Поиск

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилари уюшмасининг аъзоси

 

 

 

 

 

Нийят

Зулматда чирилдоқ чириллаган он,
Тўлин ой порласа пайкалга қараб.
Яғир дўппинг кийиб, елкангда кетмон,
Далаларда юрсанг ёлғиз, сув тараб.

Сокин увотларда бўзрайса фонар,
Оқшом юлдузларни бирма бир ёқса.
Оғзини ланг очиб ойдин далалар,
Ойнинг қўрғонига ағрайиб боқса.

Сувлар жилдираса, пушталар тўлиб,
Кўршапалак учса шодон, овозсиз.
Ўлтирсанг порлаган ойга термулиб.
Оддий сувчи бўлсанг, бўлсанг саводсиз.

Шийпон тамондаги сўрида ётсанг,
Ғир - ғир эсаверса тунги шабада.
Уйғонсанг тўрғайлар чулдираётган,
Ўз она юртингда, тонги далада.


7-август, 2010 йил.
Тунги соат 1 дан 56 дақиқа ўтди.
Торонто шаҳри, Канада.
Баҳор соғинчи
Баҳор келар, тарқалар туман,
Тарқагандай қайғули тушлар.
Қайтиб келар булутлар билан,
Инларини соғинган қушлар.

Ўрик гулларини ўпар дайди ел,
Гуллар бошин эгар, уялиб.
Читтак ноласига қулоқ тутар эл,
Белкуракка ўйчан суяниб.


01/02/2020.
Кеч соат 6:57.
Канада, Онтерио.
Ғозлар галасининг бўм -бўш челаги
Хорғин куз ёмғири ёғиб, чарчаган,
Ёмғирда ойнадек ювилган туйғу.
Одамлар хаёлчан қарар дарчадан,
Ўйчан кўзларида исмсиз қайғу.

Кўлмак кулгичида кумуш халқалар,
Пичирлар дуогўй ёмғирнинг лаби.
Бир юпун мажнунтол маҳзун чайқалар,
Унсиз йиғлаётган паризод каби.

Охир тамом бўлди ёмғир кўз ёши,
Табиат йиғидан тўхтади, тинди.
Гулларнинг ер қадар эгилди боши,
Борлиққа сукунат, ҳаловат инди.

Хаёлчан, тортинчоқ боғлар бир ёнда,
Мармардай ялтирар боғлар йўлаги.
Ғийт - ғийт этар кузги ғамгин осмонда,
Ғозлар галасининг бўм - бўш челаги.9 июл, 2011 йил.
Тунги соат 2 дан 36 дақиқа ўтди.
Торонто шаҳри, Канада.
Кузги ойналарнинг унсиз кўз ёшиЁмғирларда ялтирайди тош,
Қарар ўйчан табиат ромдан.
Ёғаётган ёмғирмас, кўз ёш,
Кўзларингдан дувиллаб томган.

Сен кетасан соябон қўлда,
Олислайсан мисоли рўё.
Дарахт акси, кўлмакли йўлда,
Чўкиб ётар кўзгуга гўё.

Фироқ жисму жоним қиймалар,
Эриб борар изларингда қум.
Сен кетасан, ғамгин ойналар,
Одам каби йиғлайди юм - юм.31 июл, 2011 йил.
Кундуз соат 1 дан 29 минут ўтди.
Торонто шаҳри, Канада.
Хазонларга кўмилди йўлларЛовуллаб ёнаркан кузги гулханда,
Гув урар хаёли паришон боғлар.
Ўйчан куз лабида қахрабо ханда,
Қағиллар сукунат қўйнида зоғлар.

Боди изғиринда ялонғоч, юпун,
Яланг новдалари қолса ҳам қақшаб,
Оппоқ чойшаб ичра ухламоқ учун,
Боғлар ечинганда аёлга ўхшаб,

Олис ўлкалардан келгандай қайтиб,
Дарчангдан тўлин ой мўралаган пайт,
Адашган йўловчи сингари дайдиб,
Гоҳо тушларинга кираманми, айт?13 август, 2011 йил.
Кундуз соат 3 дан 23 минут ўтди.
Торонто шаҳри, Канада.
Ёлғизлик
У стол устида ётган қоғоз марказига
қалам билан нуқта қўяркан, деди:
- Бечора, қанчалар ёлғиз у
қоғознинг қор босган далаларида!..
Сўнгра шоша пиша ўчиргич билан
ўчираркан нуқтани, ўзига ўзи:
-Энди қорбўронда кўринмай кетди -
деди, қайғу билан чуқур хўрсиниб.
Сўнг дераза ортида бўралаб ёғаётган
тунги лайлакқорга термулди узоқ.


05/02/2020.
Кеч соат 5:55.
Канада, Онтерио.

Сукунат
Ёлғиз одимлайсан ўтлоқ томонда,
Кўринмайди кузги йўлларда биров.
Сигиринг излайсан кузги туманда,
Қошу кипригинга қўнади қиров.

Боғлар сукунатга, хаёлга ботган,
Ёстиқ қилиб ётар жимлик ковушин.
Тинглаш учун аста учиб тушаётган,
Япроқларнинг мунгли товушин.


11/02/2020.
Эрта билан соат 8:16.
Канада, Онтерио.

Зулматларда учқунлайди қор
Бу хазон, кўзлари ожиз ошиқнинг
Қўлидаги ўқилмаган хат.
Кимсасизлик, сукунат балки,
Сўзсиз қўшиғидир соқов ҳофизнинг.

Мен бўлсам,
Кузги далаларда, тунги зулматда
Ёлғиз увлаётган қора шамолман.

Сен пастак дераза ёнида,
Қировли гулзорда булбулни кутиб,
Музлаб қолган атиргулмисан?

Чирпираб учаётган қор учқунларичи?
Ёруғ ойналарга талпинаётган
Сон - саноқсиз оппоқ парвоналарми?..

Айтгил, нима учун, кимни соғиниб,
Сочлари қувв оқарди қишнинг?20 август, 2012 йил.
Кундуз соат 3 дан 20 минут ўтди.
Торонто шаҳри, Канада.


 


 

 

Подробнее...

 

Фарид Усмоннинг сурати ФБ саҳифасидан ўғирлаб олинди.Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилари уюшмасининг аъзоси

Фарид Усмонга Ўзбекистон халқ шоири унвони берилса, яхши бўлар эди.

Х.В.


Фарид УсмонгаҚон томирлар риштадир, шундан жарангдор созимиз,

Бизга шундай соз ато этган Худодан розимиз.Шеър ёзишдек бедаво бир дардни юқтирган азиз,

Камтарин шоир Фарид Усмон бизим устозимиз.Шум қадамлар етмаган тош қоялар мангу макон,

Кўкда бургутлар каби кўз илғамас парвозимиз.Қилмағаймиз эътибор ёғий ғанимлар ҳайлига,

Бор адолатли Худо -явмул қиёмат Қозимиз.Йиғламай қувноқ яшармиз бу фано тупроғида,

Титратар оламни гарчанд оҳ ила фарёдимиз.
16/06/2016.

Кеч соат 8:02.

Канада, Онтарио.

 

 

Андижонлик улуғ ИНСОНларни ёд айлаб


 

Андижонда кўплаб бообрў, камтарин, донишманд ижодкорлар, олимлар ўтганларки, уларнинг саноғига етиш мушкул.

Шундай улуғ инсонлардан бири буюк навоийшунос олим ва математик Омонуллохон Валихонов Боқир (Мансур Ҳалложнинг издоши, Балхда мустабид Махмуд Қатағон фармонига биноан дорга осилган Шох Машрабнинг пири Офоқхўжанинг авлоди, Саййид Омонуллохон тўра) бўлиб, мен бу инсоннинг ҳам назарига тушиш, ва дуоларини олишга мушарраф бўлганман.

 

 

Қотма қорачадан келган, нигохи фикрлари каби ўткир ва теран бу олим билан Андижон адабиёт музейида, шеърият анжуманида учрашиб қолдим ва у менинг шеърларимга юксак баҳо бериш билан бирга аруз вазнида қилган машқларимдаги айрим хатоларимни тўғрилашга ёрдам берди, архаик сўзлар маъно -моҳиятини эринмай тушунтирди.

Унинг менга сенлаб мурожаат этганидан хафа бўлмадим.Қайтага, шундай улуғ адабиётшунос олим, Пайғамбар алайҳи салоти васалламнинг авлоди мени қалбига яқин олди дея хурсанд бўлдим.

Аммо Имодиддин Улфат, Восит Саъдуллалар билан учрашиш менга насиб этмади.

 

Устоз адиб, лирик шоир Олимжон Холдорнинг дуосини олганман.

 

Олимжон Холдор шундоқ кўчада қўлларини дуога очиб: Буюк шоир бўлинг, бошқа гап йўқ, омин Оллоху Акбар дея юзларига фотиха тортдилар.

 

 

Ўзбекистон халқ шоири Тўлан Низом ҳам қийналиб қолган пайтларим менга кўп ёрдам берганлар.

Ёниқ шоир Фарид Усмон эса, менга илк бор шеър ёзиш техникасини ўргатганлар.

Ул зотлардан Яратган Парвардигори олам рози бўлсин.Андижонда яна бир тилшунос олим борки, бу инсон ҳақида ҳам ёзмасам бўлмайди.

 

 

У Мухторхон Эшонхўжаевич Умархўжаевдир. Бу инсон немис тили бўйича мутаҳассис олим.У ўзининг немис тили шеваларидаги сўзлар таснифотига бағишланган докторлик диссертациясини Германияда ёқлаганлар.

Германияни бошдан оёқ кезиб, оддий немисларнинг ўзларига ҳам маълум бўлмаган шева сўзларини тўплаб, уларнинг келиб чиқиши, мазмунини изохлаб, таснифлаганлар.

Мухторхон ака Пайғамбар Алайхиссаломнинг авлоди эканлиги учунми, юзларида нур, амалида файзу баракотлар бор.

У олим билан суҳбатлашган одам ҳар доим янги, қулоқ эшитмаган ҳикматли гапларни эшитади.

Қалбида кири, кибри йўқ, доимо суҳбатдошига беғараз жилмайиб қарайдиган, хасад, кек, бахиллик, қитмирлик, макру ҳийла нималигини билмайдиган бу очиқчеҳра улуғ инсоннинг бирон марта қовоғини уйганини, бировнинг устидан кулганини, кўча кўйда майда чуйда, бачкана кимсалар билан ичкилик ичиб юрганини кўрмаганман ва нимадандир норизо бўлганини, бировни ғийбат қилганини, ёлғон гапирганини, сўкинганини эшитмаганман.

Доимо кастим шим кийиб, бўйинбоғ тақиб юрадиган маданиятли, диди юксак, камтарин,одоб ахлоқли, ҳар хил зиною маъсиятлардан, харом харишдан йироқ, қалби тонг каби беғубор, олийжаноб у инсонга ҳамиша хавас қилиб яшаганман.

Мухторхон ака узоқ йиллар Андижон чет тиллар институтида ректор бўлиб ишладилар.

Бир куни Мухторхон аканинг иш кабинетида суҳбатлашиб ўтирарканмиз, у инсон кутилмаганда: -Шоир, кеча телевизорда сиз ҳақингиздаги лавҳани кўриб, ўқиган шеърларингизни эшитиб, келин аянгизга: -Қарагин, бизда қандай зўр шоирлар бор дея фахрландим -дедилар.

Ҳа, буюк олим Мухторхон Умархўжаев бировнинг муваффақиятидан астойдил қувонадиган пок қалбли инсон.

Ҳозир невара чеваралари бағрида қарилик гаштини сураётир.

Камтарин, донишманд олим, филология фанлари доктори Мухторхон Умархўжаевнинг умрлари узоқ бўлсин, илоҳим.

Ҳурмат билан, Холдор Вулқон.

 

06/07/2016.
Кундуз соат 2:27.
Канада, Онтарио.


