Поиск

Холдор Вулқон

Ўзбекистон Ёзувчилари уюшмасининг аъзоси

 

 

 

 

 

Нийят

Зулматда чирилдоқ чириллаган он,
Тўлин ой порласа пайкалга қараб.
Яғир дўппинг кийиб, елкангда кетмон,
Далаларда юрсанг ёлғиз, сув тараб.

Сокин увотларда бўзрайса фонар,
Оқшом юлдузларни бирма бир ёқса.
Оғзини ланг очиб ойдин далалар,
Ойнинг қўрғонига ағрайиб боқса.

Сувлар жилдираса, пушталар тўлиб,
Кўршапалак учса шодон, овозсиз.
Ўлтирсанг порлаган ойга термулиб.
Оддий сувчи бўлсанг, бўлсанг саводсиз.

Шийпон тамондаги сўрида ётсанг,
Ғир - ғир эсаверса тунги шабада.
Уйғонсанг тўрғайлар чулдираётган,
Ўз она юртингда, тонги далада.


7-август, 2010 йил.
Тунги соат 1 дан 56 дақиқа ўтди.
Торонто шаҳри, Канада.
Баҳор соғинчи
Баҳор келар, тарқалар туман,
Тарқагандай қайғули тушлар.
Қайтиб келар булутлар билан,
Инларини соғинган қушлар.

Ўрик гулларини ўпар дайди ел,
Гуллар бошин эгар, уялиб.
Читтак ноласига қулоқ тутар эл,
Белкуракка ўйчан суяниб.


01/02/2020.
Кеч соат 6:57.
Канада, Онтерио.
Ғозлар галасининг бўм -бўш челаги
Хорғин куз ёмғири ёғиб, чарчаган,
Ёмғирда ойнадек ювилган туйғу.
Одамлар хаёлчан қарар дарчадан,
Ўйчан кўзларида исмсиз қайғу.

Кўлмак кулгичида кумуш халқалар,
Пичирлар дуогўй ёмғирнинг лаби.
Бир юпун мажнунтол маҳзун чайқалар,
Унсиз йиғлаётган паризод каби.

Охир тамом бўлди ёмғир кўз ёши,
Табиат йиғидан тўхтади, тинди.
Гулларнинг ер қадар эгилди боши,
Борлиққа сукунат, ҳаловат инди.

Хаёлчан, тортинчоқ боғлар бир ёнда,
Мармардай ялтирар боғлар йўлаги.
Ғийт - ғийт этар кузги ғамгин осмонда,
Ғозлар галасининг бўм - бўш челаги.9 июл, 2011 йил.
Тунги соат 2 дан 36 дақиқа ўтди.
Торонто шаҳри, Канада.
Кузги ойналарнинг унсиз кўз ёшиЁмғирларда ялтирайди тош,
Қарар ўйчан табиат ромдан.
Ёғаётган ёмғирмас, кўз ёш,
Кўзларингдан дувиллаб томган.

Сен кетасан соябон қўлда,
Олислайсан мисоли рўё.
Дарахт акси, кўлмакли йўлда,
Чўкиб ётар кўзгуга гўё.

Фироқ жисму жоним қиймалар,
Эриб борар изларингда қум.
Сен кетасан, ғамгин ойналар,
Одам каби йиғлайди юм - юм.31 июл, 2011 йил.
Кундуз соат 1 дан 29 минут ўтди.
Торонто шаҳри, Канада.
Хазонларга кўмилди йўлларЛовуллаб ёнаркан кузги гулханда,
Гув урар хаёли паришон боғлар.
Ўйчан куз лабида қахрабо ханда,
Қағиллар сукунат қўйнида зоғлар.

Боди изғиринда ялонғоч, юпун,
Яланг новдалари қолса ҳам қақшаб,
Оппоқ чойшаб ичра ухламоқ учун,
Боғлар ечинганда аёлга ўхшаб,

Олис ўлкалардан келгандай қайтиб,
Дарчангдан тўлин ой мўралаган пайт,
Адашган йўловчи сингари дайдиб,
Гоҳо тушларинга кираманми, айт?13 август, 2011 йил.
Кундуз соат 3 дан 23 минут ўтди.
Торонто шаҳри, Канада.
Ёлғизлик
У стол устида ётган қоғоз марказига
қалам билан нуқта қўяркан, деди:
- Бечора, қанчалар ёлғиз у
қоғознинг қор босган далаларида!..
Сўнгра шоша пиша ўчиргич билан
ўчираркан нуқтани, ўзига ўзи:
-Энди қорбўронда кўринмай кетди -
деди, қайғу билан чуқур хўрсиниб.
Сўнг дераза ортида бўралаб ёғаётган
тунги лайлакқорга термулди узоқ.


05/02/2020.
Кеч соат 5:55.
Канада, Онтерио.

Сукунат
Ёлғиз одимлайсан ўтлоқ томонда,
Кўринмайди кузги йўлларда биров.
Сигиринг излайсан кузги туманда,
Қошу кипригинга қўнади қиров.

Боғлар сукунатга, хаёлга ботган,
Ёстиқ қилиб ётар жимлик ковушин.
Тинглаш учун аста учиб тушаётган,
Япроқларнинг мунгли товушин.


11/02/2020.
Эрта билан соат 8:16.
Канада, Онтерио.

Зулматларда учқунлайди қор
Бу хазон, кўзлари ожиз ошиқнинг
Қўлидаги ўқилмаган хат.
Кимсасизлик, сукунат балки,
Сўзсиз қўшиғидир соқов ҳофизнинг.

Мен бўлсам,
Кузги далаларда, тунги зулматда
Ёлғиз увлаётган қора шамолман.

Сен пастак дераза ёнида,
Қировли гулзорда булбулни кутиб,
Музлаб қолган атиргулмисан?

