Поиск

Холдор Вулқон

 

Бахт

(ҳикоя)

 

 


Райҳонгул Попоппот ўзининг қачонлардир турмушга чиқишини биларди, аммо бу қадар бахтли бўламан деб сира ўйламаганди. Ахир ўзингиз ўйланг,  шаҳарда ўсган оддийгина бир қиз  қишлоқда истиқомат қилувчи, кимсан, миришкор дехқон  йигит билан турмуш қурса! Райҳонгул Попоппот билан Ғуслвожибнинг тўйига қишлоқнинг казо -казолари келгани айниқса тарихий воқеа бўлдида.Ҳатто маҳалла комитетининг раиси Позил Бераҳим, учаскавой милиционер Адразақ маҳалла посбонлари билан актив иштирок этиб; "Тўй тўйдай бўлсиииин, пичоқбозлик бўлмасиииин!" дея бақириб, мунтазам элни огохликка даъват қилиб турдилар. Ўлик ювадиган мурдашўй Патидин ғассол,  Ўсарқул гўрковлар  ҳоразмлик ҳофиз Гулобидиннинг барқутдай юмшоқ овоз билан айтган нафис қўшиқларига эшилиб, муқом қилиб, елка учириб, бўйинларини ликиллатиб, қош қоқиб, оёқларини шиқиллатиб, рақсга тушиб, тўйни роса қиздиришдида ўзиям.Райҳонгул Попоппот айниқса никох ўқилаётган маҳал кулиб юборишига оз қолди. У аёллар, кампирлар ва дугоналари қуршовида паранжи чачвонга ўраниб, чиммат ғалвиридан воқеани изчил кузатаркан, пахса девор ортида, шундоққина тахтадан қилинган, тобут сиғиб -сиғмайдиган, қийшиқ кўк дорвоза миёнасида куёв йигит Ғуслвожиб ўтирганини дилдан сезиб турар, шарму ҳаёдан юзлари оловдай лов -лов ёнарди. Домла дуоларни ширали овоз билан қироат қилганича никох ўқиётган маҳал аёллар, кампирлар ва Райҳонгул Попоппотнинг дугоналари жаврайверишгач, пахса ортида қандайдир эркакнинг ғазабнок овози янгради: -Эй, хотинлар! Жим ўтиришасанми ё йўқми? Хў товуққа ўхшаб қақағлашмай ўла!Курканинг эркагидай "Ғулғулғул! Ғулғулғул!" -қилиб, қулоқ -мийяни ейишдингку! Хў жағингасссс... сенларни! -деди у.Кейин домлага мурожаат этиб: -Ўқийверинг, тақсир -деди.Домла хўп деб никох ўқишни давом этдирди.Шунда Райҳонгул Попоппот кулгидан ўзини аранг тўхтатиб қолди. Никох ўқиб бўлингач, Ўринбой карнайчи лунжини коптокдай шишириб карнайни шундай пуфладики,  Райҳонгул Попоппотнинг назарида хаво  ғар хотиннинг чириб кетган иштонидай "жаррррррр!" этиб йиртилиб кетди гўё.Ноғоралар худди Брянский ўрмонларидаги қатлгохда  партизанни қарағай дарахтига осаётган фашистларнинг жангавор барабанидай янграб, қулоқларни батанга келтирди.Кейин яхши қиздирилмаган доиранинг дапир -дупир товушлари, аёллар, кампирлар ва Райҳонгул Попоппотнинг дугоналари ингичка овозда жўр бўлиб айтган "Ёр -ёр" ўлани сурнай нолаларига қўшилиб кузги қушлар галаси каби узоқ -узоқларга учди. Райхонгул Попоппот оила аъзолари билан ҳайрлашаётиб, айниқса дадасининг бўйнидан қучган маҳал хўнграб йиғлаб юборди.

-Қизим, баъзида қаттиқ -қуруқ гапириб, дилингни ранжитган бўлсам, айтган нарсангни олиб беролмай ўкситиб қўйган бўлсам, мендан рози бўл -деди дадаси ҳам йиғидан овози хириллаб ва кўз ёшлари шамол дувиллатиб тўккан шудринг доналаридай ҳар тамонга сочилиб. Райҳонгул Попоппот дадасининг бўйнидан қучиб, узоқ йиғлади.Қиз бола учун шунча йил бирга яшаган яқинларини, туғилиб, ўсиб, вояга етган ота уйини тарк этишдан ҳам оғирроқ нарса бўлмас экан.Кейин яна  метал халқали доира шокилаларининг шиқиллаши, дапир -дупир товушлари, карнай ғат -ғутию сурнай фарёди, юлдузлар чарақлаб ётган осмон остидаги мудроқ шаҳарнинг машиналар қатнови озайиб, йўловчилар оёғи тийилган серчироқ кўчаларидан қишлоқ сари жўнаб кетган одам тўла сариқ автобус.Тўйхона олдида зулматли осмонларни олов тиллари билан ялаб, қаср -қусир ёнаётган гулҳан, оловга керосин сепилганда кучайган аланга шуъласидан олтиндай товланган одамларнинг шодон чеҳралари, болалар қий -чуви, тўйхонада вахимали айланаётган одамлар гирдоби, хоразмлик ҳофиз Гулобидиннинг маҳзун -маҳзун нолишлари, нафис ҳонишлари тошларга битилган тарихий солномалар каби Райҳонгул Попоппотнинг ҳотирасига бир умр мухрланиб қолди.Куёв йигит Ғуслвожиб автобус эшигига яқин келгач, паранжи -чавонга ўранган Райҳонгул Попоппотни елкасига даст кўтариб, одам коридори оралаб уйга югирганда Райҳонгул Попоппот айниқса қўрқиб кетди.У улкан личинкадай куёв йигит Ғуслвожибнинг елкасида билтанглаб, йиғлаб  бораркан, ишқилиб Ғуслвожибни биронта қаро нийятли одам чалиб йиқитмасинда дея ҳавотирланарди.Ғуслвожиб тавонлари билан ерни дупиллатганича югириб, Райҳонгул Попоппотни чимилдиққа олиб кириб қўйди.Шундан кейин маст -аласт куёв навкарлар "Қуллуғўсиииин! Муборагўсиииин!" дея қийқириб, Ғуслвожибни табрикладилар. Қандай ажойиб, унитилмас дамлар! Мана энди тўй ҳам кузаб, юзочди ҳам ўтди.Бугун Райҳонгул Попоппот илк бор, субҳи содиқда ҳовлини, кўчаларни супурди.Кўчани супириб бўлгунича Ғуслвожиб эснаб, уйқусираб, унга қараб турди.Ғира -ширада қаторлашиб бомдод номозини ўқиш учун масжидга кетаётган одамлар шарпасини сезиши биланоқ, Райҳонгул Попоппот уйга қочиб кириб олди.Кейин, келин салом, янги оила даврасда нонушта.Энди бўлса у онаси Сўзилатиф билан суҳбатлашиб ўтирибди. Сўзилатиф севинганидан кўзларига ёш олди.