 

Ватанда яшаб юрган пайтларим, бир кеча ғаройиб туш кўрдим. Тушимда иккита фаришта оёқлари ерга тегмай, ҳавода муааллақ турар, уларнинг бири оппоқ, тирик кабутарни ушлаб олган эди.Кабутар оёғига букланган қоғоз маҳкамланганди. Иккинчи фаришта чиройли жилмайиб, кабутар тутган фариштага қараркан, менга ишора қилиб: Бу ўзиники, бер унга деди. Кабутар тутган фаришта қуш оёғидаги қоғозни менга топширгач, уйғониб, ғалати аҳволга тушиб қолдим.Хотинимга тушимни сўйларканман, уни қўрқитиб: - Тушимда фаришталар мактуб ташлаб кетишди. Афтидан менга у дунёга жўнаш учун чипта келдиёв.Куним битган кўринади. Мабодо менга бир нарса бўлса, болаларни эхтиёт қил.Қўлёзмаларим йўқ бўлиб кетмасин.Эҳ аттанг, қанча шеър, ҳикояю романлар ёзмоқчи эдим.Наҳотки энди нийятимга етолмай, ўлиб кетсам -дедим мен, афсусланиб.

Хотиним бечора бўлса: -Э, шоир, нафасингизни иссиқ қилсангизчи - деди, йиғламсираб. Шу пайт нима учундир шеър ёзгим келиб, стол лампасини ёқдимда, бир зумда "Ватан" деган шеърни ёзиб қўйдим. Эртасига ишга борсам, йўлда мошина - пошина уриб кетиб, пўк этиб ўлиб турмай -деган хаёлда ишга бормасликка қарор қилдим.Эрта билан эса, қазоси етса, қози ўлибди деган мақолни эслаб, қазодан қочиб қутилиб бўладими дедиму, таваккал ишга жўнадим.Кечгача ҳавотирланиб юрдим, лекин фожиа юз бермади. Шундан сўнг, фаришталар келтирган мактуб "Ватан" шеъри эканини англаб етдим.Йиллар ўтиб, мен ҳорижда яшаётганимга қарамай, у шеър Ватанимда, серсаҳифа бир газетанинг муқовасида эълон қилинди. Шунда мен ўша шеърни ростдан ҳам фаришталар олиб келганига юз фойиз амин бўлдим. Шунақа мўъжизалар ҳам юз бериб турар экан бу ҳаётда, азизлар.

 

Холдор Вулқон.

 

Ватан

 

Сен агар буғдой бошоқ бўлсанг, сомонингман, Ватан,

То абад бошинг омон бўлсин, товонингман Ватан.

Барча яхши, барча оқил, барча доно, файласуф,

Қимтиниб бир чеккада юрган ёмонингман, Ватан.

Чор тараф зулмат, туман, увлайди минг минглаб шоқол,

То саҳар гулҳан ёқиб чиққан чўпонингман, Ватан.

Барча жим, тилсиз пусиб, мум тишлаганда ҳайқириб,

Ҳақ сўзин дор остида айтган забонингман, Ватан.

Бўлмасин оввора ёв ойболта қайраб қатлима,

Қатл этиб ўлдирса ҳам, ўлмас омонингман Ватан.

Юртда Вулқон чўққидек бошим булутлардан баланд,

Ёв учун мангу ўтиб бўлмас довонингман, Ватан!

 

 

 

Подробнее...

 

 

Xoldor Vulqon

O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining a'zosi
 

 

 

Niyyat

Zulmatda chirildoq chirillagan on,
Toʼlin oy porlasa paykalga qarab.
Yagʼir doʼpping kiyib, yelkangda ketmon,
Dalalarda yursang yolgʼiz, suv tarab.

Sokin uvotlarda boʼzraysa fonar,
Oqshom yulduzlarni birma bir yoqsa.
Ogʼzini lang ochib oydin dalalar,
Oyning qoʼrgʼoniga agʼrayib boqsa.

Suvlar jildirasa, pushtalar toʼlib,
Koʼrshapalak uchsa shodon, ovozsiz.
Oʼltirsang porlagan oyga termulib.
Oddiy suvchi boʼlsang, boʼlsang savodsiz.

Shiypon tamondagi soʼrida yotsang,
Gʼir - gʼir esaversa tungi shabada.
Uygʼonsang toʼrgʼaylar chuldirayotgan,
Oʼz ona yurtingda, tongi dalada.


7-avgust, 2010 yil.
Tungi soat 1 dan 56 daqiqa oʼtdi.
Toronto shahri, Kanada.
Bahor sogʼinchi
Bahor kelar, tarqalar tuman,
Tarqaganday qaygʼuli tushlar.
Qaytib kelar bulutlar bilan,
Inlarini sogʼingan qushlar.

Oʼrik gullarini oʼpar daydi yel,
Gullar boshin egar, uyalib.
Chittak nolasiga quloq tutar el,
Belkurakka oʼychan suyanib.


01/02/2020.
Kech soat 6:57.
Kanada, Onterio.
Gʼozlar galasining boʼm -boʼsh chelagi
Xorgʼin kuz yomgʼiri yogʼib, charchagan,
Yomgʼirda oynadek yuvilgan tuygʼu.
Odamlar xayolchan qarar darchadan,
Oʼychan koʼzlarida ismsiz qaygʼu.

Koʼlmak kulgichida kumush xalqalar,
Pichirlar duogoʼy yomgʼirning labi.
Bir yupun majnuntol mahzun chayqalar,
Unsiz yigʼlayotgan parizod kabi.

Oxir tamom boʼldi yomgʼir koʼz yoshi,
Tabiat yigʼidan toʼxtadi, tindi.
Gullarning yer qadar egildi boshi,
Borliqqa sukunat, halovat indi.

Xayolchan, tortinchoq bogʼlar bir yonda,
Marmarday yaltirar bogʼlar yoʼlagi.
Gʼiyt - gʼiyt etar kuzgi gʼamgin osmonda,
Gʼozlar galasining boʼm - boʼsh chelagi.9 iyul, 2011 yil.
Tungi soat 2 dan 36 daqiqa oʼtdi.
Toronto shahri, Kanada.

Kuzgi oynalarning unsiz koʼz yoshiYomgʼirlarda yaltiraydi tosh,
Qarar oʼychan tabiat romdan.
Yogʼayotgan yomgʼirmas, koʼz yosh,
Koʼzlaringdan duvillab tomgan.

Sen ketasan soyabon qoʼlda,
Olislaysan misoli roʼyo.
Daraxt aksi, koʼlmakli yoʼlda,
Choʼkib yotar koʼzguga goʼyo.

Firoq jismu jonim qiymalar,
Erib borar izlaringda qum.
Sen ketasan, gʼamgin oynalar,
Odam kabi yigʼlaydi yum - yum.31 iyul, 2011 yil.
Kunduz soat 1 dan 29 minut oʼtdi.
Toronto shahri, Kanada.

Xazonlarga koʼmildi yoʼllarLovullab yonarkan kuzgi gulxanda,
Guv urar xayoli parishon bogʼlar.
Oʼychan kuz labida qaxrabo xanda,
Qagʼillar sukunat qoʼynida zogʼlar.

Bodi izgʼirinda yalongʼoch, yupun,
Yalang novdalari qolsa ham qaqshab,
Oppoq choyshab ichra uxlamoq uchun,
Bogʼlar yechinganda ayolga oʼxshab,

Olis oʼlkalardan kelganday qaytib,
Darchangdan toʼlin oy moʼralagan payt,
Аdashgan yoʼlovchi singari daydib,
Goho tushlaringa kiramanmi, ayt?13 avgust, 2011 yil.
Kunduz soat 3 dan 23 minut oʼtdi.
Toronto shahri, Kanada.

Yolgʼizlik
U stol ustida yotgan qogʼoz markaziga
qalam bilan nuqta qoʼyarkan, dedi:
- Bechora, qanchalar yolgʼiz u
qogʼozning qor bosgan dalalarida!..
Soʼngra shosha pisha oʼchirgich bilan
oʼchirarkan nuqtani, oʼziga oʼzi:
-Endi qorboʼronda koʼrinmay ketdi -
dedi, qaygʼu bilan chuqur xoʼrsinib.
Soʼng deraza ortida boʼralab yogʼayotgan
tungi laylakqorga termuldi uzoq.


05/02/2020.
Kech soat 5:55.
Kanada, Onterio.

Sukunat
Yolgʼiz odimlaysan oʼtloq tomonda,
Koʼrinmaydi kuzgi yoʼllarda birov.
Sigiring izlaysan kuzgi tumanda,
Qoshu kipriginga qoʼnadi qirov.

Bogʼlar sukunatga, xayolga botgan,
Yostiq qilib yotar jimlik kovushin.
Tinglash uchun asta uchib tushayotgan,
Yaproqlarning mungli tovushin.


11/02/2020.
Erta bilan soat 8:16.
Kanada, Onterio.

Zulmatlarda uchqunlaydi qor
Bu xazon, koʼzlari ojiz oshiqning
Qoʼlidagi oʼqilmagan xat.
Kimsasizlik, sukunat balki,
Soʼzsiz qoʼshigʼidir soqov hofizning.

Men boʼlsam,
Kuzgi dalalarda, tungi zulmatda
Yolgʼiz uvlayotgan qora shamolman.

Sen pastak deraza yonida,
Qirovli gulzorda bulbulni kutib,
Muzlab qolgan atirgulmisan?

Chirpirab uchayotgan qor uchqunlarichi?
Yorugʼ oynalarga talpinayotgan
Son - sanoqsiz oppoq parvonalarmi?..

Аytgil, nima uchun, kimni sogʼinib,
Sochlari quvv oqardi qishning?20 avgust, 2012 yil.
Kunduz soat 3 dan 20 minut oʼtdi.
Toronto shahri, Kanada.

 

 

 

 

 

Подробнее...

 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана

 


Ўзбек жамиятида Ибрат Сафо, Шодиёр Сайф сингари виждонли, ҳалол ва жасоратли журналистлар кўпаяверсин!

 

Догорает день на пылающем закате

(Настоящему журналисту Шодиёру Сайф)Поранил снова клин журавлиный,
Предзакатные небеса вдали.
Облетают в рощах тополя и ивы,
Беспечно бродят ветры долин.

Крикливо на юг улетели журавли,
Теперь их никто не догонит.
Приостановлен поезд муравьев,
До весны оцеплены вагоны.

День на пылающем закате догорает,
Задумчиво пляшет на ветру трава.
Пугая деревья до смерти у сарая,
Я заготавливаю на зиму дрова.
08/08/2019.
12:34 дня.
Канада, Онтерио.

 

Кузги сукунат

(Журналист Шодиёр Сайфга)Кузги чорбоғларда ёрилди анор,
Тинди ботаргохда қушлар жанжжали.
Алвон уфқларнинг жарохати қонар,
Кўкда турналарнинг ханжари.

Чуғурчиқ галаси турналар билан,
Учиб кетди кўзлар илғамас жойга.
Отлар ўтлаётган ўтлоқни туман,
Сеҳргар cингари беркитди қайга?

Шамол қари товуқ сингари титиб,
Хазон шопиради, дарахтлар юпун.
Хўмрайган тўнкани зимдан қўрқитиб,
Мен кузги жимликда ёраман ўтин.


14/02/2020.
Кеч соат 7:34.
Канада, Онтерио.

 

Kuzgi sukunat

(Jurnalist Sodiyor Sayfga)Kuzgi chorbog‘larda yorildi anor,
Tindi botargoxda qushlar janjjali.
Alvon ufqlarning jaroxati qonar,
Ko‘kda turnalarning xanjari.

Chug‘urchiq galasi turnalar bilan,
Uchib ketdi ko‘zlar ilg‘amas joyga.
Otlar o‘tlayotgan o‘tloqni tuman,
Sehrgar cingari berkitdi qayga?

Shamol qari tovuq singari titib,
Xazon shopiradi, daraxtlar yupun.
Xo‘mraygan to‘nkani zimdan qo‘rqitib,
Men kuzgi jimlikda yoraman o‘tin.