Чирпираб учаётган қор учқунларичи?
Ёруғ ойналарга талпинаётган
Сон - саноқсиз оппоқ парвоналарми?..

Айтгил, нима учун, кимни соғиниб,
Сочлари қувв оқарди қишнинг?20 август, 2012 йил.
Кундуз соат 3 дан 20 минут ўтди.
Торонто шаҳри, Канада.


 


 

 

 

ХовузЮлдузлар бақадан қўрқади ёмон,
Олов совуқ сувдан қўрққандай худди.
Тилини узатиб осмонлар тамон,
Бақа бир юлдузни ямламай ютди.

Сўнг яна бирини, кейин бошқасин,
Ютаверди, олмос чивиндай тутиб.
Юлдузлар қалтираб, титрар, қисқаси,
Қўрқиб, нафасин ичига ютиб.

Анҳорда оппоқ ой олмаси оқар,
Ҳадемай тун ўрнин эгаллар кундуз.
Бақа осмонларга ағрайиб боқар,
Осмонда битта ҳам қолмади юлдуз.12 март, 2014 йил.
Кундуз соат 2 дан 25 дақиқа ўтди.
Канада.Бремптон шаҳри.
Қалдирғоч


Кузда кетганингни сезмай қоламиз,
Уммонлар устида учасан ойлаб.
Хазонрез боғларда ўйга толамиз,
Олис ўлкалардан қайтишинг пойлаб.

Бўронлар ҳам сени тўсолмас йўлдан,
Саросар учишни йиғиштир, етар.
Уй олиб Маслахат ё Олтинкўлдан,
Одамдай бир жойда яшасанг нетар?

Ҳар баҳор халлослаб қайтиб келасан,
Қишласангда Миср ва ёки Чинда,
Чуғур чуғур сайраб, завққа тўласан,
Лойлар маржонидан қурилган инда.

Лойни ийлармишсан тумшуғинг билан,
Бу қандай гувалак, айт, қандай усул?
Кўлмакларда гоҳо айтганча ўлан,
Чўмиласан, вожиб бўлгандай ғусл.

Бу йил яна излаб яшамоққа жой,
Эшитдим, қалдирғоч, келибсан қайтиб.
Яна ин қурибсан, тумшуғингда лой,
Бизни хашарга ҳам қўймабсан айтиб.


24 май, 2014 йил.
Тунги соат 1 дан 17 дақиқа ўтди.
Канада.Бремптон.

Селдан гувиллайди ўтлоғу дала


Шаррос қуяр экан шовқинли жала,
Гулдирак фарёди оламни тутар.
Селдан гувиллаган ўтлоғу дала,
Шаршара ортида кўринмай кетар.

Лек шадид тало тўп кўп ўтмай яна,
Тақа тақ тўхтаркан, тиниб қолар сел.
Осуда сукунат қўнган кўчага,
Хаёлчан термулар дарчалардан эл.

Шалоббо боғларда шодумон қушлар,
Чуғур чуғур сайраб, қуёш чарақлар.
Кўчада осмону фалакдан тушган,
Бус - бутун бир кўзгу ётар ярақлаб.


23/02/2020.
Кундуз соат 10:27.
Канада, Онтерио.
Соғинтирди дала, сокин сукунат


Етар дайдиганим, қайтаман уйга,
Кечиргандир мени ҳоким ҳукумат.
Соғинтирди шамол капалак қувган,
Қадрдон далалар, сокин сукунат.

Бошда яғир дўппим, қўлтиғимда қоп,
Жўнайман ўрилган буғдойзор томон.
Тиғдай ярақлаган паншахани об,
Эл билан далада тўплайман сомон.

Қайлардадир эшак ханграйди узоқ,
Майналар қўнади сигир шохига.
Тўхтаб кенг далада, тутаман қулоқ,
Узоқдан ҳасратли какку оҳига.

Қадрдон сўқмоқни излаб топаман,
Менга бош ирғайди ўтлоқда бия.
Ҳайратдан очилган оғзим ёпаман,
Ари-пари кириб кетмасин дея.

Ёлғиз, "Чўчқахона"* томонда юрсам,
Дил қушим қутилган каби тузоқдан.
"Зилолмос"* тарафда хайқириб, хурсанд,
Поезд гудок берар менга узоқдан.19/02/2020.
Эрта билан соат 7:51.
Канада, Онтерио.
*"Чўчқахона" - Қорадарё соҳилидаги қадимий чўчқахона харобаси.
* "Зилолмос" - Куйганёрдаги дарё устига қурилган яшил рангли темир кўприк.Зелений мост.
Тунги қўнғироқ


Йўловчи туртиниб борар кўчада,
Қорзарралар аро, кўзлаб уйини.
Қайсидир дарчада чироқ ўчади,
Чирпирайди телба қорлар қуюни.

Қор ҳамон қиялаб ёғади тинмай,
Халойиқ донг қотиб ухлаган пайти.
Зулматлардан менга сўнги трамвай,
Қўнғироқ қилади қайта ва қайта.


24/02/2020.
Эрта билан соат 9:56.
Канада, Онтерио.
Ландавур дарахтларЗулматда лайлакқор ёғар бўралаб,
Пичирлайди дарча, алахлар.
Оппоқ қорлар кафанига ўраниб,
Менга бундай боқманг, дарахтлар.

Қарайсиз қор босган йўлга интизор,
Кафандай оқарар қор босган дала.
Кезаман, пойимда хуррак отар қор,
Қорбўрон уйларнинг ойнасин ялар...

Яланг шохингизда қиров ярақлар,
Чиқмайди кулбангиз томидан тутун.
Кўмир бўлмаса ҳам, ҳеч йўқ, дарахтлар,
Наҳот тополмайсиз бир боғлам ўтин?..


