғуломнинг эса, ўзбек адабиёти ҳазинасига қўшган хиссаси беқиёс.


Унинг ҳажвияларини ўқиган одам, шубҳасиз, кулиб, қотади.


Ғафур Ғулом шеърияти юксак ва бебаҳо.


Шоирнинг "Турксиб йўлларида" номли қофиясиз шеърини одам юз марта қайта ўқиса ҳам зерикмайди, маза қилади, у шеърдаги сўзларнинг сеҳрли жозибасидан, ҳазин ички мусиқасидан, ажойиб ташбеҳларидан шеърият ихлосмандлари ҳали ҳануз ҳайратланадилар.


Бу йўлдан беш миллион, ўн миллион, юз миллион нафар,
қуллар ва туллар, гарданида чўяндан қуйилган занжир,
ерларда ҳашарот каби, очликдан, хорликдан,гезариб лаби,
оч махкум, хор ва бетадбир, нон дея, нон дея суриниб кечмишдир.
дея ёзади буюк Ғафур Ғулом.


Шеърни ўқир экансиз, кўз ўнгингизда ҳолсизликдан юролмай, ерда ўрмалаётган, озиб тўзғиган, кўзлари косасига ботиб, гўлайиб, лаблари гезарган оч одамларнинг, очарчиликнинг қиёфаси худди кинодагидай яққол кўз олдингизга келади. Тасвир аниқлигидан ва тиниқлигидан таҳайюр туйиб, беихтиёр шоир санъатига тасанно айтасиз.


Ўша шеърда яна:


Кўлга отилган кесак парчаси каби
уфқлар бир карра липиллаб қолар


деган мисралар билан шоир, поезд ойнасидан липиллаб ўтаётган манзараларни юксак дид ва оригинал ташбеҳлар билан ифода этаркан, унинг рассомона маҳоратига яна бир бор қойил қолади одам.


"Сен етим эмассан" шеъричи?


Бу ерда аждар халқумли вахшат тўпларининг қахқахаси йўқ.


Қандай ажойиб образли ифодалаш санъати!


Ҳа, Ғафур Ғулом ҳам худди Абдулла Қодирийлар каби Ватан қайғуси, Халқ дарди билан яшаб, ижод қилган забардаст шоирлардан биридир.


Фақат унинг турмуш тарзи, ўрисча айтилса, "С волками жить - по волчьи выть", ўзбекча айтсак, "Бўри галаси ичида қолсанг, бўри бўлиб ули" қабилида кечди. Агар шундай қилмаса, НКВД унинг ҳам бошини ғажир эди ва Абдулла Қодирийдек, унинг ҳам жуда кўп ажойиб асарлари ёзилмай қолиб кетган бўлар эди.


Ғафур Ғулом устози Владимир Маяковский сингари, диний инквизиция тахдид солиб турган, "Ер юмалоқ ва у айланади" деган олим гулханда ёқиладиган тахликали замонларда "Ер юмалоқ, у қуёш атрофида айланади" дея айтиб, кейинчалик гелиоцентрик ғоялар устида олиб борилган илмий тадқиқодларини яна давом этдириш учунгина, ўз сўзидан қайтган, илму фан ривожи учун ҳатто қўрқоқ, сотқин номини олган, шогирдлари юзига туфлаб кетган буюк немис олими Галилео Галилей йўлини тутди.


Эсланг, Галилео Галилейни барча шогирдлари ташлаб кетади.Фақат битта Ганс деган шогирдигина у билан қолади. Йиллар ўтаркан, Галилей ўз илмий тадқиқодларини ёзиб, яшириб, улкан глобус ичига ташлайверади. Охири унинг кўзлари кўрмай қолади.Бир куни Галилей шогирдининг юзларини пайпаслаб: - Ганс, раҳамат сенга. Ҳамма шогирдларим мендан юз ўгиришди, мени ташлаб кетишди.Фақат сен қолдинг. Анави глобусни ағдар, у ерда менинг илмий тадқиқодларим бор, уларни тартибга келтир -дейди.


Ганс глобусни ағдариб, илмий тадқиқодлар битилган вароқларни қучганича, ҳўнг ҳўнг йиғлайди.Воқеадан хабар топган бошқа шогирдлар ҳам келиб, юзига туфлаганлари учун йиғлаб, буюк олимдан кечирим сўрайдилар. Оламдан ўтаётган Галилей шогирдаридан хафа эмаслигини айтади.Мен шундай йўл тутмасам, гулханда куйиб кетардим ва бу илмий тадқиқодлар ўзим билан кетган бўларди дея шогидларидан кечирим сўрай сўрай, бу оламни тарк этади.


Энди, юқорида айтганим, Ғафур Ғуломнинг халқ дарди, Ватан қайғуси билан ижод қилгани тўғрисидаги гапларимни мантиқан асослашга ҳаракат қиламан.


Келинг, тадқиқодни Ғафур Ғулом нега ўз поэмасининг лирик қаҳрамонига Кўкан дея ном қўйганидан бошлай қолайлик.
Хўш, "Кўкан" дегани нима ўзи?


Кўкан бу "Кўх", "Тоғ" маъносини онглатгувчи форсий сўздан олинган "кўхи кан", яъни теша билан тоғу тошларни пароканда қилиб, ариқлар қазиб, водию вохаларга сув элтгувчи афсонавий қаҳрамон дегани.
Хўш, нега Ғафур Ғулом ўз поэмасини "Кўкан батрак" дея атади? Бошқа ном қўйса бўлмасмиди? Нега айнан, Кўхикан батрак?


Ҳа, Ғафур Ғулом тузумга қарши сўз айтганнинг боши сапчадай учадиган қаттол замонларда КЎКАН БАТРАК дея тоғни урса толқон қиладиган, инсониятнинг тафаккур саҳроларига илму маърифат дарёларидан оби ҳаёт олиб келган Фарходкелбат пахлавон ўзбек халқи охир оқибат ўзлигидан жудо бўлиб, қимматбаҳо пахта етиштирадиган энг арзон ишчи кучига, қулга, БАТРАККА айлантирилганини авлодларга англатмоқ учун шундай консператив ишоратлардан фойдаланган эди.


Ғафур Ғуломнинг "Шум бола" повестини ўқиб, ёки киносини кўрар эканмиз, Қоравой тандирга ўт қалаётган маҳал, харпана учун ўғирлаб липпасига урган бир бўлак ёғ тандир оловининг тафтида эриб кетганини кўрган она: - Ҳа жувоннамак!Кап катта бола иштонинга сийиб қўйдингми? - дея косов билан бошига ургач, пилтаси чиққан яғир тўппи остидаги тухум синиб, миясининг қатиғи чиғиб қолган эпизоддан кулавериб, ичагимиз қотади.


Айниқса, бойнинг қўрғонида юз берган дахшатли ёнғинни ўчириш учун бричкада сув ташиш оқибатида хомлик қилиб, харом қотган қашқа тўриқ гўштига бўкиб ўлган итнинг терисини шилаётганларида синган дондон сопли пичоқ, бойваччанинг фожиали ўлими, "Вой жигарееем!Вой жигареееееем!" дея саннаб, хачир устида ҳўнг ҳўнг йиғлаб, ўйнашининг уйидан келаётган золим, мешқорин, ебтўймас, таппаталар бой эпизодларини тамошо қилиб, кулавериб, куйиб қорайиб кетамиз.


Аслида эса, ўз халқини жондан севган Ғафур Ғулом, биз ўқиб, ёки фильмини кўриб, кулиб қотадиган бу асарини йиғлаб ёзган бўлсалар керак.


Яхшилаб эътибор беринг.Повесть бош қаҳрамонининг исми Қоравой.
Нега Оқбой эмас, айнан Қоравой? Ҳеч шу ҳақда ўйлаб кўрдикми?


Асрлар мобайнида ҳақ - хуқуқсиз итоаткор қулга айлантирилган, жазирама иссиқда меҳнат қилавериб, офтобда қорайган қоратўри халқимизнинг аянчли портрети эмасми бу?


Ёки дейлик бугун тирикчилик илинжида ер юзига тариқдай тарқаб, совуқ етрўлаларда, кўприкларнинг остига картон каробкалар тўшаб, бошига газетага ўралган ғиштни ёстиқ қилиб, тунаб, ота - онасига, аёлига, болаларига юбориш мақсадида пулни тежаб, қуруқ бўлка нону пиёз билан озиқланаётган, кўп қаватли биноларга раствор тўлдирилган пақирларни қўлда кўтариб, ташиб, зинадан юқорилаётиб, ҳолсизликдан боши айланиб, пастга қулаб, боши тарвуздай ёрилган чоғида ҳам, ишдан хайдалмаслик учун яна тиришиб, тирмашиб юқорига интилган, азбарои зўриқишдан бўйнининг томирлари ўқловдай бўртиб, лой ташийдиган, баъзан уйига қуруқ қўл билан ва хатто арзон фанеркадан ясалган қутида қайтгувчи қоравойларимизнинг ўша замондаёқ Ғафур Ғулом тамонидан қойиллатиб чизиб қўйилган қайғули қиёфаси эмасмикин мабодо?


Айтгандай, нега Ғафур Ғулом ўзининг "Шум бола" асарида дўппи остидаги тухум ҳақида ёзди?


Бу тасодифий эпизод эдими?


Йўқ албатта.


Қўпол бўлса ҳам айтишга мажбурман. Бу дунёда тамоми жонли мавжудод тухумдан чиқади. Хатто одамзод ҳам. "Тухум" деган сўз "уруғ" маъносини ташийди.


Уруғ бирламчи ва усиз дунёда ҳаёт тўхтайди.


Ғафур Ғулом айнан шу кулгили эпизод ёрдамида ўз фарзанди кийган дўппи остидаги тухумни косов билан уриб абжағини чиқариб, яна вой боламлаб йиғлайдиган она, ўз фарзандларининг уйдан, кетиб қолишларига сабаб бўлган ва қип қизил душман, ёву ёғийлар гапига кириб, Навоий, Бобур, Фурқат каби ўзининг улуғ  фарзандларини Ватандан бадарға қилган жамият образини яратди.


Она дўппи остидаги тухумни синдириб қўйди.


Дўппи кийган жамиятнинг бошига косов билан урди, абжағини чиқарди!


Арзимаган хатоси учун ўз боламнинг бошини косов билан уриб, миясининг қатиғини чиқариб қўйдима! - дея ўйлаб, дахшатга тушган она ҳали фожеа кўламини тўлиқ англаб етганича йўқ. Дўппи остида тухум эмас, жамият келажагининг синганидан, пачоғи чиққанидан мутлоқо бехабар.


Қоравойнинг ҳам парвои фалак.


У ўзига ўхшаган, мактабда ўқимаган бир саводсиз, дайди дўсти билан бойларнинг уйида ўз қорнини тўйдириб, хизматкор бўлиб юраверади.


Она эса, ўғлининг йўлларига интизор кўз тикиб, изтиробу ғам қайғу, ҳасратлардан тинкаси қуриб, касалланиб, охири тўшакка михланади.

Асардаги она образи ВАТАН тимсоли эди.


Ниҳоят Қоравой уйига қайтади. Синглиси Қоравойнинг қучоғига отилиб, йиғлаб, бечора ойиси унинг йўлларига интизор кўз тикиб, кута кута охири оламдан ўтгани ҳақидаги хабарни айтади...


Ҳа, Ғафур Ғулом шубҳасиз даҳо шоир ва буюк ёзувчи.


Бундай буюк адиб ҳақида бирон нарса дейиш ёки ёзишдан олдин, ўзимиз ҳеч йўқ бирон арзигулик асар ёзолган бўлмоғимиз керак.


Абдулла Орипов таъбири билан айтганда:Жуда ёмон деймиз манабу нарса,
Гўё ҳукм каби янграр сўзимиз.
Ўйлаб кўрганмизми бирон бир марта,
Киммиз ўзимиз?01/01/2020.
Тонги 7:38.
Канада, Онтерио.