14/02/2020.
Kech soat 7:34.
Kanada, Onterio. 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана

 


Казнь на электрическом стуле

(Рассказ)


 Саидваккас лет двадцати пяти, среднего роста, с большими коровьими глазами, со сгорбленным носом и черными бровями и волосами, как нефть.Работает он электриком в местной электросети и безумно любит свою профессию.Он каждый день где - то что - то чинет, залезая на высокие столбы на когтях.Работает в защитном шлеме оранжевого цвета, чуть отклоняясь, держа в натяжку цепь вокруг столба и напевая себе под нос какую-нибудь веселую песню.Над столбой, где работает Саидваккас, проплывают огромные облака, словно гигантские дирижабли, а рядом на весенних стройных тополях запоют синицы, заливаясь трелью, типа: -Чка- ди-ди-ди-ди-ди -ди -ди!Самое лучшее и самое интересное для Саидваккаса то, что ему все видно с высоты, как на ладони, дома, дворы, деревья, улицы поселка городского типа, далекие проселочные дороги, луга и коровы, хлопковые поля и за полями высокие горные склоны и снежные вершины. Обычно люди почти не обращают на него внимания. Но, когда обрываются электрические провода в зимной метели или в буране и отключается свет, тут Саидваккас мгновенно превращается для жителей поселка городского типа самым важным, дорогим и близким сердцу человеком, как незаменимый вечный президент страны, как героической личность.О как обрадуются жители поселка городского типа, когда Саидваккас починет и устраняет неполадку!Стар и млад, даже дети во весь голос, закричат хором: -Урааааааааа!.Услышав такого первый раз, человек даже может подумать, что разгневанный народ восстал наконец против мерзкого тирана и кровавого диктатора чтобы совершить революцию.После того, как свет загорит, все, тут же забудят о Саидваккаса.А Саидваккас в свою очередь, относясь к этому с пониманием, не обижается на них.Часто, власти сами, чтобы как - то сэканомить электроэнергию, отключают свет и поселок городского типа погружается в кромешную тьму.Особенно зимой, когда взрываются старые электрокиоски, неделями, иногда и месяцами люди живут без электричества, топя допотопным способом свои лачуги и хижины кизяками, едя и читая в свете керосиновых ламп, в морозной тишине. В такие дни, когда дети делают уроки в свете зажженной свечи, разгневанный народ хором проклянет электриков и всех госслужащих, которые угнетают таким образом свой собственный народ, проголосовавший за них на выборах, доверяя им свою судьбу, когда они обещали о том, что не будут никакие проблемы с электричеством и газом, если народ проголосует за них. Такими мыслями Саидваккас работал на столбе, и тут зазвонил его мобильный телефон.
Саидваккас, вытащив свой мобильник, включил его. -Алло!Слушаю вас! - сказал он.
Человек, который позвонил, молчал.
-Алло!Кто вы?! Почему молчите? Говорите, я вас внимательно слушаю! Алло!.. - удивился Саидваккас.