29/02/2020.
Кундуз соат 12:20.
Канада, Онтерио.
Шом ҳасрати


Олис океанлар ортида қолган,
Уй эшиги балки турар очилиб.
Ва ғамгин шуълалар тўшалган полда,
Китобларим ётар сочилиб.

Пастак кулбаларда чироқ ёқарлар,
Далалар осуда сукутга чўмар.
Сўнгра юм - юм йиғлаб искабтопарлар,
Шом ҳасратин соҳилга кўмар.

Юлғун ўсган баланд жарлар узра жим,
Сас - садосиз аста кўтарилса ой,
Ёришиб кетади менинг лабларим,
Лаълин лабларинга муҳр босган жой.

Ёдга тушса ногоҳ дарёнинг лаби,
Ёлғиз у дамларни эсласанг гоҳи,
Зулматли боғларда чирилдоқ каби,
Чириллайди севги арвохи.


9 апрел, 2011 йил.
Кундуз соат 3 дан 35 минут ўтди.
Торонто шаҳри, Канада.

Ипи қўлдан чиққан пуфак каби ойПоёнсиз самолар сахросида қуёш,
Думалар ёнаётган шувоқ сингари.
Далаларга қўнар шом хасрати ювош,
Чўкар дарёларга ойнинг лангари.

Чирилдоқ гоҳ жўшиб, гоҳида тўхтаб,
Чириллар, тополмай беркингани жой.
Ипи қўлдан чиққан пуфакка ўхшаб,
Осмонга оҳиста кўтарилар ой.


25/01/2020.
Эрта билан 9:51.
Канада, Онтерио.

Кузги сукунат
(Журналист Шодиёр Сайфга)


Кузги чорбоғларда ёрилди анор,
Тинди ботаргохда қушлар жанжжали.
Алвон уфқларнинг жарохати қонар,
Кўкда турналарнинг ханжари.

Чуғурчиқ галаси турналар билан,
Учиб кетди кўзлар илғамас жойга.
Отлар ўтлаётган ўтлоқни туман,
Сеҳргардай беркитди қайга?

Шамол қари товуқ сингари титиб,
Хазон шопиради, дарахтлар юпун.
Хўмрайган тўнкани зимдан қўрқитиб,
Мен кузги жимликда ёраман ўтин.


14/02/2020.
Кеч соат 7:34.
Канада, Онтерио.
Йўллар


Ўша ўша ёмғир ва ўшандай йўл,
Қачонлардир бирга иккимиз юрган.
Жилмайиб, қўлимга узатгандинг қўл,
Руҳим зулматларин тўлдириб нурга.

Иккимиз юрганда негадир кўча,
Тез тугаб қолади - дегандинг тўхтаб.
Тун бўйи дайдийман, чироқлар ўчар,
Сенсиз кўчаларнинг поёни йўқдай.


18/03/2020.
Кундуз соат 10:28.
Канада, Онтерио.
Туманли далалар


Борлиққа ҳукмрон кузги сукунат,
Туманда дарахтлар кўринар аранг.
Пахта талаб қилмай қўйди ҳукумат,
Жимгина уйқуни урмоқда дала.

Пахса деворларга ёпилган таппи,
Қиш беғам қайдадир қайрайди қилич.
Қуюқ туман босган далада кампир,
Эчкисин излайди, қўлида хивич.17/03/2020.
Эрта билан соат 9:31.
Канада, Онтерио.
Кўклам чақинлариБоғларга очилган дарчалар роми,
Сукунатга чўмган ўтлоғу дала.
Шивирлар баҳорнинг ёмғирли шоми,
Оҳиста, ҳеч кимга бермасдан ҳалал.

Ёмғирли зулматда узоқ яқинлар,
Хаёлга ботгандай чароғон кунсиз,
Чақнайди олисда ғамгин чақинлар,
Осмон билан ерни пайвандлаб унсиз.


16/03/2020.
Эрта билан соат 8:43.
Канада, Онтерио.Ўрик гуллаган кеча


Юлдузлар босирқаб, қайгадир учар,
Ойдин йўлакларга тўшалади бўз.
Одамзод кўринмас бўм бўш кўчада,
Шуълалардан қамашади кўз.

Ойдинда соялар мисоли рўё,
Қайлардадир кўппак акиллар гоҳи.
Порлаётган ойга тегиб турар гўё,
Ойдинда гуллаган ўрикнинг шохи.


13/03/2020.
Эрта билан соат 9:16.
Канада, Онтерио.
Қорлар шитирлашин тингламоқ учун


Руҳинг ёришади, шуурингда мунг,
Уйлар мўрисидан ўрлайди тутун.
Борлиқ сукут сақлар, қорзарраларнинг,
Маҳзун шитирлашин тингламоқ учун.


12/03/2020.
Кундуз соат 11:09.
Канада, Онтерио.
Ван Гог


Қош - кипригинг, сочу соқолинг малла,
Кўзларинг киртайган, юзларинг чувак.
Бинт билан ўралган учбурчак калла,
Юпқа лабларингда қимтилган сумак.

Штрихми ё тўзғир картинангда юнг?
Ўқрайиб қарайсан, қовоғинг уйиб.
Ранглар тўзонида жилваланар мунг,
Уфқларнинг этаги бормоқда куйиб.

У ёқда ўт ўлан денгизи бормиш,
Ҳали тушмаганмиш буғдойга ўроқ.
О телба мусаввир, девона, дарвеш,
Макони ёлғизлик, жандаси фироқ.

Юлдузлар талайди кўкни беомон,
Олис кулбаларда чироқ ёқарлар.
Умидвор термулар ботаргох тамон,
Шомги далаларда кунгабоқарлар.


07/03/2020.
Эрта билан соат 8:36.
Канада, Онтерио.
Ойдиндаги кўлмак


Хиқиллайди сутдек ойдинда апрел,
Шар шур эрийверар қахрли қорлар.
Донг қотиб, гўдакдек ухлаб ётар эл,
Дарчаларнинг хорғин чироғи чорлар.