 

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси

 

Султон Хусайн Бойқаронинг суякка тиқилиб ўлгани ҳақида


Адабиётимиз тамал тошини қўйган буюк аждодларимиз яратган бадиий асарларда гоҳо тушкун кайфиятли мирсларга ҳам дуч келамиз.

Мисол учун, Алишер Навоий ва Бобурмирзо шеъриятида.

Маълумки, Хуросон тахтини эгаллаган Султон Хусайн Бойқаро маишат ва айшу ишратга берилгач, доим таъзим ва таъвозе билан, уни шоханшох, олампанох дея улуғласаларда, унга зимдан лахад қазигувчи маккор, разил аъёнларининг шипшитиб: "Навоий тахтингизга кўз олайтиряпти" деган гапига кириб, болаликдаги ўз дўсти, Вазиру аъзам Алишер Навоийни салтанатдан четлатиб, Астрабодга сургун қилади.

Ёғийлар шу тариқа Султон Хусайн Бойқарони донишманд маслахатчисидан жудо қилишга эришгач, шох набира доғида эзилиб, ўлиб кетсин учун унинг мастлигидан фойдаланиб, 16 ёшли валиахд, тожи тахтга ворис шахзода Мўминмирзонинг қатл фармоишига мухр бостириб оладилар.

Кейин Мўминмирзони камон ипи билан вахшийларча бўғиб ўлдирадилар.

Невара доғи ҳам таъсир этмай, яна ичкилик ичишда давом этган майхўр султон Хусайн Бойқарога маст пайтида сарой аъёнлари қиррали суяк кўмилган паловни ошатиб юборадилар.

Султон суякка тиқилиб қолади.

Хириллаб, нафас олишга қийналаётган олий табақали мижоз оғзига керги солган табиблар суякни суғургунларича, ёвлар гапига кириб, ўзининг садоқатли ва донишманд дўстидан воз кечган Султон Хусайн Бойқаро шу тариқа бир тоғора қон қусиб, аламли ўлим топади, маст аласт холатда арши аълога, Тангри Таолонинг ҳузурига равона бўлади.

Маккор ва разил аъёнларининг гапига кириб, шоир дўстини бадарға қилган, камон ипи билан бўғиб ўлдирилган бегунох, фариштадай маъсум набирасининг уволига қолган, темурийлар салтанатининг емрилишига сабабчи бўлган Хусайн Бойқарога Худо шундай аламли жазо юборди.Ўшандай фитналар гирдобида қолган Ҳазрати Алишер Навоийнинг тушкун кайфияти қуйидаги байтларда ўз аксини топган.

Парим бўлса, учиб қочсам улусдин то қанотим бор,
Қанотим куйса учмакдин, югирсам то ҳаётим бор.


Киши амалу мансаб, файзу баракотлар эгаси бўлган маҳаллар қахрабо шароб тўла биллур қадахларни чўқиштириб, садоқат изҳор қилган, қалбида эса разил ва манфур мақсадлар чаёни ўрмалаётган вафосиз дўстлардан, дўст қиёфасидаги ашаддий душманлардан безган Навоий: -Қани энди қанотларим бўлсаю, аҳли дилларни тушунмайдиган бу тўдадан, оломондан учиб қочсам, учиб, учиб, қанотларим куйиб узилиб тушса, то умримнинг охиригача тўхтовсиз югириб, улардан узоқлашсам -демоқдалар.

Ишонган дўстларидан жабр кўриб, хафсаласи пир бўлган инсон дарду ҳасратларини Навоий яна қуйидагича ифодалайди:

Англаким, аҳбобини кулбамда меҳмон этмишам,  
Итларин оғзийда гар кўрсанг бағирдан поралар.


Ҳазрати Алишер Навоий юқоридаги байтда, туз ичиб, туздонга туфлагувчи, таомни еб дастурхонга бетини ва яна аллақаёқларини артиб кетгувчи, садоқатсиз дўстлар ҳақида: -Мабодо менинг этим бурдаларини итларнинг оғзида кўриб қолсанглар, билгингларки, мен ишонган, севимли дўстларимни кулбамда меҳмон қилибман -дейдилар.
Шундай мисралар Ҳазрати Бобурмирзода ҳам бор.

Бобурмирзо ўзининг бир ғазалида:

Хазондек қон ёшим, сориғ юзумдин эл танаффурда,
Ба ҳар ранге, биҳамдиллаҳ, улусдин ўзни қутқордим.

Улуснинг таъну таърифи менга Бобур баробардир,
Бу оламда ўзимни чун ёмон яхшидан ўткардим.

дея ёзади.

Кузги алвонранг хазонлар каби кўзларимдан тўкилаётган қонли кўз ёшлардан ва хазондай сарғайиб кетган юзларимдан эл нафратда, Худога шукурким, бир нарса қилиб юриб, ўзимни улуснинг таънаю маломатларидан ва мақтовларидан қутқариб олдим, яъний ёлғизликка, хилватга, узлатга ўзимни урдим -дея ёзади.

Кейинги байтда эса, Бобурмирзо:  "Улуснинг, яъний оломоннинг таънаю маломатларию, мақтовлари, таърифу тавсивлари мен учун аҳамиятсиз. Мен, шунчаки ҳаётим давомида уриниб суриниб, ўзимни яхши одамлар ва ёмон кимсалар орасидан ўтказдим ҳалос -демоқдалар.Бу мисралар пана пастқамга, бурчак бурундиққа, хандакка беркинмай, тўним кафаним дея, ўлимнинг кўзига тик қараб, ҳамиша лашкарнинг энг олдинги сафида юрган, икки юз чоғлик черик билан икки мамлакатни фатх этган темурийзод шерюрак лашкарбошининг, талотумли умри жангу жадаллар, ёғийларнинг турли фитнаю фисқу фасодлари, тухмату бўхтонлари, дўстлар хиёнати ичида кечган шох ва шоирнинг умр интихосида чиқарган хулосасидир.

Энди руҳий тушкунликка барҳам бериб,  бир ғазал шархи билан тадқиқодга якун ясаймиз. Алишер навоий ўзининг бир ғазалида шундай ёзадилар:

Ошиқ ўлдим, билмадим ёр ўзгаларға ёр эмиш,
Оллох –Оллох,  ишқ  аро мундоқ  балолар бор эмиш.


Ушбу ғазал матлаъида Ҳазрат Навоий ёрга бўлган чексиз муҳаббати  ҳақида баён этаркан, ёрининг, яъний Оллохнинг ўзгаларга лутфу марҳамат кўргизаётганидан рашкланади ва ишқ оламида шундоқ тенгсиз балолар борлигидан зорланади."Боло" арабча сўз бўлиб, "юқори" мазмунини ташийди.Бу ўринда юқоридан, яъний арши аълодан Худонинг амри билан ёғиладиган самовий офат ва кулфатларга ишора қилинади."Бало" нинг асл маъноси шу. "Балоғат" сўзи ҳам "Боло" калимасига ўзакдош тушунча бўлиб, ўсиб, юксалиб, болоғатга етиш, яъний "вояга етган, болиғ ё болиға" мазмунини англатади.Бола дегани ҳам шу тушунчадан келиб чиққан атама.

Қаддиға эл майли бўлғондин кўнгил озурдадир,
Ул алифдин зоорларнинг хосили озор эмиш.


Навоий элнинг Ёр қаддига, яъни гўзаллигига майл туйганидан, мойил бўлганидан рашк қилиб, кўнгли озор топаётганини айтаркан, сўз эмас,  гўзал ҳарф ўйини қилади. Маъшуқасининг қаддини арабча алиф ҳарфига ўхшатиб, менга  ўхшаган васлинга зорларга ўша алиф кўринишидаги расо қаддинг хивичдан фақат озор етади ҳалосми? – дея ёзғиради. (Халқимизнинг: "Алифни калтак дейди" мазмунидаги ҳикматли мақолини эсланг)

Элга новак урди, мен ўлдим, эрур бу турфаким,
Жона етган рееш эл бағриға кирган ҳор эмиш.


Ишқ эли бағрига муҳаббат новаки, яъни найзаси санчилди. Лекин улар ўрнига мен ҳалок бўлдим. Ёр ишқида телбаланиб қолган элнинг чекаётган азоби менинг чекаётган азобим олдида ҳеч нарса эмас. Менинг юрагимни тилиб ташлаган фироқ ҳанжар зарбаси бўлса, элга етган азоб тикон азобичалик ҳалос - дейилади юқоридаги байтда.

Риштаким мухлик ярам оғзийга тикдим, англадим,
Ким кафан жинси қироғидин сувирған тор эмиш.

Ишқинг тиғлари етказган жароҳатим қонини тўхтатиш учун ип билан тикаётиб билдимки, ул иплар кафан қирғоғидан суғирилган ришталар экан – дейди Ҳазрат Навоий.

Жонга тахвиф айладим тиғи ҳалокидин аний,
Билмадим бу ишдин ул ўлгунча миннатдор эмиш.


Ёр тиғининг халокатини жонимга ҳавф билдим. Ёр бўлса, ишқнинг ҳалокатли тиғидан хайиқиб, қўрқаётганимдан миннатдор экан - дейди Навоий.

Эй Навоий, ҳўўбларни кўрма осонлиғ билан,
Ким биравким солди кўз, узмак кўнгил душвор  эмиш.


Эй, Навоий, ҳўбларга, яъний муҳаббат аҳлига осон тутма, негаки, ёр кўз солса, кейин ундан  кўнгил узишинг қийин бўлар экан –дея ошиқ кўнгил қийноқларни, дарду ҳасратларини шу тариқа ифодалаб, Навоий ғазалга якун ясайди.

Бу ғазал мисраларига юкланган дард залворини фақат кимнидир телбаларча севган ва унинг ҳажрида ҳасталаниб, хафталаб кўрпа -тўшак қилиб ётиб қолган одамларгина ҳис эта оладилар.

---------------------------------
27 декабрь, 2009 йил.
Кундуз 2 :35 .
Торонто шаҳри, Канада.

 

x_15d42282 (604x453, 162Kb)

 

 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана


Если хочешь подружиться с узбеками, говори об Алишера Наваи, так как истинные узбеки в глубине души готовы умереть за Наваи, без какого либо колебаний.


Холдор Вулкан.

 

 

Небо вспахано журавлиным плугом

 

(Сборник стихов)

 

Книга посвящается памяти моего покойного брата Абдусаламова Юсуфджана Усмановича, который умер в годовалом возрасте.


Копирование, распространение, а также коммерческое использование сборник стихов "Небо вспахано журавлиным плугом " без письменного согласия правообладателя запрещено. (Холдор Вулкан)


 

Летняя тишинаДороги, как линия жизни на ладони,
Ветры ветви раскачивают ивам.
Вглядывают ивы в речные затоны,
Словно в зеркало молчаливо.

Бабочка, которая звука лишена,
Гуляет по лугам, что - то ищет.
Чтобы не вспугнуть бабочку тишина,
Молчит и не дышит.


27/03/2020.
1:12 дня.
Канада, Онтерио.
Ожидая улетевших птицСбивает листья с деревьев дождь,
День, как рентгеновский снимок серый.
Гудит полуголыми деревьями роща,
Уж не за горами снег первый.

Озябшие воробьи галдят на кустах,
Ветры ищут друг друга и зовут.
О скворечники на длинных шестах,
Так печально не смотрите на юг!


07/15/2017.
1:30 дня.
Канада, Онтерио.
Грамотная соснаВетер с травой шушукается тайно,
Рой бабочек сиротливо летит.
Я опасаюсь, как бы случайно,
Не наступить на луговые цветы.

На лугу, где ива старая а росла,
Свежескошенной травы запах.
Бабочку, как книгу читает сосна,
Держа бережно в лапах.


28/07/2017.
4:09 дня.
Канада, Онтерио.
Валит снег в ночной тишинеСнег крупными хлопьями валит,
Заметает дворы и дороги зима.
Глядят с грустью в заснеженную даль,
Светящимися окнами дома.

Моим шагам вторит в тишине эхо,
Иду по коридорам заснеженных улиц.
Снег все падает бесшумно и тихо,
Чтобы люди не проснулись.22/11/2014.
9:47 ночи.
г.Бремптон, Канада.
Аккордеон музыкой дышитЗвезды Богом зажженные свечи,
Даже на ветру не угасают они.
А над зеркальной гладью речки,
Колеблется отражение луны.