-Қара, қизим, қандай бахтлисана! Дордаги кийимларингнинг кўплигини!Қўлда тўқилган қимматбаҳо,чўғдай қип -қизил гиламлааар, ажойиб дарпардаларни, италян мебелларини айтмайсанми!Эҳ-ҳеееей!Ҳўх-ҳўўўўўв!Серевантдаги биллур идишларнинг чироқ нурида товланишинииии!Мен даданга турмушга чиққанимда битта кийгиз, битта сандиқ, битта обдаста билан қўлга сув тутганда ишлатадиган мис чилопчинимиз бор эди ҳалос.Сенга Худо бериб қўйибди, болам.Илоё ўзинга буюрсин, яхши кунларда тапа -тепа ишлатинглар -деди Сўзилатиф кўз ёшларини рўмолининг четига авайлаб артганича.

-Айтганингиз келсин, онажон -деди Райҳонгул Попоппот  онасини меҳр билан қучиб.Ўша куни Райҳонгул Попоппотнинг онаси Сўзилатиф хурсанд бўлиб, кўзларида севинч ёшлари билан уйига кетди.

Эртасига, Ғуслвожиб кўчага бир ров айланиб келиш учун чиққан маҳал Райҳонгул Попоппотларнинг уйига бир нечта одам келиб, э йўқ, бе йўқ, мебелларни, биллур идиш - оёқларни эхтиётлаб, ташқарига олиб чиқа бошладилар.Райҳонгул Попоппот "Ҳой, сизлар кимсизлар?Нима қиляпсизлар?" деди ҳайрон бўлиб.

-Йўлдан қочинг, халақит берманг, келин -деди кирза этик кийган, шоп мўйловли, қотма -қорча одам. Кейин тушунтириб: -Бу мебеллар бизга қорашлик.Тўй ўтгач олиб кетишга келишганмиз -деди у.Мебелларни олиб кетишгач, яна бошқалари келиб, кимдир гиламларини, кимдир дарпардаларини, яна кимдир дордаги кийимларни олиб кетишди. Янги кўрпа -тўшакларни ҳам. Уйда қуруқ пол билан битта хонтахта, симлари гамакдай осилиб қолган каравот ва эскироқ кўрпа қолди ҳалос. Райҳонгул Попоппот эшик кесакисига суянганича унсиз йиғлаб юборди.

 

 

 

 

17 сентябр, 2013 йил.

Тунги соат 4 дан 47 дақиқа ўтди.

Кембридж шаҳри, Канада.

 

 

 

Мақсуд Пўлкан

ЎғлимгаЖажжи кўзларингга термулиб,
Чуқур-чуқур ўйга толаман.
Дўмбоққина юзингдан ўпиб,
Ўз отамни эсга оламан.У ҳам жуда қувонган ахир,
Мен келганда бу қаро ерга.
Балки отам жуда истаган,
Сайр этишни боғларда бирга.Аммо тақдир шуни истади,
Дийдоримиз тўйиб кўрмадик.
Ва отамнинг ҳоҳлаганидек,
Сайр этиб боғда юрмадик.Мен боғчада ўртоқларимга,
Армияда дердим дадамни.
Ёш боланинг тилида шундай,
Аташаркан ўлган одамни.Йиллар ўтди, ақлим танидим,
Ва тушундим дунё ишларин.
Ўз елкамда кўтариб билдим,
Шодлигию, ғам-ташвишларин.Ниятим шу сен бахтли яша!
Отасизлик ғамин емагин.
Сўрасалар бошингни эгиб,
“Армияга кетган!” – демагин.

 14.03.2009й.* * *


Биласизми туриб-ўтириб,
Хаёлимга бир ўй қуйилди.
Тепамдаги мана шу осмон,
Меникидай бўлиб туюлди.Биласизми яна бир фикр,
Хаёлимга келди тўсатдан.
Меникига ўхшади жуда,
Ўхшаб кетди мана шу ВАТАН!

 

 

 

 

1997й.

 

 

МАНБА: Пўлкан шоир сулоласи cайти

 


 

 

ТОҲИР МАЛИК

 

Бир куни устоз ёзувчи Тоҳир Маликнинг хонадонига бордим.Ичкаридан домланинг аёли чиқдилар.Ўзимни таништириб, устозни йўқлаб келганимни айтдим. -Тоҳир акангиз яқинда жаррохлик амалиётини бошидан кечирувдилар.Ҳозир ётибдилар. Айтиб кўрайчи, нима деркинлар -деди Тоҳир Маликнинг аёли. -Унда безовта қилмай  қўяқолинг, кенейи -дедим мен. - Йўқ, йўқ, шошмай туринг.Ман сизнинг келганингизни айтайинчи -дея кенейи ичкарига кириб кетдилар.Бир маҳал қарасам, устоз Тоҳир Малик ранги бир аҳвол бўлиб, деворларга суяниб ташқарига чиқдилар ва мен билан кўришдилар.У инсоннинг ўрнида бошқа одам бўлса, "Хозиргина осма укол олувдилар, узр -деб қайтариб юборавер" -дейиши мумкин эди.Тоҳир ака бўлсалар қалтираб юриб мени мехмонхоналарига бошлаб кирдилар. -Устоз, сизни безовта қилдим -дейман нуқул ҳижолат ичра. -Ундай деманг, ука -дедилар Тоҳир ака. Бу орада чой келтирдилар.Ёнғоқ, писта, майиз, анжир қиёмлар билан чой ичдик.Суҳбатлашиб ўтирдик. Тоҳир Малик мана шундай камтарин, одобли, меҳмондўст, ҳеч қачон ёлғон сўзламайдиган имони бутун одам, буюк ёзувчи ва меҳрибон устоз.

 

Холдор Вулқон

 

 

 

Бекат


Бу ерда кимлар бўлмаган...

Қора мойга беланган шпаллар нималарни эшитмаган...

Оҳ-фарёд, ҳайқириқ, қувонч билан айтилган ҳар бир сўз ҳудди қора мой сингари ана шу йўл, ана шу кўҳна бино бағрига сингиб кетган. Йўл ҳам, бино ҳам жонсиз. Аммо у кўп воқеаларнинг гувоҳи. Даҳшати кишини ларзага келтирувчи ҳар қандай воқеа ҳам улар учун паровоз қичқириғидай оддий бир нарса бўлиб қолган.

Шунинг учун ҳам бу мунғайган бино, қорамойга беланган йўл жим...

 

Биринчи ҳикоя: 1942 йил.


Асқархўжаникида тўй тарқаши билан Нафиса ўғлига аза очди. “Қўшнимнинг тўйига зомин бўлмайин”, деб қорахатни яшириб, ёниб-куйиб юрган она қалбида йиғилиб қолган дардини энди йиғи билан чиқарарди.

Ҳозиргина тўйхонадан чиққанлар, энди қўшни эшикка азага кирдилар...