Йўлларда кўринмас биронта одам,
Дов дарахт мунғайиб, ўйга ботади.
Вақт соат билан ҳамдам, ҳамқадам,
Оқсоқланиб, ўйчан одим отади.

Баҳор кўз ёшлари чакиллаб томган,
Қолмади қорлари эримаган жой.
Сумалаклар тушар қарсиллаб томдан,
Термулиб тўймайди кўлмакларга ой.


08/03/2020.
Эрта билан соат 9:28.
Канада, Онтерио.
Учрашув


Ойдин ёз кечаси, мусаффо ҳаво,
Кўкда юлдузларга етишмайди жой.
Сокин сукунатда бесас, бесадо,
Шуълалар тўшайди далаларга ой.

Тутдек тўкилади юлдузлар сувга,
Бақалардан шовла қайнатар соҳил,
Ўт -ўланни кечки шудринглар ювган,
Зулматларни тешар чирилдоқ оҳи.

Бўғиқ акиллайди олисда итлар,
Йиғлайсан, кўксимга қўйганингча бош.
Лабларинг четида омонат титраб,
Олмосдай порлайди бир томчи кўзёш.


06/03/2020.
Кундуз соат 1:02.
Канада, Онтерио.
Олмос чироқлар


Ёритиб кимсасиз жим жит далани,
Ой аста илоҳий нурларин элар.
Тўзғир гилосларнинг гулпаллалари,
Кимсасиз ойдинда сайр этгинг келар.

Буғдойзор устида ойнинг ўроғи,
Юлдузлар самони талайди битдай.
Осмон иштонида булут ямоғи,
Шамол дайдиб юрар боғларда итдай.

Қоп қора кўзойнак таққан ажнабий,
Зулмат кезиб юрар дарё ёқалаб.
Узоқда тириллаб трактор каби,
Куйлайди жўр бўлиб мудроқ бақалар.

Кўзгу каби шаффоф сувда бехатар,
Нилуфар ғунчасин очиш учун шай.
Сон саноқсиз юлдуз чарақлаб ётар,
Ватанимнинг олмос чироқларидай.


05/03/2020.
Эрта билан соат 9:00.
Канада, Онтерио.
Ҳорғинлик


Узоқларда фарёд кўтарар пойиз,
Ухлар чироқларга таланган шаҳар.
Ой кезар далалар устида маюс,
Эл улусни уйқу элитган маҳал.

Юлдузлар коинот киприкларида,
Омонат кўз ёши сингари титрар.
Кимсасиз осуда зулмат қаърида,
Ҳорғин акиллайди қадрдон итлар.


04/03/2020.
Кундуз соат 4:51.
Канада, Онтерио.
Тўзғоқ


Кўча фонусини чақиб, талаётган,
Қорчивинлар учар мўри малахдек.
Бўронда маст аласт гармон чалаётган,
Созандага ўхшар дарахтлар.

Далалар супраси оқариб ётар,
Халойиқ чарчаган, тўймайди ухлаб.
Шамол кўча кўйда беғам, бехатар,
Томдаги қорларни тўзғитар пуфлаб.

Дарахтлар бир бирин юрар ахтариб,
Қўзғолгандай гўё борлиқда махшар.
Хаёли паришон кўча фонуслари,
Маҳзун тўзғиётган тўзғоққа ўхшар.


04/03/2020.
Эрта билан соат 9:43.
Канада, Онтерио.
Шамол хуштак чалар этикдўз каби


Қушлар жануб тамон учмай нетади?
Ўгай куз хайдаса, ўзинг ўйлагин.
Тиконга илиниб, йиртилса ҳам этаги,
Туман судрайверар кўйлагин.

Фаррош хазонларни ёқади тўплаб,
Соврилиб елларга орзу армони.
Олислайди, кузги ҳавони хўплаб,
Осмон саҳросида қушлар карвони.

Фақат Ҳаққа аён мақсад, матлаби,
Улар учар иссиқ ўлкалар тамон.
Ўйчан ҳуштак чалар этикдўз каби,
Далаларда дайдиб зериккан шамол.


03/03/2020.
Эрта билан соат 8:17.
Канада, Онтерио.
Чигирткалар ёприлишини кутиб


Қуёш ғамгин ботар, сокин тонг отар,
Хувиллайди боғлар кун ўтган сайин.
Самбиттол ҳасратли ўйларга ботар,
Кокили шовуллаб шамолда майин.

Қушлар фарёдидан ёрилгудек само,
Эл қишни пинхона, орзиқиб кутар.
Оппоқ чигирткалар бўрони аро,
Ҳадемай дала дашт кўринмай кетар.


02/03/2020.
Эрта билан соат 9:25.
Канада, Онтерио.
Пиласўпия


Севги нима?
Севги - бу чидаб бўлмас руҳий эхтиёж.
Чидаётган бўлсанг, демак севмабсан.
Бу эхтиёж устига қурилган дунёда эса,
мухтож бўлмаган, тиланчи бўлмаган
бирор кимса йўқ.
Ҳамма нимагадир, кимгадир мухтож.
Дунё деб аталган ўткинчи, муваққат
хижрат хужрасида ҳамма мухожир.
Беш тўрт сўм пул топган киши бўлиб,
ғариброқ одамга кўз қири билан қараб,
тишларини ковлаб, кекирган кимса
қилган чала пуча ибодати эвазига,
букчайиб, тебраниб, астойдил пичирлаб
кўзларида шашқатор кўзёши билан,
соатлаб, йиғлаб тиланади Худодан соғлик,
молу мулк, узоқ умр, мансаб, мартаба
мағфирату серсоя Жаннатлардан жой.
Ҳа, эхтиёж устига қурилган бу дунёда
барча эхтиёжманд, барча тиланчи.
Деразадан йўлларга интизор боққан
етим каби ҳамма меҳрга мухтож.