Где - то сверчок поет неугамонно,
Во мгле он невесту себе ищет.
Хлопая жабрами в сумраке лунном,
Аккордеон музыкой дышит.


16/02/2019.
8:10 ночи.
Канада, Онтерио.
Окликнет меня поезд из далекаПоеду я на родину, поеду когда - то,
Переночую дома и проснусь на заре.
Разбудят меня, словно солдата,
Крылатые будильники полей.

Сделав удочку, как в детстве из палки,
По узкой, заросшей тропинке босой,
Скрипя ведром пойду я на рыбалку,
Теряясь в траве, как косарь с косой.

Останавливаюсь на миг посреди поле,
Внимая далекому голосу кукушки.
Где легкий ветер бродит на воле,
И заводят песни хором лягушки.

Гляну на луговые ромашки долго,
Заискрится жемчужная роса.
Рот свой, открывшийся от восторга,
Прикрою я, чтобы не влетела оса.

Спущусь к берегу, росой умоясь,
Где, шумя волнами несется река.
Летя по мосту куйганярскому поезд,
Окликнет меня из далека.


30/05/2018.
5:43 дня.
Канада, Онтерио.
ГрозаРазразилась с сильным ветром гроза,
Сверкают молнии и громы гремят.
С ужасом поднимая к небу глаза,
Время успокаевает своих времят.

Бей, небо - громадный колокол в набат,
Пробуждающие звони вали!
Пусть трясется весны зеленая кровать,
И просыпаются уснувшие дали...

Прошумел дождь, образуя разливы,
А время со своими времятами утекло.
Не треснуло даже и не разбилось,
Упавшее с неба тонкое стекло!


30/09/2013.
12:18 дня.
г. Кембридж, Канада.
Тоска по веснеВесна, как любовь творит чудеса,
Разбудив природу от сладкого сна.
Скоро, оглушая криками небеса,
Перелетные птицы воротятся к нам.

Придет в нежных шароварах весна,
Стройная, молоденькая леди.
И на высоких тополях запоет синица:
-Чка ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди!

Услышав это на время в тиши,
Люди перестанут огороды копать.
Будут наслаждаться пением птиц,
Прислонившись к черенкам лопат.


16/10/2015.
4:53 дня.
Канада, Онтерио.
Будто ты идешь за водой к рекеУж горят рябины коралловые бусы,
Над речкой тихо туманы клубят.
Высоко в небесах улетающие гусы,
На прощание печально трубят.

Будто ржавыми крыльями машут,
Гуси торопливой стаей вдалеке.
Или ты идешь за водой, как раньше,
Скрипя вёдрами к реке?

Там, где мы когда - то гуляли вдвоем,
Где облетает одуванчик седой,
Ты снова из реки отражение свое,
Зачерпнешь вместе с водой.04/01/2021.
9:28 утра.
Канада, Онтерио.
Вечерняя тишинаРаскаленный шар солнца снова,
Полыхая, пылая, как горящая хата,
Вдалеке за лугами утонул вновь,
В малиновое варенье заката.

Зажглись синие звезды над крышей,
Угомонились домашные звери.
В вечерней тишине я четко слышу,
Далекие голоса и скрип двери.


16/04/2020.
6:31 утра.
Канада, Онтерио.Умирает от жажды водаЖаль, что без крова остались дома,
Дождь без зонтика промок до нитки.
Дорога под машину бросилась сама,
Плачут на ветру скрипучие калитки.

Насмерть сбитая машинами дорога,
Без признаков жизни лежит.
Паромы мычат, как на водопое коровы,
Время по циферблату бежит.

Всеобщая нагота одеждам грозит,
Голодовку навеки объявила еда.
Пламя в камине от холода дрожит,
И умирает от жажды вода...


22/05/2017.
10:59 дня.
Канада, Онтерио.
Деревья в ужасе одеревенелиБерезы озябли на морозе в роще,
Засутулились зимние небеса.
Вьюга окрестность снегом порошит,
Аукает зима в сосновых лесах.

Под толстым льдом задремала река,
Заснеженные луга и поля белели.
Увидев меня с топром в руках,
Деревья в ужасе одеревенели.


21/09/2018.
9:31 утра.
Канада, Онтерио.
ТанецВдоль зеркальных тротуаров улиц,
Фонари под дождем зверски устали.
Промокшие ветры порывистые дули,
Природы соблюдая уставы.

Дождь залил улицу несолеными слезами,
Глядя на изящный  и горячий танец.
Где сумрак со связанными глазами,
Танцует гордо, словно испанец.25/09/2017.
9:21 утра.
Канада, Онтерио.
Ответ осениУшел тихо и незаметно июль,
Теряясь в утреннем тумане.
Туда где кактусы из песчаных дюн,
Показывают средний палец.

Деревья на ветвях все лето,
Хранили свои зеленые червоны.
К осени, как из карманов все это,
Выпало, оголели клены.

Потом деревья сходили с ума,
В отчаянии, теряя надежды.
Их сразила экономическая чума,
Теперь их крах неизбежен.

Куда ушло лето? - вопрос я задаю -
Вы не в курсе, мисис?..
Осень указала молча на юг,
Стрелкой улетающих птиц.


16/06/2016.
6:26 утра.
Канада, Онтерио. 

 

Подробнее...

 


 

Ёзувчининг қуйидаги сурати адабиётимиз жонкуярларидан бири, Нигора Умарованинг ФБ саҳифасидан олинди.


Таъзия


Бир куни "Шарқ юлдузи" журнали идорасига кирсам, шоир Икром Отамурод: "Холдор, укажон,"Ўзбекистон адабиёти ва санъати" газетасида менга бағишланган шеърингиз эълон қилингач, шоир ёзувчилар сизни сўрайвериб, менга тинчлик беришмаяпти.Жуманиёз Жабборов ҳам "Холдоржон Тошкентга келса, айтинг, бизнинг ишхонага бирров келиб кетсин" дегандилар деди у.


Мен Маданият вазирлигига бориб, раҳматли Жуманиёз Жабборов билан учрашдим.Биз узоқ суҳбатлашдик.


-Холдоржон, биласиз, Худойберди Тўхтабоев бизнинг қудамиз бўладилар. Абдулла Орипов ҳам. Куёвимиз, яъни Худойберди Тўхтабоевнинг ўттизга кирган ўғиллари кутилмаганда вафот этдилар. Бу мусибат Худойберди аканинг қоматини эгиб қўйди.Илож топсангиз, Худойберди аканинг уйларига бориб, дуои фотиха қилиб, ҳол -аҳвол сўраб қўйсангиз, кўнгиллари кўтарилади -дедилар.Менинг ўша куни зарур ишларим чиқиб, Худойберди Тўхтабоевга таъзия билдиргани янаги келганимда кирарман дебман.Қолган ишга қор ёғар деб машойихлар бекорга айтмаган эканлар. Ўғилларининг вафоти муносабати билан Худойберди Тўхтабоевга таъзия изҳор қилолмадим.


Мана неча йилларки Ватанимдан узоқда, Америка қитъасида яшаётганимга қарамай, ҳамон устоз Худойберди Тўхтабоевни яхши ҳотиралар билан эслайман.Ахир, шу ёзувчининг ажойиб асарларини ўқиб, улғайганмиз.Қолаверса, Худойберди Тўхтабоевнинг камтарин, кичиккўнгил, одамохун инсон эканликларига у ёзувчи "Ёш куч"журналида бош мухаррир бўлиб ишлаётган пайтлари амин бўлганман ва Худойберди Тўхтабоевга янада ҳурматим ортган.Ўшанда "Ёш куч" журнали Қатортол кўчасидаги 64 уйда жойлашган эди, адашмасам.Мен бир попка шеърларимни қўлтиқлаб, ўша бинога бордимда, "Ёшлик" журнали редакциясини ахтариб, "Ёш куч" журнали идорасига кириб қолибман.Шунда журнал бош мухаррири
Худойберди ака ёшлари улуғ, таниқли ёзувчи бўлишларига қарамай ўринларидан турдилар ва мен билан самимий кўришдилар.Сўнг мени эргаштириб, коридордан юрарканлар, "Ёшлик" журнали редакциясига олиб кириб, мутасаддилар билан таништирди.Кейин узр сўраб, яна ортларига қайтдилар.Дилида кири кибри йўқ,камтарин бу ёзувчини шу шу ҳурмат қиламан, бот -бот эслайман.

Бугун устоз оламдан ўтибдилар. Эшитиб, қайғуга ботдим. На чора, бандачилик. Худойберди Тўхтабоевни Худо раҳмат қилсин. Ётган жойлари обод, руҳлари шод бўлсин.Марҳумнинг оила аъзоларига, дўстларига ва шогирдларига чуқур таъзия изҳор этамиз.


Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси 

 

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси

 

 

Йиллар учиб ўтди бамисоли ўқ,

Ғурбатда оқарди соч - соқол, муртим.

Мен сени бир зум ҳам унутганим йўқ,

Мени ҳам унутиб юборма, юртим!

 

Х.В.

 

 

Холдор Вулқоннинг набираси Абдусаломов Жасурбек Мақсудович.

 

Бир дона сўзМен ушбу мақоламда ЎЗБЕК деган ўз халқимни ўзга миллат ва элатлардан, юртимни ўзга юртлардан устун қўймаган ҳолда, Ватанимиз баъзи кимсалар айтганидай қарғиш тушган жой эмас, балки тупроқларимиз Оллохнинг тажаллисидан нурафшон ва серқуёш, азиз авлиёлар ҳоки ётган жаннатмакон ўлка эканини, халқимизнинг эса, ундайлар айтганидай қарғалган эмаслигини, балиқдай безабон, қўйдай ювош эмаслигини,аксинча,унинг дунёдаги энг мулохазали, донишманд ва камтарин халқлардан бири эканлигини бир дона сўз билан исботлаб қўймоқчиман.


Далаларда кетмон чопиб, ҳалол ризқланадиган оддий бир ўзбек, сайрга чиқаркан:  "Бир айланиб келай" дейди. Ёки, -ҳа, оғайни, бу ёқларда нима қилиб юрибсан? - дейилса, у: -ўзим, шунчаки айланиб юрибман - дея жавоб бериши тайин.

Бундай чуқурроқ ўйлаб кўрилса, бу дунёда ҳамма ишга бориб, уйга қайтиб, еб, ичиб, ухлаб, яна ишга қайтиб, доимо эврилиб тургувчи ер шари билан бирга ўзи сезмаган ҳолда коинот бўйлаб тинимсиз айланаётгани маълум бўлади.


Ўзбек оналари фарзандларини "айланиб кетай сендан" дея эркалайдилар.


Тарихда иккита мамлакатни идора қилган темурийзода шох ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобур оғир дардга чалинган фарзанди Хумоюннинг теварагида коинотдай айланиб, унга келган дардни ўзига ўтишини, ўғлининг соғайиб кетишини Яратгандан илтижо қилиб сўраганлари ҳақидаги ривоят ҳам айланиш тушунчаси билан боғлиқ.


Дарҳақиқат, агар Яратганнинг фазлу каромати билан йўқдан бор бўлган, йўқлик рамзи нол рақамидай айлана шаклли траекторияда ҳаракатланувчи олам айланишдан тўхтаса, ҳаёт ҳам тўхтайди.

Буни қарангки, кўз илғамас, тафаккурга сиғмайдиган чексиз коинот билан бир траектория бўйлаб ҳаракатланувчи одамзод ҳам яшаб, яшаб, охир бир куни тупроққа айланади.


Агар сенинг бир дона "айланиб" деган сўзинг Ер сайёрасининг ва космик туманликлардаги тамоми бошқа сайёраларнинг, галактика ва квазагалактикаларнинг ягона механик қонунга бўйсундирилган ҳолатда муттасил ва мангу айланиб туриши, инсон ва бошқа барча мавжудодларнинг жисмидаги қон айланиши, обкаш булутлар ташиб келтиргувчи сув буғланиб, яна осмонга қайтиши, ҳамда фасллар эврилишидай ақл бовар қилмас сирли система билан узвий боғлиқ бўлса, сенинг луғотингдаги қолган сўзларда қандай ҳикматлар яширин экан, эй менинг буюк, донишманд ва камтарин халқим?!
09/03/2021.
Эрта билан соат 8:52.
Канада, Онтерио.