Полвон тоға фотиҳага келганларни ўзи кутди. Муборак ҳам Нафисага далда бериб ўтириб, қош қораймай уйига қайтди. Ўнг қўшниникидаги тўй, чап қўшниникидаги аза ташвишлари охирига етди. Шом азони ҳамма нарсага барҳам берди. Одамларнинг қувончлари ҳам киприкдаги ёшдай омонат бўлиб қолган эди. Хурсандчилик ҳеч ерга ўз ҳукмини мутлақ ўтказа олмас, изма-из қувиб юрган ғамга жойини бўшатиб кетишга мажбур бўларди.

-Дунёнинг ишлари шу эканда... ишқилиб, Аллоҳим кўпнинг қаторида Нарзимни ҳам ўз паноҳида асрасин,-деб қўйда Полвон тоға.

-Айтганингиз келсин,-деди Муборак. Кейин кўча эшик томон тикилди:-қаранг-чи, кимдир турганга ўхшаяпти.

Полвон тоға бир йўталиб олиб: “Кимсиз, келовринг”, деб қўйди. Эшик томондан қиз боланинг “менман, Полвон тоға”, деган синиқ овозини эшитиб, “ўзинг қарай қоласанми?” деган маънода аёлига савол назари билан боқди.

-Келовринг, қизим, тортинманг,-деди Муборак ўрнидан тураётиб.

Қиз супага яқинлашиб салом берди-да, кўрпачанинг четига омонатгина ўтирди. Бир вақтлар у Полвон тоғадан ҳайиқарди. Нарзи “дадам кўриб қолмасинлар”, деб ҳадиксирагани ҳадиксираган эди. Фақат бир марта... Нарзи урушга жўнаётгани куни Нозик қўрқмади. Билишса билишар, деб Нарзининг ёнига келди. Келишга келди-ю, лекин уятдан юзлари ёниб, ерга қараб олди. Қариндошлари билан хайрлашаётган Нарзи Нозикдан бир нарса кутгандай унга умидвор кўз билан тез-тез қараб қўйган эди.

Нозик Полвон тоғага ўшандан бери рўпара бўлгани йўқ. “Полвон тоға ўшанда мени кўрганмидилар?... Балки... эсларидан чиқиб кетгандирман...” Нозик шу хаёлда бошини қуйи эгиб ўтирарди.

-Қизим, тинчликми?-деб сўради Полвон тоға, аёли билан кўз уриштириб олгач.

Бир дақиқагина хаёл оғушига шўнғиган Нозик чўчиб, тоғага қаради. Гапни нимадан бошлашни билмай, тараддудланди.

-Тинчлик, тоға... Ҳм... ҳалиги... ўғлингиздан... Назрулла акамдан хат келмадими?

Дабдурустдан берилган бу саволдан ажабланган эр-хотин бир-бирларига қараб олишди.

-Бир ҳафта бўлди шекилли, а, Нарзи?-деб сўради Полвон тоға хотинидан.

-Бир ҳафтадан ошди, саккиз ярим кун бўлди,-деб аниқлик киритди Муборак.

-Нимага сўраяпсиз, қизим, тинчликми?

-Бизга хат келмай қолди.

-Кимдан, Нарзиданми?

-Йўқ... акамдан. Улар урушга бир кунда кетишган эди...

-Сабр қилинглар, келиб қолар. Нарзимдан бир ойча хат олмадик. Ўғлимни Худойим асрабди, қўлини ўқ таталаб ўтганмиш. Айтиб туриб, бировга ёздирибди. Хати бошқа бўлса ҳам., гаплари ўша-ўша.

-Ҳа, менинг ўғлим қизиқ гапларни топишга уста,- Муборак бу чиройли қиз олдида ўғлининг мақтовини келтириб, ошхона томон юрди.

Аёли нари кетиши билан Полвон тоға қизга синовчан тикилди:

-Қизим, ҳавотирингизни кўзингиз айтиб турибди. Яширманг. Бугун айтолмасангиз, эртами- индинми, барибир айтасиз. Нарзи омонми? Холангиз йўғида тўғрисини айтовринг, омма у эшитмасин, юраги чатоқ.

Нозик Полвон тоғага бир қараб олди-да, сўнг нигоҳини узумзорга тикиб, тез-тез гапира бошлади:

-Менга хат ёзибдилар... “Уйга бормайман...” дебдилар.

Нозикнинг овози титради. Полвон тоға унга ҳайрат билан тикилди:

-Нега?

-Кўзлари... кўзлари кўрмаётганмиш...

-Ё, қудратингдан!

Полвон тоға паст овозда бир нималар деди, лекин Нозик эшитмади. Полвон тоға бошини эгиб бир пас жим қолди.

-Мен эртага кетяпман,-деди Нозик.

-Қаёққа?

-Бокуга. Ўша ердаги госпиталда эканлар. Олиб келаман.

Муборак бир чинни косада таом кўтариб қайтди:

-Қизим, тўйдан насиба, олинг.

-Раҳмат холажон, қорним тўқ...

-Бир чимдим бўлса ҳам олинг. Насиба-да. Худойим ҳаммани тўйга етказсин.

...Бурилишда пишқириб паровоз кўринди. Орқадан таниш овоз эшитилди:

-Қизим...

Нозик ўгирилди. Полвон тоға унга тугунча узатди:

-Ўғлимни сизга, сизни Худога топширдим. Нарзига айтинг: кўнгли чўкмасин. Омон қайтса Худога шукурлар қиламиз. Бор бахтимиз ҳам ўша. Бекорчи хаёлларга бориб биз бедаволарни бебахт қилмасин.

Поезд бу бекатда икки дақиқагина тўхтади. Кейин чуқур “уф” тортиб, жўнаб кетди.

“Шундай қиз яхши кўраркан, Нарзи мендан нега яширди? Айтганида урушга кетмай туриб уйлантириб қўярдим-а... Бошимизга бахт қуши қўниб турган экан-у... билмапмиз. Ажаб... Худойим, ўзинг меҳрибонсан, энди бу қушни учириб юбормагин...Нотавон бандаларингга раҳминг келсин...”

...Назруллага зулукдай от беришди. Ҳудди ўзининг қорабайирига ўхшайди. Ман-ман деган чавандозлар ҳам унинг шу отига тан беришган эди. Мана ўша оти. Йўқ, бу эмас, бунинг пешонасида оқ қашқаси йўқ. Оёғи ҳам унча ингичка эмас, аравага қўшилганга ўхшайди, яхши чополмайди. На илож, урушда яхшисини танлашга вақт йўқ. Назрулла чаққонлик билан эгарга ўтирди-ю, отга қамчи босди. Жонивор елдек учди.

-Яхши чопаркан,-деб ўйлади Назрулла.-Лекин совутиш керак. Нима бу? Жарликми? Дирр!

От ҳам Назрулла ҳам пастликка шўнғиди...

Унинг юзларини таниш қўл силади.

-Ким бу?

-Менман...

-Нозик?!

Бу бекат Полвон тоға билан Муборак холани бошқа кўрмади. Нозик билан Назруллани ҳар йили кузатади, кейин кутиб олади. Аввал улар икки киши эдилар, кейин учта бўлишди, сўнг эса тўртта...