01/03/2020.
Эрта билан соат 9:51.
Канада, Онтерио.
Субҳидам


Тонги сукунатда, беғам, бемалол,
Эл улус донг қотиб ухлаётир жим.
Чорбоғларда дайдиб юрган, эй шамол,
Айт, осмонни чавақлади ким?!


29/02/2020.
Кундуз соат 11:45.
Канада, Онтерио.

Мақомат


Кузнинг лабларидан аримас ханда,
Бошини ёрса ҳам санги маломат.
Эгнида хазондан тикилган жанда,
Мисли пири муршид, соҳибкаромат.

Қилт этмас хазонрез боғларда туман,
Қизиқтирмас уни ҳоким, ҳукумат.
Камтарин донишманд авлиёсимон,
Вазмин хаёл сурар, сақлар сукунат.


29/02/2020.
Кундуз соат 12:55.
Канада, Онтерио.
Ойдинда ўриклар гуллаган оқшом


Кимсасиз йўлакка ой нурин тўшар,
Юлдузлар учқуни чатнайди гоҳи.
Чорбоғлар лойпахса деворлар оша,
Узатар гуллаган ўриклар шохин.

Юлдузларга чексиз коинот тордай,
Жимирлар қорайган осмон қозони.
Оқартирар тунги йўлларни қордай,
Ўрик гулларининг оппоқ тўзони.


24/02/2020.
Эрта билан соат 8:30.
Канада, Онтерио.
Жирафа билан суҳбат


Жирафа, лаллайиб юргунча буйтиб,
Узун бўйнинг чўзиб, қарачи,
Кўринарми менинг серқуёш юртим,
Соҳилларга туташ пахта даласи?

Кўкқарға, қалдирғоч ўйиб, ин қурган,
Илма тешик жарлар, мисоли пишлоқ.
Дайди капалаклар тентираб юрган,
Соя салқин толзор, қадрдон қишлоқ.

Шамол шовуллаган қамишли соҳил,
Узоқда гулханлар ётгандир тутаб?
Тинглаб каккуларнинг ҳасратли оҳин,
Дехқонлар юргандир шолисин ўтаб?

Қалин ёғочгардиш кўзойнак таққан,
Йўл қараб, мунғайган пастаккина уй.
Кўзёш каби тошиб, лимиллаб оққан,
Дарё, бамисоли оҳанрабо куй.

Сувлар кўзгусини синдириб, бутлаб,
Чорлоқлар чийиллаб учарди ҳар тонг.
Қирғоқда сигирлар юрарди ўтлаб,
Кўринмаяптими?
Аттанг...23/02/2020.
Кеч соат 5:59.
Канада, Онтерио.
Каккуқушнинг ини


Бир одам қўлида узун таёқ билан,
Каккуқуш инига термулганича узоқ
кутиб турди унинг индан чиқишин.
Ва ниҳоят кулранг каккуқуш индан
бошин чиқарганча: - какку! какку! -дея
ўзини унитиб сайрай бошлади.
Кутиб турган одам қулочкашлаб туриб,
қўлидаги таёқ билан бир туртган эди,
каккуқуш гиламга топ этиб тушди.


22/02/2020.
Кеч соат 5:53.
Канада, Онтерио.

Ёрилтош

(Халқимизнинг энг севимли актерларидан бири Фарход Абдуллаевга)Кулма, савол билан мурожаат этсам,
Йўл четида ёлғиз сўппайган эй тош!
Сенда ҳам борми қалб, борми ҳасрат, ғам,
Чиқарми сенинг ҳам кўзингдан кўзёш?

Сен ҳам севганмисан биронтасин, айт?
Кўрганда тош қотиб, пайпаслаб кўксинг.
Сокин сукунатда, ой порлаган пайт,
Кўз ёш тўкканмисан овозсиз, ўксиб?

Сенинг бошингни ҳам ёрганми ёғий?
Кўринмас тош билан, айт менга ростин.
Бошинга оғирроқ иш тушган чоғи,
Кўриб, кўрмаганга олганми дўстинг?

Қандай мавжудотсан, нимасан, кимсан?
Кел, бугун ложувард нурларга қорил.
Гапирсангчи ахир, не учун жимсан?
Тош, сен ҳам тош бўлиб бир бора ёрил!29/07/2019.
Кундуз соат 1:48.
Канада, Онтерио.
Дов - дарахт сояси тўшалган йўлак


Қудуқнинг бўғзига ўзини осди,
Ёлғизланган занжирбанд челак.
Осмон юзин юлдуз сепкили босди,
Ойнинг шуласига беланди йўлак.

Дов - дарахт сояси тўшалган кўча,
Тополмайди ойдан беркингани жой.
Зулматда юлдузлар учқуни учар,
Челакдаги сувда жилпанглайди ой.


22/02/2020.
Кундуз соат 1:54.
Канада, Онтерио.
Исириқ тутатар боғларда туман


Менга ўхшаб ялқов, бекорчимас шамол,
У юпун боғларни солиққа тортар.
Қушлар учиб кетар жанубга томон,
Кундан кунга элнинг ҳайрати ортар.

Исириқ тутатар ўтлоқда туман,
Тийрамох қушларни жанубга қувган.
Тол ховуз бўйида серраяр ҳамон,
Хаёли паришон, термулиб сувга.

Хазонларни қувлаб дайди шаббода,
Эсиб ўтар экан ёнимдан шошиб,
Битта баргни тутиб олдим ҳавода,
Босиб кетмасин деб шўрликни мошин.


21/02/2020.
Кечки соат 7:12.
Канада, Онтерио.
Сабаб


Ойдинда бемалол ухлолмас авом,
Менинг ҳам тун бўйи дайдишим тайин.
Ёлғиз одимлашда этарканман давом,
Шамол чалиб ўтар ёнимдан найин.