 

 

 

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси

 

Гуллаб, яшнайвер, жонажон Ўзбекистон!


Бу дунёда қурилган йўллар, кўприклар ўз ташаббускорларига, молияловчи ҳомийларига, ҳамда қурувчиларига то рўзи қиёмат савобу ажру азимлар йўллаб туради дейдилар ҳурматли уламоларимиз.


Дарҳақиқат, собиқ иттифоқ замонида Андижон вилоятига раҳбарлик қилган, сою анҳорлар, каналлар устига бетон кўприклар солиб, замонавий йўллар қурдирган Бектош Раҳимовни андижонликлар ҳали ҳануз катта ҳурмат билан ёдга оладилар, ҳақларига дуо қиладилар.

Андижон вилояти собиқ ҳокими Қобилжон Обидов даврида вилоятнинг Асака туманида илк бор Ўзбекистон автомобилсозлигига асос солинди.


Афсуски авваллари онда сонда бўлсада, кечгача курсисида ялпайип, қулоғини қоғоз қисқич скрепка билан ковлаб, телефонда валақлаб, ишониб топширилган мансабини суйистеъмол қилиб, халқ мулки хисобланган иншоатларни ноқонуний йўллар билан қоқи баҳосига ё сув текинга хусусийлаштириб олгувчи нопок, қўли қинғир, пихини ёрган порахўр раҳбарлар ҳам учраб турар эди. Ўз киссасини ўйлайдиган ундай сохта раҳбарчалар "фаолиятидан" бирон эслашга арзигулик нарсанинг ўзи қолмаган.

Бугун янги, озод, демократик Ўзбекистон дунё ҳамжамияти кўзи ўнгида бутун бўйи басти билан юксалиб, гуллаб яшнамоқда.Чорак асрдан ортиқ вақт давомида йиғилиб қолган муаммолар ҳал этилмоқда. Жаҳон стандартлари талабига жавоб берадиган замонавий йўллар барпо қилиниб, мамлакатлараро иқтисодий ҳамкорликларнинг гарови бўлмиш, йўл коммуникация тармоқлари янгиланиб, кўприклар қурилмоқда, шаҳар ва қишлоқлар ободончилиги йўлида улкан ишлар амалга оширилмоқда.

Шу ўринда айтиб ўтиш жоизки, айнан Андижон Вилояти ҳокими Шухрат Абдураҳмонов раҳбарлигида Андижон шаҳри ва вилоятдаги бошқа шаҳру қишлоқлар таниб бўлмас даражада обод бўлгани инкор қилиб бўлмас тарихий ҳақиқатдир.


2003 ё 2004 йиллари эдими, валлохи аълам, ҳозир  аниқ эсимда йўқ, журналистик суриштирув ишлари билан мен Андижон вилояти, Избоскан тумани, "Чувама" қишлоқ фуқаролар йиғинига бордим.


Ёшлигимда болалар билан кўча чангитиб ўйнаб, деярли Чувамада катта бўлганим учун ҳам, бу қишлоқ менга бегона эмас эди ва унинг муаммоларига бефарқ қарай олмасдим.


Муаммоларни ўрганиш жараёнида менга қишлоқнинг ҳурматли оқсоқолларидан бири Нўмонжон ҳожи ака ҳамкорлик қилдилар.

Эшитишимча, у улуғ инсон бундан бир икки йил аввал боқий оламга сафар қилибдилар, жойлари Жаннатдан бўлсин. Ҳожи ака умр бўйи халқ ғами билан яшаб, жамиятдаги айрим муаммоларни кўтариб, хал этиш йўлларини қидиргувчи ҳақиқатпарвар, жасоратли инсон эдилар. Маълум бўлишича, ўша пайтлари Пастқишлоқ деб аталган маҳаллани катта ер билан боғлайдиган, Тентаксой устига қурилган омонат ёғоч кўприк шалоғи чиқиб ётар, Пастқишлоқдан мактабга қатнайдиган мактаб ўқувчиларидан айримлари ўша кўприкдан ўтаётиб, Тентаксойга тушиб кетар, ҳатто ўлим ҳоллари ҳам юз бериб турар экан.


Биз ҳожи ака билан ўша лапанглаб тургувчи, баҳорда сел тошқинларидан қутурган сой ярим ёлчисини ювиб, қийшайтирган омонат кўприкдан аранг ўтарканмиз, Пастқишлоқдан катта ерга қатнагувчи одамлару ўқувчиларнинг сабр тоқатига қойил қолганман ва уларга ич ичимдан ачинганман.


Қани энди етарли маблағим бўлсаю, шу кўприкни таъмирлаб, ёки янгитдан қуриб, ажру савобларга эга бўлсам, чувамаликларнинг дуоларини олсам дея ўйлаган эдим ўшанда.


Ҳожи ака билан югирдик, елдик, аммо ўша пайтдаги ҳокимлар берган вадаларининг устидан чиқмадилар ва бу муаммо муаммолигича қолиб кетди.


Куни кеча ўша Нўмон ҳожи ака раҳматлини ўйлантирган муаммо хал бўлганини, одам ўтгани қўрқадиган қилкўприк ўрнида шахсан Андижон Вилояти ҳокими Шухрат Абдурахмоновнинг ташаббуслари билан оғир юк машиналари ҳам бемалол қатнайверадиган мухташам янги бетон кўприк қурилгани эшитиб, чин дилдан қувондим ва Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев тамонидан белгиланган иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ислохатларни ҳаётга тадбиқ этиш йўлида ўзининг фидоий, ҳалол меҳнатлари билан Андижон вилоятини гуллатиб, яшнатаётган Шухрат Қўшоқбоевичга нисбатан ҳурматим янада ортди.


Ахир, ҳоким деган шундай ғайрат шижоатли, ҳалол ва адолатли бўлиши керакда.01/03/2021.
Эрта билан соат 8:50.
Канада, Онтерио.Холдор Вулқон

 

Ойдин сукунат
(Тоғам Ҳурмуҳаммад Кенжаевнинг порлоқ ҳотирасига)Тоға, Чувамада ҳозир ҳойнаҳой,
Оқшом тушиб, қуёш ботгандир.
Оппоқ чинни товоқ каби ой,
Тентаксойда чўкиб ётгандир?

Тошқин бузган кўприк ходаси,
Тахталари ётгандир кўчиб?
Сув кечарди сигир подаси,
У кўприкдан ўтгани чўчиб.

Қуриллайди балки бақалар,
Қирғоқларда қамишлар оҳи.
Дайди тулки сувлар ёқалаб,
Қулоқ тутар жимликка гоҳи.

Сўқмоқ уни соҳилга бошлар,
Ғир ғир эсар тунги шабада.
Кўринар сув остида тошлар,
Боғбон эса ухлар капада.

Юлдузларни жимлик хоритар,
Олис осмон -овоз етмас жой.
Қабрингизни ғамгин ёритар,
Жим -жит, сокин сукунатда ой.


22/10/2017.
Тунги соат 1 дан 21 дақиқа ўтди.
Канада, Онтерио.


Андижон шаҳрига ўрнатилган шох ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобур ёдгорлиги. Буюк ўзбек ҳайкалтароши Равшан Миртожиев асари. Бронза.


 

 

 


Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана

 

 

 

Апкарм Камрямар

(Рассказ)Жизнь такая странная штука, что человек, который живет в роскоши, богато и счастливо, в один миг может превратиться в нищего, в бомж. Вот Апкарм Камрямар тоже жил роскошной жизнью, как богатый аристократ.То есть он считал себя арийцем в сто крат.После того, как он стал нищим голодранцем, долгие годы жил без крови над головой.Спал там, где опустится ночь.Иногда под мостом,в теплотрассах, в ямах, в руинах и даже на кладбище, в старой могиле, которая рухнула.Где он только не жил! Однажды он увидел объявление, которое было приклеено на телеграфную столбу, около мусорного бака, где Апкарм Камрямар искал себе сьедобного на завтрак.Там было написано о том, что есть престижная работа с хорошей зарплатой, для послушных и молчаливых людей.Прочитав это, Апкарм Камрямар заплакал от счастья, не стесняясь никого. Ну подумайте сами, человек долгие годы скитался по водопроводным колодцам, по руинам, по кладбищи, в поисках нормального жилья, а тут такое. Ему показалось, что работа довольно - таки интересная.Требуется только молчать. А он как раз живя долгие годы в одиночестве, почти разучился разговаривать с людьми, словно дикарь в необитаемом острове. Для него планета "Земля", как единственный обитаемый остров в вечном и бескрайнем космосе. Он чувствует себя одиноким, как само человечество. Работа - это деньги, а без денег нет жилья, без жилья нет жизни. Вот почему плачет Апкарм Камрямар. В таких ситуациях человек даже может сходить с ума от счастья.Говорят, что беда не приходит одна.Оказывается, счастье тоже не приходит одна.Сразу, после собеседование с начальником секретной конторы господином Бакатоновым Лайло Латиповичем, его приняли на работу.Посколько его работа была секретной, мы не будем углублятся в подробностях в нашем рассказе, ради жизненной безопасности нашего литературного героя господина Апкарима Камрямара.Офис организации, где работал Апкарм Камрямар, распологался на старом чердаке заброшенного свинарника.Руководителем этой подпольной конторы являлся, как мы писали ранее, Бакатонов Лайло Латипович, лет сорока пяти, высокий, тощий, как шайтан, сутулый, с выпуклыми рыбьими глазами и с чересчур маленькой головой, похожей на носковок, то есть на карманного узколоба, где узбеки хранят табак, который они бросают под язык. Мы так же не будем называть по имённо других сотрудников этой сверхсекретной компании, так как мы не знаем как их зовут. Бакатонов Лайло Латипович каждое утро, перед тем, как приступить к работе, проводит в своем уютном кабинете летучку, давая всем своим сотрудникам тайные задачи, не производя при этом ни одного звука.В той организации все разговаривают между собой, на языке глухонемых, обясняя свои мысли жестью.Иногда они беседуют письменно, но полностью соблюдая конспирацию.При таких разговорах сотрудники либо должны сьесть бумагу после разговора или же сжечь. На чердаке заброшенного свинарника, то есть в офисе, есть черный ход, через который сотрудники легко могут удрать, когда придут представители силовых структур, чтобы их арестовать и увезти в следственный изолятор для допроса.


Может наши читатели еще не знают о том, что Апкарима Камрямара отправили в психушку не за то, что он активно занимался политической деятельностью, разоблачая фальсификации и мошенничество крупных чиновников в верхном эшалоне власти, которые день и ночь занимаются отмыванием грязных денег, тайно преправляя народные деньги через офшор в зарубежные банки. Нет, это совсем не так. Его упекли в психушку за то, что он реально сошел с ума.

Всё началось с зарплаты.В конце месяца привезли получку в огромном мешке в заброшенный свинарник.Когда Апкарм Камрямар подошел к кассе, чтобы получить свою месячную зарплату, кассир дал ему деньги вместе с одним лотерейным билетом.Это сильно разозлил нашего литературного героя, то есть тайного сотрудника секретной организации Апкарима Камрямара.