Тут человек шуршащим голосом начал говорить:- Алло! Это электрик Саидваккас?! Ну здравствуй, чувак. Короче я тебя знаю а ты меня нет. Так вот, слушай меня внимательно и не перебивай, не спрашивай, кто я, откуда, если конечно дорога тебе жизнь!.. Короче, твоя жизнь висит на волоске над бездонной пропастью и у тебя ничтожно мало времени.Тебя сегодня хотят арестовать за то, что ты проболтал лишнего в чайхане, критикуя власти и политики нашего незаменимого, многоуважаемого президента, назвав его диктатором. Короче, тебе объявили в международный розыск.Так что беги, чувак и неоглядывайся. Все, я не могу больше говорить.Это опасно для моего организма.Ситуация крайно серьезное.После нашего разговора ты разбей свой мобильный вдребезги и старайся ни с кем не разговаривать по телефону. С уважением, твой тайный друг - сказал неизвестный.
- Да что вы говорите, я просто пошутил тогда, чтобы компанию было весело и не говорил о некоторых наших чиновниках в высшем эшалоне власти, которые воруют народные деньги и переправляют их через оффшор в зарубежные банки в виде золото и бриллиантов, в место того, чтобы улучшать газоснабжения в стране и обновить устаревшую систему электропередач. Я ни слово не говорил и о властях, которые продают углеводородов такие, как природный газ, нефть и другие полезные ископаемые почти за дарма другим странам.А наш бедный народ топит свою хижину, лачуги и железобетонные квартиры допотопным способом в суровую зиму.То есть углем, дровами или кизяком.Особенно зимой в отсутствие электричества и газа населения нашей страны страдает от холода.Особенно дети.Они делают уроки при свете керосиновой лампы в холодных домах, как в блокадном Ленинграде в сороковые годы ХХ века.Когда за деньги, сворованные некоторыми госчиновниками нашей независимой страны, запросто можно построить мощные сверхсовременные солнечных электростанций, не требующие колоссальных затрат,не загрязняющие экологическую среду ядерными отходами, обеспечивающие почти бесплатной электроэнергией сотни гигантских заводов и фабрик, где могли бы работать наши соотечественники, страдающие от тотальной безработицы.Они бы не разъехались по миру в поисках работы и не превратились бы в рабы. Если бы они имели нормальную работу на родине, то наше молодые согражданы не превратились бы в марадеры, в горячих точках планеты, где взрывают и разрушают красивые города, превращая их в руины, убивая друг друга и ни в чем неповинных людей, особенно беспомошных детей...
Алло! Алло, вы слышете меня - сказал Саидваккас.
Но из телефона доносились короткие гудки, похожие на гудки аппарата искусственной вентиляции легких больного, который умер. То есть связь оборвалась.
Саидваккас с испугом оглядывался вокруг и спешно спустился вниз, и пошел в сторону квартала, где он живет со своей мамой.По дороге и даже в лифте все люди начали ему казаться полицейскими в гражданской форме.Перед тем, как зайти в свою квартиру, он снова озирался вокруг и зайдя во внутр, закрыл за собой дверь на замок.
Увидев его бледное лицо и тревогу в глазах, его мама забеспокоилась. -Что с тобой, сынок? -спросила она.
-Все хорошо, мама.Только, знаешь... тут такое дело... ну, как тебе обяъяснить? Короче... -сказал он еле и услышав топот сапогов за дверью, от страха замер.
Потом, подойдя к двери на цыпочках смотрел в глазок и увидел стоящих там людей.Один из них Саидваккас сразу узнал.Им был участковый милиционер лейтенант Карбабаев, который начал стучать в дверь.
-Кто там, сынок?Открой дверь, посмотри, может гости к нам пожаловали - сказала мама Саидваккаса. Саидваккас вертикально поставив свой указательный палец в губы, шепотом сказал:
-Тсс, мама, там лейтенант Карбабаев со своим отрядом.Они хотят меня арестовать.Ты не волнуйся, мам, все будет хорошо.Я сейчас ухожу через окно и им скажи, что ты меня не видела.Береги себя, мама.Я тебя люблю -сказал Саидваккас, обнимая свою маму и прощаясь с ней.
От этих слов мама Саидваккаса чуть не упала в обморок. Саидваккас открыв окно, прыгнул на гулкую жестянную крышу соседнего дома и побежал, как каскадер, который исполняет опасные и сложные трюки, заменяя актера на съемочной площадке.За ним гонялись участковый милиционер лейтенант Карбабаев и двое гицуля, люди занимающихся отловом бродячих собак.Внизу столпился народ и начал наблюдать за происходящим, защишая свои глаза от солнечнего луча ладониями своих рук.Они думали, что в их родном квартале снимают остросюжетный захватывающий художественный фильм - боевик. Саидваккас долго и безоглядно бежал по жестяным крышам.Бежал и думал набегу о том, что в этом мире бегут все, как белка в клетке, которая крутит колесо.Бегут люди, бегут.Потому что за ними гонится безжалостная смерть с косой.А люди крутят и крутят свои колеса, большие и маленькие, золотые, железные, деревянные и глиняные, незаметно седея и старея при этом.Бегут у кого есть ноги за несметным богатством.Даже те, у кого парализованы ноги тоже бегут за мизерной пенцией, кто передвигаясь с помощью костылей, кто на инвалидном коляске с колесами от велосипеда. А Земля крутится, как таинственное колесо вселенной и как хорошо, что никто не в силах ее остановить.А синее небо больно похоже на песочные часы, где секунды, минуты,часы, дни недели, месяцы, годы и века льются сверху, как песчинки с рваного мешка небес в песочные часы вечности... Такими мыслями Саидваккас бежал дальше, прыгая с крыши на крышу, как летучая белка в лесу, как шумпанзе в джунглях.
-Гражданин Саидваккас!Стойте! Кому говорю?! Стой! Иначе я буду вынужден открыть огонь из своего табельного оружие на поражение! - крикнул лейтенант Карбабаев.
Саидваккас не слушался его.Наоборот стал бежать еще быстрее.Он проворно прыгал с крыши на крышу, как обезяна в джунглях, как белка-летяга с елки на елку и безоглядно бежал.
Лейтенант Карбабаев и двое гицеля - догхантеров тоже бежали с сачками в руках, ловко прыгая с крыши на крышу, не теряя из виду беглого электромантера Саидваккаса.Внизу за всем этим с восхищением следила толпа зеваков, как туристы у канадского водопада Неагара, над которым ходит по канату без всякого шеста рискованный канатаходец.Тут случилась беда и Саидваккас свалился в старую глубокую вентеляционную шахту хрущевских времен.Когда он с грохотом падал вниз, в темноте он услышал ругань.Кто то кашлял и чихал в копоте и пыли.На крыше, все еще топая сапогами ходили люди.
-Ё мое!Он исчез!Будто сквозь земли провалился!Во шайтан а!Странно, куда же он может пропасть?! Неужели упустили гада! -сказал лейтенант Карбабаев и дабавил: -Ну ничего, мы устроим засаду в его квартире и он от нас не убежит!
После этих его слов, топая по гулкой крыше отряд лейтенанта Карбабаева стал уходить.
Когда они ушли, в темной вентеляционной шахте кто - то зажег спичку и Саидваккас увидел перед собой человека, лет тридцати пяти-сорока. Он зажег свечу. Саидваккас сразу просил прощение у хозяина за то, что испугал беднего, принужденно прыгая в его жилье.
-Ничего, бывает - сказал человек и продолжал.
- Я одинокий поэт Дахобебахо - обяснил он.
-Я рад познакомиться с вами господин поэт Дахобебахо. Зовут мея Саидваккас. Образование у меня средно -специальное. До этого я работал простым монтером.
-Ну, тогда мы с вами почти коллеги.Так как вы электрики освещаете людям дома и дороги, а мы поэты освещаем душу людей как задумчивые усталые фонары в тихом предрассветном часу -сказал поэт Дахобебахо.
Потом прочел свое новое стихотворение. Слушая стихи Дахобебахо, Саидваккас глубоко вздохнул.
-Ндаааа, такой великий поэт живет в неосвещенной вентеляционной шахте!Какая несправедливость, Господи! Как вы вообще живете в такой яме, покрытой паутинами? Такие поэты, как вы должны жить в особняках, в окно которые по ночам с украдкой заглядывает любопытная луна. Где, за окном звенят белоствольные тополя на ветру, а осенью задумчивые клены роняют свои листья в тишине, как слезы.В зимных сумерках поэты должны сидеть молча у окна, специально выключив свет и глядя часами на снежнюю метель, слушая вой вюги -сказал он.
-Нет, господин Саидваккас, наоборот я рад, что живу в вентеляционной шахте.Это гораздо лучше, чем жить в роскошных особняках.Тут царит тишина и покой. Здесь никто мне не мешает.Я никуда не бегу, не спешу и не опоздываю.Занимаюсь тем, что мне по душе -сказал Дахобебахо.
Саидваккас умолк на миг, глядя на руки поэта Дахобебахо, покрытые татуировками. Потом спросил:
-Прошу прощения, господин поэт, видно, что вы долгие годы сидели в тюрьме. А за что?
-Нет, господин Саидваккас, я не сидел в тюрьме -ответил поэт Дахобебахо.
-А почему тогда ваши руки покрыты татуировками? - удивился Саидваккас.
-Ааа -сказал Дахобебахо. Потом стал объяснить: -У меня не только руки, почти все мое тело покрыто татуировками, где написан мелким шрифтом текст моих стихов, которые можно прочитать только с помощью лупы.Я написал их на свое тело с помощью чернилы и иголки, чтобы стихи мои не потерялись.Одним словом я живая рукопись своих стихов.Ходячая библиотека, если конечно можно так выразиться. Вот таким образом я сэканомлю средства, чтобы купить себе новые ботинки, но это мне пока не удается.Хожу, как видите, вот в этих старых голошах, намотав на свои ноги портянки.Бумагу купить не на что.Она для меня точно так же, как золото для богатых.Я ползуюсь бумагой редко -сказал он.
Потом продолжал: -Господин Саидваккас, я рад вашему приходу.Хотя вы пришли в мое убогое жилье без предупреждения, но вы всеравно являетесь для меня Богом посланным гостем и я по обычаю должен вас чем - то угостить, правильно? -сказал поэт Дахобебахо.
-Ну что же, я готов принять угощения, господин поэт.Знаю, что вы меня хотите угостить увесистым кулаком по морде за то, что я беспокоил вас своим дурацким визитом -заулыбался Саидваккас.
-Да нет, что вы, дорогой гость.Действительно у меня есть для вас угощения.Где то здесь должен быть кусочек засохшего хлеба.Я его не сьел, даже тогда, когда грозила голодная смерть.Я сберег его для случайных гостей такие, как вы. Где же он... Такими словами поэт Дахобебахо начал судорожно шарить в своей старой и рваной сумке, сделанной из дермантина.
-Не надо, не беспокойтесь, господин поэт.Я сыт -сказал Саидваккас.
-Да? -сказал поэт Дахобебахо, грустно вздыхая.Потом сильно заобрадовался, пощупая свой рваный пиджак и вытаскивая из внутренного кармана кисет.
-Вот, у меня есть отменная махорка, изготовленная мною из опавших багровых листьев осеннего клена, который печально роняет свои пожелтевшие листья в безлюдных осенних парках и аллеях в туманной тишине. То есть я угощу вас священным дымом -сказал он, спешно развязывая тесемку кисета с трясущими от волнении руками.
-Господин поэт Дахобебахо, не надо.Я не курящий, не пьющий.То есть веду здоровый образ жизни.Занимаюсь спортом -сказал Саидваккас.
-Вы не бойтесь, господин Саидваккас.Этот табак целебный - объяснил поэт Дахобебахо , набивая махоркой свою трубку с длинным и тонким мундштуком, сделанный специально из камыша.Потом, зажигая трубку, сделал несколько затяжек и передал ее Саидваккасу.
Саидваккас взял трубку и тоже сделал затяжку.Тут едкий дым попал в его легкие и он начал сильно кашлять, высовывая свой язык, как больной и старый овец, задыхаясь.А поэт Дахобебахо стал хохотать.Он, еле задавив свой смех, сказал: -Вы кашляете, как перепелка, которая поет в предрассветной мгле в клеверном поле, простудив свое горло холодной росой, когда она ее пьет.
- Ндаа, горьковато однако у вас махорка, сделанная из опавших кленовых листьев, которые вы собирали в осеннем парке - улыбался Саидваккас -нимножко придя в себя.
Дахобебахо спросил у него о том, почему лейтенант Карбабаев со своей группой захвата преследует его. Саидваккас подробно рассказал причину преследование и поэт Дахобебахо задумался.Потом, закуривая трубку набитую целебной махоркой, сделанная из опавших багровых листьев осеннего клена, начал говорить.
-Да, господин Саидваккас, таких, как вы - большая редкость не только в нашем обществе, но и на планете.Не каждому дано, смело сказать правду о тяжелой жизни народа, рискуя своей собственной жизнью.Я вам завидую по белому в этом плане, честное слово.А я живу здесь, скрываясь от глупой толпы, как орел который гнездится на высокой гранитной скале. Посколько у этого жилья отсутствуют окна, я каждый день поднимаюсь на крышу через компактной складной лесницы, чтобы встречать зарю и заката, сидя на жестяной крыше и писать новые стихи.По ночам любуюсь звездным небом и сияющей луной в тишине.Особенно люблю глядеть на заре с крыши вниз, наблюдая за движением толпы, спешащая на работу или еще куда нибудь.Поток толпы движется по тротуару, как караван муравьев и направляется в сторону метро.Спешащие люди напоминают мне послушных песчинок, которыми ветры управляют легко и направляют их туда, куда хотят...
Тут неожиданно кто - то начал кричать на верху: -Ах, гад, он оказывается здесь, в вентеляционной трубе!Разговаривает со своим сообщником!Скорее сюда, товарищ Карбабаев! -кричал он. И снова послышался топот кирзовых сапогов на гулкой жестяной крыше.
Саидваккас и поэт Дахобебахо с ужасом уставились вверх, как узники в глубоком зиндане древной Бухары. Они страшно испугались, увидев разгневанного участкового милиционера лейтенанта Карбабаева, который глядел в вентеляционную шахту, как в колодец, с табельным оружием в руках.
-Нука, руки вверх, сволочи!От нас еще никто не убежал!Теперь тебе конец, Саидваккас! И твоему сообщнику тоже!.. Эй, вы принесите быстро веревку.Пусть они поднимутся добровольно, если конечно им еще хочется жить на этом свете! -крикнул он, слегка приподнимая козырка своей фуражки с помощью ствола пистолета с глушителем. Услышав такое у Саидваккаса екнуло сердце.Он стоял с поднятыми руками, словно воин попавшый в плен на братоубийственной войне.Поэт Дахобебахо тоже.
-Постойте, господин лейтенант Карбабаев!У меня есть дротики с транквилизатором! -сказал, только что прибежавший санитар, который занимается отловом бездомных собак, и вытаскивая из-за пазухи духовую трубку начал метать из нее дротики по Саидваккасу и по его другу.Но никак не мог попасть.Тогда у лейтенанта Карбабаева лопнуло терпения и резко оттолкнул его.
-Эх, ты, догхантер несчастный!Кто так стреляет!Отойди, придурок! Обойдусь без твоих медвежьих услуг, без веревки! У меня есть дымовая шашка, которая заставит их подняться наверх! -сказал он и зажигая дымовую шашку, бросил в вителляционную трубу, напоминающую яму старого засохшего колодца. В это время от толчка лейтенанта Карбабаева догхантер покатился по жестяной крыше и еле остановился на краю крыши.
-Не бойтесь, господин Саидваккас.Без паники.В вентиляционной трубе есть черный ход-сказал шепотом и кашляя в дыму поэт Дахобебахо.После чего, вытащив старый матрас, они открыли проем и нырнули туда. Саидваккас с поэтом Дахобебахо выбрались из проема и бежали, не оглядываясь назад по тротуару, сбивая прохожих, чтобы успеть скрыться.
Лейтенант Карбабаев и его дружки -гицеля догхантеры все еще находились над вентеляционной трубой, надеясь поймать двоих беглецов которые вот вот выскочут из ямы вентеляционной трубы, наполненной едким дымом.А беглецы - единомышленники бежали по тротуару изо всех сил, обгоняя друг друга, как участники спортивной олимпиады на беговой дорожке.Когда они начали перебежать улицу, как бы изменяя направления на бегу, Саидваккас чуть не попал под грузовик.Шофер грузовика, резко крутанул баранку вправо и в панике нажал на тормоза.В результате грузовик резко выехал на обочину и с грохотом врезался в столб. От мошного удара деревянный столб сломался, как мачта старинного корабля пиратов в штормовом море.Раздались истошные крики женщин, похожие на свист, ругань и вопли сигнализации.К счастью, все обошлось без человеческих жертв.Друзья бежали до тех пор, пока не начинали задыхаться.Тут в голову Саидваккаса пришла уникальная идея и он силой отобрал у одного человека велосипед с рулем мотоцикла байкеров.
-Господин поэт Дахобебахо! Прыгайте быстро на задный багажник агрегата шайтана! - крикнул он. Поэт Дахобебахо прыгнул на багажник угнанного велосипеда с удобным, длинным рулем.Он ловко сел на шайтан арбу, как садятся проворные индейцы на лошадь и они вдвоем умчались по тротуару, крича: -От винта, уважаемые граждане!У этого агрегата шайтана не работают тормоза! Прохожие прислонялись к стенам домов и витринам ресторанов и кафе, освобождая им тротуар.Тут случилось беда.То есть брючина Саидваккаса попала в цепь и беглецы, теряя равновесие упали на тротуар.Чтобы избавиться от двуколесного капкана, от агрегата шайтана, Саидваккасу пришлось попращаться с брючиной своих брюков.После этого они снова начали бежать по многолюдному тротуару.
Тут послышались крики: -Товарищ Карбабаев!Вот они!Стреляйте!А то снова упустим их! -кричал шофер пикапа, плотно подъезжая к многолюдному тротуару.
- Нет, здесь многолюдно!Я могу промахнуться и пристрелить ни в чем не повинных прохожих!Ты, это, догхантер, давай, стреляй ядовитыми дротиками по беглецам из своей дурацкой духовой трубки! -крикнул лейтенант Карбабаев.
-Хорошо, товарищ Карбабаев! -сказал догхантер и вынув из за пазухи своего синего халата духовую трубку, похожую на дудку, начал метать дротиками, прицеливаясь в шеи беглецов.Но он промахнулся и тут же упали несколько прохожих, схватившись за свои шеи руками.
-Дурак!Поаккуратнее, догхантер вонючий! -упрекнул охотника бродячих собак лейтенант Карбабаев, слегка приподнимая козырка своей фуражки с помощью ствола табельного оружие.К этому времени беглецы резко изменяя свои направления, нырнули в узкую переулку, куда не пролезет автомобиль. После этого отряд лейтенанта Карбабаева начали преследовать беглецов пешком.Преследуемые бежали в сторону железнодорожного вокзала.
Тут крича от невыносимой боли электрик Саидваккас начал хромать, схватившись за ногу.Оказывается он наступил на заржавевший гвоздь, который пронзил его ногу насквозь.Он больше не мог ходить и обессиленно свалился на землю, как мешок с удобрением. Поэту Дахобебахо пришлось вернуться обратно, чтобы помочь своему верному другу в трудные минуты.
-Что, случилось? -спросил он, прибегая и тяжело дыша.
-Всс ааахх!..Гвоздь пронзил мою ногу насквозь! - сказал Саидваккас. Лицо его исказила гримаса боли. -Ничего, потерпите, господин электрик Саидваккас.Поднимайтесь. Давайте я вам помогу. Нам обеим опасно здесь оставаться.За нами гонится карательный отряд злого лейтенанта Карбабаева, слышите? -сказал поэт Дахобебахо, стараясь помочь поднятся своему беглому другу.
-Нет, не надо мне помагать.Я как нибудь уж сам... А вы бегите, я вас прикрою.Пока я их задержу, вы успеете скрыться, сливаясь толпой в вокзальной толкучке.Я уверен в этом.Прощайте, мой друг поэт Дахобебахо! Вы не имеете право не спасаться, бегите ради Бога, ради нашей многострадальной литературы, ради нашего угнетенного народа! -сказал Саидваккас, охая от невыносимой боли. После этого Дахобебахо не оставалось ничего, кроме, как бежать дальше.
-Прощайте, господин Саидваккас! Спасибо, что помогаете мне, оставаясь сами в беде и жертвуя собой ради нашей дружбы! - крикнул поэт Дахобебахо. В его глазах заблестели слезы.Прощаясь своим другом, он побежал дальше.Когда он исчез из виду, появился отряд лейтенанта Карбабаева и поймали беглого электрика. Лейтенант Карбабаев сидя на спине Саидваккаса, с ловковстью надел наручники на его руки.
-Ну, попался электрик поршивый, злой враг нашего многострадального народа?! Ничего, поймаем и твоего дружка чокнутого богатого поэта, живущего в роскошной винтеляционной шахте!
-Т... ты чего, начальник, больно же! Ты не дави на мою ногу, которую насквозь пронзил ржавый гвоздь! - сказал Саидваккас, валяясь на земле. После этого его увезли в подвал следственного изолятора для допроса.
Следствие длилось долго.
Уголовное дело состояло из нескольких томов.
Наконец состоялся суд и присяжные вынесли обвинительный вердикт.После всего этого прокурор просил суд приговорить Саидваккаса к высшей мере наказания, то есть к смертной казни.
- Суд посоветовавшись на месте, решил! Посколько наш осужденный Саидваккас работал на воле электромонтером, он будет казнен на электрическом стуле!- сказал судья.
Потом приказал: -Встаньте, осужденный!
Саидваккас встал.
- Вам понятен приговор?! -спросил судья.
Саидваккас ответил: -Да, ваша честь!
-Садитесь! - приказал судя.
Саидваккас присел на скамю подсудимых.
- На этом судебное заседание объявляется закрытым! - сказал судья, стуча деревянным молотком.
Саидваккас никогда не думал, что он когда - нибудь совершит столь гнусное преступление и будет казнен на электрическом стуле.О, как плакала его мама в суде, как плакала!Самое страшное случилось перед казнью.Когда послышался лай злой собаки и зазвенев ключи гремели железные двери, Саидваккас с ужасом думал, что идут по плохо совещенному коридору безжалостные палачи, чтобы увести его в комнату для исполнение казни.Но не тутто было.Пришел адвокат с муллой. Безбородый молодой мулла с черной бархатной тюбитейкой на голове стоял со свяшенной книгой в руках.
-Электромонтер Саидваккас, так как ты сегодня отправишься на тот свет, я пришел зачитать твою джаназу по шариатскому закону - сказал безбородый мулла в бархатной тюбитейке черного цвета.
Саидваккас молчал, глядя на муллу равнодушным взглядом, как сумасшедшый. -Я тоже пришел простится с вами, уважаемый мой подзащитный Саидваккас.Прощу прощения за то, что я не смог вас защитить от смертного приговора -сказал адвокат и горько зарыдал.
После этого пришли двое, которые принесли ему еду.
-Это твой последный обед, приговоренный к смертной казни.Отменный плов, сваренный на курдюк овца гисарской породы.Ешь.Если хочешь выпить водку или вино на последок, скажи, не стесняйся -сказал один из них и откупорил бутылку отменного вина "Ценандали", грузинского производство, аккуратно вытащив пробку с помошью штопора.
-Нет, спасибо.Я не хочу есть.Пить тоже -сказал Саидваккас.
-Ну, что же.Раз ты не хочешь пить, то мы сами выпьем целебное грузинское вино за твое здоровье, то есть на помин твоей души -сказал другой и они выпили молча, чокаясь стаканами, вкусно поели.Потом увели Саидваккаса, волоча по узкому, плохо совещенному коридору.Перед тем, посадить его на электрический стуль, парикмахер побрил его волосы бритвой в верхной части его головы, намочил мокрой тряпкой башку, чтобы его череп эффективно пропускал электрического тока высокого напряжения.Саидваккас заплакал.
-Ты чего плачешь, приговоренный к смертной казни? - спросил палач.
-Да, вот, видети ли, когда парикмахер брил мою голову, мне казалось, что он гладит мне по башке, как моя мама в далеком детстве -ответил он.
Угрюмые палачи молчали.Они крепко привязали руки и ноги приговоренного к смертной казни прочными ремнями, завязали его глаза темной повязкой, чтобы они не выскочили из своих орбит во время казни. После того, как прочитали приговор, Саидваккас с кляпом во рту думал о том, что вот вот главный палач кивнет своему помощнику и тот дёрнет рубильник и страшно задребезжут электрические разряды, издавая звуки "Дзержинский!", вспыхнув словно молня в грозовом небе, метая искры в разные стороны и ему конец.
Наконец настал долгожданный момент исполнение казни и помощник главного палача торжественно дёрнул ричаг.
Присутствующие в зале закрыли свои лица, кто руками, кто журналами, кто еще чем - то, чтобы не видеть страшную картину.
Но как раз в это время отключилось электричество во всем округе, спасая тем самым Саидваккаса от явной смерти...
Саидваккас проснулся в холодном поту и увидел свою маму, которая стояла с горящей свечой в руках.
-О, мама, почему ты держишь горящую свечу? - спросил он с испугом, подумав, что он в самом деле умер после казни и уже находится в темном мире.
-Что с тобой, мой ягненок, заболел что ли? А что делать, если власти каждый день отключают свет, под предлогом сэканомить электроэнергию? Только включила телевизор, чтобы смотреть сериалы и на тебе, снова отключили свет - сказала мама электромонтера Саидваккаса.
-О, слава Богу, мама, слава Богу, что все это происходило не на яву! -сказал Саидваккас, обнимая свою маму.
-О чем ты, сынок, страшный сон приснился что ли тебе? - спросила мама Саидваккаса.
-Да, мама, во сне меня казнили на электрическом стуле!Хорошо, что во время казни отключился свет! О, как хорошо жить без электричество!Глянь, мама, как заглядывает луна в наше открытое окно!Как мерцают далекие несметные звезды! Ты слышешь, хор лягушек похожий на шепот?Как они квакают! Кувак! Кувак! Кувак - как - как - как -как -кувак! А как самозабвенно поют сверчки! - сказал Саидваккас, глядя в открытое окно, на котором нежно трепетали прозрачные занавески, вздуваясь на ветру, словно паруса старинного фрегата.
- Да, сынок, слышу. Лягушки бывают горбатыми, пучеглазыми, отвратительными, ну не превлекательными, одним словом.А как они поют под ярко сияющей луной, в тишине! -сказала с восторгом мама Саидваккаса.
Мать и сын задумались, молча глаядя через открытое окно на луну и на далекие синие звезды.
02/05/2018.
9:46 ночи.
Канада, Онтерио.