 

 

 

Манба: Ўзбекистон халқ ёзувчиси Тоҳир Маликнинг ижодий саҳифаси.

 

Подробнее...

 

 

ЯХШИЛИК ҲЕЧ ҚАЧОН УНУТИЛМАЙДИ!

 

 

Иш тополмай қийналиб юрган пайтларим.Тошкентга иш излаб бориб, Матбуот марказида тасодифан ёзувчи Махкам Маҳмудовни учратиб қолдим.Ишсиз қолганимни айтсам, Махкам ака менга Сайидикром деган дўсти мухарирлигидаги "Ишонч"деган газетадан иш топиб бердилар.Мен бир неча йиллар ўша газетада ишлаб, тирикчилигимни ўтказиб юрганман.Энг муҳими, Маҳкам ака "Дўрмон" боғида жинни - кетди шиорларни айтиб, ҳайқириб, амалдаги ҳукуматнинг қаҳрига учраган мендай неформатга қўрқмай ёрдам қўлини чўзганлар.Маҳкам ака нафақат ЯХШИ  ИНСОН, балки, тарихни чуқур биладиган истеъдодли, камтарин ёзувчи, қатъиятли, сабр - қаноатли, журъат -жасоратли журналист  ва  моҳир таржимон.


Маҳкам ака, ўша яхшилигингизни ҳали ҳам унутганим йўқ. Доимо соғ бўлинг, ака!

Ҳурмат билан, Холдор Вулқон.
Маҳкам Маҳмудов.

Саргузашт адабиётининг бадиияти

 

12.03.2013

1940 йили Андижонда туғилган. 1962 йили ТошДУ (ҳозирги ЎзМУ)  филология факультетининг журналистика бўлимини тугатган. Ўздавнашрда муҳаррир (1962-1965), “Совет Ўзбекистони” газетасида бўлим мудири (1965-72), “Гулистон” журналида масъул котиб, бўлим бошлиғи (1972-74), “Ўқитувчи” (1974-75), Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриётларида муҳаррир, бўлим бошлиғи ва бош муҳаррир ўринбосари (1975-84); Тошкент Политехника иститути ва Ўзбекистон Миллий университетида доцент вазифаларида ишлади.
“Талант ва ижод фалсафаси” (1976,), “Адабият лаҳзалари” (1981), “Мангу куй куйлаб” (1979), “Я – не я” (1982), “Ҳайрат ва тафаккур” (1986), “Аҳли дил” (1997), “Хожа Абдулхолиқ Ғиждувонийнинг маърифат мактаби” китоблари муаллифи.
Арасту, Ибн Сино, Форобий, Замахшарий, Белинский, Чернишевский, Жан-Жак Руссо, С.Цвейг, О.Уайльд, Жуброн Халил, Л.Борхес асарлари таржимони.
Турон Фанлар академияси аъзоси, халқаро Яссавий мукофоти совриндори.

 

САРГУЗАШТ АДАБИЁТИНИНГ БАДИИЯТИ

 


Барча халқларнинг ақл-заковати, даҳосини ифодаловчи фольклори, эртакларида улуғланган ватанга меҳр, адолат, вафо, жасурлик, машаққатларга учраганда сабр-матонатли бўлиш фазилатлари ҳикоя, қисса, роман каби бадиий асарларга ҳам кўчиб, уларнинг бадиий-эстетик таъсир кучини оширади. Эртакларга хос, яъни халқ орзуси бўлган қаҳрамонларнинг мардоналиги, жасурлиги, ҳаётида учраган фалокатларни, золимларни, ёвуз махлуқларни ақл-заковати билан енгиши ёзма бадиий адабиётга ҳам бегона эмас.

 

 

 

Манба: Ўзбекистон Ёзувчилар Уюшмасининг расмий сайти.

 

Подробнее...

 

Дилнавоз Қўлдошева. Шеърлар

 

Мана шу қиз келажакда Ўзбекнинг энг буюк шоираларидан бирига айланади.Бундай ёрқин истеъдод эгалари ер юзига ҳар доим ҳам келавермайди.Илоҳим, Дилнавоз Қўлдошеванинг истеъдоди Ника Турбина ижоди каби бевақт сўнмасин.

 

Холдор Вулқон.

 

 

 

16.04.2013

 

Дилнавоз Қўлдошева — 1990 йил 28 мартда Фарғона вилояти Охунбобоев туманида туғилган. Ижод намуналари республика ва вилоят матбуотида мунтазам чоп этилади. 2008 йил Ёш ижодкорларнинг “Зомин” семинарида “Юксак бадиияти учун” номинацияси ғолиби бўлган. “Келажак овози — 2008” кўрик танловининг шеърият йўналишида 1-ўрин соҳиби. 2007 йилда унинг “Ҳайратлар ашъори” номли илк шеърий тўплами нашр этилган.

 

 

ҚАЙТИШ

 

I

 

Куз сиртмоқ солади эски йилларга,

Кузакнинг бошида ҳасрат рўмоли.

Соялар суяниб қолган йўлларга,

Хазонлар буйнида йиллар малоли.

 


Дақиқалар шомнинг сўнгги маҳбуби,

Титроғи улғайди ғамгусорларнинг.

Япроқлар пинжида кузнинг мактуби,

Эртаги тугади майсазорларнинг.

 


Хазонрез битиклар ёнар йўлакда,

Кетдим. Кузакларнинг кўзидан тониб.

Бир кун ҳузурингга олов куйлакда

Ловуллаб қайтаман куз каби ёниб.

 

 

Куз сиртмоқ солади эски йилларга…

 

II

 

Куз каби ловуллаб қайтдим бу кеча,

Қаро сочларингнинг қораларига.

Охир сингияпман тирноғимгача,

Туташ қошларингнинг ораларига.

 

 

Илинж парчалайди тун бўйи маҳзун,

Ғамларингнинг азал ғамхонасини.

Фаришталар бекам супурар ҳар тонг

Бокира лабларинг остонасини.

 


Кифтингга юрагим опичлаб қўйиб,

Ўзим қароғингда муаллақман, жим.

Мени кўзларингнинг зарбидан асраб,

Кипригингга илиб қўйганми тангрим.

 


Мен ўзим ўзимни ўғирлаб қўйиб,

Худодан ўзимни тилаб оламан.

Магар кипригингдан тўкилиб кетсам,

Бу кеч кўзларингда тунаб қоламан.

 


Куз каби ловуллаб қайтдим бу кеча…

 

 

ШОИР ЮРАГИ

 


Чуқур хўрсинади қадимий чинор,

Борлиқ нажот излар бу зерикишдан.

Беҳоллик ҳукмрон, қалқимоқда тун,

Гўё тўкилгуси бир энтикишдан.

 


Тун сиқиб боради куюк кўксини,

Сўқмоққа гард юққан рангларин тўшаб.

Дарахтлар ҳадикда туради ҳамон,

Юрагин олдирган майсага ўхшаб.