- Господин кассир -писал он на бумаге, ведя с казначеем писменный разговор, строго соблюдая конспирацию -Ну что это за безобразия а?!Что вы себе позволяете?! Нахера вы подсовываете лотерейный билет в мою зарплату?!Ведь я выполняю свои объязананности честно, строго соблюдая конспирацию, ни разу не производя звука, не смеясь, даже не чихая, как рыба в аквариуме! А вы вместо денег даете мне какую - то лотерею! У меня между прочем каждая копейка на счету и я должен женится, вы понемаете?! Берите обратно свою гребанную лотерею и отдайте мне свои кровные деньги, которые я заработал честным путем! -написал Апкарм Камрямар, осторожно оглядываясь вокруг.
Кассир,прочтав записку, сильно растроился и тоже разгневанно начал писать на бумаге -Почему вы мне кричите, господин Апкарм Камрямар?!Причем тут я и, что я могу сделать, ежели мне велел продать эти лотереи сотрудникам нашей организации сам господин Бакатонов Лайло Латифович?! Эти претензии не ко мне!Так что не мешайте работать!Не то, позаву охрану, незаметно нажав на эту красную кнопку тревоги или, собственноручно пристрелю вас в упор с помощью табельного оружае по марке "Макарка" с глушителем, без какого либо суда и следствии! - написал он.
Прочитая записку взахлеб, Апкарм Камрямар, аккуратно скомкал бумагу и спешно сьел ее.Даже запил водой.

-Ну и живодеры вы проклятые! Худоё Худовандо тешиб чиксин! Да чтобы мои деньги проткнули ваше горло! - написал на бумаге Апкарм Камрямар, и как только кассир прочел написанное, выташив с крамана зажыгалку, сжег бумажку, где были запечетлены его слова во время разговора с казначеем.Он сжег их, чтобы уничтожить улику навсегда, не оставляя зацепку следовательям и прокурорам.
В тот день Апкарм Камрямар, выполнив сверхсекретную задачу,вернулся домой пораньше и увидел по дороге своего соседа Гуррама, который жил бедно в шалаше со своей большой семьей и торговал жаренными семечками тыквы, установив около своего шалаша шаткий стол, у которого отсутствовала одна ножка.Увидев своего нищего соседа, который сидел укутываясь в ватный чапан с многочисленными заплатками, в голову Апкарима Камрямара взбрела такая шальная идея, что у него в глубине душы просветлело, как колодец под ярко сияющей луной.

-Самый раз реализовать лотерею, купив стаканчик жаренных семечек тыквы у этого придурка Гуррама -подумал он, хитро улыбаясь.

-Ну, здравствуй, успешный предприниматель Гуррам! Все торгуешь? Ну, торгуй, торгуй, только не людьми - предупредил Апкарм Камрямар своего бедного соседа, как тайный сотрудник засекреченный загадочной конторы.

- Здравствуйтесь, господин Апкарм Камрямар.Слава Богус, не жалуемся.Живемс как говорится, мало мальски, питаясь чем Бог пошлет-ответил предприниматель Гуррам, скромно.

-Мне стаканчик жаренных семечек тыквы, пожалуйста, сказал Апкарм Камрямар.
-Сию минуту, господин Апкарм Камрямар, откройте пошире ваш карманчик -сказал предприниматель Гуррам.Потом осторожно положил жаренные семечки в карманы брюков Апкарима Камрямара.Потом начал рекламировать свой товар, говоря о полезности жаренных семечек тыквы для организма человека.

-Ешьте по чаше жаренных семичек тыквы, ежели вам хочется жить подольше, господин Апкарм Камрямар.Потому что жаренные семечки тыквы берегут вас от язвы в желудке от гастрита и рака.Они выгоняют двухметровых плоских бледных и отвратительных черевей паразитов, которые живут внутри человека, как в собственной усадьбе и, быстро размножаются, откладывая там свои личинки - сказал он.

-Спасибо за полезный совет, успешный предприниматель господин Гуррам!Ты прям как врач терапевт с высшим образованием.Как ученый биолог академии наук!Тебе бы преподавать в медицинских вузах уроки по биологии а не торговать здесь жаренными семечками тыквы! -усмехнулся Апкарм Камрямар, протягивая Гурраму ту лотерею, которая выдал ему кассир сверхсекретной конторы, где он работает тайным сотрудником.

-А что это?! Это же не деньги! Вы наверно перепутали денежные купюры с просроченной лотореей, господин Апкарм Камрямар!-сказал Гуррам, протягивая лотерею обратно хозяину.

-Нет, я ничего не перепутал, предприниматель Гуррам и, этот лотерейный билет не просрочен.Если не поверишь на мои слова, то можешь прочитать.Там написано дата розыгрыша этого лотерейного билета.А что я могу делать, ежели кассир нашей сверхсекретной конторы выдал мне эту лотерею вместе с моей зароботной платой?Ну, куда я его дену, сам вроде чек нормальный, подумай, Гуррамджан -сказал Апкарм Камрямар, спакойно лузгая жареные семечки тыквы, которые только что купил.

-Нееее, заберите свой лотерейный билет обратно и, немедленно отдайте мои деньги!Мне не нужен лотерейный билет!Эвон сколько людей тратят свои денежные средства, купив этих проклятых лотерейных билетов и ничего не выгрывают!Отдайте мои деньги, не то вызову людей на помощь! -сказал Гуррам.

-Ах ты хредхрениматель вонючий! Ты хоть знаешь, кто я?! Я же работаю тайным сотрудником в строго засекреченной конторе! Ты даже не успеешь вызвать людей на помошь и мои коллеги внезапно и бесшумно появятся здесь, словно отряд ниндзя в средневековой Японии и увезут тебя, повесив на палку туда, откуда никто никогда не возврашется назад.Ты этого хочешь да?! Хочешь згноить зажива в мрачных подземных карцерах нашей подпольной конторы?! Ну, давай, вызовы своих людей, ежели надоело тебе жить в этом прекрасном мире! - сказал Апкарм Камрямар.

-Нууу, господин Ап... -сказал предприниматель Гуррам. Но его слова тут же перебил Апкарм Камрямар.

-Никаких ну, слышешь, Гуррам, никкаких! Ато лишишься всех вот этих твоих жаренных семечек тыквы, кои лежат в мешочке, то есть я их сконфискую -пригрозил Апкарм Камрямар.

Услышав это, предприниматель Гуррам сильно испугался.

-Нет, нет... то есть, все, договорились, господин Апкарм Камрямар.Всё, я не буду с вами спорить - тихо сказал, усмирияясь наконец он.

Через месяц предприниматель Гуррам, живущий в шалаше, вместе со своей большой семьей и с тещей, выграл сумасшедшие деньги в лотерейный билет, который принудительно оставил ему сотрудник засекреченной конторы Апкарм Камрямар.Успешный предприниматель Гуррам выграл джекпот в размере сто миллионов долларов США. Мало того, он построил пятиэтажный особняк, с огромным басейном внутри, там, где недавно распологался его шалаш и торговал жаренными семечками тыквы.Еще, он открыл дорогой ресторан в центре города под названием "Золотая тыква". Предприниматель Гуррам вставил себе золотые зубы и стал ездить на рукодельном дорогом автомобиле "Ролс -ройс" иногда, на "Ламбарджин" с позолоченным корпусом.Также он по воскресеньем выходил на свое поместье верхом на скакуне туркменской породы "Ахалтекин", с длинными и нежными гривами и таким же хвостом на царскую охоту с арбалетом в руках, в сопровождении своих навкеров, кои протяжно трубили в охотничий рожок. Свора королевских борзых собак с золотыми ошейниками, лаяли хором, оглушая всю окрестность, дружно гоняясь за зайцами.

Увидев такое Апкарм Камрямар окончательно сошел с ума и попал в психбольницу.
Сегодня ему удалось совершить побег из приюта, благодаря густому осеннему туману.Он бежал по кукурузному полю, без оглядки, не смотря на порезы в лицах и в губах и в руках от засохшых острых листьев кукурузы, похожие на сабли древных воинов. Не смотря на то, что заблудился в густом осеннем тумане, Апкарм Камрямар шел наугад по кукурузному полю, словно слепой.Хотя Апкариму Камрямару трудно было продвигатся в густом и непроглядном тумане, но в душе его все же было спакойно, так как люди, которые преследовали его, сбились с пути, благодаря туману и, теперь у него есть шанс скрытся от них навсегда, избавившись от принудительного лечения в дурдоме.Как хорошо жить на свободе, без надзирателей, которые чуть что обрабатывают резиновой дубинкой, колотя до полусмерти и надевают на больного рубаху, туго скрутив длинные рукава, заставляя пить отвратительных житкостей. Как хорошо, что сегодня, рано на рассвете ему удалось сбежать из приюта, где лечатся душевнобольные, cтрадающие шизофренией.Теперь вот, он, слава Богу, почти на свободе. Его спас густой осенний туман. Апкарм Камрямар бежал стремительно по кукурузному полю басиком, в полосатой больничной пижаме, не смотря на засохшые листья кукурузы, похожие на острые сабли, кои резали ему лицо, губы и руки.Шел холодный и мелкий дождь.Кукурузы под дождем хором шептали, придавая таинственность зыбким туманам и безлюдному кукурузному полю. Апкарм Камрямар бежал и на бегу слышал, как громко и хрипло каркали злые, кортавые вороны, пролетая над его головой. Он улавливал шелест их крыльев сквозь туман.Ему нужно бежать, как можно быстрее и, оставив преследователей далеко позади, которые могут включить к его поиску опреативную группу со злыми служебными собаками, словно в кино. Апкарм Камрямар в детстве смотрел много фильмов про узников концентрационных лагерей, совершившых побег, за которыми гонялись злые служебные собаки гитлеровских фашистов. Бег для Апкариму Камрямару в одной полосатой больничной босиком по осеннему кукурузному полю, сквозь холодный и непроглядный туман, трудно, но полезно.Так как в такой дождливой, холодной пасмурной и сырой погоде человек легко может захворать, прихватив восполение легких.Он должен быстрее двигаться вперед для того, чтобы не замерзнуть и не умереть от переохлаждения. Ему казалось, что кукурузному полю нет конца и края.

Апкарм Камрямар бежал до тех пор, пока он не свалился на землю от бессилии и усталости.Он прекрасно знал, что если сейчас не встанет на ноги и, не продолжет свой бег, то вскором он может замерзнуть и, умереть или же, попасть в руки преследователей.Но как бы он ни старался встать на ноги, ему не удавалось сохранить баланс и падал на землю.Именно тогда он увидел тусклый силует какой - то двери в зыбком тумане и, страшно обрадовался.-Ну спасибо тебе, Гоподи за то, что ты не оставил меня в трудные минуты!Все, я спасен! Сейчас постучу в эту дверь и она откроется, как ворота рая. Может за этой дверью живут добрые люди и, они приютят меня хотябы на ночь. Встану ранним утром, поблагодарю за хлеб, за соль и сново в путь, как говорится от греха подальше -подумал Апкарм Камрямар.Такими мыслями, двигаясь на четвереньках он осторожно подошел к двери и, начал стучать.Но никто не спешил открыть дверь, как будто за ней никто не живет.Как раз в это время Апкариму Камрямару послышались нервный лай псов и он испугался. -Ах, сволочи! Оказывается, они идут за мной, чтобы поймать меня с помощью злых собак - подумал Апкарм Камрямар и это опасение дало ему дополнителную силу и он еще с большой силой стал колотить в дверь. К этому времени лай собак стал доноситься еще четче и четче.Судя по их голосу можно было предполагать, что оперативная группа со служебными собаками, беря правильное направление плотно приближались к месту, где лежит Апкарм Камрямар и стучал беспрестанно в дверь.Он так долго и сильно стучал кулаками своими в дверь, что его кулаки заалели от крови.Но не смотря на это, Апкарм Камрямар продолжал бить, колотить и ударить ногой по двери изо всех сил, чтобы вышибить ее.

-Хозяева! Есть кто-нибудь дома?! Откройте, пожалуйста, меня преследуют злые люди! Помогите!Они могут меня поймать и отправить обратно в дурдом! - кричал он, колотя в дверь и чуть не плача. Теперь он стал ударить по двери головой.Он наносил такие сильные удари головой по двери, что с его головы начала сочиться кровь. Косой дождь всё шелестел шепотом, о чем - то тихо судача с засохшими осенними кукурузами, образуя красную лужу там, где лежал Апкарм Камрямар. Тут неожиданно открылась дверь и, Апкарм Камрямар замер от удивления.Потому что у распахнутой двери стояли люди в белих халатах со смирительной рубахой в руках. В соседней палате больные хором гавкали, имитируя лай злых собак.13/04/2014.
12:32 дня.
Канада, г. Бремптон.