Наҳот кўзи оқиб тушди дарчанинг,
Ойнинг шуъласига қилолмай тоқат?
Вақт ўтган сари бунда барчанинг,
Қисқаради умри соат ба соат.

Мана нима учун шовуллайди дарё,
Ва порлар ой ичга ютиб овозин.
Мана нечун пойиз кўтарар фарёд,
Зулматларда йиртиб осмон қоғозин.


21/02/2020.
Кеч соат 5:42.
Канада, Онтерио.
Мўжиза


Қор тилсиз соқов деб сенга ким айтди?
У сўзлай олади, қўшиқ ҳам куйлар,
Қорзарра тўзони тўзғиган пайти,
Кўринмай кетганда далаю уйлар.

Соябон остида кўчада юрсанг,
Бир ўзинг, салмоқли қадамлар ташлаб.
Соябонинг чертиб, ўзича хурсанд,
Қор аста шивирлаб, гапира бошлар.


21/02/2020.
Кундусз соат 5:00.
Канада, Онтерио.
Қўнар дала - даштнинг сочига қиров


Хориган япроқлар дақиқа санаб,
Топ - тоза йўлаклар узра тўкилар.
Шамол ивирситган йўлакларга қараб,
Фаррош айниб - ачиб сўкинар.

Қўзғолади кўкда қушлар бўрони,
Осмонга аланглаб қарайди барча.
Чирпираб рақс тушар боғлар хазони,
Сўнг ерга қўнади оҳиста, чарчаб.

Жануб тамон жўнаб кетади куз ҳам,
Гувиллаган қушлар тўзони аро.
Боғлар сарғаяди, мисоли мусхаф,
Қўнар далаларнинг сочига қиров.


21/02/2020.
Эрта билан соат 8:15.
Канада, Онтерио.
Санъат асари


Тажрибали табиб cингари соат,
Текширар вақтнинг томир уришин.
Вақт эса ҳеч кимга қилмас итоат,
Чиқиллайди, тинглаб итлар хуришин.

Хона деворига қўйилган илиб,
Қўли гул рассомнинг санъат асари.
Унда хору хазон ётар титилиб,
Шамол билмас босар тусарин.

Кўмилиб ётаркан хазонларга йўл,
Хаёлларим хазон каби сочилди.
Картинага аста тегизгандим қўл,
У кузги боғ томон қия очилди.


20/02/2020.
Кундуз соат 1:48.
Канада, Онтерио.
Қарайсан, челагинг тушиб қўлингдан


Қушлар учар иссиқ ўлкалар томон,
Ҳадемай далалар ҳаловат топар.
Мойланмаган темир дорвозани шамол,
Гоҳ қиялаб очар, гоҳида ёпар.

Ғамгин хўрсинишдан энди не фойда,
Куздан кўра сенга баҳор ёқарди.
Севгининг иккимиз учрашган жойда,
Кузги қоқиўтдай сочи оқарди.

Осуда туманли тийрамох тонги,
Кузги чўкиртаклар соғу сўлингда.
Турналар фарёди тўла осмонга,
Қарайсан, челагинг тушиб қўлингдан.


19/02/2020.
Кундуз соат 5:22.
Канада, Онтерио.
Сайр


Кўкдан ой хаёли паришон боқар,
Бақалар зулматда куйлайди ҳамон.
Ойдинда сайр этиш яхшию, фақат,
Ёлғизлик ва яна сенсизлик ёмон.

Юлдузли бу кеча, ўнгми ё рўё?
Дайдиб юрар латиф, илоҳий насим.
Дарахт шохларининг сояси гўё,
Оқланган деворга ишланган расм.

Ойдин сукунатда дов дарахт мудрар,
Нафис сояларга етишмайди жой.
Яна бироз порла далалар узра,
Мени ёлғиз ташлаб кетиб қолма, ой!


19/02/2020.
Кундуз соат 2:44.
Канада, Онтерио.
Ҳайрат


У ёлғиз сузади ёғоч қайиқда,
Бир маромда ғамгин эшкаклар эшиб.
Очилар нилуфар зарра хайиқмай,
Шаффоф сувлар кўзгусини тешиб.

У сузар кўзагул очилган жойга,
Маст аласт чайқалар соҳилларда сув.
Боқиб дарё узра порлаётган ойга,
Ҳайратдан донг қотиб, анграяди у.

Итлар сукунатни бузар акиллаб,
Соҳил осмон билан борар қовушиб.
Эшитилар ҳатто, эшкаклардан чакиллаб,
Томаётган сувнинг товуши.


18/02/2020.
Эрта билан соат 8:14.
Канада, Онтерио.
Чинқириқ


Далаларни жимгина ёритарди ой,
О поезд телбадек кўтарма фарёд!
Бузма сукунатнинг оромини, ҳой,
Чеккан каби афюн ва тарёк.

Юлдузлар қандилин титратди, қара,
Сокин сукунатни бузди товушинг.
Қудумингдан титрар ўтлоғу дала,
Пўлатдан ясалган экан ковушинг...

Ҳайрият, овозинг тинди тонг саҳар,
Ўчириб осмоннинг ранги қутини.
Уйғонди узоқда, бурқситиб шаҳар,
Завод фабрикалар тутунин.


17/02/2020.
Кундуз соат 1:34.
Канада, Онтерио.
Оғзи қулоғида, жилмаяр ҳилол


Дарчаларнинг кўзи тушмасин оқиб,
Зулмат қамрамасин ўнгу сўлимни.
Дов - дарахтлар машъаласин ёқиб,
Куз ёритар энди менинг йўлимни.

Пайпаслайди чироқ шуъласи билан,
Трактор зулматли кузги далани.
Мудраб ётар қишлоқ, мисоли чаман,
Олмос чироқларга таланиб.