 


Олмазорлар титрар, қақшайди айвон,

Сўник шамчироғда парвоналар жим.

Эшиклар зирқираб кетади бирдан,

Остонада сукун йиғлар бетиним.

 


Тўзғиб-тўзғиб кетар ойнинг сочлари,

Ҳатто қулоқ илмас гўдак йиғисин.

Борлиқ кўз қадаган кўҳна кулбага

Лаҳзалар англамас фурсатнинг тиғин.

 


Дарахтзорлар шошиб қолар дуога,

Сукунат бехато, илинж дарбадар.

Мудроққа имконсиз қадим кенгликлар,

Тупроқлар уйғоқдир пойгакка қадар.

 


Юлдузлар доялик қилар тонггача,

Тонггача лаҳзалар кутади сергак.

Тун бўйи тўлғоқдан қийналади жон,

Тонгда туғилгуси бокира юрак —

 


Бу шоир юраги… шоир юраги!

 

 

 

Подробнее...

 


Рецензия к повести Холдора Вулкана "Странные письма Мизхаппара"Имя писателя Холдора Вулкана хорошо известно широкому читательскому аудиторию.Его перу принадлежат сборники стихов и рассказов, повести и романы, принесшие ему мировую известность.


Повесть "Странные письма Мизхаппара"это сатирико -юмористическое произведение.
В нем описаны характеры, события и эпизоды абсолютно, казалось бы, нереальные, нелепые и смешные и в тоже время отражающие реальную жизнь со всеми её противоречиями.

Произведение "Странные письма Мизхаппара" - это портрет общество, в котором нет элементарных демократических прав и свобод.
В произведении с помощью юмора и сатиры описываются события, происходящие там, где царят гнет, насилия, обман, коррупция, ущемление человеческих прав, жесткая цензура репрессивного режима, где люди выживают в условиях массовой безработицы, нищенской зарплаты, дороговизны товаров первой необходимости, высоких тарифов на отапление и электричество.

Главный литературный  герой повести, колхозник по имени Мизхаппар, рассказывает в своих письмах смешные до слез истории, которые происходят с его друзьями и знакомыми.

Здесь и родственник Мизхаппара Курумбой, который ходит в кирзовых сапогах сорок восьмого размера без подошв и хранит деньги в голенище, друг его Мамадияр, мечтающий поднять экономику страны, наладив производство мясо сказочной птицы счастье "Гамаюн" с длинным хвостом, и "красный перевозчик" Юлдашвой, который возит друзей в повозке, исполняя роль рикши.

Литературные герои повести профессор Ишматов Ильяс Иппарович, могильщик Тулан, анонимщик Дурмейл Эъвогар, Губернатор области Ебтоймас Таппаталарувуч, его ученик и лакей Зульмат Аламановуч, директор  школы Кушкаллаев, парикмахер Хуррампардамурза Панджикулджуманиязов, участковый милиционер Шгабуддинов, на первый взгляд кажутся, чудаками и придурками.Однако, как говорится устами чудака глаголет истина.
Литературные герои повести живут, проявляют смекалку и достойно выходят из самой нелепой, глупой ситуации.Они обличают жирующих чиновников и сочувствуют обездоленным и слабым людям.

Читатель с большим интересом почитает эту повесть, посмеиваясь над нелепыми ситуациями, с иронией и сарказмом, описываемыми автором.
Друзья Мизхаппара, к примеру, живут в заброшенном свинарнике, подпольно ведя политическую деятельность, питаясь собачатиной.

Курумбой, родственник и "командир" Мизхаппара, мечтает попасть в тюрьму, где заключенным дают бесплатную еду три раза в день и обеспечивают их одеждой.Курумбой агитирует и своих родственников, чтобы они тоже, совершив какое -нибудь гнусное преступление, сели в тюрьму, чтобы не умереть на воле от нехватки еды и питьевой воды.

У главного литературного героя повести Мизхаппара отчим христианин, а мачеха -мусульманка. Но несмотря на это, супруги живут дружно.Им присуща толерантность, то есть веротерпимость,  которой не достает человечеству, и из за отсутствия которой люди убивают друг друга, порой взрывая себя в многолюдных местах или расстреливая в упор ни в чём не повинных людей.

Главная цель автора в этой юмористической повести, вкладывать в сознание людей общечеловеческие идеи, такие, как необходимость жить народам всей планеты в мире и согласии, независимо от их религиозной принадлежности, расы и национальности, бережно относясь к окружающей среде, сохраняя экологию.

Повесть "Странные письма Мизхаппара" несомненно, является очередным успехом в творчестве замечательного писателя Холдора Вулкана и читатели достойно оценят талант автора, с удовольствием прочтя это забавное и увлекательное произведение.
Алик Вагапов

Поэт, переводчик, преподаватель английского и немецкого языков Псковского филиала Московской Академии Права. г. Псков. Россия.

 

 

 

Дино Буццати

Человек, который хотел исцелиться.

 

Шугрина Юлия Сергеевна.

Перевод с итальянского.

 

Большой лепрозорий, находящийся в паре километров от города, на холме, был окружен высокой стеной, вверху на стене ходили часовые: туда-сюда. Они были надменны и высокомерны, но некоторые сердце имели доброе, поэтому в сумерки прокаженные собирались внизу у стены, и, подавая солдатам знаки, просили их что-нибудь рассказать.

"Гаспаре, - говорили они, например,- что ты видишь сегодня вечером? Есть кто-то на дороге? Повозка, говоришь? И что это за повозка? А королевский дворец сияет? А князь вернулся?"

И все это продолжалось часами, больные будто не знали усталости, и, хотя правила подобное запрещали, добросердечные часовые им отвечали, зачастую описывая вещи, которых на самом деле не было: шествия путников, иллюминации, пожары, извержения вулкана, потому что понимали, что любые новости развлекали людей, приговоренных к вечному заточению. И даже тяжелые больные, умирающие, участвовали в беседах: их приносили сюда на носилках, те, кто еще не очень ослаб.

И только один человек не приходил: юноша, который поступил в лазарет два месяца назад.

Он был дворянин, кавалер, и он был, наверное, некогда очень красив, насколько можно было об этом догадаться, так как болезнь сразу обезобразила его лицо.

Его звали Мсеридон.

"Почему не приходишь?"- спрашивали те, кто проходил мимо его лачуги.

"Почему ты не приходишь послушать новости? Сегодня вечером должен быть фейерверк, и Гаспаре обещал описать его. Это будет прекрасно, вот увидишь".

"Друзья, - мягко отвечал он, поворачиваясь к порогу и накрывая обезображенное лицо белым полотном,- я понимаю, что для вас все, о чем вам рассказывает часовой, становится утешением. Это единственное, что вас связывает с внешним миром, городом живых, не так ли?"

"Да, конечно, так".

"Это значит, что вы смирились с тем, что никогда не выйдете наружу. А я...".

"Что ты?"

"Я излечусь, я не смирился, я желаю, чтобы все стало таким, как раньше".