 x_15d42282 (604x453, 162Kb)

 

 Holder Volcano

Member of the Uzbek Union of Writers

The execution in the electric chair


(The story)
Saidvakkas is about twenty-five years old, of medium height, with large cow eyes, a hunched nose, and black eyebrows and hair like oil. He works as an electrician in the local power grid and is madly in love with his profession. He's over there every day - then he fixes it by climbing high poles on his electrician's claws. He works in an orange protective helmet, leaning slightly away, holding the chain around the post in a stretch, and humming a cheerful song to himself. Over the post where Saidvakkas works,  huge clouds float like giant airships, and nearby on the spring slender poplars, chickadee sing, singing a trill, like: -Chicka- dee-dee-dee-dee-dee-dee! The best and most interesting  thing  for Saidvakkas is that he can see everything from a height, as in the palm of his hand, houses, courtyards, trees, streets of an urban-type settlement, distant country roads, pathways, meadows and cows, cotton fields and behind the fields high mountain slopes and snow peaks. Usually people hardly pay attention to it. But when the electric wires are cut off in a winter snowstorm or a Blizzard and the lights are turned off, Saidvakkas instantly becomes the most important, dear and close to the heart of the towns people, as an irreplaceable eternal President of the country, as a heroic person. Oh, how happy the residents of the urban-type settlement will be when Saidvakkas fixes and fixes the problem! Old and young, even children at the top of their voices, will shout in chorus: - Hurraaay!. Hearing this for the first time, a person may even think, that angry people finally rose up against a vile tyrant and a bloody dictator to make a revolution. After the light turns on, everyone will immediately forget about Saidvakkas, and he in turn, treating this with understanding,  not offended by them. Often, the electricity is cut off, the lights are turned off and the urban-type settlement is plunged into pitch darkness. Especially in winter, when old electric kiosks explode, people live without electricity for weeks, sometimes even months, drowning their shacks and huts with dung in an antediluvian way, eating and reading in the light of kerosene lamps,  in frosty silence. On days like this, when children are doing their homework by candlelight, the angry people will sing a chorus of curses at the electricians and all civil servants who are thus oppressing  their own people who voted for them in the election, trusting them with their fate, when they promised that there would be no problems with electricity and gas if the people voted for them.

Such thoughts Sadvakkas worked on the pole, and then rang his mobile phone.


Saidvakkas pulled out his cell phone, turned it on.

-Hello! Go ahead speak, I hear you! - said Saidvakkas .

Then the man began to speak in a rustling voice: - Hello! Is this electrician Saidvakkas?! Well Hello there, man. In short I know you but you don't know me. Well, Listen to me carefully and do not interrupt, do not ask who I am, where I come from, if of course you value your life!.. Your life hangs on a tightrope over a bottomless pit and you have very little time. They want to arrest you today.The authorities have put you on an international wanted list. So run and don't look back. That's it, I can't talk anymore. It's dangerous for me. The situation is extremely serious. After our conversation, you must break your mobile phone with a rock and try not to talk to anyone on the phone. sincerely, your secret friend -said an anonymous.

The person who called was silent.

- Hello!Who are you? Why are you silent? Speak up, I'm listening carefully! Hello!.. - said surprised Saidvakkas.

- What are you talking about, I was just joking that the company had fun and talked about some of our officials in the highest Government of the authorities, who steal people's money and send them to foreign banks through zones, in the form of gold and diamonds in place in order to improve gas supply in the country and to upgrade the ageing transmission system. I did not say a word about the authorities that sell natural gas, oil and other minerals almost for free to other countries. And our poor people are drowning their huts, shacks and concrete apartments the antediluvian way in the harsh winter.That is, coal, wood or dung. Especially in winter, in the absence of electricity and gas, the population of our country suffers from the cold. Especially children. They do their homework at the light of a kerosene lamp in cold a house in the siege of Leningrad in the forties of the 20th century. When for the money stolen by some state officials of our independent country, you can easily build powerful ultra-modern power plants, hundreds of giant plants and factories, where our patrons are suffering from total unemployment even though they could work. They wouldn't travel the world looking for work and becoming slaves. If they had a normal job at home, our young fellow citizens would not have turned into marauders, in the hot spots of the planet, where they blow up and destroy beautiful cities, turning them into ruins, killing each other and innocent people, especially the homeless children....

 


-Hello! Hello, can you hear me?! - said Saidvakkas . But he heard short beeps from the phone , similar to the beeps of the ventilator of the lungs of a patient, who died. That is, the connection was broken.

 


Saidvakkas frightend, looked around and quickly went downstairs and went to the side of the block where he lives with his mother. On the way, all the people began to look for undercover policemen in civilian clothing. Before he went to his apartment, he again looked around and going inside, closed the door of his apartment. Seeing his pale face and anxious eyes, his mother became concerned.

 


-What's wrong, son? - she asked.

 


- It's okay.Only, you know... there is such a thing... well, how do you explain it? More shortly... he said barely hearing the thud of boots outside the door, the fear stopped. Then, approaching the door on tiptoe, he looked through the peephole and saw the people standing there. Saidvakkas immediately recognized one of them . It was the local policeman Lieutenant Carbabaev, who began to knock at the door.

 


-Who's there? Open the door - said Saidvakkas's mom.

 


Saidvakkas putting his index finger on his mouth and said in a whisper: - Shh, Mom, there is the Lieutenant Carbabaev with his squad. They want to arrest me. Don't worry, mom, it's gonna be okay. I'm going out the window right now and tell them you didn't see me. Take care of yourself, mom. I love you - said Saidvakkas, hugging his mom and saying goodbye to her. From these words Saidvakkas's mother almost fainted.

 


Saidvakkas opening the window, jumped on the booming tin of the roof of a nearby house and ran as a stuntman who performs dangerous and difficult stunts, replacing the actor on the set. After him, said the local policeman Lieutenant Carbabaev, people engaged in catching stray dogs. Downstairs they gathered the people and began to observe what is happening, they sheilded their eyes from the Sun rays . They thought that in their hometown was a shoot action-Packed exciting feature film. Saidvakkas recklessly ran across the tin roofs. He ran and thought that in this world he ran everything as a hampster in a cage which is turning a wheel. People run because they are chased by the merciless grim Reaper. And people twist their wheels, big and small, gold, iron, wood and clay, quietly turning gray and aging at the same time. Who's got the legs for untold wealth. Even those who have paralyzed legs, too, running for their pension, that move with the help of crutches, who is in a wheelchair with the wheels of a bike. And the Earth, Is spinning like a mysterious wheel of the universe so great that no one can stop it. And the blue sky was too similar to an hourglass, where seconds, minutes, hours, days, weeks, months, years, and centuries are flowing from above like the Sands of the torn bag like heaven in the hourglass of eternity... Such thoughts Saidvakkas ran on, leaping from roof to roof, like a flying squirrel in the forest as suspense in a jungle.

 


- Saidvakkas ! Wait! Stop! Otherwise I will be forced to open fire with my service weapon! - shouted the Lieutenant Carbabaev.