Жилмайиб қарайсан, эшигинг очиб,
Паришон сочларинг ўйнайди шамол.
Жилмаяр оғзининг таноби қочиб,
Шудгорланган дала устида ҳилол.17/02/2020.
Эрта билан соат 8:18.
Канада, Онтерио.
Куз ҳасрати


Тиконга илинди туманлар этаги,
Ўтлоқда йилқилар юргандай ўтлаб.
Дала - тузнинг қуриб қолган чечаги -
Қоқиўт тўзғоғин бўларми бутлаб?

Хилватларда базм қуради жинлар,
Борлиқ шароб тўла қадимий хумдай.
О бўм бўш, тахтадан ясалган инлар,
Жанубга хасратла боқмангиз бундай!


16/02/2020.
Кундуз соат 4:54.
Канада, Онтерио.
Хиёбон


Ё пирай, сен буни қаердан билдинг?
Ҳа, барги хазонлар чирпираб учар.
Табиат ҳадемай, эрта ё индин,
Бўлмасайди қишнинг қаҳрига дучор.

Боғда барги хазон учади пастлаб,
Новдадан узилиб тушгани оздай.
Дафтар ҳам хурпайиб, қанотин ростлаб,
Учиб кетмаса бас жанубга ғоздай.


16/02/2020.
Кундуз соат 2:32.
Канада, Онтерио.
Июль


Тентираб юрган шу ёлғиз капалак,
Охир жуфти билан топишар.
Қушларга ҳайқирар боғбон капада,
Олис увотларда бўзлар попишак.

Сароб жимирлайди, ел эсар майин,
Тин олар тўрғайлар сайраган ўтлоқ.
Рақс тушар чарх уриб, чирпираб қуюн,
Кимсасиз далада тўзғитиб тупроқ.

Сукунат қўйнида серрайган терак,
Сувлар кўзгусига термулади лол.
Сигирларга соя - салқин жой керак,
Сукунат қилт этмас, оёқлари шол.16/02/2020.
Эрта билан соат 8:57.
Канада, Онтерио.
Кузги сукунат


Ўйчан тўкилади қахрабо барглар,
Турналар карвони жанубга жўнар.
Эй, фаррош, кимсасиз хазонли боғда,
Кўрмай, босиб олма хаскашни яна!

Кузги хиёбонлар ўй - хаёл суриб,
Сокин сукунатга тутади қулоқ.
Қайсидир айвонда, тўрқовоқдан туриб,
Бедана модасин қўяр қумталоқ.


15/02/2020.
Кундуз соат 10:19.
Канада, Онтерио.
Гилам


Ит қувган соқовдек чопади пойиз,
Оғир вагонларни ортидан судраб.
Ой оппоқ нилуфар, осмон эса ховуз,
Хуррак отаверар бақалар, мудраб.

Теларсиб ахтарар тунамоққа жой,
Дарбадар шаббода кўзлари сўқир.
Дарахт шохларининг соясидан ой,
Йўлга тўшаш учун поёндоз тўқир.


15/02/2020.
Эрта билан соат 9:35.
Канада, Онтерио.
Озодлик


Очиб юбордилар қафас дарчасин,
Осмону фалакка ҳаволанди қуш.
Учди у, унитиб барча - барчасин,
Англолмай кўргани ўнгми ёки туш.

Учар қанотлари кетгудай титилиб,
Парларини шамол тортқилаб юлар.
Қафас, озод бўлиб, қушдан қутилиб,
Оғзини ланг очганча кулар.


15/02/2020.
Эрта билан соат 8:34.
Канада, Онтерио.
Кечув


Ўзанидан тошар баҳорий дарё,
Босар ўтлоқлару дала даштни сув.
Шамол тол кокилин ўйнар бепарво,
Гоҳо капалакни қувлаб кетар у.

Ялангоёқ шамол, этикларин ечиб,
Айланади уйсиз, дайди, саёққа.
Кўм - кўк осмонларни ўтади кечиб,
Дарахтлар, шошилмай ёғочоёқда.


14/02/2020.
Кундуз соат 12:53.
Канада, Онтерио.
Ўктобр


Чалинмади ҳали черковларда жом,
Ҳали янграмади масжидда азон.
Қўнмади ўрмонлар этагига шом,
Боғларда пичирлар дуогўй хазон.

Лоқайд тентирайди ажина шамол,
Кўйлаги хазондан, тушар ўйинга.
Хаёли паришон куз соҳибжамол,
Хазондан поёндоз тўшар йўлимга.

Дов дарахт жандаси оқар дарёда,
Ялоғоч боғларнинг етим армони.
Осмон саҳросида кўтарар фарёд,
Кўчманчи қушларнинг ғариб карвони.


14/02/2020.
Кундуз соат 12:15.
Канада, Онтерио.
Қордан ёришади руҳинг даласиТизза бўйи қорга ботган дов -дарахт,
Кимсасиз дала -дашт ортида уйлар.
Чўкиртак чайқалиб, ичгандай арақ,
Шамолда ёлғизлик қўшиғин куйлар.

Ойдиндек оқарар йироқ йироқлар,
Қарайман, музлаган ойнани артиб.
Қорбўронда порлар маюс чироқлар,
Қор учқуни тўзғир бетартиб.

Қор тўхтамай ёғар пахтадек хўппак,
Саржинда ўтинлар ётар қалашиб.
Эриниб хуради зулматда кўппак,
Қордан ёришади руҳинг даласи.14/02/2020.
Эрта билан 9:43.
Канада, Онтерио.
Соғинч


Чийиллаб, соҳилдан кетолмай узоқ,
Оппоқ чағалайлар учади минглаб.
Денгиз чаноғига тутаман қулоқ,
Гувиллаган қадим шовқинни тинглаб.