Среди прочих мимо лачуги Мсеридона проходил старый и мудрый Джакомо, патриарх сообщества. Ему было уже сто десять лет, и уже целый век его разъедала проказа.

От него почти ничего уже не осталось, невозможно было определить, где голова, где руки, где ноги. Тело его превратилось в нечто наподобие жерди с диаметром в три-четыре сантиметра, и оно кое-как сохраняло равновесия, а на вершине была прядь белых волос, и все походило на те опахала, которыми пользуется знать. Как он смотрел, говорил и питался, было загадкой, ведь все лицо было изъедено проказой, в белой коросте, которая его покрывала, не было ни одного отверстия, оно походило на кору березы. Но это были уже секреты самих прокаженных. И хотя даже суставы у него исчезли, двигаться он научился, пользуясь единственной ногой как тростью. И хотя все это было, бесспорно, ужасным, в общем, он выглядел изящно.

И, поскольку он был человеком добрым и умным, его вид никого уже не удивлял.

Итак, услышав слова Мсеридона, старик Джакомо остановился и сказал: "Мсеридон, бедный мальчик, я здесь почти сто лет и я вижу, что, сколько бы сюда не прибывали, никто наружу не вышел. Такова наша болезнь. Но даже здесь можно жить, вот увидишь! Люди работают, влюбляются, пишут стихи, у нас есть портной, есть парикмахер. Можно быть счастливым, по крайней мере, не более несчастным, чем люди, которые живут снаружи. Мы все смирились.

 

 

 

Подробнее...

 

 

Холдор Вулқон

 

Синглим Анорага

 

 

 

Ғурбат саҳросининг барханларида,

Мен сени эслайман, кунда, кун ора.

Жилмайиб йиғловчи, йиғлаб жилмайгувчи,

Менинг ювошгина синглим, Анора.

 


Субҳи содиқ маҳал тақирлатсалар,

Томлар туникасин ёмғирлар чўқиб.

Ўлтирарсан балки меҳробда ёлғиз,

Сўлим сукунатда номозинг ўқиб.

 

Салқин кўчаларда юзларинг кесар,

Кўз ёшлар суюлган олмосдай оқиб.

Овозсиз йиғларсан ҳувиллаб ётган,

Акангнинг кимсасиз уйига боқиб.

 

Кўз ёшинг бебаҳо дур каби асра,

Тинсин кузги сувлар сингари асаб.

Дайди шоир аканг ховлисида куз,

Юрсин япроқлардан гербарий ясаб.

 

 

 

6 август, 2010 йил.

Кундуз соат 8 дан 4 дақиқа ўтди.

Торонто шаҳри, Канада.

 

 

 

 

 

Холдор Вулкан. Роман  "Лунные  поля". Глава 6

Беспилотники  и  бомбардировщики

 

 

 


Когда Поэт  Подсудимов  проснулся  в  дупле  тутового  дерева,  на  улице  шел  кривой  снег. Такой  аномалии  давно  не наблюдалось. Поля  уже  лежали  под  белым  пушистым  и  толстым  одеялом  снега. Поэт  Подсудимов   обрадовался тому, что  этот  снег  может   помочь помириться   с  Сарвигульнаргис.

С этими мыслями  он  вышел  из  дупла  и  спрыгнул  вниз,  словно  астронавт, который спрыгивает с  космического  корабля  на  поверхность  луны.

- Какая  красота,  Господи! Первый  снег! Он  похож  на  первую  любовь! На  гладкой  поверхности  поля  нет  ни  единого  следа! Белое  безмолвие! Даже  природа  потеряла  дар  речи  от  удивлении,  глядя  на  эту  белизну! – подумал Поэт  Подсудимов  и  умылся,     потерев лицо снегом. Потом  поел  немного  снега  и пошел,  спотыкаясь  в  глубоком  снегу,   в  сторону  полевого  стана. Не  доходя до него, он  остановился. Ему  в  голову  взбрела  мысль написать  своими  следами  на  снегу  имя  Сарвигульнаргис. Он  так  и  сделал. Шагая  по  снегу,  он  очень  крупными  буквами  написал  слова «Сарвигульнаргис,  я  Вас  люблю!». Потом  пошел  дальше к полевому стану,  чтобы  сообщить  об  уникальной  надписи   Сарвигульнаргис,  которая  наверно  спала  сейчас крепким  детским  сном,  не  зная  о  том,   что  выпал  первый  снег. Когда  Сарвигульнаргис  выйдет  из  полевого  стана,  увидев  огромную  надпись, она   густо  покраснеет  и  улыбнётся  Поэту  Подсудимову  как  в  прошлый  раз. А,  может,  они  вместе начнут  катать  снежный  ком  и  вылепят  большого   снеговика.

С этими мыслями Поэт  Подсудимов  продолжил путь в  сторону  полевого  стана, где  сейчас  спала  его возлюбленная  Сарвигульнаргис. Но  когда  он  подошел  к  полевому  стану,  то узнал,  что  приехавшие  из  города   на  помощь  хлопкоробам люди  уехали. Узнав  об  этом,  Поэт  Подсудимов,  от  бессилия,  встал на колени,  словно  человек  который  приседает  у  могилы. Потом он упал лицом  в  снег и   горько  заплакал. Он  долго  плакал,   тряся  плечами,   лежа  на  снегу. Ему  казалось,  что  всё  население  планеты  вымерло,   и  только  он  остался  жив. Какая-то  бесконечная  пустота  глядела  на  него  огромными  глазами  и  молчала. Теперь  ему  было  все равно. Он  не  боялся  даже  замерзнуть  здесь  прямо  на  хлопковом  поле,  словно  мамонт. Из-за  неосторожно  произнесенных  лихих  слов  он  лишился  такой  красивой  и  талантливой  женщины. Какой он  безмозглый  дурак!

–  Ах,  Сарвигульнаргис,  что  же  ты  так,  а? Уехала,  даже  не  попрощавшись! Я  же  хотел  пошутить,  а  ты  не поняла! Ну,  зачем  я  тогда  не  побежал  за  ней  и  не  остановил её?! Почему  я  такой  не  везучий  вообще,  Господи! – плакал  он.

Поэт  Подсудимов  не  знал,  сколько  времени  пролежал  на  холодном  снегу,  но  когда, он  медленно  замерзая,  начал  терять  сознание,  то услышал  знакомый  крик  своей  мамы  Купайсин.

– Сыноооок,  почему  там  лежи-ии-ишь?! Что  с  тобоооой?! Не  заболел  ли  ты  мой  ягнено-о-оо-ок! – кричала  она.

Поэту  Подсудимову  почему-то  стало смешно. Но  не  смог смеяться. От  бессилия  он  мог  только  слабо  улыбаться.

– Это  предсмертная  галлюцинация. Это  хорошо. Скоро  всё  закончится. Его  тело  окончательно  замерзнет,  и  он  избавится  от  мирских  забот-хлопот  раз  и  навсегда. Душа  его  успокоится навечно. Но  одного  жалко. Осиротеют  его  произведения,  которые  лежат  в  дупле  тутового  дерево в  виде  рукописей.