 

 

 

 

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси

 

Шоирнинг сурати маърифатимиз жонкуярларидан бири Давронбек Тожиалиевнинг "Зиё.Уз" сайтидан олинди.


Дўст ёди


Равшан Файз қисқа умр кечирган бўлсада, жисман ҳалок бўлган эсада, унинг юракка яқин, дардли, лирик шеърлари мангу сўнмас чироқлар маржони каби шеъриятнинг бепоён дала даштлари ортида маюс порлаб, шууримиз зулматларини ёритаверади.

Унинг шеърларини ўқиган инсон руҳияти тозаради, қалб кўзи равшанлашади.

Равшан Файз гарчанд Тошкентда истиқомат қилсада, доимо ўз она қишлоғини соғиниб, унга талпиниб яшади, соғинчини ўз лирик шеърларида акс этдирди.

Унинг шеърларини ўқир экансиз, Самарқанд билан Жиззах орасидаги Нурота тоғларида тумшуқларини тошларга қайрагувчи какликларнинг, Қўшработ далалари этагидаги жийдазорларда сайраётган каккуларнинг хасратли оҳи, ботиш шуълаларига йўғрилган шомги теракзорларда қулоқни батанга келтириб сайрагувчи қушлар шовқинини ва ойдинда чириллаётган чигирткаларнинг товушларини эшитаётгандай бўласиз гўё.

Равшан Файз шундай ажойиб шоир эди.У мен почта орқали юборган бир дона шеъримни ўқиб, Холдоржон, тезлик билан 10 та шеърингизни машинкалаб, журналга юборинг дея менга жавоб мактуби йўллаганди.

Шеърларим "Ёшлик" журналида суратим билан эълон қилинди.Аммо тақдир тақазосими, менга Равшан билан учрашиш насиб этмади.

Равшан оламдан ўтиб кетди.Худо раҳмат қилсин.

У газетавий техник қуруқ сўзлардан иборат бақир чақирни, фисқу фасодни, шундай оғзаки айтиб қўйса ҳам бўладиган оддий, одми гапларни кимгадир етказиш учун шеърни овора қилмайдиган, илоҳий сўз санъати қадрини баланд тутадиган юксак дидли, лирик шоир эди.

Равшан бир умр ойдин, боқий, мангу ўлмас мавзуларда туйғули лирик шеърлар ёзиб ўтди.

"Ёшлик " журналида узоқ йиллар адабиёт бўлимини бошқарган бу шоир адабиётимизга сидқидил, ҳалол хизмат қилди.

Равшан Файз маҳаллийчиликни, ғийбатни, макру ҳийлани, қитмирликни, бахилликни, хасадгўйликни, дилозориликни билмасди.

Ҳаммага яхшилик истаб, доим бошқа ижодкорларга қўлидан келганича ёрдамлашарди.

Жойинг Жаннатдан бўлсин, дўстим!


 

 

Холдор Вулқон


Дўст

(Ўзбекнинг энг ёниқ шоирларидан бири Равшан Файз хотирасига)
Шеърларингда баҳор, булут босқини,
Шаррос қуяр гоҳо шиддатли жала.
Дарё издан чиқар, баҳор тошқини,
Кўринмай кетади ёмғирда дала.

Мойчечак лабидан авайлаб ўпар.
Ёзги ўтлоқларда дайди капалак.
Чуғурчуқ бўрони гувиллаб ўтар,
Хайқирар қушларга боғбон капада.

Куз келар, эгнида хазон ямоғи,
Гала гала учар жанубга қушлар.
Кўчманчи қушларнинг йўқдай саноғи
Эл қарар осмонга, ёқасин ушлаб.

Англолмас кўргани тушми ё ўнги,
Кимсасиз, туманли далалар рохи.
Сўю самоларга кетади сингиб,
Турналарнинг маҳзун фарёди оҳи.2003 йил , 27 ноябр . Тунги соат
9 дан 30 минут ўтди. Андижон.

Шеър 13/01/2021 санада, Канадада қайта ишланди.

 

 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана

Поле бумаги вспахивая пером

(Памяти моего друга, великолепного узбекского поэта Равшан Файз)Уж вечер насупил темные брови,
Поразительно ярко сияет луна.
Молча освещая безлюдные дороги,
По небу беспечно бродит она.

Крошет пушинки одуваничиков лето,
Вода монотонно воркует в речке.
А ветер росу сбивает с травы,
Доносятся псов переклички.

Гуляют по полям ветры долин,
Луна ярко сияет над селом.
Человек, как трактор пашет вдали,
Поле бумаги вспахивая пером.16/08/2015.
11:11 дня.
Канада, Онтерио.cc5f0c5ce00463f63803c31d61bc7092 (220x300, 14Kb)

 

Равшан Файз 1959 йил 1 январда Самарқанд вилоятининг Қўшработ тумани, Қўралос  қишлоғида туғилган. ТошДУнинг ўзбек филологияси факультетини тамомлаган (1986). “Мен шамолни тутволдим” (1992) болалар учун шеърий тўплами, “Ухлаётган одам” (1989), “Ташриф” (1990), “Кел, эй кўнглим”(1997) каби китоблари нашр этилган. 1995 йил 30 августда Тошкент шаҳрида (автоҳалокат туфайли) вафот этган.


Равшан Файз

 

 

ҚИШЛОҚ СОҒИНЧИЭй ота юрт, эй туғишган эл,
Мен бир ўсмир, мен битта гулни
Орзу-ҳавас деган танти ел
Қай бир баҳор бағрингдан юлди.


Сўнг тақдирга раҳматлар айтиб,
Ўшал юксак орзумга етдим:
Тиним билмас девона, дайди
Шамолларга айланиб кетдим.


Улангандим юрагим билан
Асли сенинг жону жисминга.
Энди яна бу дунё бир кам –
Орзуйим йўқ, армоним мингта!


Энди тунлар юрагим оғрир,
Соғинаман сени, қишлоғим,
Даштларингни эслайман оғир
Қояларга урилган чоғим.


Туриб-туриб келади кўргим,
Сен-чи, сен ҳам садо бергин, ҳой,
Билинарми ҳали ҳам ўрним,
Оғрийдими мен юлинган жой?!

 

 

Қишлоғим

 

Бу шеърни Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Маҳмуд Номозов ажойиб қўшиққа айлантирган.

 


Кўнглима орзулар солган, қишлоғим,
Олис-олисларда қолган, қишлоғим.


Келиб қоларми деб, ҳар саҳар, ҳар шом,
Кўзлари йўлимда толган, қишлоғим.


Менинг мақсадимдан кўнглим кўп тўқдир,
Армон нишонига тегмаган ўқдир.


Орзунинг измида ҳамон ҳаётим,
Лекин бу йўлларнинг адоғи йўқдир.


Айтгил, сенмасмиди мен танлаган йўл,
Сайрга элтмасмиди мен танлаган йўл.


Олис-олисларда оворадурман,
Борса-келмасмиди мен танлаган йўл.

 

Келиб қоларми деб, ҳар саҳар, ҳар шом,
Кўзлари йўлимда толган, қишлоғим.

 

0_c3d3f_4c0c2109_XL (700x462, 134Kb)

 

 

Подробнее...

 

 Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилари уюшмасининг аъзоси


Ёш ўзбек шоирларига доим бир нарсани айтгим келаверади.


Укаларим! Шоир ичади ва исён қилади деган ахмақона сўзларга учманг.


Ойдин ва ёруғ шеърлар ёзишга ҳаракат қилинг. Мағзава хандагига эмас, тоза булоқларнинг зилол сувларига интилинг.


Мен ушбу гапларни қора шеъриятнинг тубсиз хандакларини айланиб ўтган, ва исён йўли, охири боши берк кўчага олиб боражагини амалда англаб етган оддий бир ижодкор сифатида айтяпман.


Ўзбек шоирлари ва ёзувчилари Бобораҳим Машраб, Завқий, Ҳамза, Чўлпон, Абдулла Қодирий, Усмон Носирлар, буюк рус шоирлари Пушкин, Есенинларнинг ҳалокатли, аянчли қисмати айнан журми исён билан боғлиқ.


Француз шоири Женье ўз замонида сарой аёнларини ўз шеърларида масхара қилиб, тахқирлар экан, бир шеърида уларга қарата: "Оламдан ўтсангиз, ер сиз учун пардек юмшоқ бўлсин ва бу пардек юмшоқ тупроқни ёввойи итлар осонгина титкилаб очиб, мурдангизни тортқилаб чиқариб, ғажиб тилка пора қилсин!"дея ёзади.


Алалохир, Женьенинг аччиқ тили ўз бошига етади, уни аламли қийноқлар остида қатл қиладилар.


Пушкин ҳам мудхиш хатоларга йўл қўйиб, Женье юрган йўлга киргани, айрим шеърларидаги хақоратлар учун ҳукмдорлар тамонидан махфий ва пухта уюштирилган дуэлда ўлдирилганини, унинг тўфангидаги ҳақиқий ўқ сотқин, ғирром секундантлар тамонидан пахтавон ўққа, қуруқ порохга алмаштириб қўйилганини ҳамма ҳам билавермаса керак.


Исёну қатллар ўз йўлига.


Сиз асрлар оша, ҳатто худосиз жамият ҳам ижодини тахқирлашга, таъқиқлашга жазм этолмаган илоҳий истеъдод соҳиби Алишер Навоий бобомизнинг ҳаёт йўлларига бир назар ташланг.


Унинг асарларида, подшоларга, аъёнларга, раийятга, яъний халққа нисбатан биронта хақорат, гизли киноя борми?


Нега шундай буюк донишманд шоир исён йўлини тутмади?


Нега Навоий қуёши абадий?


Нега Пушкин қуёши олдида манаман деган рус шоирлари ижоди шамдай?


Нега уларнинг қора кросворд шеърлари харчанд юксак кенг ва тубсиз бўлсада, Пушкин шеърлари каби инсон шуурини сеҳрлай олмайди, қалбини ҳасратли, ўйчан, ойдин шуълаларга тўлдиролмайди?


Нега ўзларини шеърият реформаторлари дея хисоблаган рус символизми, авангардизми ва акмеизми вакиллари Велимир Хлебников, Хармс, Осип Манделштам, Маяковскийлардан тортиб то Лев Лосеву Иосиф Бродскийгача ҳали ҳануз Пушкиннинг битта куз ҳақидаги шеъричалик юксакликка кўтарила олмадилар?


Нега ҳали ҳануз инсоният Навоийни, Байронни ва Пушкинни севади, ардоқлайди?


Нега?


Шулар ҳақида бироз фикр юритиб кўрсак, фойдадан ҳоли бўлмас дея ўйлайман.
13/02/2021.
Эрта билан соат 9:40.
Канада, Онтерио.


 

Эй насими субҳ

(Ҳазрати Амир Алишер Навоий ғазалига Холдор Вулқон муҳаммаси)
Дил қушим аҳволини соч толаси домимға айт,
Кулбама бир бор қадам қўймасми, меҳмонимға айт,
Қилмаған лаълин лабидин ҳайру эхсонимға айт,
Эй насими субҳ, аҳволим дилоромимға айт,
Зулфи сунбул, юзи гул, сарви гуландонимға айт.

Интизор бу кўзларимға, ёр келиб, қўйсин қадам,
Эгнида гулгун матою, сув каби нозик бадан,
Сочи ғарқ этгувчи дарё, тишлари дурри адан,
Буки лаъли ҳасратидин қон ютармен дам бадам,
Базми айш ичра лабо-лаб бода ошомимға айт.

Ҳажридин тун кеча бедор, ухлаёлмай тўлғониб,
Сарғариб барги хазондек ранги рўйим сўлғонин,
Бир кўрай деб, лахта лахта қона кўнглим тўлғанин,
Ком талху бода заҳру ашк рангин бўлғанин,
Лаъли ширин, лафзи рангин, шўхи худкомимға айт.

Не сабабдин кўзларинг кўз ёшига лиқ тўлди, деб,
Не учун ҳолинга ёв, ёғий ғанимлар кулди, деб,
Боди ҳижрон оҳ чекиб, боғларда сочин юлди, деб,
Шоми ҳижрон рўзғоринг тийра нечун қилди, деб
Сўрмағил мендин бу сўзни, субҳи йўқ шомимға айт.