Тўлқинлар эса, узоқдан мени кўриб,
Бир бирини қувлаб, қумлоқни ёпар.
Қаттиқ соғингандай улардан бири,
Сакраб, қучоғимга ўзини отар.

Олис ҳотиралар, биз учрашган жой,
Чағалайлар оҳи гирдибодимда.
Майин сочларингни висолгохда ой,
Ёритган лахзалар ҳамон ёдимда.

Борсам, танирмикан дарёнинг лаби,
Қари тол боқарми йўлга интизор?
Учрашсак, шу денгиз тўлқинлари каби,
Отасанми ўзингни қучоғимга, ёр?


13/02/2020.
Кундуз соат 4:06.
Канада, Онтерио.

Совға


Истасангиз, эсдалик учун шу пашшаўлдиргични сизга совға қиламан. Сиз у билан бекорчилик жонга теккан маҳаллар, сокин сукунатли дала ховлингиз ойналарига қўнган мудроқ пашшаларни ўлдиришингиз мумкин - дея мен соҳибжамол аёлга ўзимнинг яқинда нашрдан чиққан, юпқа дафтарни эслатгувчи пиёзпўсти китобимни совға қилдим.


13/02/2020.
Кундуз соат 10:10.
Канада, Онтерио.
Ҳижрон


Изғирин дарчалар ойнасин ялар,
Қор босган йўлларнинг йўқдай поёни.
Қорчивинлар кўча чироғин талар,
Тегмаса ҳам унинг элга зиёни.

Даричанг ортида ёғар лайлакқор,
Хуштак чалар аёз қўлида чалғи.
Ёстиғинг яккамас, бола чақанг бор,
Лек ҳамон дунёда яшайсан ёлғиз.

Тортганича ою йиллар танобин,
Ўтаркан шунча ёз, баҳору қишлар.
Сен ҳамон ичасан кўз ёш шаробин,
Тунлар газакига ёстиғинг тишлаб.


13/02/2020.
Эрта билан соат 9:48.
Канада, Онтерио.
ПоездГоҳида ўрмалар, гоҳ учар қушдай,
Чинқирар зулматда телбага ўхшаб.
Узоқ узоқларда чалади хуштак,
Пишқиради хорғин, қайдадир тўхтаб.

Мана эллик йилки, мисоли ҳайкал,
Қаққайиб турибман перронда ҳамон.
Ҳамон кетиб борар бир пари пайкар,
Кўзида жиққа ёш, мангулик тамон.


12/02/2020.
Кундуз соат 1:38.
Канада, Онтерио.
Ой порлаган оқшомлар
(Латибжон Кенжаевга)


Боғларда чирилдоқ чириллаган тун,
Ғамнок бўзаради айвон чироғи.
Парвоналар эса чарх урар беун,
Том устида порлар ойнинг ўроғи.

Жовдирайди олис юлдузлар кўзи,
Ой, "гах!" десанг гўё қўнгудек қўлга.
Пахса девор оша, бўйнини чўзиб,
Тераклар дўстимдай қарайди йўлга.


12/02/2020.
Кундуз соат 11:16.
Канада, Онтерио.
Сув тиниқ, балиқлар билтанглаб сузар


Дарё тўлқинлари қумлоқни ялар,
Соҳилларда бошоқ чиқарган шоли.
Шитирлаб, шивирлаб, ёмғир савалар,
Шамолда шовуллар қамишлар ёли.

Делта суви оппоқ кўзагулларга тўла,
Сув тиниқ, балиқлар билтанглаб сузар.
Хўракни талашиб, сув остида улар,
Силтаниб, қармоқнинг қил ипин узар.

Ёмғирли соҳилдан келмайди кетгим,
Илинсада балиқ қармоққа минглаб.
Боқаман сувдаги халқаларга жим,
Шивирлаган ёмғир оҳини тинглаб.

Ёмғир савалаган соҳиллар сўлим,
Кўзларим - баҳорий дарё ўзани.
Сув олгани келсанг соҳилга, гулим,
Кўзларимга ботир кўзани.


12/02/2020.
Эрта билан соат 8:25.
Канада, Онтерио.
Қишки чивинларнинг оппоқ галаси


Кўча фонусларин талайди, тўзғиб,
Оппоқ чивинларнинг телба галаси.
Қалин қоркўрпалар остида мизғир,
Зулматда оқарган фермер даласи.

Муз остида мудраб ётибди анҳор,
Кумуш занжир, кишан каби шалдираб.
Майли ҳаялласин, кечиксин баҳор,
Ўкирмасин телба момақалдироқ.

Майли ухлайверсин, уйқуни урсин,
Қировли чорбоғлар, қор босган дала.
Кўча фонусларин ухлатмасин бир зум,
Қорзарралар чивин каби талаб.11/02/2020.
Кундуз соат 2:02.
Канада, Онтерио.
Ой


Ой анҳорда оқиб борар ярим тун,
Сувга тушган копток сингари беҳол.
Уни чўпак билан суриб, тутиб олмоқ учун,
Анҳорга энкайиб узанади тол.


10/02/2020.
Кеч соат 5:00.
Канада, Онтерио.
Денгиз оқшоми


Бандаргох тамонда чироқлар порлар,
Ойдинда ялтирар шудрингдай тонги.
Олислардан мени ўзига чорлар,
Кемаларнинг ҳазин, ҳасратли бонги.

Сувлар саҳросида денгиз туялари,
Ўркачида чағалай галаси ухлар.
Осмон четин кемирар юлдуз куяси,
Тугаб борар тунга берилган мухлат.

Шовуллаб, тебранар баҳайбат бешик,
Шовқиндан иборат денгиз лисони.
Ўтади булутлар сийнасин тешиб,
Ой нури қопдаги бигиз мисоли.


10/02/2020.
Кундуз соат 3:49.
Канада, Онтерио.


 

 

x_15d42282 (604x453, 162Kb)