«В этом  году  зима  пришла  раньше  срока  и  преждевременно  выпал  снег. Это  значит, что   люди,  чтобы  не  замерзнуть,  семьями придут  сюда  в  поисках  дров и,  увидев  тутовое  дерево,  в  дупле  которого  жил  и писал  хокку  великий  поэт  двадцатого и  двадцать  первые  века  Поэт Подсудимов,  сильно  обрадуются. А  потом,  поплёвывая в  ладони,  возьмут  топор  или  пилу, завалят  тутовое  дерево,  где  находится  мой  кабинет с  бесценной   рукописью. Когда  они  распилят  дерево,  они найдут  рукопись  и  поблагодарят  Бога  за  то,  что  он  дал  им дрова  вместе  с  бумагой,  чтобы  легче  было  разводить  огонь в   очагах  - думал  он - они  не  понимают  и  не  разбираются  в  тонкостях  хокку. Читая  слово  «хокку»  они  сразу  подумают  о  хоккее,  как  его  жена  Ульпатой...»

Тут Поэту  Подсудимову  снова  послышался  голос  мамы  и  он  продолжал  думать, что это  всё  мерещится  ему. Наверно  Азраил  алайхиссалом  идет  в  облике  моей  мамы,  чтобы  унести мою  душу  к  божьему  алтарю...

С такими  раздумьями  Поэт  Подсудимов  потерял  сознание. Он  не  знал, что его  мама  Купайсин  на  самом  деле  пришла на  лыжах  с  рюкзаком  на  спине. Бедная  Купайсин  горько  заплакала,  увидев  своего  сына  поэта,  который  замерз  на  краю  заснеженного  поля. Роняя  горькие  слезы, и  крепко  держась за  пальто сына,  она потащила  его в  сторону  тутового  дерева,  словно  муравей,  который несет на себе крылья  бабочки.

– Потерпи,  мой  бедный  сынок,  потерпи  и  не  умирай! Сейчас  я  разведу  костер,  и  ты  согреешься. Господи,  хорошо,  что  я  сегодня  пришла –  говорила  она,  шагая   по  снежному  полю, пыхтя  и  тяжело  дыша.

Она  долго  тянула  тяжелого  сына  и, наконец, ей  удалось  притащить  Поэта  Подсудимова  на другой  край  хлопкового  поля,  где  стояло тутовое  дерево,  в  дупле  которого  жил главный  герой  нашего  романа. Купайсин,  несмотря  на  усталость,  быстро  собрала  сухого  хвороста  и  стала  разводить  костер рядом с замерзшим  Поэтом   Подсудимовым. Пламя костра, трепетало облизывая  холодный воздух   своим  огромным  огненным  языком  оранжево-красного  цвета.  Купайсин,  бросая  в  костер  дрова,  начала делать  массаж  сыну,  желая  привести  его  в  чувство. Она  долго  старалась  и,  наконец, Поэт  Подсудимов зашевелился  и  открыл  глаза. Купайсин  обрадовалась.

– Очнулся, сынок?! Ну, слава  Богу! – сказала  она  радостно.

Она достала  из  рюкзака термос  с  чаем. Потом  налила  чай  в  крышку  термоса  и,   охладив его, поднесла  к  губам  Поэта  Подсудимова.

– Пей,  мой верблюжонок, пей, мой  хороший  - сказала она.

Поэт  Подсудимов  выпил  чай  мелкими  глотками,   а  костер  всё  с  треском  горел. Через  час  Поэт  Подсудимов полностью  пришел  в  себя.

– Ну,  спасибо,  мама! Хорошо,  что  пришла. Я  слышал  твой  крик,  но  не  поверил,  что  тот  чужой  голос  был на  самом  деле   твой. Думал,  мираж,  галлюцинация. Если  бы  ты  не  пришла, то  я  бы  точно  умер от  холода. Спасибо  огромное  еще  раз,  мамань,  ты  снова  меня  выручила,  как  всегда - сказал  он.

Купайсин,   бросая  в  костер  хворост,   начала  говорить:

– Вчера  я  получила  пенсию и,  купив  продукты, приготовила  еду  и  примчалась  сюда,  чтобы  навестить тебя. Видимо  меня  сам  Господ  Бог послал. Слава  Всевышнему,  что  ты  пришел  в  себя. А  то  я  испугалась – сказала  Купайсин,  поглаживая  длинные   непричёсанные  волосы сына.

Мать  с  сыном  долго  разговаривали  у  костра. В  ходе  беседы Купайсин  вспомнила  детские  шалости  Поэта  Подсудимого. Она  глядела  на  огонь, притупив свой  задумчивый  взгляд, и  продолжала  говорить:

–Ты  и  в  детстве тоже  был упрямым мальчиком. Однажды  мне  позвонил  на  домашний  телефон директор  школы,   и  мы  начали  беседовать  с  ним. «Здравствуйте,  это  директор  школы товарищ  Чуталов  беспокоит - сказал он - дело  в  том,  что  у  Вашего  сына  очень  трудный  характер. Прошу  прощения, но я вынужден  сказать  всю правду. Вашего  сына  надо  воспитывать  не  в  школе,  а  в  пенитенциарном  учреждении, то есть  в  детской воспитательно-трудовой  колонии. Ваш  сын Поэт Подсудимов  вырвал  страницы из  своих  тетрадей и  книг и  сделал  из  этих  страниц бумажные  самолеты!».

- Да  Вы  не  волнуйтесь  из-за  пустяков, товарищ Чуталов, мы заплатим  за  порванные  книги  и  купим  для  нашего  сына  новые  тетради. Тем  более, если  он  сделал  бумажные  самолетики  это  надо  приветствовать,  а  не  наказывать его. Это  значит,  наш  сын  Поэт  Подсудимов  в  будущем  станет  великим  авиаконструктором – ответила я.