Бир қиё боққайми деб, доим йўлингни пойладим,
Тош қотиб, кўрганда, гул, хуснинга асло тўймадим,
Бўлмасанг ёнимда дунё дунни нетдим, найладим,
Ул пари ҳажрида нангу номким тарк айладим,
Кўнгил отлиғ ҳажр водийсида бадномимға айт.

Тун ярим, олис кавокиблар тўла осмон эди,
Кимсасиз ойдинда хурган итларинг хушёр эди,
Бирга бўлсак, сенга айтар гапларим бисёр эди,
Эй кароматгўй, ишим оғози худ исён эди,
Шамъи раҳмат партави етгайму анжомимға айт.

Чирпираб учган хазондек боғ аро рўйим ақиқ,
Чўлу саҳролар маконим, бўлмади даврон шафиқ,
Ёлборур Вулқон саҳарлар, эй сабо, севгим ҳақи,
Йўқ Навоий бедил ороми ғам ичра, эй рафиқ,
Ҳолини, зинҳорким, кўрсанг дилоромимға айт.13/02/2021.
Тонги соат 6:58.
Канада, Онтерио.

 

Ey nasimi subh(Hazrati Amir Alisher Navoiy g‘azaliga Xoldor Vulqon muhammasi)Dil qushim ahvolini soch tolasi domimg‘a ayt,
Kulbama bir bor qadam qo‘ymasmi, mehmonimg‘a ayt,
Qilmag‘an la’lin labidin hayru exsonimg‘a ayt,
Ey nasimi subh, ahvolim diloromimg‘a ayt,
Zulfi sunbul, yuzi gul, sarvi gulandonimg‘a ayt.

Intizor bu ko‘zlarimg‘a, yor kelib, qo‘ysin qadam,
Egnida gulgun matoyu, suv kabi nozik badan,
Sochi g‘arq etguvchi daryo, tishlari durri adan,
Buki la’li hasratidin qon yutarmen dam badam,
Bazmi aysh ichra labo-lab boda oshomimg‘a ayt.

Hajridin tun kecha bedor, uxlayolmay to‘lg‘onib,
Sarg‘arib bargi xazondek rangi ro‘yim so‘lg‘onin,
Bir ko‘ray deb, laxta laxta qona ko‘nglim to‘lg‘anin,
Kom talxu boda zahru ashk rangin bo‘lg‘anin,
La’li shirin, lafzi rangin, sho‘xi xudkomimg‘a ayt.

Ne sababdin ko‘zlaring ko‘z yoshiga liq to‘ldi, deb,
Ne uchun holinga yov, yog‘iy g‘animlar kuldi, deb,
Bodi hijron oh chekib, bog‘larda sochin yuldi, deb,
Shomi hijron ro‘zg‘oring tiyra nechun qildi, deb
So‘rmag‘il mendin bu so‘zni, subhi yo‘q shomimg‘a ayt.

Bir qiyo boqqaymi deb, doim yo‘lingni poyladim,
Tosh qotib, ko‘rganda, gul, xusninga aslo to‘ymadim,
Bo‘lmasang yonimda dunyo dunni netdim, nayladim,
Ul pari hajrida nangu nomkim tark ayladim,
Ko‘ngil otlig‘ hajr vodiysida badnomimg‘a ayt.

Tun yarim, olis kavokiblar to‘la osmon edi,
Kimsasiz oydinda xurgan itlaring xushyor edi,
Birga bo‘lsak, senga aytar gaplarim bisyor edi,
Ey karomatgo‘y, ishim og‘ozi xud isyon edi,
Sham’i rahmat partavi yetgaymu anjomimg‘a ayt.

Chirpirab uchgan xazondek bog‘ aro ro‘yim aqiq,
Cho‘lu sahrolar makonim, bo‘lmadi davron shafiq,
Yolborur Vulqon saharlar, ey sabo, sevgim haqi,
Yo‘q Navoiy bedil oromi g‘am ichra, ey rafiq,
Holini, zinhorkim, ko‘rsang diloromimg‘a ayt.13/02/2021.
Tongi soat 6:58.
Kanada, Onterio.

 

 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана

 

Полный текст повести "Листопад"


Аннотация:
Первый отзыв неизвестного читателя о повести Холдора Вулкана "Листопад" в электронной библиотеке "Ридли".

 

Уважаемые читатели, искренне надеемся, что книга "Листопад" Холдор Вулкан окажется не похожей ни на одну из уже прочитанных Вами в данном жанре. Не остаются и без внимания сквозные образы, появляясь в разных местах текста они великолепно гармонируют с основной линией. Очевидно, что проблемы, здесь затронутые, не потеряют своей актуальности ни во времени, ни в пространстве. Значительное внимание уделяется месту происходящих событий, что придает красочности и реалистичности происходящего. Увлекательно, порой смешно, весьма трогательно, дает возможность задуматься о себе, навевая воспоминания из жизни. Портрет главного героя подобран очень удачно, с первых строк проникаешься к нему симпатией, сопереживаешь ему, радуешься его успехам, огорчаешься неудачами. Чувствуется определенная особенность, попытка выйти за рамки основной идеи и внести ту неповторимость, благодаря которой появляется желание вернуться к прочитанному. По мере приближения к исходу, важным становится более великое и красивое, ловко спрятанное, нежели то, что казалось на первый взгляд. По мере приближения к апофеозу невольно замирает дух и в последствии чувствуется желание к последующему многократному чтению. Помимо увлекательного, захватывающего и интересного повествования, в сюжете также сохраняется логичность и последовательность событий. На первый взгляд сочетание любви и дружбы кажется обыденным и приевшимся, но впоследствии приходишь к выводу очевидности выбранной проблематики. "Листопад" Холдор Вулкан читать бесплатно онлайн необычно, так как произведение порой невероятно, но в то же время, весьма интересно и захватывающее. 19.09.2016.


Второй отзыв неизвестного читателя о повести Холдора Вулкана "Листопад" в электронной библиотеке "Ридли"


Дорогие читатели, есть книги интересные, а есть - очень интересные. К какому разряду отнести "Листопад" Холдор Вулкан решать Вам! Невольно проживаешь книгу - то исчезаешь полностью в ней, то возобновляешься, находя параллели и собственное основание, и неожиданно для себя растешь душой. С первых строк обращают на себя внимание зрительные образы, они во многом отчетливы, красочны и графичны. Финал немножко затянут, но это вполне компенсируется абсолютно непредсказуемым окончанием. Благодаря динамичному и увлекательному сюжету, книга держит читателя в напряжении от начала до конца. Гармоничное взаимодоплонение конфликтных эпизодов с внешней окружающей реальностью, лишний раз подтверждают талант и мастерство литературного гения. Благодаря уму, харизме, остроумию и благородности, моментально ощущаешь симпатию к главному герою и его спутнице. Мягкая ирония наряду с комическими ситуациями настолько гармонично вплетены в сюжет, что становятся неразрывной его частью. Данная история - это своеобразная загадка, поставленная читателю, и обычной логикой ее не разгадать, до самой последней страницы. Создатель не спешит преждевременно раскрыть идею произведения, но через действия при помощи намеков в диалогах постепенно подводит к ней читателя. Темы любви и ненависти, добра и зла, дружбы и вражды, в какое бы время они не затрагивались, всегда остаются актуальными и насущными.

--------------------------------------------------------------


Спасибо Вам огромное за искренный отзыв на мое произведение.С уважением, Холдор Вулкан.(Х.В.)

 

 Холдор Вулкан
Член Союза писателей Узбекистана


Листопад
(Повесть)


Любое коммерческое использование повести Холдора Вулкана "ЛИСТОПАД "запрещено без предварительного письменного согласия автора.(Холдор Вулкан)