 


Saidvakkas did not obey him. On the contrary he started to run even faster. He jumped from roof to roof like a monkey in the jungle, like a flying squirrel from tree to tree and ran recklessly. Lieutenant Carbabaev and the hunters of street dogs ran with nets in their hand, deftly leaping from rooftop to rooftop, never losing sight of Carbabaev. At the bottom of all this with admiration he watched the crowd of onlookers, as tourists at the Canadian Niagara falls . Then disaster struck and Saidvakkas fell into a old deep ventilation shaft . As he fell crashing down, he heard shouting in the dark. Someone coughed and sneezed in the soot and dust. On the roof all the people still stomping their boots .

-Oh, my! He's gone! As if the landing failed! Oh Satan!, where has he gone?! I really missed the bastard. - said the Lieutenant Carbabaev and said: Well, we'll do a stakeout on his apartment and he won't escape us! After these words, stamping the echoing roof detachment Lieutenant Carbabaev began to leave. When they left, in a dark ventilation shaft, someone lit a match and Saidvakkas saw a man of about thirty-five or forty. He lit a candle. Saidvakkas immediately asked for forgiveness from the owner for jumping into the housing.

 


- Dont worry about it, its okay- said man and continued.

 


- I am a lone writer and poet my name is Dahabebaho - he explained.

 


- I'm glad to meet you Mr. poet Dahobebaho. Call me Saidvakkas. I have a special secondary education. Before that, I worked as a electrician.

- Well, then we're almost colleagues. As you electricians are covering people's houses and roads and we poets illuminated the human soul like a weary street lights in the quiet dawn - said the poet Dahobebaho . Then he read his new poem.

Listening to the verses of Dahobebaho, Saidvakkas took a deep breath.

 


- Oh, such a great poet lives in an unlit ventilation shaft! What an injustice, my Lord! How do you even live in a hole like this covered in cobwebs? Such poets as you have to live in mansions, where the moon peaks through the window . Where, outside the window are rings of white-trunked poplars in the wind, and the fall of the maples drop their leaves in silence as tears. In the winter twilight poets have to sit silently next to a large window, especially turning off the lights and gaze for hours on snowy snowstorm, listening to the howling of wolves - he said.

 


-No, Mr. Saidvakkas , on the contrary I am glad that I live in the ventilation shaft. It's much better than living in luxurious mansions. Here reigns peace and quiet. No one's bothering me here. I'm not running, I'm not in a hurry, I'm not late. Im doing what I like - said the great poet Dahobebaho.

 


Saidvakkas paused for a moment, looking at the hands of the poet covered with tattoos. Then asked:

 


- I apologize, Mr. poet, it is clear that you have been in prison for many years. What for?

 


-No, Mr. Saidvakkas , I wasn't in prison -said the poet Dahobebaho.

 


- Then why are your hands covered with tattoos? - said Saidvakkas .

 


-Aaa - said Dahobebaho. Then went on to explain:

 


-I have not only my hands, almost all my body is covered with tattoos, where the text of my poems is written in small print, which can be read only with a magnifying glass. I wrote them on my body with ink and a needle so my poems wouldn't get lost. In short, I live the manuscript of poems. That's the way I will save money to buy new shoes, but I still can not. I walk, as you can see, in these old footsteps, wrapped in my footcloths. It's like gold for the rich to me. I rarely would like to share with paper he said - then he continued,

 


-Mr. Saidvakkas , I'm glad you came. Although you came into my miserable home without warning, but God sent you to me as a guest, you should be able to treat the poet more than that - said Dahobebaho.

 


- Well, I'm ready to take treats, Mr. poet. I know you want to punch me in the face for the fact that I bothered you with my stupid visit - smiled Saidvakkas .

 


- No, really I dont want to punch you in the face, you truly are an expensive guest. I do have some treats for you. There's got to be a piece of dried bread around here somewhere .I didn't eat it, even when I was facing starvation. I saved it for random guests. Where is it?.. With these words, the poet Dahabebaho began frantically fumbling in his old and tattered bag, made of fox leather.

 


- Don't worry, Mr. poet I'm full- said Saidvakkas .

 


-Yeah? - said Dahobebaho, and made a sad sigh. Then he got very excited, feeling his torn jacket and pulling out the inner pocket of the pouch.

 


- Here, I have an excellent shag, made by me from the fallen crimson leaves of autumn maple, which sadly drops in deserted autumn parks and alleys in the misty silence. That is, I will treat you with sacred smoke -he said, hastily unleashing a ribbon from his pouch with his hands shaking with excitement.

 


-Mr. poet Dahobebaho, don't. I'm not Smoking or drinking.That is, I lead a healthy lifestyle. with sports - said Saidvakkas .

 


-Don't be afraid, Mr. Saidvakkas. The tobacco heals - explained the poet Dahobebaho , stuffing his pipe with tobacco,on the thin mouthpiece, specially made of reeds. Then, lighting his pipe, took a few puffs and handed it to Saidvakkas.

 


Saidvakkas picked up the pipe and also made a puff. Then the toxic smoke entered his lungs and he began coughing heavily, sticking out his tongue like a sick old sheep, gasping for breath. Dahabebaho began to laugh. He barely was able to breathe due to him constantly laughing and said: -You cough as quail, who sings in the predawn darkness of the clover field. The quail was also coughing, the quail's throat was frozen when it drank the cold dew.

 


- Hmmm,the tabacco that you made with fallen maple leaves which you picked up from the foggy autumn park - said Saidvakkas smiling - just recovering.

 


Dahabebaho asked him about why Lieutenant Carbabaev and his team following him.

 


Saidvakkas told in detail the reason for the prosecution to Dahabebaho. Then, lighting a pipe he stuffed it with healing tabacco, made of fallen crimson leaves of the autumn maple, he began to speak.

 


-Yes, Mr Saidvakkas like you - a rarity not only in our society but on the planet.Not everyone is given the courage to tell the truth about the hard life of people, risking their own lives. I envy you in white in this regard, honestly.And I live here, hiding from the stupid crowd like an eagle nesting on a high rock. Since this property has no Windows, every day I go up to the roof through a compact folding staircase to meet the dawn and sunset, sitting on a tin roof and write new poems. At night I admire the starry sky and the shining moon in silence. I especially love to look at the dawn from the roof down, watching the movement of the crowd, hurrying to work or somewhere else.The flow of crowds moving along the sidewalk as the caravan of ants and headed toward the subway. Hurrying the people obedient to remind me of grains of sand, which the winds easily control and direct them wherever it wants...

 


Then suddenly someone began to shout at the top:

 


-Oh, crap, he is here, in the ventilation pipe. Talking to his accomplice!Hurry up, comrade Carbabaev! - he shouted.

 


And again there came the sound of tarpaulin boots echoing on the tin roof. Saidvakkas and the poet Dahabebaho with horror, stared upward, as prisoners in the deepest dungeon of the ancient Bukhara.

 


They are terribly scared seeing the angry policeman Lieutenant Carbabaev, which looked at the ventilation shaft, as in the well with a service weapon in hand.

 


-Come on, hands up, bastards! No one can escape from us! Now Saidvakkas, and your accomplice too!.. Hey, you bring the rope quickly. Let them rise voluntarily, unless of course they still want to live in this world! -he shouted, raising his cap slightly with the barrel of a silenced pistol.

 


Hearing this Carbabaev's heart sank. He and the poet Dahabebaho stood with their hands raised as a warrior captured in war.

 


-Wait, Lieutenant Carbabaev! I've got tranquilizer Darts! He just ran to the dog hunter, who is engaged in catching of stray dogs, and pulling a brass tube from his pocket began to throw his Darts at Saidvakkas and his friend.But he couldn't get in.Then the Lieutenant Carbabaev lost patience and abruptly pushed him away.

 


-Oh, you poor dog hunter! Who shoots like that! Move, stupid! I'll do without your poor services, without the rope! I've got a smoke bomb that'll make them go upstairs! - he said, lighting a smoke bomb, and threw it into the windpipe, which resembled an old dried-up well.

 


At this time, the Lieutenant Carbabaev pushed the dog hunter who rolled on the tin roof and barely stopped at the edge.

 


-Don't be afraid, Mr. Saidvakkas , without panic. There is a back door in the air duct - the poet Dahobebaho said in a whisper coughing the smoke. After that, pulling out the old mattress, they opened the doorway and dived there.

 


Saidvakkas with the poet Dahabebaho out of the doorway and ran, not looking back on the sidewalk, knocking passers-by, in order to get away. Lieutenant Carbabaev and his partner the dog hunter. They were still above the ventilation pipe, hoping to catch the two fugitives, that is from the pit of the ventilation pipe, filled with a caustic smoke. And runaways-adherents ran on the sidewalk with all their might, overtaking each other as participants of the Olympic games on a treadmill. When they started to cross the street, as if changing direction on the run, Saidvakkas almost got hit by a truck.The driver of the truck, sharply twisted the steering wheel to the right and in a panic pressed the brakes. As a result the truck sharply left on a roadside and with a roar crashed into a column. From a powerful blow a wooden pole broke like a mast of an ancient pirate ship in the stormy sea.There were heart-rending cries of women, like whistling, swearing and screaming, like an alarm. Fortunately, there were no casualties. The friends fled until, they began to suffocate. Saidvakkas suddenly got a unique idea and he forced one man's bike with biker handlebars.

 


-Mr. poet Dahabebaho! Jump quickly to the back of the 2 wheeled wagon of Satan! - he shouted.

 


The poet Dahabebaho jumped on the back of a stolen bike .He deftly sat on Satan's wagon, go prompt the Indians on the horse and together they raced down the sidewalk, screaming: -everyone this satans's wagon does not have working brakes!

Passers-by leaned against the walls of houses and showcases of restaurants and cafes, freeing them from the sidewalk.There was trouble. That is Carbabaev's pant leg caught in the chain and the fugitives, losing balance fell to the pavement. To get rid of the two-wheeled trap, from satan's wagon, Saidvakkas had to say goodbye to the Trouser leg of his trousers. After that, they started running on the crowded sidewalk again.

 


There were screams.:

 


-Lieutenant Carbabaev! Here they are! Shoot! We'll miss them again! - the driver of a pickup truck shouted, densely approaching the populous sidewalk.

 


- No, it's crowded here! I'm going to miss and shoot innocent passers-by! You are a dog hunter, go ahead and shoot poisonous darts for fugitives from this stupid brass tube! -shouted the Lieutenant Carbabaev.

 


-Well, comrade Carbabaev! - said the dog hunter, and he grabbed the brass tube from his pocket, began to shoot Darts, taking aim at the neck of the fugitives. But he missed and immediately a couple innocent citizens fell, clutching their neck.

 


- Fool! Be careful, stinky dog hunter! - Lieutenant Carbabaev reproached the hunter of stray dogs , slightly raising the visor of his cap with the barrel of a service weapon.By this time the fugitives sharply changing their directions, dived into a narrow alley, where the car would not fit.

 


After this detachment of Lieutenant Carbabaev began to pursue the fugitives on foot. The persecuted ran towards the railway station. Saidvakkas started howled like a werewolf under the full moon from the unbearable pain, he started limping, clutching his leg. It turns out he stepped on a rusty nail that pierced through his leg.He could no longer walk, and fell to the ground like a bag of soil.

The great poet Dahabebaho had to go back to help his faithful friend in the difficult moments.

 


- What's wrong? - he asked, running and breathing heavily.

 


- Aaaahh!..A nail pierced through my leg! - said Saidvakkas .

His face twisted into a grimace of pain.

 


-Be patient, mister electrician Saidvakkas .Get up.

Let me help you with that. It's dangerous for both of us to stay here. After the squad Lieutenant Carbabaev, you understand? - said the great poet Dahabebaho, trying to help lift up his fugitive friend.

 


- No, don't help me. I like something better of myself... You run, I got your back.While I'll hold them off, you will have time to escape, blending into the crowd in the station of the flea market. I'm sure. Goodbye, my friend Dahabebaho! You have no right not to be saved, run for God's sake, for the sake of our long-suffering literature, for the sake of our oppressed people! said Saidvakkas , groaning from the unbearable pain.

After that Dahabebaho there was nothing for it but to run on.

-Goodbye, Mr. Saidvakkas ! Thank you for helping me, staying in trouble and sacrificing yourself for our friendship! - cried the poet Dahabebaho. His eyes glistened with tears. Saying goodbye to his friend he ran on.When he disappeared from sight, there was a detachment of Lieutenant Carbabaev and caught the fugitive electrician. Lieutenant Carbabaev sitting on the back of Saidvakkas, put lowcost handcuffs on his hands.