- Вы  не спешите  выводами,  госпожа. Масштабы  преступления  Вашего  сына  гораздо  шире,  чем  вы  думаете. Он,  то  есть  Ваш  сын  Поэт  Подсудимов, сделал  бумажные  самолетики  не  только  из  страниц  своих  книг  и  тетрадей, но  и  вырвал страницы книг  и  тетрадей своих  одноклассников. Он  даже  не  оставил   обложки, понимаете?! Потом,  когда  кончились  книги  и  тетради,  Ваш  сын  учил  делать  бумажные  самолетики учеников  других  классов  тоже.  В  результате,  вся  школа  порвала  свои  книги  и  тетради. Они  сделали  из  них  бумажные  авиалайнеры  и  военные  сверхзвуковые бомбардировщики.  Это  еще  не  всё. Шалости  Вашего  сына, которые  не  имеют  конца  и  края,  перекинулись,   словно  эпидемия,  в  другие  школы  нашего  «Яккатутского»  района,  а  потом  на  всю    область. Теперь  вот, ученики  всех  школ, гимназий  и  лицеев  нашей  необъятной  Родины  остались  без  книг  и  тетрадей! Все  книги  и  тетради  превратились  в  бумажные  самолетики! Говорят,  что  школьники европейских  государств  тоже  рвут  свои  книги  и  тетради,  чтобы  сделать  из  них  бумажные  бомбардировщики  и  разведывательные  беспилотные  летательные аппараты. Самый трагический  случай  произошел  в  нашей  школе. Когда  у  школьников  кончились  книги  и  тетради,   Ваш  сын,  трудновоспитуемый  ученик  Поэт  Подсудимов,  предложил  другим  ребятам,  взять  в библиотеке  книги  на  дом. Короче говоря, они  зашли  в  школьную  библиотеку, которой  заведовала  бедная  Манзурахон, худенькая  такая, косоглазая и  хромая  на  одну  ногу. Она  страшно  обрадовалась,  увидев  школьников-книголюбов и  с  удовольствием  выдала  им  книги. Ученики  опустошили  полки  школьной  библиотеки  за  считанные  минуты. Бедная  Манзурахон  даже  не  успела их  записать  в  картотеку. А  эти  ученики,  сволочи,  порвали  все  книги  и  сделали  из  них  бумажные  самолеты. Увидев  это,  бедная  Манзурахон  в  ужасе  побледнела  как  известь. В конце концов,   она  покончила  жизнь  самоубийством. То  есть  повесилась  с  помощью своего  нежного  шелкового  шарфа, который  она  любила  носить.  Бедняжка повесилась  прямо  на  опустевшем стеллаже. Царство  ей  небесное,  во  имя  отца  и  сына  и  святага  духа,   амин. Пусть  ей  будет  земля  пухом. Она  бы  никогда  не  повесилась  и  жила  бы  себе  спокойно до  глубокой  старости,   как  её  библиотека,  где  всегда  царила  кладбищенская  тишина. Дело  в  том,  что  в  школьной  библиотеке,  которой   она  заведовала, были  произведения  величайшего писателя  мира - книги  нашего  незаменимого  президента страны. Манзурахон не  хотела  убивать  клопов  и  вшей  в  бараках   знаменитого  на  вес  мир  концентрационного  лагеря   имени  «Жаслык»,  что  означает  «Молодость». Она предпочла повеситься,  чем  попасть  туда – сказал  директор  школы  товарищ  Чуталов. Я  тогда  чуть  не  прихватил  обширный  инфаркт. Стала  плакать. Потом  начинала  реветь от  безнадежности. Тут  директор школы  товарищ  Чуталов  начал  смеяться. Я  думала,  что  он  с  ума  сошел,  после  того  как  твое  преступление  разорило вес  мир. Но  он,  подавив смех,  сказал,  что пошутил,  мол,  сегодня  первое  апреля, праздник  лгунов. День, в  котором  сам  вождь  пролетариата господин  Владимир  Ильич  Ленин  тоже  обманывал  людей – извинился  он. Вот  такая  смешная история случилось  тогда,  сынок – сказала Купайсин  улыбаясь.

– Да-а-а, были  времена, мам – сказал  Поэт  Подсудимов,  глядя  на  горящий  костер с задумчивой  улыбкой  на  устах.

 

 

 

 

 

ЯҲЁ  ТОҒА

 

 


Яҳё  ака баланд бўйли, футбол  деса  ўзини  томдан  ташлайдиган  ИНСОН ва  ўзбекнинг  энг ёниқ шоирларидан  бири.

Унинг  шеърлари ўзининг  қалбидай беғубор.Яҳё Тоға ёзган  шеърларни қийналмай ўқийсиз. Унинг "Кўклам  қалдирғочлари" номли  китобини ўқиб,  янги, бошқа  шоирларнинг  шеъриятига  ўхшамайдиган  тиниқ  шеъриятни, бетакрор шоирни  кашф  қилганман.Айниқса  "Отам  қариб  қолибди" деган  шеърини  такрор  ва  такрор  ўқийверардим. Яна  мени  ҳайратда  қўйган  нарса, Яҳё  Тоға  гарчанд  Тошкент  вилоятида  туғилган  бўлсада, Сурхондарё  Қашқадарёликларимизнинг гўзал  шевасида,  худди  достончиларимизнинг достон  айтиш  услубига  ўхшаш услуб  билан ёзилган  балладами  ё  достонини  ўқиб, ҳайратдан тошдай  қотиб  қолганман. Қайта -қайта  ўқиган  эдим  ўша  достонни. Яҳё  аканинг  ўша  юпқа  муқовали, пиёзпўсти  китоби  менинг  энг  севимли  китобларимдан  бири  эди.Ажойиб  шеърларга  тўла  ўша  китобнинг муқовасига  берилган  ранг ҳам одам  кўзига  ботмайдиган, чизилган  график суратдаги тол  дарахти, баҳорий  далаларда  ер  бағирлаб  учаётган  қалдирғоч  тасвири  ҳам ҳеч  қачон  медага  тегмайдиган бир асар эди. Ўшанда  китоб  ҳам  шоирнинг  қалбига  ўхшаш  бўлишини  англаб, ҳайратланганман.

Ҳа,  Яҳё  ака  яхши  ИНСОН  ва  буюк  ШОИР.

 

Холдор  Вулқон

 

 

 

 

Яҳё Тоға 1957 йил 20 январда Тошкент вилоятининг Кўрғонча («Юлдуз») қишлоғида туғилган. Москвадаги Олий Адабиёт курсини тамомлаган (1991). «Кўклам қалдирғочлари» (1988), «Қафасдаги бургут» (1989), «Тасалли» (1994), «Куйла, ҳофиз» (2004) каби шеърий китоблари чоп этилган.

 

 

СОҒИНЧ

 


Ғунчагаму гулга парвона

Қуш тилида хонишлар этдим.

Гарчи, бу гап сал шоирона,

Лекин сени соғиниб кетдим.

 


Товуслар сув қуйди қўлимга,

Қайтгим келди Ойдинкўлимга.

Бир гул йиғлаб чиқди йўлимга,

Лекин сени соғиниб кетдим.

 


Сайрайверди булбул мен учун,

Йиғлайверди ул гул мен учун.

Балки, бари бир пул мен учун,

Лекин сени соғиниб кетдим.

 


Юлдуз санаб бу кеча дилгир,

Эслаб қўяр мени ҳам кимдир?!

Дўстларимни унутдим бир-бир,

Лекин сени соғиниб кетдим.

 


Қанот истаб куйдим, бўзладим,

Қарчиғайдай кўкни кўзладим.

Рост сўзладим, ёлғон сўзладим,

Лекин сени соғиниб кетдим.

 


Жумла битдим далли, девона,

Шеър, деб тутдим жумла жаҳона.

Мен бир бедард болангман, она,

Лекин сени соғиниб кетдим.

 

 

 

 

 

Президиумдаги  ижодкорлар  орасида, ўнгдан биринчи  Яҳё Тоға

 

 

 

Подробнее...