1 глава
Весенние поля


Весна. Птицы поют на высоких тополях у полевого стана, где расцвела белая акация. Совсем недавно среди тернистых ветвей акации можно было увидеть гнездо сороки, а теперь оно исчезло из виду, среди листьев и цветущих гроздей этого дерева. Сороки очень умные птицы. Они знают, что мальчишки не могут залезть на дерево, у которого тернистые ветви, так как его острые колючие шипы могут больно поцарапать им руки и ноги и даже порвать им шаровары. Цветы акации пленили душу словно сувениры, сделанные из осколков белого фарфора. Приятный запах этих гроздей ветры разносят по всему полю, где работают дехкане. Хуршида работала, стуча кетменем на поле. Это была девушка лет восемнадцати, светлокожая, с густыми и нежными вьющимися волосами темно русого цвета, со стройной фигурой и пышней грудью, с карими глазами и ясными зрачками. Она так красиво улыбалась коралловыми губами, показывая белые здоровые и красивые зубы, что многие парни в селе были от неё без ума. Но Хуршида не обращала внимания ни на одного из них, так как она не испытывала к ним нежного чувства под названием любовь. Своим равнодушием она еще больше усиливала "гнет" над влюбленными. Она даже не отвечала на любовные письма, которые писали парни и передавали ей через её подруг.
Отец Хуршиды Абдулджаббар очень строг по отношению к своей дочери Хуршиде и своим тяжелым характером и поведением похож скорее на отчима, чем на родного отца. Он часто выпивает спиртное и устраивает пьяные дебоши. Но Абдулджаббар является хорошим специалистом в области стрижки овец. Работает он механиком на животноводческой ферме колхоза "Тиллакудук". Чинит на ферме доильные аппараты, автопоилки, транспортеры, очищающие коровники, комбайны, измельчители кормов и так далее. Хотя Абдулджаббар не является религиозным фанатиком, но он строго запрещает Хуршиде ходить на вечеринки, посвященные дням рождения ее одноклассниц, где присутствовали парни. Абдулджаббар поклялся, что если его дочь Хуршида опозорит их семью, то он ее проклянет. Поэтому Рахила каждый день настойчиво говорит Хуршиде, чтобы она не играла с огнем и была осторожной в общениях со своими одноклассниками и другими незнакомыми парнями, Рахила знает, что в классе ее дочери не все девушки относятся к Хуршиде дружелюбно. То есть некоторые девушки,завидуют Хуршиде черной завистью, потому что она красивая и многие парни были влюблены не в них, а в нее.
С такими мыслями Хуршида продолжала работать на поле, выравнивая грунт для посева хлопка. Она любит работать на полях в одиночестве, так как никто ей не мешает думать о том, о чем она хочет думать. Одиночество для нее свобода, как бескрайное небо. Иногда Хуршида останавливается, выпрямляя спину, внимая далекому и печальному голосу одинокого удода, который доносится из ивовой рощи, где бродит пьяный ветер. Издалека доносился приглушенный рокот одинокого трактора.Хуршида задумчиво наблюдала за низкими проворными полетами ласточек. Они летали над полями, едва не касаясь земли своими белыми брюхами и крыльями, похожими на согнутые черные кинжалы, с острыми лезвиями. Потом она снова приступила к работе, напевая грустную песню о любви. А солнце тем временем медленно, но неизбежно поднималось к зениту. Хуршида долго работала на поле под палящим солнцем и приостановила работу только тогда, когда на пригорке повариха Тубо с криком начала зазывать людей на обед.
-Чойгааааааааа! - кричала она, и ее голос летел над весенними полями, как птица освободившая из ее грудной клетки.
Оставив кетмень на краю поля, Хуршида пошла в сторону полевого стана. Приближаясь к нему, она почувствовала тонкий аромат, душистый запах благоухающей белой акации, которая цвела около полевого стана, где росли высокие тополя и плакучие ивы. В этот момент из культиватора, который остановился рядом с полевым станом, спрыгнул молодой тракторист лет двадцати-двадцати пяти, в потертой тюбетейке, высокий, плечистый, курносый, с кудрявыми волосами, с усами над мясистыми губами. Особой приметой этого парня был его зеленый шрам на левой брови. Он придавал его внешнему виду суровость и мужественность. Своим видом он напоминал римских гладиаторов, которые голыми руками сражались с голодными тиграми. Хуршида раньше не видела этого тракториста в здешних местах, но сразу вспомнила его трактор, за которым она недавно наблюдала издалека на хлопковом поле. Пока Хуршида снимала с ветки тутового дерева свой небольшой мешочек, в котором были хлеб, сахар, заварка, алюминиевая ложка, и кружка с миской, тракторист уже стоял в очереди у полевого жестяного самовара, где труженики по очереди наливали себе кипяток. Взяв свою кружку, Хуршида насыпала в неё заварку и тоже встала в очередь. Увидев ее, парень повернулся вполуоборот и уступил ей место. Не ожидавшая такого джентльменства, Хуршида поблагодарила молодого тракториста и по-доброму улыбнулась. Спустя несколько минут парень начал разговаривать с ней:
- Девушка, давайте-ка я вам расскажу удивительную историю, чтобы быстрее шло время, пока мы стоим в очереди. Короче говоря, иду я вчера мимо этого дерева - красота!- от белоснежных цветов этой акации глаз невозможно оторвать. Не акация цветущая, а молодая невеста в белом подвенечном платье! Я невольно остановился, любуясь необычной красотой этого дерева, смотрю на него с восторгом, словно дехканин, приехавший из далекой деревни с мешком на плечах, который впервые увидел город. Тут раздались автоматные очереди. Думаю, ё-мое, какой - то террорист стреляет в меня из Калаша. Я быстро лег на землю, чтобы тот не изрешетил меня, выпустив всю обойму. Лежу, блин, лежу и гляжу, а там поет сорока. Ну и, думаю, дела... Стыдно стало даже самому перед собой. Встал, оглянулся вокруг, нашел свою потертую тюбетейку, стряхнул пыль, нахлобучил её на голову и пошел дальше. Хорошо, что, кроме меня, этого никто не видел.
Выслушав рассказ тракториста, все вокруг дружно рассмеялись. Хуршида тоже. Тут подошла их очередь. Но, как назло, кипяток перестал литься из краника самовара. Выяснилось, что причиной был тот факт, что в самоваре уровень кипятка понизился ниже уровня краника, вот он и перестал литься. Но тракторист нашёл выход из положения: он попросил Хуршиду нагнуть самовар и налить кипятку в кружку, которую он подставил.
- Хорошо - согласилась Хуршида и, когда молодой тракторист подставил свою кружку к кранику самовара, Хуршида осторожно нагнула самовар. Но тут случилась беда: Хуршида случайно уронила самовар, и он опрокинулся, ошпарив молодого тракториста кипятком. Тракторист, сделав гримасу на лице от сильного ожога, начал прыгать от боли, опираясь на одну ногу, втягивая воздух в легкие.
- Вс -а-аа-ах! Вс -аа-аа-аа-аа-ахх! Уууууухххх!- прыгал он от жгучей боли и крутился как собака, которая гонится за своим хвостом.
Хуршида заплакала от испуга и от жалости, не зная, что делать и как успокоить бедного тракториста. А труженики, которые уже приступили к приему пищи, дружно встали со своих мест, сочувствуя трактористу, который нечаянно ошпарился кипятком. А некоторые весело смеялись, особенно когда табельщик Абделькасум закричал, мол, тракторист, ты сними свои штаны и прыгай живо в арык!
- Ой, простите, ради бога, акаджон! Это я во всем виновата!.. Сильно обожглись?! Бедный!.. Не знаю я вашего имени... Как вас звать?.. - сказала Хуршида, плача и кружась вокруг парня в растерянности.
Молодой тракторист, держась за ошпаренное бедро, остановился на миг и с гримасой на лице сказал:
- Меня что ли? Вс -ааа-аа-- ахххх... меня зовут Султан!
- Ой, Султан-ака, простите ради Бога! Я не хотела... - просила прощения Хуршида со слезами на глазах.
-Да, вы не волнуйтесь, девушка, ничего... Вс -а-аа-аа-аххх... Ааа-аа-аа-ахх....До свадьбы заживет - сказал тракторист Султан, слегка улыбаясь сквозь гримасы на лице, продолжая скакать на одной ноге.
Потом спросил, искажая лицо от невыносимой боли:
-А вас? Как вас звать?
- Меня? Ах да, мое имя Хуршида
- Очень приятно... Вс -аа-аа аа-ааах... Ыыыых!Красивое у Вас имя, как вы сами, честное слово. Вы, Хуршида, не обращайте внимание на меня. Лучше поешьте чего-нибудь. Время обеда всё же... - сказал Султан, продолжая опираться на одну ногу, чтобы смягчить боль.
- Нет, ничего не буду есть. Ну, как же я могу есть, когда вы мучаетесь из-за меня адской болью? - плакала Хуршида.
Тут Султан тракторист перестал прихрамывать и сказал.
- Ну, что вы, Хуршида, перестаньте сейчас же плакать! Ведь люди смотрят на нас. Все. Уже отпустила боль. Вы не волнуйтесь. У меня все в порядке. Клянусь гаечным ключом. Вы что, не верите моим словам?.. Ну, тогда мне ничего не остается, кроме как доказать Вам, что я здоров как бык. Вот сморите.
Такими словами, напевая мелодию, он начал танцевать, притопывая своими кирзовыми сапогами, как чечёточник с большим стажем.
Султан танцевал, кружась, как вихрь и напевая веселую музыку. Увидев это, все вокруг смеялись, словно зрители, которые смотрят смешные представления бродячего артиста. Хуршида тоже улыбалась сквозь слезы, радуясь тому, что Султана отпустила боль.


2 глава
Первая любовь


Хотя Хуршида своими собственными глазами увидела, как тракторист Султан, залезая на свой культиватор, уехал обратно в сторону поля, но она все равно не смогла простить себя за то, что ошпарила кипятком по неосторожности бедного, ни в чем не повинного парня, ударника-механизатора колхоза Тиллакудук. Бедная думала только о Султане, и ей было жалко этого безобидного, терпеливого и веселого парня. Другой человек на его месте, думала она, разгневался бы и, может быть, даже ударил бы её, или, в крайнем случае, обратился бы в суд, с требованием заплатить ей определенную сумму денег в качестве компенсации за нанесенный вред его здоровью. А он? Он, наоборот, успокаивал Хуршиду, пританцовывая перед тружениками колхоза, которые могли бы дать показание в суде в его пользу в качестве свидетелей. Он стонал и прыгал от боли, а я, дура, спросила, как его звать. Несмотря на жгучую боль, он ответил. Да и не забыл пошутить, сказав, что рана его заживет до свадьбы. А как он танцевал! Как этот американец, Майкл Джексон, ей Богу! Интересно, а зачем он вообще работает трактористом, когда у него есть талант артиста-юмориста? Ведь он мог бы открыть свой собственный театр юмора и сатиры и зарабатывать нешуточные деньги. Странно, почему он работает трактористом?
С такими мыслями Хуршида долго не могла уснуть, внимая звонкому пению сверчков и глядя в открытое окно, зашторенное занавеской из белого тюля, сквозь которую светила круглая луна и мерцали далекие звезды. Издалека доносился усталый лай ленивых собак и кваканье лягушек в старом пруду, где цвели белые и розовые кувшинки.
Хуршида решила пойти утром на поле, где будет культивировать хлопчатник тракторист Султан, попросить у него еще раз прощения, и узнать, не болит ли его нога, которая вчера получила ожог по ее вине. Между тем, у открытого окна не сильный ночной прохладный ветерок нежно трепетал и слегка задувал занавеску, сотканную из тюля, напоминающую парус. Хуршиду клонило ко сну. Она уснула как больная под наркозом во время операции. Ей снился тракторист Султан, который работал на своем тракторе бороздя бескрайнее и вечное небо, покрытое облаками .
- Здравствуйте, Султан-ака! -сказала Хуршида, глядя в небо.
Услышав ее голос, Султан взглянул на нее и улыбнулся, продолжая вести свой воздушный корабль-бульдозер по бескрайнему небу.
- А, это вы, Хуршидахан?! Ну, как дела у вас?! - сказал он.
- У меня все в порядке! А как у вас?! Нога не болит?! - спросила Хуршида.
- Не-а, не болит! Вчера вечером я помазал ошпаренную ногу зубной пастой "Блендомет", и к утру рана перестала болеть, - как рукой сняло! Честное слово механизатора! Если не верите, то я могу вам показать зажившую рану. Секундечку. Вот, сейчас сниму джинсы, и Вы сами убедитесь в этом воочию... - сказал Султан.
С этими словами он поднялся с сидения и прыгнул на капот бульдозера, двигающегося над клубками серых облаков. Тут трактор под его ногами лихо пошатнулся, и Султан чуть не плюхнулся на землю. У Хуршиды екнуло сердце. Она страшно испугалась.
- Нет, нет, Султан-ака, не надо снимать брюки! Я вам верю! Ой, будьте осторожны! -крикнула Хуршида.
- Да?! Ну, как хотите! Тогда давайте ко я станцую вам чечеточку! - сказал Султан и, не ожидая ответа, начал танцевать чичетку прямо на капоте своего воздушного агрегата.
Тап -тап та! Тап -тап та! Тапа типа тапа типа тап типа та! Тапатипа тапатипа -тапатипа -тапатипа тап тап та!тапатапатапатапатапатапатап! Типатапа типатапа типатапа типа тапа тип тап та! - чеканил Султан своими кирзовыми сапогами, у которых звенели чугунные подковы, ударяясь о жестяный капот трактора.
Тут он неожиданно потерял равновесие и упал с капота воздушного бульдолайнера. Но он успел ухватиться за фару бульдозера. А бульдозер все ехал по небу, ехал, бороздя облака своими плугами. Молодой тракторист висел и старался всеми силами удержаться, чтобы не полететь вниз. Внизу Хуршида от страха чуть с ума не сходила.
- Ой, Боже, спаси Султан-аку! Держитесь, Султан-ака! Не отпускайте фару бульдозера! Я сейчас позову людей на помощь, и мы что-нибудь придумаем! Потерпите! -кричала Хуршида, бегая туда-сюда, но не отводя глаз от трактора и от тракториста Султана, который висел в небе как великий Голивудский каскадёр, ухватившийся за шасси реактивного бомбардировщика в фильме про американо-вьетнамскую войну.
Тут случилось нечто непоправимое: фара воздушного трактора оторвалась со всеми проводками, и тракторист Султан полетел камнем вниз. Летел он по воздуху с диким криком как десантник, у которого заклинило парашют. Хуршида от страха закрыла лицо ладонями, и через несколько минут он с грохотом ударился о землю, подняв облако пыли. Надо было видеть, как горько плакала Хуршида, обнимая тело бедного тракториста Султана, который свалился с неба!
- Простите меня, Султанака! Ох, простите, ради Бога! Это я во всем виновата! Если бы я не спросила у Вас о вашем здоровье, вы бы не встали с сидения вашего воздушного аэробульдозера, который бороздит бескрайное небо нашей солнечной системы и не пригнули бы на капот, на котором Вы танцевали чечётку для того, чтобы убедить меня в том, что у вас ошпаренная нога больше не болит! - плакала она, роняя горькие слезы.
Тут, на удивление Хуршиды, тракторист Султан очнулся. Хуршида от удивления замерла, как мраморная статуя Афродиты.
- Ну, что вы опять ревете, словно маленькая девочка в детском садике, дорогая Хуршида? Перестаньте же плакать.Я жив и здоров, как бык. Если не верите, то я могу встать и станцевать чечётечку - сказал Султан.
И поднявшись, он снова начал танцевать, кружась, как вихрь.
- Ой, слава тебе, Господи, что спас Султан-аку! Слава Богу! - плакала Хуршида, роняя слезы радости.
Тут она проснулась, словно больная после успешной операции. Поняв, наконец, что все это случилось не наяву, она облегченно вздохнула и поблагодарила Бога. Она обрадовалась, подумав, мол, как хорошо, что другие не увидят сна, который приснился мне. Когда она встала и, зашторив занавески, посмотрела в открытое окно, то увидела утренний небосвод, похожий на борозду.

 

x_15d42282 (604x453, 162Kb)

 

Подробнее...