 


- Well, got the stinky electrician, evil enemy of our suffering people?! We will catch your crazy rich friend poet living in a luxury ventilation pipe!

 


- Ah stop... come on, chief, that hurts! Don't put pressure on my leg, which was pierced through by a rusty nail! - said Saidvakkas , lounging on the ground.

 


After that, he was taken to the basement of the detention center for questioning.

 


The investigation lasted long. The criminal case consisted of several volumes. Finally, the trial took place and the jury handed down an indictment. After all this, the Prosecutor asked the court to sentence Saidvakkas to death.

 


- The court having consulted on a place, decided! Since our convict Saidvakkas worked at the will of the electrician, he will be executed in the electric chair! - the judge said.

Then ordered:

 


- Rise, condemned!

Saidvakkas stood up.

- Do you understand me?! - the judge asked.

 


Saidvakkas replied: -Yes, your honor.

 


-Sit down! - ordered the judge.

Saidvakkas sat down on the defendant bench.

 


- At this court session is declared closed! - the judge said, tapping with a wooden hammer.

 


Saidvakkas never thought that he would ever commit such a heinous crime and will be executed in the electric chair. Oh, how his mother in court, was crying! The worst thing happened before the execution. When he heard the barking of angry dogs and keys rattled the iron door, Saidvakkas thought with horror that the executioners coming from the dark corridor to take him to the room for the execution. But it was not .The lawyer came with the muslim priest. Beardless young priest with a black velvet skullcap on his head with a sacred book in his hands.

 


-Electrician Saidvakkas , so you are going to the afterlife, I came to read your memorial by Sharia law - said the beardless priest with a velvet black skullcap.

Saidvakkas was silent, looking at the priest indifferent gaze as a crazy person.

 


-I also came to say goodbye to you, my dear client Saidvakkas. I apologize that I couldn't protect you from a death sentence-the lawyer told and bitterly began to cry.

 


After this they brought Saidvakkas his last meal.

 


- This is your last meal. Excellent plov, cooked with very delicious sheep kabbob. Eat. If you want to drink vodka or wine lastly, tell me do not be shy-said one of them and uncorked a bottle of wine, gently pulling the tube with the help of a corkscrew.

 


-No, thank you. I don't want to eat or drink, how could I have anything at such a time, what's wrong with you? - said Saidvakkas .

 


-Well, well.If you don't want to drink, we will toast to you, that is, the sight of your soul -the other said and they drank in silence, clinking glasses, and ate.Then they took Saidvakkas , dragging him along a narrow, poorly, conferences hall. Before putting him on the electric chair, the Barber shaved his hair with a razor in the top of his head, wet his head with a wet rag so that his skull effectively passed the high voltage electric current. Then put him in the electric chair, the executioners tied the hands and feet with belts, blindfolded his eyes, with a dark blindfold, so his eyes don't pop out during the execution.

 


After the judge read the verdict , Saidvakkas with a rag in his mouth thinking about that here is the main executioner nodding to his assistant and he pulls the switch and scary sitebest electrical discharges like lightning in the black sky, throwing sparks and he's done.

 


Finally it was the time of the execution and the assistant chief executioner solemnly pulled lever. Those present in the hall covered their face with their hands, with magazines, who else than that, not to see the terrible event. But just at this time the power went out throughout the district, thereby saving Saidvakkas from apparent death.

Saidvakkas woke up in a cold sweat and saw his mother, who stood with a candle in her hand.

 


- Oh, mom, why are you holding a burning candle? - he asked with fright, thinking that he really died after the execution and is already in the dark world.

 


-What is it, my lamb, I think you are sick? What to do if power each day turns the light off, under the pretext economic electricity? Turned on the TV to watch movies and again turned off the light - electrician Saidvakkas's mom said .

 


- Oh, thank God, mother, thank God, that all this was not in reality! - said Saidvakkas hugging his mother.

-What happend to you, my son, did you have a nightmare? - asked the Saidvakkas's mother.

-Yes, mother, in the dream I was executed in the electric chair! Good thing the lights went out during the execution! Oh, how good it is to live without electricity!Look, mom, how the moon looks in our open window!As the distant twinkle of countless stars! Do you hear the frog choir whispering?How they croak! croak!croak!croak!! And how selflessly crickets sing! - said Saidvakkas , looking in through the open window, which gently fluttered the net curtains.

 


- Yes, son. Frogs are humpbacked, bug-eyed, ugly, in a word. And how they sing under the bright shining moon, in silence! - said the delighted mother of Saidvakkas.

 


Mother and son wondered, silently glaring through open window on moon and on distant the blue stars.

 

 

 

02/05/2018.

9:46 in the morning.

Canada, Ontario.

 
eb23ebae4e2f0a5747a3836a73a792433eb756231883193 (700x510, 39Kb)

 

 

 


Ўзбекистон Республикаси Маданият Вазири этиб тайинланган, Ўзбекистон халқ ҳофизи Озодбек Назарбековни юксак мартаба билан чин дилдан муборакбод этамиз!


  

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси


Ибрат Сафо

 

 

Ватандан ташқарида Ибрат Сафо деган бир ўзбек журналисти бор. У "Би би си ўзбек" радиосида фаолият олиб боради. Ибрат Сафонинг бошқа "журналистлар"дан фарқи, у ўзи тахлил қилаётган воқеаларга ҳеч қачон бир ёқлама ёндошмайди. Воқеаларни ёритиш жараёнида ҳечкимнинг тегирмонига сув қуймайди, ҳечкимга ялтоқланмайди ва ўз манфаати йўлида суҳбатдошига провокацион саволлар бермайди. Тўғриси, мен шундай профессионал ўзбек журналисти борлигидан ва у билан бир замонда яшаётганимдан фахрланаман.Холдор Вулқон

24/09/2019.
Тонги 7:20.
Канада, Онтерио.

 


 

Ибрат Сафонинг ибратли сўзлари


Ўн гулидан бир гули очилмаган... Одатда бу ўхшатиш қайғули кайфиятга эга. Ҳазон кетган умр шундай тасвирланади.
Аммо, “ўн гулдан бир гули очилмаган”ни ижобий оҳангда ҳам айтиш мумкинмикан? Менимча, мумкин. Тескари тарафдан сананг. Одатда, гул очилгандан кейин нима бўлади? Сўлийди. Ўнта гул тўпланган гулдаста гулдонда сўлиб қолганини кўрганмисиз? Унинг бу ҳаётдаги вазифаси тугади - у энди сарғайиб, кукунга айланади.
Инсон умриниям бунга қиёслаш мумкин. Бугун бир дўстимнинг “Ўтмаган кунлар” номли ҳикоясида мана бу мисраларни ўқиб жилмайдим: “Хушбоқ бугун ишдан эртароқ қайтди. Тунги соат ўн иккиларда ҳайдовчиси уни уйига ташлаб кетди...” Ҳушбоқлар бизда кўп, ҳаёт пойгаси қизиган, иш-уй-соққа-иш-мажлис-соққа-соққа ва яна соққа-иш-мажлис. Ўнта гул гуркираяпти, хуллас. Куни билан кўрмайдиган ва тарбиясига вақт ажратолмайдиган фарзандларининг ўқиши ва тўйига, уйига йиғади. Бир неча кун олдин фейсбукдаги бир дўстим пул топишнинг кайфи ҳақида қизиқ бир пост ёзди. Уни ўқиб икки йил олдин саратон орамиздан бевақт олиб кетган дўстимни эсладим. Унинг пули кўп эди. Бор вужуди қандайдир бизнес лойиҳалар, суҳбат чоғида тинимсиз тинғиллайдиган телефонидаги келишувлар, янги-янги пулни туғдираётган пуллари. Харажати ҳам шунга мослашди, данғиллама уй, машина, атрофида ҳар ким гирдикапалак. Лекин, ўлганидан кейин, у ўзи нега бунча пул йиғди экан деб ўйлаганим эсимда. Вафотидан кейин, камига, катта қарзи бор эканини билдик.
Уни ҳаётда кўрсангиз, қаранг, мана унинг ўн гулиям очилган, боракалло деган бўлардингиз. Очилди, ва тезда сўнди.
Одамзот балки тўққиз гулини очиб, бир гулини очмай тургани яхшидир? Бор имкониятингиз ва салоҳиятингизни ишлатиб қўйсангиз, гугурт чўпидек бирдан ёниб, пуфф этиб ўчмайсизми? Балки одамзот каламушлар пойгасидан ўзини сал четга олиб, бир ўйлаб кўриши керак - менга нима керак бунинг ҳаммаси? Биргина ғунчам қолди, шуни авайлай, деб?
Ўн гулдан ҳеч бўлмаса бири очилмай турсин.

Фурқат Алимардоннинг ФБ саҳифасидан олинди.

 

 

 

Холдор Вулкан

Член Союза писателей Узбекистана

 

Зимняя симфония

(Посвящается памяти великого узбекского певца Батыра Закирова)

 


Стучит в окна снежинками зима,
За окном снег шепчет молитву.
Глядят устало на дорогу дома,
Поет на ветру скрипучая калитка.   

Деревьям ветви раскачивает ветер,
Перелистывая зимы нотная тетрадь.
Снежинки ни очем не жалея на свете,
Симфонией белой невесомо летят.

Ветры все рвут на улице баяны,
Снегом покрыты дороги и дома.
Зима на оледенелом белом рояле,
Играет старинный романс.24/11/2017.
9:56 дня.
Канада, Онтерио.

 

 

132221451_gorod_Brempton (202x216, 31Kb)

Holder Volcano

Member of the Uzbek Union of Writers

 

Key

(The story)


Holder Volcano


Key
(The story)


When the letter from the commander-in-Chief of The Air And Land forces, General Thomas Yakkabaloon, and his Deputy, Colonel Pascal Salvatore Alfonso de Valdemar, reached the presidential office, the Press Secretary of the President, Mr. Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic, thought deeply, staring at the envelope, not knowing what to do.
Then came the terrible command of the guards:
Attention, all members of the presidential staff! Close the door of their offices on the bolt and clear the corridor! Mr. President is coming! -the guards shouted through a tin horn. The President's press Secretary stood at attention as if in a photograph. Finally, the President appeared in the corridor, surrounded by heavy security. After a while, the President of the country, Mr. Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic, came and stood for a moment at the entrance of his chic favorite spherical office. Before entering his office, he glanced briefly at the Press Secretary's Desk, where a pile of letters lay.
Well, what news? What are they? Again from the citizens, or what? I am so tired of these stupid letters. Like I don't have anything else to do but read those stupid letters where they only write about their own problems. There is not among them at least one person who could write about the global economic problems, at least about those which concern problems of our state. Give me that big red envelope." Here I see something extraordinary. This letter is either from the leaders of other Countries, or from the diplomatic corps of the Commonwealth countries -said, as if guessing, the President of the country, Mr. Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic, taking and examining the envelope with interest. Then he smiled broadly at the address of the letter.
Oh a letter from a mental hospital? - looking at the letter, and he started laughing, shaking his whole body. - Huwah-hah-hah-hah-haaaah! Iehh-hah-hah-hah-haaaaa! Ahahahahahahaaaa! See, the letter from the mental hospital?! no way... This is the first time I've received this kind of letter in my 45-year presidency, honestly! I wonder what they wrote about. It's supposed to be funny... the President of the country, Mr. Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic, said, wiping tears from his eyes with his huge checkered handkerchief.
Entering his spherical office, he opened the envelope and began to read the letter of the patients of the mental hospital with interest , the commander-in-Chief Of the Air And Land forces, General Thomas Yakkabaloon and his Deputy Colonel Pascal Salvatore Alfons de Valdemar.
To the President of our beloved country, Mr. Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic.

Mr. President!


Although healthy people consider us fools, crazy, but we, patients of the Central mental hospital of the capital of our independent country, paradoxically, are the most intelligent, the most brilliant people on the planet. We have famous poets, thinkers, philosophers of all stripes, there are psychics, clairvoyants, soothsayers, great scientists, astronauts, valiant invincible generals, telepaths, reading other people's thoughts, who declared themselves prophets and even gods, nomads of time, masters of the universe, defenders of humanoids in solar systems and in the nebulae of the universe, great Opera singers with soprano voices, baritone, tenor. There are also disgraced leaders of opposition parties, human rights activists pyan yes ragged, that could not become your "colleagues". This raises the question: why can't our state use the free services of these capable, talented patients in solving the problems that have arisen in the political arena of the world? To solve questions our forces, patients of our mental hospital in area defense. We often hear that hundreds, sometimes thousands, of innocent, mentally healthy young soldiers of our country are dying in the hot spots of our planet. And what if we, psychopaths, paranoids and schizophrenics, were drafted into the army in the place of healthy children, in the spiritual sense of the word? First, we are strong, healthy, brave, courageous people. Second, we have nothing to fear and nothing to lose. Thirdly, we will not sit here idly on subsidies, as they say, on the neck of our poor independent state when our innocent young compatriots die in hot spots. We are not interested in money, position, awards, titles, orders and medals. We also do not need any apartments, no family and no other completely unnecessary things. We, that are valiant, brave, and mentally ill of our homeland, can protect our territories from any invaders, including aliens! And we think we'll have a lot more fun at the front than we have here in a boring treatment center, believe me, Mr. President. I never tire of repeating that we are very capable people and, once we are taught how to use firearms, how to operate an anti-Aircraft Missile System, bombers and fighters and how to hijack them, how to fly military helicopters such as "shark", "Apache", use nuclear submarines with cruise Intercontinental ballistic missiles and so on, then I assure You and guarantee that our brothers in healthy talented cadets. They will fly freely on modern supersonic aircraft bombers like hawks and bomb city points in hot spots of the planet, comparing with the earth beautiful cities, Orthodox and Catholic churches, mosques, synagogues, residential neighborhoods, factories , schools, hospitals, pharmacies, kindergartens exactly, without leaving there a single living soul. Be sure that the army of schizophrenics and paranoids, using anti-Aircraft Missile Systems, will shoot down thousands of civilian Airliners with hundreds of passengers on Board, getting missiles in the top ten, then in this monstrous crime blame the air force and air defense of the enemy!
With great respect, Commander-in-chief, Air Force and Land Forces General Thomas Yakkabaloon. Deputy General Thomas Yakkabaloon , Colonel Pascal Salvatore Alfons de Valdemar ."
After reading the letter several times, up and down, the President of the country, Mr. Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic thought, looking bleary-eyed through the armored bulletproof window of his office, like a Hitler bunker.
Yeaaaah, here is this letter! Unlike healthy people in the spiritual sense of the word, they did not write about their problems, on the contrary, they wrote about the urgent problems of our society and about strengthening the defense capacity of our long-suffering country. Although this letter is from a mental hospital, it is still worth thinking about their initiatives. Moreover, they promise to protect the Fatherland for free. If we realize their dreams, then immediately decrease the financial costs for defense, for the army, for weapons, for provisions, for clothing and for canvas boots without soles millions and millions of pairs for our soldiers and officers. We are spending enormous amounts of money, which we annually allocate from the state budget.
And these schizophrenics of ours are ready to fight anywhere in the world, protecting the interests of our country, without military uniforms, barefoot.They don't have to pay a monthly salary. They promise to perform any task of the party, at any time of the day, even in the forty-five-degree frost in winter and fifty-five-degree heat in the desert. Oh all the money we can save with this idea! Why didn't we think about this project before? These living robots have nothing to lose. After all, they are kamikaze-suicide and are not afraid of death. And these our so-called soldiers and officers, at the first danger run away, or, lying in the trenches, shoot themselves in the leg and return home a hero, ringing clusters of orders and medals on their chest. To be honest, I have not received such an offer even from my military specialists, from experts who receive a huge monthly salary in dollars. Parasites! They're no good! I must confess that I used to laugh till I cried when I heard anecdotes about the insane. I guess I shouldn't have laughed then. On the contrary, it was necessary to cry and sob in a huge and leaky plaid handkerchief. That's how they reason! It is necessary, such ingenious people languish in mental hospitals of our immense country! And we ostensibly treat these brilliant people ! It seems to me that people who consider themselves healthy should go to psychiatrists and be treated properly before their mental illness worsens. Yes, these people with unstable mentality, people prone to violence are dangerous for society. But if you think about it wisely, I am one hundred percent sure that we can solve a lot of problems. We will put all the responsibility to their doctors, nurses and caregivers, calling them together with their patients in the army, and sending them to the hotspots of the planet. Today in the world establishes total control not only over the people and over the Media, over the opposition, but even over tsunamis, typhoons, earthquakes, volcanic eruptions, and so on. Are we worse than them? We, too, are able to establish control over patients, through their doctors in white coats, who have ultra- modern equipment, stun guns, sedative tranquilizers and durable straitjackets with long sleeves. Most importantly, we will automatically get rid of unnecessary pickets and rallies that are organized by human rights screamers, grant-eaters who protect the rights of the mothers of millions of dead soldiers who return home in sealed zinc coffins from the battlefield, where they heroically die defending the economic and geopolitical interests of our state. And death mentally ill on the field battlefield, not only causes pity, on the contrary, causes people to uncontrollably laugh at, seeing on tv or having heard about their ridiculous death in bloody battles. In short, this bill I must immediately submit to the Parliament of the country.Let our so-called illiterate MPs-parasites of both chambers and senators- sycophants, discuss and approve this strategic issue in closed sessions of Parliament without free journalists, unanimously in the first reading of the draft. It is clear that these so-called deputies and senators with slave psychology will never vote against what I offer them. I shouldn't worry too much about that, thought the President of the country, Mr. Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic, lighting a gold pipe with diamond ornaments, stuffed with expensive flavored tobacco.
The President of the country, Mr. Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic, before submitting the project to the Parliament, decided to first secretly meet with the authors of the secret letter and instructed his security forces to organize a secret negotiation with the authors of the unique project from the psychiatric hospital. Security forces accurately executed the order of the President, and brought two geniuses in a straitjacket barefoot and without a headdress and, having dressed them in suits of officials and in white shirts with starched collars and with tight ties on necks. They worked so well that even the aides of the President of the country, Mr. Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic, seeing those two patients in civilian clothes, took them for high-ranking guests from abroad and hastily saluted, pausing like sticks. During the conversation, it turned out that these two are not only able to solve problems related to the strengthening of the country's defense, but also to create absolutely unthinkable fantastic things, to come up with unique, unheard-of ideas and hypotheses.
President Mr. Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic hugged them both and wept.
Excuse me, gentlemen, and don't be surprised. These are tears of happiness in my eyes sparkle and tremble like distant stars in the December cold sky of our independent country, when our people drown their bourgeois stinking dung, barely recognizing each other through a veil of acrid smoke, coughing like frowning wipers in the thick fog of an autumn Park. I want to ask your forgiveness, gentlemen, for our psychiatrists, who incorrectly diagnosed, locked you up in psychiatric hospitals of our country, forcing you to drink disgusting liquids and pills. Care-givers beat you like punching bags suspended in sports underground training halls. I also apologize for our compatriots who laughed until they fell and still laugh at you, telling each other funny anecdotes about you. I saw with my own eyes today that you, the so-called patients with mental illness, are a thousand or even millions of times smarter than our deputies and bribe-taking officials! It turns out that we mistakenly locked you brilliant people in mental hospitals not only in our country, but also the planet! I will issue a decree tomorrow to release all your brothers in sickness from the mental hospitals of our independent country, and to lock up the physicians, psychiators, and care-givers themselves in their stead. I will order that all my assistants - sycophants, poets and writers, officials and deputies-bribe takers and Ministers-parasites are immediately arrested. They do nothing, but receive large salaries in American dollars, and the citizens of our country because of total unemployment go to other countries, hoping to find at least some work there. They agree even on dirty work, sake of moreover, to find a slice of bread and feed their family. They work as janitors and watchmen, work in garbage dumps, almost for free. That's all, I will carry out a reshuffle in all spheres of our society, that is, I will appoint you both as my main assistants, and I will also order that only those people who were previously treated in the mental hospitals of our long-suffering and vast state are appointed as deputies of the Parliament of both houses and senators of Congress.
Governors of regions and districts, including chairmen of collective farms and committees, will also be appointed from brilliant people, that is, from your sick brothers. All governors and chairmen of the current system will now be treated for life and involuntarily in psychiatric hospitals until they fully recover. You can both accept the post of any Minister at once, and I congratulate you in advance, gentlemen! - said the President, concluding his speech.
General Thomas Yakkabaloon and Pascal Salvatore Alfons de Valdemar, in return, expressed their gratitude to the President Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic for the warm welcome, mutual understanding and high trust. Before leaving, Colonel Pascal Salvatore Alfons de Valdemar appealed to the President Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic:
I have a little surprise for you, Mr. President, close your eyes, - he said. The President closed his eyes with a Hollywood smile on his lips.
Now open your eyes, Mr. President! - Colonel Pascal Salvatore Alfons de Valdemar - said, smiling toothlessly.
President Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic opened his eyes and saw the key that Colonel Pascal Salvatore Alfons de Valdemar handed him.
The President's heart skipped a beat at the sight of the key, and his eyes widened.
Well, thank you, Colonel Pascal Salvatore Alfons de Valdemar ! What an honest man you are!
Where did you find it? - It was in my pocket!..
With that, President Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic quickly checked his pants pockets and blushed with shame when he found a hole in his pocket where a key might have fallen on the carpet.
I found this key here, under this chair where I was sitting. Let me, I think, I will pick it up and give it to Mr. President of our country Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic, maybe I think Mr.
President accidentally lost the key to his modest one-room apartment, located on the outskirts of the capital of the country, where he lives with his large family plus with his hungry fat grouchy mother in law
explained Colonel Pascal Salvatore Alfons de Valdemar.
-Oh, no, no, Colonel Pascal Salvatore Alfons de Valdemar ! This key is not for a one-room apartment, but instead for the nuclear football! You have no idea what heroism You have committed before my eyes in the face of our long-suffering people! You saved the nation! It is a good thing that this key did not fall into the hands of my crazy Ministers, whom I have long distrusted. After all, these corrupt parasites could easily sell villains religion fanatic terrorists this priceless key for a wad of dollars! And there would have been a third world atomic war! Nope, in my opinion You saved not only the nation, but also saved humanity and the entire Universe from apparent destruction, from thermonuclear war! I award you the order of the Hero of the Fatherland of the first degree! You are now the national hero of our country! From now on, your military rank is not Colonel, but Marshal! Thank you on behalf of our long-suffering oppressed independent and hardworking people and on behalf of all mankind, Mr.
Marshal Pascal Salvatore Alfons de Valdemar! - the President said enthusiastically.
Serving the Fatherland!" Pascal Salvatore Alfons de Valdemar shouted, saluting President Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic. When the two high-ranking officers left the Palace of Mr.
President Appalon Gabriel Toledo Puerto Carlos Dominic, General Thomas Yakkabaloon congratulated his colleague and brother on his high military rank.
I congratulate you, Marshal, On your high rank." "Oh, no!" - he said, turning blue and green with black envy.
At ease, General, at ease!" Thank you for your congratulations, - said Marshal Pascal Salvatore Alphonse de Valdemar, clapping General Thomas Yakkabaloon on the shoulder and head.
General Thomas Yakkabaloon continued:
Excuse Me, Monsieur Le Marechal, but on the one hand, it is good to achieve such success. But on the other hand, I'm afraid we've missed a historic opportunity. By seizing the key to the nuclear briefcase, we could force the President to dissolve the Government and Parliament and resign as President. After all This, you would sleep well tonight, and Wake up in the morning the President of the country! Oh, what a missed chance, my God! - said General Thomas Yakkabaloon .
Yeah, don't you worry, General Lattapagon (Rag shoulder straps), I'm not such a fool as you think!
When I went to the bathroom, I secretly and carefully removed the mold from the key of the nuclear suitcase, pressing it on this piece of soap. Now we can make a duplicate of the key of the nuclear suitcase from this cast. As they say, it is not yet evening. There is still time for me to become President of the country, and you - the Minister of Defense! The weight of the world is in our hands! - said Marshal Pascal Salvatore Alphonse de Valdemar, with a sly smile.


28/08/2014.
3:40 of the day.
Canada.the city of Brampton.